Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Твърдост и устойчивост в духа


Recommended Posts

Трябва да се учим непоколебимо и твърдо, като скала, да устояваме срещу вихрите и бурите на плътния свят. Твърдостта произтича от усвояване на Основите, когато нищо повече не може да придизвика нито съмнение, нито колебание в тях. Основите не трябва да се поставят в зависимост от благоприятните или неблагоприятни външни условия, тъй като те са временни, а Основите са вечни.

Грани Агни Йога (7.161)

Бедата е в това, че строят върху пясък, върху своите лични предположения, желания и сметки, а не върху Основите, не върху Камъка на Вечната Основа на Живота. А след това изпадат в отчаяние, когато всички лични постройки се разпаднат като картонени къщички от стълкновението с действителността. Здраво, без опасност от разрушение, може да се строи само върху непреходното. Всичко останало ще бъде разпръснато от вятъра като есенни листа.

ГАЙ (11.80)

Да се устои в устрема към Светлината - това е задачата в днешно време за всеки дух. Тя може да бъде улеснена, ако съзнанието бъде утвърдено здраво върху Основите. Те не се колебаят, а съзнанието. Но ако и то е непоколебимо и твърдо, ще може да се устои без всякаква вреда. Трябва да се постави ударение върху непоколебимостта и устойчивостта. Държейки се за нея, може да се устои против вихрите - както земни, така и астрални.

ГАЙ(11.357)

Светлината на Агни Йога - Н. Берчев (съст.)

Как разбирате твърдостта и устойчивостта? Как да различим истинската твърдост от закостенялостта; непреходното от преходното? Означава ли твърдостта липса на движение и промяна? Кога е нужна твърдост и кога мекота? Как можем да приложим и двете едновременно?

Link to comment
Share on other sites

Твърдостта и мекотата са все проявления ,битие на съзнанието и духа. И в двете има движение за мен .

Твърдостта като устойчивост на духа и мекотата като аксептиране ,като приемане на външното за човека.

Твърдостта и мекотата за мен са равнозначни на отваряне и затваряне и в двете има движение и в двете може да се търси устойчивост на движението .

Мисля,че съвременния човек , трябва да владее и двете движения на съзнанието си ,навън и навътре .

Да стопанисва вътрешния си свят и по 2-та начина , да знае ,кога трябва да прояви мекота и кога твърдост .

Кога да приеме ,кога да се затвори в духовния стремеж на горе и да не се разконцентрира в твърде много приемане на външния свят, на нещата отвън.

Но преди всичко е важно движението . Орбитата на движение , траекторията и крайната точка на дестинация .

Дали ще бъде долната ос ,която води надолу към по низшите светове или онази горната ,която отвежда до следващата еволюционна спирала в пътя на съзнанието .

В движение ,в постоянно движение и непрестанен цикъл от живот- смърт ,смърт- живот е цялата Вселена . Битие ,небитие извървяване на следващо еволюционно стъпало.

Пропадане е практически невъзможно , защото всичко е преходно и ще бъде върнато към друга форма на битие ,ще намери как да съществува по ,по- висш начин , в следващото си битие .

Трудно е човек да се ориентира в собствената си еволюциона спирала , в коя част на орбитата се намира , и кога завършва един цикъл и влиза в друг . Но затова казват служи будността на съзнанието , непрестанното осъзнаване ,разширяване на вътрешното виждане .

Link to comment
Share on other sites

Guest Ава

Твърдостта и мекотата са физически качества на телата. Да се отнасят характеристиките на конкретни обекти към абстракни понятия като духа, е необосновано. Може да се говори за сила или слабост на духа, но не и за твърдост или мекота.

Link to comment
Share on other sites

Ако имате вашата способност на твърдостта в десета степен, тогава вие ще имате разбирането на диаманта. Ще бъдете скъпоценен. Да допуснем, че човек има числото десет на своята твърдост. Тази твърдост аз я вземам с човешкия ум, човешките чувства и с човешката воля. Да кажем, че вие се обезсърчавате при най-малките мъчнотии. Сега твърдостта ви каква е? Вие понякой път се обезсърчавате. Разболееш се, уплашиш се, че може да умреш. Значи, човекът, който има твърдост десет, той не се плаши от болест, той не се плаши от сиромашия, той от мечка не се плаши и от змия не се плаши. Той е смел и решителен човек. Щом кажем „смел“, ние минаваме в друга област. Твърдостта означава, че онова, в което мисълта е непоколебима, капитал има. Твърдостта показва, че има един огромен капитал, който не е турен още в обръщение. Да вярва човек в себе си, той най-първо трябва да има твърдост. То е едно чувство постоянно

Беден и богат

Благодаря на Станимир, че напомни за твърдостта. Според мен тя не е опозиция на мекотата, а я допълва и дори е задължително условие да се прояви мекотата. Без твърдостта на вярата в доброто и в Божията промисъл мекотата не би могла да види "белите зъби на умрялото куче" и печалбата в загубата, както и доброто в злото.

Всеки може да те стърже, да бъдеш така твърд, както диамантът, че с какъвто и да е друг диамант или камък да стържат, нито една резка отгоре ти да не направят. Ако дойде злото отгоре ти и направи известни резки върху тебе, тогава имаш ли вяра?

Пътят на възкресението

От друга страна твърдостта може да бъде разрушителна сила, ако е подчинена на егото, не на Любовта.

За да се възпита твърдостта, трябва да се развие милосърдието. Тогава предната част, като се развие добре, уравнява. Милосърдието може да въздействува на човешката твърдост. Милосърдието въздействува и на човешкото разрушение. Хора, които са много разрушителни, ако се развие милосърдието, то организира. Та казвам: Ако милосърдието е слабо, ако разрушителността е силна и твърдостта е силна, тогава се явява престъпността в човека.

Организиране

Link to comment
Share on other sites

Твърдостта и мекотата са физически качества на телата. Да се отнасят характеристиките на конкретни обекти към абстракни понятия като духа, е необосновано. Може да се говори за сила или слабост на духа, но не и за твърдост или мекота.

А за мен е напълно лишено от въображение възприемането на качествата на духа ,само като силни или слаби. Дори в

традиционното и напълно конвенционално ,ортодоксално мислене на църквата образът ,примерно на Дева Мария е свързан и то по- напълно директен и недвусмислен начин ,именно с мекотата ,с майчинството и духовния свят , по- скоро аксептиращия свят на жената и елемента на Любовта ./вяра,надежда,любов/ -това е за мен духовността ,това са проявленията на духа.

В модерния свят ,изобилстващ от религии ,езотерични школи и течения ,мисля ,че човек трябва да стигне до собственото си съзнателно възприемане на духа .Аз вече изложих моето .

Link to comment
Share on other sites

Мисля си, че трябва голяма вътрешна сила и висок дух, за да не се отчайваш и в трудни моменти. Да запазиш спокойствие и добронамереност при изпитания и да следваш Пътя си с пълна Вяра в Бога.

Ако мечтаеш, без да си мечтател;

ако си умен, без да си умник;

Ако посрещаш Краха - зъл предател,

еднакво с Триумфа - стар циник

Ако на своето сърце едничко

се довериш, но бъдеш предпазлив;

Ако изчакаш без да се отчайваш;

наклеветен - не сееш клевети,

или намразен - злоба не спотайваш.

но ни премъдър, ни пресвят си ти;

Ако злодеи, клетвата ти свята

превърнат в клопка и го понесеш;

Или пък видиш сринати нещата,

градени с кръв - и почнеш нов градеж;

Ако заставиш мозък, нерви, длани

и изхабени - да ти служат пак,

и крачиш, само с Волята останал,

която им повтаря: „Влезте в крак!

Ако накуп пред себе си заложиш

спечеленото, смело хвърлиш зар,

изгубиш и започнеш пак, и можеш

да премълчиш за неуспеха стар;

Ако в тълпата Лорда в теб опазиш,

в дворците - своя прост човешки смях;

Ако зачиташ всеки, но не лазиш;

ако от враг и свой не те е страх;

Ако запълниш хищната Минута

със шейсет секунди спринт поне веднъж

Светът е твой! Молбата ми е чута!

И съм спокоен сине мой-ще бъдеш Мъж!

Ръдиард Киплинг

Edited by xameleona
Link to comment
Share on other sites

Примерът с диаманта е доста добър. При диаманта твърдостта е резултат не само от състава, а най-вече от организацията и хармонията на неговите елементи. Същата организираност съществува и в Божествения свят. Твърдостта и устойчивостта водят до нерушимост, което не означава отсъствие на възможност за промяна и развитие. Нерушимо е само това, което се основава върху Божествените Закони, Добродетели и Истина.

Твърдостта обикновенно свързваме с физическата плътност, но за астралното тяло например, тя не е ограничение. Т.е. имаме твърдост само от гледна точка на физичния план, но от гледна точка на по-висшите планове тя не съществува. Истинкската твърдост е в Божествения свят.

Link to comment
Share on other sites

Доброто, което е твърдо, то не се изменя. ... Доброто е твърдото, то е основата в нас. Човек, който не е добър, няма основа. Основата е доброто, понеже е твърдо. Сегашните хора като градят, търсят твърда основа, каменна. За туй казва Христос: „Туй, което е съградено на пясък, събаря се“. Или казано другояче: Всеки човек, който не е съграден на доброто, той се разсипва, корените му се разсипват.

Човек твърд трябва да бъде всякога. Твърдият човек не трябва да изменя на своите убеждения. Твърдият човек е постоянен в любовта си. Твърдият човек е постоянен в доброто. Твърдият човек е постоянен в справедливостта. Защото справедливостта, която е жидка, има основата, върху която да почива. Върху твърдите неща текат жидките. Такова определение давам, като не намирам по-хубаво определение, да обясня. Твърдото е, на което може да разчитате.

Като погледнеш на тия твърдите скали, да знаеш, че има нещо в света, на което да разчиташ. Да имаме една основа. В Писанието често говорят за вечната канара, от която съм отсечен.

Богатството не е твърдост. Няма по-изменчиво нещо от парите. Те се търкалят. Само на добрия човек, на твърдия човек, този, който носи доброто, само на него може да я разчиташ. Твърдостта е нещо съзнателно. Казва: Той е твърд. Той съзнава, че се опира на известен принцип в света. Твърдостта подразбира Бога. Бог е неизменяем. Твърдостта е неизменяема в себе си. Единственото нещо, което остава неизменяемо, то е твърдостта.

Иде в света

Link to comment
Share on other sites

Твърдостта е духовната основа ,сила и устойчивост на духа ,неговата сърцевина ,но мекотата е онази сила ,която превръща , която създава.

Мекотата и аксептирането ,приемането са основите и ядрото на творчеството на духа , женствената част от Вселената .Пракрити /прамайката ,прародителката / и Бог /ядрото ,първоизточника/.

Доброто създава,тогава ,когато в него има и мекота и приемане ,а след това и превръщане ,ако имаше само устойчивост и сила в него ,нямаше да има своите плодове и да бъде изразено ,въплатено в каквото и да е.

Защото приемането ,поглъщането ,трансформирането е самото битие на доброто . Начина по който съществува във Вселената . Затова освен твърдост и сила на духа ,трябват и мекотата и прошката и приемането ,за да проявим доброто в себе си ,да имаме неговите плодове в живота си .

Link to comment
Share on other sites

Твърд човек е онзи, който с мисълта си може да се издигне в пространството, откъдето никой не може да го снеме. Каква твърдост е тази, да се държиш за земята? Утре земята ще се разклати и ти ще изгубиш твърдостта си. Твърдостта е висше качество. Твърд е онзи, който има пълно самообладание, който може да владее своите мисли, чувства и който има в себе си пълно равновесие. Той седи на някое място, където никой не го вижда; обаче той всички вижда, всички наблюдава. Ученикът трябва да развива в себе си такава именно твърдост, а не упоритост. Само така той ще разбира природата и ще се ползва от нея. Иначе каквито богатства и да има, ще му се отнемат. Кой от вас не е опитал това? Днес имате някаква радост, но при най-малката грешка от ваша страна радостта ви изчезва. Къде отиде вашият мир? Фиктивни са били вашата радост и вашият мир, а фиктивните неща са материални. Материалната радост, материалните блага, изобщо, всеки може да отнеме. Духовната радост, духовните блага никой не може да отнеме. Духовното е достояние на ангелите. Физическата любов е на пресекулки, ту се явява, ту изчезва. Духовната любов е постоянна; тя непрекъснато се увеличава, расте. Във физическата любов има разтягане, в духовната има живот, има растене.

Силните течения

Кои са отличителните качества на светлината, на въздуха, на водата и на земята? Кое е отличителното качество на въглерода? – Твърдостта. Най-съвършената форма на въглерода е диамантът, който се отличава с твърдост и лъчепречупване. Кое е отличителното качество на водорода? – Неговата подвижност и способност да прониква и през най-малките шупли. Достатъчно е да отворите съда, в който е бил водородът, за да изпълни цялото пространство. Той е общителен, с всички става приятел. Турците имат една поговорка: „Не ставай приятел със седем крале“. Значи между седем крале не може да има разбирателство. Те не се разбират, а вие ще ставате приятел с всички. Бъдете твърди и устойчиви като диаманта. Щом се натъкнете на някаква мъчнотия, одерете кожата ѝ, както на змията. Ако в сърцето ви влезе едно желание, което има характера на змията, не се оставяйте то да ви души, но вземете диаманта, който носите в себе си, направете един разрез около врата на това желание и одерете кожата му. То веднага ще се укроти, ще се смири и втори път няма да чуете гласа му.

Великите хора

В понятието единица Питагор внесъл твърдост. С това той искал да каже, че човек трябва да бъде толкова твърд, щото никой да не може да го мръдне от мястото му. Хване ли нещо в ръката си, цял свят да се бори с него, да не може да му го отнеме. Твърдостта е качество на земята, на твърдата материя. В понятието „две“ Питагор внесъл качеството „движение“, присъщо на водата. При най-малкия наклон водата започва да слиза надолу. При новата си обстановка, тя се запознава с окръжаващата среда. Човек трябва да бъде подвижен като водата, да има готовност да се запознава с хората, които среща на пътя си, и да ги изучава. Това значи жив човек, който може сам да се движи и да бъде господар на себе си. В числото „три“ Питагор вложил понятието „разширяване“, което е свойствено на въздуха. В числото „четири“ Питагор внесъл понятието „проникване“, свойство на светлината. Значи твърдата материя има едно напрежение, надолу, дето е тежестта ѝ. Течната материя има две напрежения – надолу и настрана. Въздухообразната материя има три напрежения: надолу, нагоре и настрана. Светлината, т.е. лъчистата материя, има четири посоки на движения, четири посоки на напрежения. Тъй щото, човек не може да разбере живота, ако не е устойчив като твърдата материя, ако не е подвижен като водата, ако не се разширява като въздуха и ако не прониква като светлина. Да проникнеш през даден предмет, това значи да го осветиш.

Четири правила

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

През изминалите няколко дни стигнах до идеята, че най-голямата устойчвост и твърдост ми е нужна, за да запазя мекотата и безусловността на любовта си.

Твърда почва под мислите ми е нужна, за да мога да трансформирам една негативна ситуация в позитивна - твърдостта на принципа "всичко, което се случва е за наше и на другите добро" - открий го. Понякога е доста трудно - всичко в ситуацията дава негативни емоции и мисли - ако няма твърдата почва на вярата в Божията воля, умът и сърцето лесно се замърсяват.

Ако погледне човек от едната страна - разделянето на групата е нежелано и негативно, защото е хубаво да сме заедно. Всеки се опитва да убеди другите да правят каквото на него му е хубаво или обратно - чувства, че жертва своята представа за почивка заради удовлетворяването на желанията на близкия човек...

От другата страна - при разделянето всяка подгрупа получава шанса да преживее опитностите си и мечтите си, освободена от другата. Всеки се радва, че и той, и другият е преживял своята радост. Ако все пак някой се чувства недоволен, че други не са се подчинили на неговото желание - това е добър урок за него.... За "жертвите" е добър шанс да се научат как освобождаването на другите води до освобождаване на себе си.

Може би е нужна и твърдост на принципа - свободата и любовта винаги са заедно и те помагат на мъдростта да види Истината.

Link to comment
Share on other sites

Ех,Донче,толкова хубаво ни го поднесе :thumbsup: напълно в твой стил.Върна ме на правилната пътека,в момента имам нужда да размишлявам точно над това.Благодаря ти!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...