Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Възкресение


Благост

Recommended Posts

Възкресението...

"Нищо не може да се сравни с поразяващото твърдение на християнските апостоли и Писания, че един човек - Иисус от Назарет - наистина е умрял и е надмогнал смъртта , възкръсвайки , за да живее и царува вечно. Новия Завет, изпълнен с надежда благодарение на ударението, което поставя върху Христовото възкресение, и на убеждението, че ние също ще възкръснем, се разграничава съвсем определено от общата безнадеждност пред лицетона смъртта, характеризираща мисленето от онова време.Гърците се надяват на безсмъртие, освободено от оковите на тялото. Евреите очакват, че ще възкръснат със същото тяло.

А християнската надежда е свързана с едно променено тяло, способно да изрази индивидуалния живот в епохата, която ще настъпи."Библейски речник,стр.89 Издателство Нов Човек. 1994г

И сега малко от Словото на Учителя, държано на 25 март 1912г Великден от "Ходете във Виделината" , беседата " За да възкръснеш":

Прочете се от г-н Дънов от Ев.Йоана 20 глава и се разисква върхи живота и възкресението на човека.

"Едно устойчиво първично съединение, то е БЕЗСМЪРТИЕТО!

И човек може да измени клетките на своето тяло и да живее колкото иска, стига да узнае СЪЕДИНИТЕЛНОТО РАВНОВЕСИЕ на нещата, нещо, което е било известно на древните хора.

За да възкръснем, трябва да умрем, защото всякога едното подразбира другото - правдата подразбира греха, животът подразбира смъртта, богатството подразбира сиромашията.

А за да можем да ВЪЗКРЪСНЕМ, трябва да се образува ВРЪЗКА между нас и онези, които работят за нас в невидимия свят!!!

Човек трябва да намери своето място в Божествения организъм и да извърши ТОЧНО РАБОТАТА, която му е дадена, а не да върши работи, които не са му поверени!

Когато се решим да не грешим, тогава вече ще бъдем свободни и господари на положението. ХРИСТОС казва, че отива при ОТЦА за нас, а с това Той направи ВРЪЗКАТА!!!

Четем( Ев.Йоана гл.20), че "Той духна на своите апостоли", когато духне Христос, тогава именно ще се изпълни главното събитие в живота на всекиго. Когато Господ изпрати Своя Дух върху нас, ние растем и се радваме, защото Той е с нас.

Затова следва да се молим, да не изгубим Неговото благоволение и да не ни напусне Господ.

" Вие сега сте в корените, а когато възкръснете , ще бъдете в клоновете!

На Душата се дължи Вяра и Надежда, а на Духа се дължи Силата.

Духът е първичен, а Душата е вторият елемент"

Дано да се измъкнем от корените и достигнем до клоновете.....и до среща все някога в клоновете, приятели...можем да си заформим и там един форум....но ще го бъде както е рекъл Бог и както ние си го направим!Амин

Надявам се че има какво да споделим по темата , защото за себе си знам , че каквото знам - трябва да го прилагам, да го живея.

Защото истинско е само това знание, при което човек може да разполага със силите на своя организъм. Това е вече друга тема.

Любов + Светлина + Мир + Радост

Линк към коментар
Share on other sites

На фона на този цитат, аз лично няма какво да споделя. Това е едно от най-актуалните понастоящем тогавашни обръщения на Учителя. Но казаното си е завършено и може само да се възприеме! Надявам се да не се изкриви от много тълкувания.

Линк към коментар
Share on other sites

Продължавам по темата :

Всички трябва да работите над себе си. Тази нова работа има своето определено време, има своята сила, има и своите

помощници… Новата наука започва да чертае велики методи и пътища на бъдещето.

Само един човек с просветен ум, който се е решил да служи на Бога, може да види бъдещето.

Пред вас седи велико бъдеще!..

Христос казва: “Иде ден и сега е, когато онези, които чуят гласа Ми, ще излязят вън от гробовете и ще възкръснат”.

Кои ще чуят този глас? – Само учениците. Само те ще се обновят, само те ще възкръснат.

Новият живот, възкресението е само заради тях. Възкресението не е за старозаветните, не е за новозаветните, не е и за праведните.

То е само за учениците,за хората на бъдещето, за хората на новата култура.

Те са работници в Царството Божие, те са хората на новата раса.

Тя няма да бъде многобройна, но всички хора от тази раса ще бъдат мощни по ум, по сърце, по воля, по душа и по дух.

Тези хора ще възстановят Царството Божие на земята и ще кажат:

“Възможно е всички ние да живеем в Любовта,

възможно е всички ние да живеем в Светлината,

възможно е всички ние да живеем в Мира,

възможно е всички ние да живеем във вечната Радост, която Бог ни е дал!”

“Пътят на ученика”, изд. Бяло Бр., Соф. 1992 г., стр. 118-119
Линк към коментар
Share on other sites

Продължавам по темата:

Обаче в хода на човешкото развитие настъпи един забележителен миг. Всичко, което кандидатът за Посвещение изживяваше в Мистериите, а именно Смъртта и Възкресението на душата, всичко това - макар и на друго равнище - се извърши от Христос Иисус, включително и до процесите в неговото физическо тяло.Защото как изглеждаше тайната на Голгота пред познавача на Мистериите? Той виждаше как в езическите епохи кандидта за Посвещение беше довеждан - чрез смъртта и възкресението на душата - до едно по-висше съзнание.Душата умираше за да възкръсне в едно по-висше съзнание.И това, което трябва да се потвърди тук е, че умираше не тялото , а душата.

Този беше пътя към висшето съзнание.

По тази причина - особено след като Христос Иисус мина през мъките на Голгота - древния мистериен принцип на Посвещението можеше да се приложи вече не само върху избрани хора, а ВЪРХУ ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО....

Това , което за древния човек беше възприятие, свързано с ПРОСТРАНСТВОТО, чрез Мистерията на Глогота се превърна във възприятие , свързано с ВРЕМЕТО. Този факт е изключително важен.......

Решаваща стана мисълта, решаващ стана споменът за Голгота.Външният символ, насочващ към едно изживяване, свързано с Пространството , трябваше да бъде изместен от един СПОМЕН, лишен от всякаква сетивна образност, от един СПОМЕН, който просто не позволяваше на душата да забрави историческото Събитие от Голгота....

Човекът трябваше да гледа на материалния свят като един символ на духовния свят, тъй като самия материален свят не беше достатъчен, за да води човека към истините на Духа!....

Ето защо се стигна дотам, че човекът трябваше да бъде подкрепен от външната Природа, от Възкресението във външния природен свят,

Той трябваше да изпита непосредственото пролетно нарастване на Слънцето, светлината и топлината, да види с очите си неудържимото буйство на треви и цветя, на целия растителен свят. Човекът трябваше да почерпи сили от Възкресението на Природата и да се устреми към идеята за ВЪЗКРЕСЕНИЕТО!

ОБРАЗЪТ , почитан в древността, трябваше да бъде изместен от СПОМЕНА. Засега нещата са така устроени, че човекът има нужда да се придържа към външната природа. Обаче външната природа не ни дава никакъв символ, никакъв завършен символ на човешката съдба след смъртта. Идеята за смърта, мисълта за смъртта - само тя продължаваше да живе в човека.

Мисълта за Възкресението се отдалечаваше все по- безнадеждно от човека. И ако днес потърсим Възкресението като едно съдържание на ВЯРАТА , ние ще установим , че за модерното човечество Възкресението не съществува.

ЧОВЕЧЕСТВОТО ТРЯБВА ОТНОВО ДА СИ ВЪРНЕ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО.

Рудолф Щайнер "Великденският празник като част от мистерийната история на човечеството"

Как може да се пробуди заспалия инстинкт на човека за истинското Възкресение?

Всеки един от нас може и трябва да търси и ще намери Пътя , воден от Бога !Амин

Любов + Светлина + Мир + Радост !

Линк към коментар
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Продължавам по темата:

В проповедите на целия християнски свят днес се взема текстът за Христовото възкресение: само в Америка има 80–90–100,000 проповедници, а в България 3,300 свещеници, които проповядват днес върху възкресението – навсякъде се говори за него.

Понеже толкоз души говорят за възкресението, аз искам да направя едно малко отклонение.

Разбира се, мнозина разглеждат въпроса исторически и философски – възможно ли е възкресение? Спорът е и от чисто физиологическо гледище – възможно ли е човек да възкръсне?

Идеолози и богослови пишат и се мъчат да доказват, че възкресението е възможно, но и те не могат да го докажат.

................................................................................

..................................

В живота на Христа има три периода, които са важни – има ги всякой живот – раждане, смърт и възкресение.

Забележете, че когато Христос се роди, ангелите се явиха на небето и възвестиха „мир между человеците“; значи Христос се роди тържествено, но виждаме, че този тържествуващ Христос трябваше да умре с най-позорна смърт. А пита се: Защо трябваше така да умре? Съвременните хора умират, и често са ме питали защо умират. Има причини. Христос умря позорно и най-после възкръсна. Сега ще направя едно малко съпоставяне. Как се появи смъртта в света? Знаем, че когато Адам беше в рая, Бог изрази живота и смъртта във вид на две плодни растения, от които едното нарече „Дърво на Живота“, а другото – „Дърво за познание на доброто и злото“. В чисто окултен и мистичен смисъл, под „Дърво на Живота“ се разбират всичките стремежи на природата към Божеството, стремежът, който върви отдолу нагоре. То е приливът, който расте. „Дърво за познание на доброто и злото“, обаче, идва отгоре надолу. Сега, как се е родила смъртта? По най-естествен път. Ако пуснем два влака от две противоположни страни да се движат към една и съща точка, какво ще стане? – Катастрофа. Адам се намери между два такива влака и като не знаеше как да избегне катастрофата, умря. И всякой от вас по същия начин ще завърши, ако пипне от забраненото дърво – в деня, в който пипне, същото нещо ще се случи с него. Но понеже, когато пипне, той ще влезе в това велико течение отгоре надолу – към земята, него може само Божествената сила да избави от това течение.

Именно затова Христос дойде на земята, за да вмъкне хората пак в първоначалния поток на живота, в обратния процес, който ние наричаме възкресение.

За да можем да разберем това учение, трябва да разберем учението на Отца и Сина и Светаго Духа. Какво трябва да се разбира по Отца? – Учението на Божествената Мъдрост. Под Сина? – Учението на Божествената Любов. Под Духа? – Учението за въздигането, еволюцията на човека. И казва се в Писанието: „Който повярва в това учение, спасен ще бъде“. Трябва да разберем законите на туй учение. Какво се изисква от нас? Всякой от вас е баща; но разбирате ли като бащи своето призвание? Всякой е бил в положението на син, но знаете ли какви трябва да бъдат отношенията на сина към бащата? Като Духа не сте, но ще бъдете; сега сте именно в процеса на Духа, този именно Дух, който въздига хората и който сега трябва да въздигне Христа в нас.[

................................................................................

......................................

Следователно Христос със Своето учение иска да покаже основните закони, чрез които да изменим реда на нещата. И можем да го изменим. Трябва да имаме първо идея за това, и второ, да се стремим да я постигнем. Съвременните хора не могат да я постигнат поради една проста причина: в тях съществува един неумолим егоизъм – всякой желае да бъде пръв. Един художник много добре е представил това с една своя картина: нарисувал планински връх, на който се издига идол, и милионите хора гледат нагоре към този връх и ако един рече да възлезе и да стигне до идола, другите го хващат и го не пущат. И така хората все постоянно се борят, и никой не може да отиде горе. При надбягванията в олимпийските игри в стара Гърция онзи, който достигнел целта пръв, той вземал венеца. В подвига за Христа, обаче, всякой може да вземе този венец, стига да се постарае да изпълни Христовото учение.

И тъй, ние имаме тия три неща в учението за Отца и Сина и Светаго Духа. Ако можем да произнесем тия три думи в техния пълен смисъл – като произнесем „Отец“, да почувстваме пулса на туй същество, което движи света; да го почувстваме така, както една майка може да усеща пулса на своето дете; а да почувстваме Божествената мисъл, то значи да я разбираме и познаем – „Тогава – както казва Господ – преди да сте поискали нещо, Аз ще отговарям на вашите желания“. Всинца трябва да имаме отлични синовни отношения към Бога – да изпълняваме длъжностите, които имаме към своя Баща. Той не слезе на земята; но Той прати Сина Си. И ние трябва да се жертваме в този свят. Мнозина ги е страх от жертва и казват, че в жертвата няма живот, и мнозина в недоумение се спират пред думите на Христа, Който казва: „Ако не ядете от плътта Ми и не пиете от кръвта Ми, няма да имате живот вечен“. Ние всеки ден ядем, за да живеем – нима това житно зърно, тия треви, чиито сокове гълтаме, не умират и не се жертват за нас? Но те казват: „Ние умираме, стига вие да станете хора“. Колко милиарди същества ни слугуват! А какво правим ние сега на земята? Ние се занимаваме със схоластични въпроси, като ония стари богослови в средните векове, които философствали колко дяволи могли да играят на върха на един нож.

Все с това се занимаваме и ние.

Казвам, че Христовото учение съдържа в себе си смисъла на живота.

................................................................................

................................

Настанал е последен час, всинца трябва да възкръснем, и ще възкръснем. И при туй възкресение трябва да се запитаме не дали Христос е възкръснал, а дали е наближило нашето време да възкръснем – ето въпросът. Питат дали Христос е лежал три дена в гроба. Вие от 8,000 години лежите все в този гроб, и не е ли достатъчно това време? Достатъчно е. И този ангел отгоре е зов Христов, че второто пришествие иде. Как ще ви намери Христос? Ако камъкът на вашия гроб е затворен, как ще каже Христос: „Лазаре, излез вън“? Вашите ближни и приятели трябва да ви направят тази услуга, да отвалят камъка от гроба ви, и тогава Христос ще каже: „Станете!“ – и ще възкръснете.

На всички, които ме слушате тази сутрин, аз отвалям вашите надгробни камъни: Христос иде...

Той ще застане пред вашите отворени гробове и ще каже: „Излезте вън!“.

от беседата "Великден" , 22.03.1913г.

ЛЮБОВ + СВЕТЛИНА +МИР +РАДОСТ

Линк към коментар
Share on other sites

  • 5 weeks later...
  • 2 months later...

Възкресение - от огън и вода - китайците наричат огъня и водата Кан и Ли и имат детайлни вътрешни практики за образуване на безсмъртното тяло - имат ги и тибетците и индийците, но затрупани под тонове ритуали и символизъм ! Вода и Огън, Сила и Съзнание, Семе и Съзнание, зачеване на вътрешното дете, отглеждането му и "раждането" му, отделянето му - сгъстено енергийно тяло - истинското човешко тяло. В будизма се нарича Нирманакая - един вид сгъстен етер - и след това следва съзнателното образуване на Самбокакая и Дхармакая - да речем според теософската терминология(от която се ползва и Беинса Дуно) това са Умствено и Будично тела! Казват че всъщност телата, циклите във вселената, слоевете на съществуване в материята, в играта на живота са 12, а не седем, но ни се говори за седем защото за останалите пет слоя, тела, йерархии не можем да имаме дори и понятие... :whistling:

Линк към коментар
Share on other sites

:v: Здравейте!

Орлин, благодаря за мнението.Мисля си за телата...като че ли ПОНЯТИЕ можем да имаме за всичко..., но дано да преживяваме най-вече действително нужните и полезни за всеки един от нас опитности :1eye:

Всъщност ВЪЗКРЕСЕНИЕТО е и да възлезеш над кръста , Въз - Кръста.

:hypocrite: Любов+Светлина+Мир+Радост

Линк към коментар
Share on other sites

  • 2 months later...

Мисля че възкресението е реално и докато не го постигнем, сме сънуващи, мъртви, поробени, слепи и глухи, участници в обща и лична илюзия, индуцирана реалност! А възкресение постигат само Учениците... на нас ни остава поне да се стремим... :yinyang:

Линк към коментар
Share on other sites

  • 4 months later...

Възкресението е странен термин, но в основата му и по смисъл и като съставност стои новораждането, а то е от Вода и Дух, а именно съчетаване на мъжкия и женския принцип. Ролята на огъня се отнася до кръщението, което е обвързано с новораждането като съставен елемент. Огънят става и храна за човека в определен момент и запалва връзката с Новия човек, която етерно се представя с горящ седморен светилник в главата, който именно се запалва при възстановяване на първоначалната връзка със Сърцето. По този път се подава искрата, а самия огън свидетелства за изливането на Духа...

Линк към коментар
Share on other sites

Интересно къде се възкръсва? В кое поле? И с каквъв носител?

Явно не става дума за физ. тяло, а вероятно не и за астралното и ментално тела! Говори се за тялото на славата, Нирманакая Коша - какво представлява това тяло и какво представлява този недуален свят в който то се проявява?

АКо това е т.н. Божествен Свят, както го нарича Беинса ДЕуно, или Божието Царство на евреите, или висшата триада - атма, Буддхи, Манас на индусите, или Арупа света на будистите - то какъв е пътят за образуването на този носител в който възкръсваме и през какви регионо от "този свят "преминава този път?

Във по-фините сфери на "този свят" същесвтвуват цели космически йерархии, безкрайно по-мъдри от нас - двуногите бозайници - хората затворени в тяло на животно! Нима тези висши йерархии, такива като Архангелите например, които имат главна база на битие менталния свят(както ние физическият) могат да бъдат прескочени в пътя на духовно продвижение към Божието Царство? Нима този път не преминава през тъмните и опасни пътеки на психичния свят, за да се доберем един бляскав ден, като цвета на лотоса, до светлината на Божието царство, която по същество представлява първоизточникът и създателят на "този дуалистичен свят"? Наскоро се сблъсках с една школа, която твърди, че до Божието Царство може да се стигне без да се преминава през психичния свят! Това противоречи на всички мои досегашни разбирания и на постановките на всички велики учения и школи, ккато и на техните Учители. Самият Велик Учител Беинса Дуно твърди че пътят към божието Царство преминава през огледалните сфери. Твърди го и Теософията, и Северният Будизъм, и прекрасната Даоистка система. Тези системи също така дават ясни и достъпни средства за продвижение - такива като концентрацията и медитацията, а гореспоменатата от мен школа ги отрича! Защо? Нима те не са естествен атрибут на едно развиващо се съзнание? Дори в ежедневието - какво можед а се очаква при липсата на концентрация и осъзнаване? Защото медитацията означава именно осъзнаване!

Тази школа събуди в мен известни вълнения - за което съм и благодарен! ОМ

Линк към коментар
Share on other sites

В езотеричните науки се твърди че Атмичното тяло кореспондира на физическото(това в което сме заключени в момента), Будичното тяло отговаря на астралното, а Манас, тоест причинното тяло - е свързано с менталното тяло. Като приемем висшта триада - Атма, Буддхи, Манас и полето на тяхното съществуване за първоизточник на психичните полета и съответно телата, в които същностите(хора от различен порядък в Йерархичната верига) обитават, тогава трите свята - т.н. от Учителя Беинса духовен свят, или в други школи психичен или огледален свят - представляват наистина едно отражение на висшите три - на Божествения Свят!

В Будизма разделят адептите на три класа - Нирманакая, Самбхокакая и Дхармакая - Когато са в Нирманакая, те запазват връзките си със човечеството ни и могат да му помагат! В Дхармакая тяло те могат да се появяват от време на време, но общо взето са основно по-активни в по-висшите полета на този свят. А в тялото Дхармакая те просто не могат да имат каквато и да е връзка с нас, защото са извън целия ни свят, цялото ни поле на действие. Това последното отговаря на Нирвана, на Божието Царство. В северният будизъм се дава клетва още в началото на пътя че ученикът няма да влиза в Нирвана, в божието царство, докато не се спаси и последният от човечеството ... иначе се явява бягство - а всички сме едно цяло неделимо същество! В будистката, даоистката и тази на бялото братство школи пътят се състои в постепенното развитие на това божествено - дхармакая тяло - но пътя към него минава през другите две - етерното тяло на нирманакая ( в което Исус се явявал след разпятието си), менталното тяло на самхокакая - по време на този процес се разширява визията и опитността на съзнанието се разширява до тънките сфери на "този свят". Съзнанието, тоест човекът може да приема или не физическо или астрално или ментално тела според целите на братството и собствените си нагласи.

Искам само да кажа че пътят е ако не един, то подобен за всички хора, и че разликите са само привидни ина повърхността. Някои твърдят че може да се скочи направо от физическия свят в божествения - колкото едно дете от първи клас може да решава задачи от висшата математика, толкова и тази задача е изпълнима... ;) Радост на търсещите желая!

Линк към коментар
Share on other sites

Те са естествен атрибут на една развиваща се диалектика, а диалектиката знаеш ли докъде може да стигне?! Всъщност тя не трябва и да стига, понеже е там! Ако приемем една дуалистична система, то диалектиката е допирната точка между Жърховният извор на Живота и обратното. Тъй де - Тя ни олицетворява " Свободната воля " - дето ти окачва на врато непосилната тежест на тлението и те пуска по живо - по здраво да си потъваш. Който не възприема дуализма да си го обясни същото само с едно начало, смисъла си има собствено битие...

Линк към коментар
Share on other sites

Сетих се нещо - една аналогия - човекът - този истинският човек, който живее в реалността, има за тяло атмичнот тяло , както ние имаме физическо, преживява чувства, тоест това за което ние имаме бегл апредстава под името интуиция и т.н, чрез Будичното тяло, и мисли, тоест осъзнава директно чрез манас(причинното тяло). Горното е нещо като анатомия на Истинския човек предназначена за животно хора(ние)! :) :) :):dancing yes:

Линк към коментар
Share on other sites

Интересно къде се възкръсва? В кое поле? И с каквъв носител?

  Явно не става дума за физ. тяло, а вероятно не и за астралното и ментално тела! Говори се за тялото на славата, Нирманакая Коша - какво представлява това тяло и какво представлява този недуален свят в който то се проявява?

  АКо това е т.н. Божествен Свят, както го нарича Беинса ДЕуно, или Божието Царство на евреите, или висшата триада - атма, Буддхи, Манас на индусите, или Арупа света на будистите - то какъв е пътят за образуването на този носител в който възкръсваме и през какви регионо от "този свят "преминава този път?

  Във по-фините сфери на "този свят" същесвтвуват цели космически йерархии, безкрайно по-мъдри от нас - двуногите бозайници - хората затворени в тяло на животно! Нима тези висши йерархии, такива като Архангелите например, които имат главна база на битие менталния свят(както ние физическият) могат да бъдат прескочени в пътя на духовно продвижение към Божието Царство? Нима този път не преминава през тъмните и опасни пътеки на психичния свят, за да се доберем един бляскав ден, като цвета на лотоса, до светлината на Божието царство, която по същество представлява първоизточникът и създателят на "този дуалистичен свят"? Наскоро се сблъсках с една школа, която твърди, че до Божието Царство може да се стигне без да се преминава през психичния свят! Това противоречи на всички мои досегашни разбирания и на постановките на всички велики учения и школи, ккато и на техните Учители. Самият Велик Учител Беинса Дуно твърди че пътят към божието Царство преминава през огледалните сфери. Твърди го и Теософията, и Северният Будизъм, и прекрасната Даоистка система. Тези системи също така дават ясни и достъпни средства за продвижение - такива като концентрацията и медитацията, а гореспоменатата от мен школа ги отрича! Защо? Нима те не са естествен атрибут на едно развиващо се съзнание? Дори в ежедневието - какво можед а се очаква при липсата на концентрация и осъзнаване? Защото медитацията означава именно осъзнаване!

  Тази школа събуди в мен известни вълнения - за което съм и благодарен! ОМ

Прекрасен въпрос,Орлине!С кое тяло се възкръства и на какво поле отговаря то?Ще се опитам да ти отговоря,тъкмо да си подредя нещата и в своята глава. Първото тяло от долу на горе е физическото,обединяващо в себе си грубото физическо тяло и етерния или още ефирен двойник-Стула Шарира и Линга Шарира.Това общо физическо тяло се дели на 7 състояния на материята-3 на грубото тяло-твърдо,течно и газообразно и 4 на ефирния двойник-Етер1,етер2,етер3 и етер4. С това тяло работим на физическото поле. Следва астралното тяло,кооето също има 7 подразделения.То отговаря на нашите чувства.Полето около земята,което му съответствува е Камалока-Астралният свят.В това поле също има нива и,колкото човек е с по-възвишени чувства,толкова по-бързо преминава през долните му нива,които се отъждестяват с Ада,т.е.в съответсвие със страстите човешки става по-дълго задържане в това ниво,на което те отговарят,понякога,дори доста често,някои остават задържани до следващото си прераждане в тези,най-неприятни, долни области от Камалока.Следват умствените тела,които също са 7.Те отговарят на тази област около Земята,която се нарича Манас или Умствен свят.Той е съставен също от 7 нива,разделени в 2 групи:Рупа-формени,телесни,обединяваща 4-те долни нива и Арупа-безтелесни, безформени,поради голямата тънкост на телата там,обединяваща3-те по-горни области.За тези 2 подобласти човек има 2 носителя: същинско умствено тяло,т.н.Низш Манас и причинно-следствено(кармично)тяло или т.н. Висш Манас,което представлява постоянното тяло на Аз-а,преминаващ от живот в живот. 7-то ниво на Умствения свят е наречен още Девалока или Девакан-Щастлива и блажена страна,страна на Боговете,а Иисус нарича Божие Царство.Физическият свят,както е известно е 3-измерен.Астралният е от 4-то измерение,менталният-от 5-то,причинният- от 6-то,със съответните им тела,а има и тяло на Душата,с което Учителят казва,че човек може да се възнесе.Душата е от 7-мо измерение,а ДУХЪТ е от 10-то.Духовните нива са наричани още Турия.Техният носител на съзнание е духовното тяло-Анандамайакоша на йогите-тялото на блаженството.Учителят казва,че Христос е възкръснал с това тяло,с него се е явявал и изчезвал.

Дано не обърках нещо,не съм много наясно по тези въпроси.

.

Бъдете здрави и щастливи!

Линк към коментар
Share on other sites

В Анандамая коша са били виждани и много напреднали йоги.

Не разбрах обаче то на кое вибрационно състояние отговаря? Според мен е етерно - тези 4-ри етера. Просто това тяло може да живее кажи речи вечно ако има нужда, а не да умира и се ражда и е много по-удобно за развитие и продвижение в пътя! Но в такъв случай това тяло - на славата, на дъгата, анандамая коша - не отговаря на висшето тяло(причинното), нито на т.н. божие царство! Какво мислиш, Силвия?

Линк към коментар
Share on other sites

:)

Здравей Орли,

Знам, че си почитател на Михаил Иванов, затова ти предлагам този цитат Пътят на Светлината от Луиз Мари Френет

"Михаил с голямо нетърпение очаква да разбере мнението на Учителя по много въпроси, особено за ясновидството. На седемнадесет години той вече е натрупал големи познания върху духовните, гадателските и окултните февомени. Изучавал е философиите на много учения, както източни , така и западни. Сега обаче пред него стои човек, известен с голямото си ясновидство, който може да говори за опита си.

-Как трябва да работи човек, за да стане ясновидец?- пита Михаил.

За негова изненада Учителя изобщо не говори за някакви методи..

-С обич- отговаря му просто той.- Трябва да се развива обичта. Ти ще станеш голям ясновидец, ако работиш според моите съвети.

Силно затрогнат, Михаил се замисля за момента. Дотогава той е търсил "големите мистерии, отношението на чистия разум към конкретните реалности". От този ден решава да прекрати всякаква съзнателна дейност за постигане на ясновидство, а да работи с обичта. способността му да вижда невидимото ще се развива, но това няма да е постигнато със съзнателно усилие и конкретни упражнения. Той вече много добре знае, че някои методи могат да доведат до положителни резултати, но заплашват равновесието на човешкото същество. От този момент Михаил ще работи, за да "разбере кое е истинско, да почувства красотата, скрита във всяко нещо- в дърветата, цветята и плодовете". Няма по- добро ясновидство от това.

"Разбрах, че ясновидството остава на ниското равнище на превратностите в нашия живот и че съществува прозрение за необхватността на Божията слава.""

"Пътят на Светлината",стр.95, изд."Кибеа"

Поздрави

Линк към коментар
Share on other sites

Здравейте,всички!

Здравей,Орлине!

Не,Анандамайа коша в никакъв случай не е на етерно ниво,правилно мислиш,явно аз не съм била достатъчно ясна.

Ето как подреждаме нещата:

1.физическо тяло с ниво на действие-грубата материя.

2.етерно тяло,което не е нищо особено,а е като продължение на физическото,даже някои окултисти не ги разделят,затова го наричат ефирен двойник.Той плътно пронизва физическото тяло и съвсем леко излиза навън.

Неговият цвят е сивовиолетов.Чрез него получаваме прана и затова е наречен още "носител на прана".Този ефирен двойник работи на ниво ефир,който пронизва всяка твърда,течна или газообразна частица.Всичко около нас е потопено в ефир.Това тяло не излиза обаче от физическото,а те и двете остават на Земята,когато йогите правят своите пътешествия извън тялото.Ефирният двойник излиза само след смъртта на физическото тяло,но дори и тогава остава близо до него и се вижда често като сияние около гроба на скорошен покойник.Ясно ти е вече,че с него не може да се отиде до Висши светове.

3.астрално тяло или чувствено тяло,на което отговарят астралните полета.За тях знаеш-Камалока.

4.умствено тяло:същинско умствено(ментално) и причинно-следствено-Нисш и Висш Манас.Причинното тяло е това,което не умира при смъртта на човека,то е взело есенциите от астралното и умственото,а те се разпръскват,разтварят се в съответните си полета.В следващото въплъщение то ще пренесе зародишите на всички качества на човека.То е постоянното тяло на Аз-а. Вибрационно ниво на умственото и причинното тела е Умственият свят,със своите 2 подсфери:Рупа и Арупа-първата за умственото,втората за причинното.Цялото поле на Умствения свят,особено най-горните му области индусите наричат Девалока или още Девакан-страна на Боговете или още щастлива и блажена страна,защото нищо,което може да причини скръб и мъка не може да бъде допуснато там,аз ти казах по-рано къде задържат низките страсти-в нисшите полета на Астрала.Затова, на това ниво цари вечно щастие,злото не може да влиза там.

Христос,като говори за Царството небесно,има предвид всички области над Астрала(срастите не са Божествен елемент),т.е.Царството небесно започва от Умствения свят нагоре, като го включва.А над него има други нива-"в царството на Отца ми има много отделения".Но ние сме се развили до тук,само 4 тела и то още неустроени,а Учителят казва,че човек трябва да си изработи общо 12.

Затова за нас,обикновените хора това е Царството божие-горните отдели на Умствения свят-Висшия Манас.Там пребивават праведните покойници,затова се казва"правят му помен" и" вечна му памет".Паметта е свойство на ума,т.е.те са в Умствения свят.

5.Над сферите на Висшия Манас стои един много възвишен свят-свят на Турия,свят на Будхи-свят на Интуицията,за когото ни е просто бедна фантазията.Интуитивният свят е посещаван от някои йоги,да.Посветените,като учениците на Христос също са влизали в него.Той е също част от Божието Царство,но на по-високо ниво.За целта е използувано Духовното тяло-Анандамайа коша или тялото на блаженството.Това е най-славното тяло в човешката аура,но се наблюдава само при адепти.В човека го няма още развито.

Така,че:етерното тяло е за ефира,астралното-за Астрала,менталното за Нисшия Манас,причинното-за Висшия Манас,а духовното или още Анандамайа коша-за Интуитивния свят или Будхи на индусите.

Дано да съм ти била полезна!

Линк към коментар
Share on other sites

Какво е необходимо?

Любов

Смирение

Доброта

Кроткост

Честност

Безкористност

и разбира се Постоянство във всичко това!!!

:)

Линк към коментар
Share on other sites

[1:5] затова, като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание,

[1:6] към знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие,

[1:7] към благочестието братолюбие, към братолюбието любов./Петър,2/5/

Линк към коментар
Share on other sites

:D

Венци,

Няма ли да слезеш най- после от твоя Силистренски балкон на осмия етаж и да видиш, че светът не чак толкова лош... Какво може да се види от един балкон, особено пък ако е и на север... :)

Линк към коментар
Share on other sites

Миии, отдавна не съм бил там...

Но ако си успял да видиш от балкона горе мрака - определено вече няма да го видиш като слезеш в него... По този повод, знам приятели, че не ме познавате, но вие пък знайте, че съм от големите оптимисти. Затуй, добре ще е друго да виждате в думите ми вместо песимизъм и черногледство... Ама и правото си имате да виждате каквото искате... Затуй и обективността я няма де, ама... Наистина Животът е прекрасен, но ние не сме в него, а него търсим!

Линк към коментар
Share on other sites

Въпрос към Силвия: Ако Анандамая Коша е на будично ниво, как Исус(Йешуа) се е материализирал в него толкова че да бъде видимо физически?

Линк към коментар
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговори в тази тема...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави...