Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Иво

Администратор
 • Posts

  3,939
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  19

Files posted by Иво

 1. Учителят говори - избрани мисли по теми

  Учителят говори
  Учителят Петър Дънов

  съставител: Георги Радев
  мисли от Учителя Петър Дънов по основни категории в Учението

  Ние поднасяме Словото на Учителя на всички братя, чиито души са затрогнати от Любовта, чийто дух се радва на пълна свобода.

  Защото само онзи, казва Учителя, чиято душа е затрогната от Любовта, живее.

  Само онзи, чийто разум е озарен от знанието, носи светлина.

  И само онзи, чийто дух се радва на съвършена свобода, може да се нарече истински човек и брат на човечеството.


  Съдържание

  Предговор
  Живот
  Душа
  Истина
  Любов
  Мъдрост
  Правда
  Бог
  Човек
  Дух
  Добро
  Свобода
  Светлина
  Ядка на Божественото учение
  Живата Природа
  Великото Всемирно братство
  Четирите неща
  Учител
  Ученик
  Свещения огън
  Тяло на Любовта
  Христос
  Послесловие


  Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство
  София, 2005 г.
  ISBN: 954-744-066-7

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  2,833 downloads

  0 comments

  Updated

 2. Науките на Първата Човешка Раса. Ръководство по астрология, френология и хиромантия

  Науките на Първата Човешка Раса. Ръководство по астрология, френология и хиромантия

  Два ключа към една необикновена книга - Предговор

  „Кой е най-красивият момент през 24-те часа на денонощието? Най-красивият момент е нагряването и залязването на слънцето. Втори красив момент е изгряването и залязването на Венера. Трети красив момент е изгряването и залязването на Сириус. Това са трите най-важни момента в живота на човека. Слънцето представлява божественият живот, който постоянно изгрява в човешката душа. Венера представлява божествената любов, която търси път да проникне в човешкото сърце. Сириус символизира божията мъдрост..."
  Учителя Беинса Дуно

  Той има профил на древен жрец, ироничен и всестранен ум на енциклопедист от епохата на Ренесанса, непрекъснат вътрешен мир на адепт на възвишено Учение, смирение и предразполагаща външна простота на аскет... Такава е моята представа за Николай Дойнов, а вярвам и на мнозина, които са беседвали с него за тайните на Звездния мир. Споделям я с непредубедения читател, все още необсебен от гордата традиционност на европейските и източни „тайни науки", не само за да го убедя, че това е първото всестранно изследване от български автор върху проблемите на астрологията, френологията и хиромантията (това е повече от очевидно), не само за да подчертая уникалността на подобен единен и систематичен подход към тези науки (това предоставяме на методологията), но за да провокирам у него онази първична читателска стихия, определяна като подтик към необикновеното. Всъщност стигнахме до заглавието на настоящия предговор – за необикновената книга и за обещаните два ключа към нея. Разбира се, трудът на Николай Дойнов не е само необикновен; за обикновеното съзнание необикновеното е задължителен атрибут на астрологията и на всички останали окултни науки. Не е достатъчно да се квалифицира и като езотерична астрология само с единствената цел да бъде разграничена от конвенционалните техники за правене на хороскопи, които заливат сега света и съвременните масмедии.

  Фундаменталното в „Науките на Първата човешка раса” – онова, което генерира идеите и методите на научното изследване в тази книга, темата на темите, е великото знание от Окултната Школа на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов). От този факт трудът на Николай Дойнов придобива най- малкото две характеристики, отличаващи го качествено от всичко, написано досега в тази област. Първата можем да наречем методологична. Всеки, който поне малко се е занимавал с наука, било тя конвенционална или езотерична, знае какво представляват за изследователското съзнание идеята и методът; те са тайната ключалка и златният ключ, които се дават на човек само в особени състояния на вдъхновение. Но има идеи и идеи, има методи и методи. Идеите и методите, които един Велик Учител преподава в своята Школа, са взети от Абсолютната Реалност, от Живата Природа и тяхната жива същина няма нищо общо с кухата формалност на множеството стари идеи, които рециркулират от век във век и от съзнание в съзнание. Следователно отношението, при което изследователското съзнание приема идеи и методи от Реалността, дефинира понятието „окултен ученик” и въобще – гносеологичната природа на отношението Учител - ученик.

  Тъкмо тук неусетно преминаваме към втората характеристика на Николай - Дойновия труд, която можем да наречем културологична. Тази книга трябва да се разглежда като школска разработка на знания от конкретна Окултна Школа. Доколкото една Школа възниква, за да върне на човешкото съзнание неподправената чистота на идейния свят, и доколкото една Школа по правило става ядро на Нова Култура, научното съзнание на автора, както и неговият труд трябва да се разглеждат като феномени на тази Школа и Култура. Само от светилището на такава Школа могат да бъдат изнесени знания от предвечната мъдрост на Първата човешка раса и от ученията на Велики посветени, неизвестни на официалната историография, като Саабей и други. В това, в крайна сметка, се състои и необикновеността на тази книга – бъде прометеевска жар от един невидим, първичен и неугасващ огън...

  Школата на Учителя Беинса Дуно функционира в триизмерното пространство на България от 1922 до 1944 година. Като всяка Велика Школа тя продължава да е около нас ,до скончанието на века*, а нейните Божествени идеи и методи са достъпни за всяко пробудено съзнание.

  „ В предната част на мозъка се намират особен вид бели мозъчни влакна, чрез които се проявява деятелността на човешкото съзнание. Съзнанието е свързано с двойника, т.нар. второ тяло на човека, или посредник на силите на природата. Двойникът е апарат, чрез който се проявяват силите, енергиите на природата. Физическото тяло на човека жнвее благодарение на силите на своя двойник. Следователно, ако отношенията между двойника и физическото тяло са правилни,хармонични, човек всякога ще бъде здрав...”
  Учителя Беинса Дуно

  КЛЮЧ ПЪРВИ. АСТРОЛОГИЧНАТА ЕКЗИСТЕНЦИЯ. Струва ми се, че ще е потребен на рационалния читател, по-скоро на скептичния му интелект, повече или по-малко склонен към отвлечени съждения, при срещата му с основното понятие на тази книга - Звездно тяло, или Двойник на човека. Ключовата позиция на понятието Частно тяло е почти методологична, защото чрез него се обосновават макро- и микрокосмичните аналогии в астрологията, мозъчните структури и формите на черепа във френологията, различните детайли на лицеизраза във физиогномията и най-после – формите и линиите на ръцете в хиромантията. С други думи, според Николай Дойнов конкретната личност притежава определени психични качества и житейски условия за тяхната реализация, притежава определени физически форми на главата и ръцете си, детерминирани от уникалната структура на нейното Звездно тяло. Читателят трябва окончателно да се раздели с конвенционалните представи за хороскопа като абстрактна карта за смътни предсказания и да приеме идеята за своя Звезден двойник, който неизменно присъства с него навсякъде – от минутата на раждането до минутата на смъртта. Запознатите с популярната окултна литература могат да свържат Двойника с описваните четири етерни тела или с астралното тяло. Но в стила на чистия интелектуален рационализъм можем да твърдим, че радикалната тема (рожденият хороскоп) в труда на Николай Дойнов се родее по-скоро с Аристотеловия термин „ентелехия”, който е активното начало у човека с телеологична природа, синтез на възможност и действителност, който носи целта в самия себе си. В този смисъл радикалната тема изисква да бъде схващана не като обективна проекция на положението на небесните тела в часа на раждането, а като неразчленено единство на субекта като потенция, и на обекта като необходимост. Така астрологичното мислене по необходимост е модално, следователно - непригодно за всички нива на общественото съзнание, което в повечето случаи изисква от астрологията всякакви други феноменални предсказания и чудеса, но не и модални съждения. След като споменахме вече за астрологичното мислене, много по-лесно можем да се прехвърлим от древността на астрологичната ентелехия към Сартъровата „открита възможност” или към „отворената същност” на Хайдегер, различни както от същността, така и от детерминизма, а още по-малко от фатализма, за да стигнем до скандалното наглед понятие за АСТРОЛОГИЧНА ЕКЗИСТЕНЦИЯ. Може би защото екзистенционалното битие е колкото модерно, толкова и традиционно за съвременната европейска култура, следователно най-понятно като саморефлексия. Затова ми се струва, че съвременният интелектуалец би могъл сполучливо да си представи, дори да почувства Звездното тяло именно като астрологична екзистенция – най-близка до първичната екзистенция на човека, която в различните времена и култури, повече или по-малко съзнателно, се е проявявала като гносеологичен опит за самопознание. Главният атрибут на астрологичната екзистенция е нейната принципиалност, т.е. свойството ù да се движи свободно, фиксирайки чисти абстракции и енергетични сфери (нива), достатъчно безразлични към богатството на собствената феноменология. Всички явления са проникнати от принципа. Астрологичният принцип се представя като абсолютна мощ и абсолютна проницателност спрямо цялото свое феноменално съдържание. Астрологичната екзистенция обитава всяка от тези сфери принципиално, нейният живот там и нейната воля са също така принципиални и е погрешно да се очакват от нея конкретни пространствено-временни пророчества. Всяка планета в радикалната тема трябва да се схваща като монада, т.е. като субстанциална структурна единица в живота на астрологичната екзистенция. Следователно в своята саморефлексия астрологичната екзистенция е една постоянна (в пространството и времето), а оттам и извънпространствена и извънвременна семантика. Собственото ù битие за нея представлява низ от знаци, които трябва да бъдат върнати на своите монади. Тълкуването на радикалната тема се превръща в структуралистичен анализ на една принципиална система, в която астрологичната екзистенция преживява всеки знак, за да познае кой го изпраща и какви са неговите висши цели. Астрологичната семантика е дори и малко мистична, защото чрез този познавателен опит тя постоянно се убеждава в присъствието на един знаков медиум, посредник между принципа и знака. Така, както при евангелския Симон, за да се преименува в Петър, трябваше да дойде Христос, така и на знака, за да стане камък, основа, субстанция, е необходимо някакво чисто отношение, което мъдреците наричат Любов.

  По-нататък, при онтологичното разглеждане на астрологичната екзистенция, не е трудно да се допусне, че такива класически и модерни философско-научни похвати, като онтологията, модалността, екзистенциализма, структурализма, семиотиката и много други, са органично присъщи на нейното битие и следователно са се обособили от нея като своеобразно нейно външно инобитие.

  Ако продължим в този ред на мисли, може да се окаже, че цялата европейска култура е една зле тълкувана астрологична екзистенция и че обещаният на интелектуалния читател ключ е лукав опит за принципиално отрицание на всички горепосочени науки. Но думата ни беше за Звездното тяло и за това, може ли абстрактното мислене да преодолее нерационалната негова природа...

  Инак в „Науките на Първата човешка раса" Николай Дойнов е изложил завършената архитектоника на изначалното Звездно тяло на човека – такова, каквото то може би е било непосредствено след великия акт на Творението. В неговото Слънчево семейство присъстват дванадесет планети; освен десетте, познати на съвременната астрономия, читателят ще намери блестящо научнообосновано описание на планетите Вулкан, Хано и концепцията за разрушената планета Фаетон. За първи път в световната литература се прави удивителна по своята мащабност „астрологизация" на съвременните астрономични познания и параметри на небесната механика. Качествата на планетната материя и атмосфера, формите и размерите на орбитите, оста и скоростта на въртене – всичко е буквално одухотворено, оживявайки в своя психичен еквивалент. Не по-малко интригуващо е подробното описание на центровете и областите на транссатурновите планети (Уран, Нептун, Плутон и Хано) върху черепа и дланите на ръцете, което се прави също за първи път в световната литература.

  „Физическият, духовният и Божественият свят съществуват едновременно. Те са три неразделни свята, които ние сами сме отделили един от друг. За да влезем в реалността на живота, ние трябва да ги съединим в съзнанието си и никога да не ги отделяме един от друг. физическият свят е пълно отражение на Божествения, а духовният е посредник между двата свята. Който разбира това, той няма да се сили да стане духовен, защото духовността е вътрешен процес. Без да се стреми към духовност, човек може да бъде духовен."
  Учителя Беинса Дуно

  КЛЮЧ ВТОРИ. ХАРМОНИЯТА НА СФЕРИ. Този ключ е предназначен за сърцето на читателя, настроен преди всичко емоционално, поетично, дори мистично, затова и езикът в тази част на предговора ни ще бъде почти метафоричен. Можем да започнем от раздела за домификацията в труда на Николай Дойнов, който непременно ще привлече вниманието на повече или по-малко подготвения читател с оригиналните си аналогии от кристалологията. Дванадесетте дома, които по традиция се приемаха досега съвсем априорно и се тълкуваха предимно прагматично, се представят от автора като проекции на додекаедричната кристална структура на планетата Земя. Като че ли невидимите духовни течения на дванадесетте планетни монади внезапно са се сгъстили и видимо са се втвърдили в гигантски кристал, по ръбовете на който все още диша ритъмът на тяхното съприкосновение. Звездното тяло на всяка новородена личност е дъщерен кристал върху тялото на Земята, узрял върху една или друга точка от нейната повърхност, а по активните центрове на ръбовете му започват да се генерират психични движения и триизмерни събития.

  Великите Учители на човечеството твърдят, че причинният свят е принципиален, духовният – есенциален, а физическият – феноменален, поради което търсенето на принципиалната природа на домовете в астрологията е задължително. По-горе съвсем бегло нахвърлихме мисловния, отвлечен и спекулативен живот на принципите в астрологичната екзистенция, но тук, призовавайки въображението, искаме да си представим как принципите мелодично плуват из причинния свят, докосват се сферично и от необозримата многоизмерност на взаимния им допир изкристализирва статичната триизмерност на физическия феномен. Буквално като хармония на сфери, читателю! Уверен съм, че тази хармония е долавял Николай Дойнов, описвайки кристалоидната домификация в своята Нова астрология. Самото хармонично докосване е принцип – първи и изначален, всеобщ за всички останали – ПРИНЦИПЪТ НА ПОЛЯРНОСТТА. Самото докосване е вече полярност – активност и пасивност, положително и отрицателно, северно и южно. Така че всеки дом в астрологията, заедно с противоположния и симетричен нему, изграждат шест полярни кристални структури, от които домовете под хоризонта са с позитивен, а тези над хоризонта – с негативен заряд.

  ПРИНЦИПЪТ НА РАЗУМНОСТТА изгражда първата полярна структура, съставена от първи и седми дом. Всичко е ум и разум; всичко съществуващо е разумно и всичко разумно е съществуващо. Очебийна е разликата с конвенционалната астрология, която разглежда първи дом като област, детерминираща егото, темперамента и външния вид на личността, а седмия дом – като сфера на брака, съдружията и съюзите й.

  ПРИНЦИПЪТ НА ПРИЧИНИТЕ И СЛЕДСТВИЯТА изгражда втората полярна структура на втори и осми дом. Всичко в света си има разумна причина и всичко отеква като последствие, животът е кармичен низ от раждания и прераждания. И тук твърде далечна е аналогията с приписваната на втори дом сфера на финансите, а на осми дом – сфера на наследствата и смъртта.

  ПРИНЦИПЪТ НА ВИБРАЦИИТЕ, според който всичко е трептение, всичко е йерархия и скала от трептения, изгражда полярната структура на трети и девети дом, към който официалната астрология отнася образованието, близките пътувания и съответно философията, религията и далечните пътувания.

  ПРИНЦИПЪТ НА РИТЪМА изгражда полярната структура на четвърти и десети дом. Всичко е ритмично и периодично, всичко се представя на съзнанието като порции, като кванти, ако щете – като обособени родове и общества.

  Полярната структура на пети и единадесети дом изкристализирва от ПРИНЦИПА НА РОДА (на сродството), според който всички неща в природата са сродни, защото в основата им лежи единство, изоморфност. Традицията квалифицира тези домове като сфери на емоционалния (сърдечен) живот и децата, и съответно – на приятелството и идейните съобщества.

  Последният, седми ПРИНЦИП е НА СЪОТВЕТСТВИЕТО и той изкристализирва в шестата полярна структура на шести и дванадесети дом. формулиран още от Херметичната школа с изречението „каквото е горе, това е и долу", той като че ли завинаги затваря неразчлененото единство между причинния и физическия свят, защото всички неща са подобни, съответни, резонансни.

  Вече предупредих читателя, че ключът за хармонията на сферите ще бъде твърде метафоричен, на места дори патетичен и твърде вероятно е да не се понрави дори и на автора на тази книга. Но даже и да го приемете за поетична измислица, той пак ще е постигнал целта си, защото астрологията е наука за музиканти и поети.

  „Когато изучаваме влиянието на планетите върху Земята и човека, ние трябва да ги разглеждаме като принципи, които действат върху човешкото съзнание... Истинският окултист поставя Бога на мястото на Слънцето, ближния си – на мястото на Луната, а себе си – на мястото па Земята. В семейството си пък бащата ще постави на мястото на Слънцето, майката – на мястото на Луната, а себе си – на мястото па Земята..."
  Учителя Беинса Дуно

  В заключение не бих искал да заблуждавам читателя. „Науките на Първата човешка раса" не е труд нито върху астрологичната екзистенция, нито върху хармонията на сфери, така че тези два обещани ключа едва ли ще му вършат работа. Книгата на Николай Дойнов е преди всичко, както вече отбелязахме, огънче от светилището на Великата окултна Школа на Учителя Беинса Дуно. Още повече, че самият той е подчертавал, че с идването си на земята Христос е загубил ключа за астрологията. Не се наемам да тълкувам какво точно се крие зад иносказателността на това твърдение, но за какви екзистенционални или хармонични ключове може да става дума след всичко това?...

  Преди да започнем работа върху издаването на тази книга, посетих Николай Дойнов в апартамента на дъщеря му в София. Той дори не разбра, че бях влязъл в стаята. Седеше полуизлегнат върху дивана с неизменното си слухово апаратче на дясното ухо и гледаше спокойно към светлината от прозореца. На масата до него лежеше току-що завършен хороскоп на болно младо момиче. Тогава може би безмълвната негова мъдрост е докоснала бедността на моето знание и се е родила идеята за астрологичната екзистенция и хармонията на сферите...

  Варна, февруари 1993 година Димитър Н. Калев

  Науките на първата човешка раса. Ръководство по астрология, френология и хиромантия.
  автор: Николай Дойнов, 1993г
  издателство: "Роял 77" - Варна, 1993г
  ISBN 954-8005-77-8

  книгата е предоставена от Георги Черешаров,
  www.bratstvoto.net
  публикува се с разрешение от Ина Дойнова

  Дата на първоначално въвеждане: 08.02.2008 г.

  8,106 downloads

  0 comments

  Updated

 3. Паневритмия на Рила - документален филм

  Паневритмия на Рила - документален филм
   
  "Първият ден на пролетта, първият ден на радостта, първият ден на Любовта, носят сила и живот."
   
   
   
   

   
   

  С тези вдъхновяващи и символични думи започва оригиналния танц - динамична медитация - Паневритмия. Във филма, на фона на величествената и мистична Рила планина, при Седемте рилски езера, са показани съвременни кадри от изпълнение на Паневритмия.

  В началото на танца, Паневритмията като че ли ни се струва не особено динамична и интригуваща. Постепенно общият ритъм на движения и музика ни обзема, започваме да долавяме смисъла на текста от песните все по-дълбоко и по-дълбоко в себе си. И усещаме, и разбираме, че зад тях е скрита една богата вътрешна динамика от преживявания и една дълбока философия за света. Философия за единството на Човек и Природа. Изкуство за събуждане, за хармонизиране на скритите в човека сили и за приобщаването им със силите на природата. Път за човека към себе си...

  Човек, който се докосва до Паневритмията за пръв път чрез този филм, може да се запита: "За какво е всичко това?". На него бихме препоръчали да се запознае предварително с идеите, основните положения и принципите, залегнали в Паневритмията. Само така той ще може да я разбере донякъде. И ако интереса се запази, ако човек потърси начин да се запознае в детайли, да изучи и да участва лично в това вълшебство, то той вече би имал една по-пълна представа за него.

  За приятелите, които живеят с този танц на Божествена хармония, този филм носи едно жадувано възвръщане към неповторимите преживявания от Рила, които остават завинаги.


  За допълнителна инофрмация относно същността на Паневритмията:
  Философско-езотерични основи на Паневритмията
  Паневритмия – кратко описание на упражненията
  Паневритмията – разговори при Седемте Рилски Езера
  Форум за Паневритмията
  Сайт за Паневритмията


  Продължителност на филма: 66:19 мин
  Големина на видео файла: 631 МБ
  Видео кодировка: XviD


  * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел.
  За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk

  * имената на всички упражнения са изписани
  на български и на английски

  Дата на първоначално въвеждане: 11.09.2006 г.

  3,392 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Вестник Братски живот - бр. 1, май 2005 г.

  Вестник Братски живот - бр. 1, май 2005 г.


  http://www.beinsadouno.com/downloads/bratski_jivot/br_jivot_001.pdf" width="800" height="600">  Съдържание на в. Братски живот бр.1, май – 2005

  Един поглед към Кирило-методиевото дело - Соня Митева

  Повече новини за проведеното на 9 и 10 април 2005 г. Общо събрание на Общество Бяло Братство

  Братският център в Арбанаси

  Новини от Карбонат

  Братската общност в Пловдив ще приветства детското творчество през юни

  За новата Комисия за наука и образование

  Кодекс на ученика от духовната планинска Школа на Учителя

  Закони и методи на Живата Разумна Природа – Константин Златев

  Садху Махараджа – кратка история на живота

  Ваишнавизмът – като религиозно-философска система

  Молитва на щъркелите – Борис Николов

  Излязоха от печат следните нови книги на издателство „Бяло Братство”

  Новини за официалния интернет сайт на общество Бяло Братство


  Вестник Братски живот
  координатор: Ивелина Елмазова
  тел. : 066 / 854298 ; 0888 228720
  имейл: bratski_jivot@mail.bg
  Издателство Бяло Братство

  645 downloads

  0 comments

  Updated

 5. Обетована Земя - аудио диск

  Обетована Земя - аудио диск  Съдържание на диска:

  01. Духът ми шепне това (1:39)
  02. Бог е Любов (3:30)
  03. Сила, живот, здраве (0:57)
  04. Той иде (2:36)
  05. Ранен час (2:18)
  06. Буря (2:17)
  07. Радост и скръб (4:11)
  08. Обетована Земя (1:58)
  09. Странник съм (2:19)
  10. Вехади (2:04)
  11. Молитва (1:54)
  12. Аин Фаси (3:38)
  13. Нева Сензу (1:58)
  14. В начало бе Словото (2:58)
  15. Медитация (Вътрешния глас на Бога) (3:52)
  16. Киамет Зену (0:58)

  Песните с Но 10, 12, 13, 15, 16 се изпълняват на прастария език Ватан.

  Аудио диск с музика от Учителя в изпълнение на Огнян Николов - тенор. Песните са записани нацяло, без монтаж, с оглед запазване целостта на моментното емоционално състояние на изпълнителите.

  * аудио дискът се публикува за теглене със специално разрешение от продуцента и изпълнителя

  Огнян Николов: тенор (www.oghnyan-nicolov.com)
  Роза Пронина: пиано

  Георги Кръстев: продуцент
  Васил Стефанов: студиен запис
  Издателство: Алфиола
  За поръчки:
  тел.: 02/8686943, факс: 02/9622133, email: alfyola_mus@abv.bg

  Дата на първоначално въвеждане: 17.06.2009 г.

  1,496 downloads

  0 comments

  Updated

 6. С музиката на Петър Дънов - видео концерт във Варна

  С музиката на Петър Дънов - видео концерт във Варна

  Концерт с музиката на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)
  С участието на: солисти, смесен хор и камерен оркестър  Диригент – Георги Стратев
  Диригент на хора – Малина Хубчева
  Корепетитор – Жанет Бенун–Николаева
  Аранжимент - Георги Стратев

  Първа част

  Пред Теб,
  91 Псалом,
  Благославяй
  За смесен хор и оркестър

  Радост и скръб
  Изпълняват: Иоана Стратева – цигулка
  Ружка Чаракчиева – пиано

  Бершид Ба
  Изпълняват: Пламен Бейков - бас
  Ружка Чарaкчиева – пиано

  Нева Санзу,
  Бог е Любов
  Изпълнява: Божидар Симов – китара

  Аз смея да кажа
  Изпълнява: Пламен Бейков – бас с оркестър

  Благост,
  Фир Фюр Фен,
  Марш на ангелите
  Изпълнява оркестър

  Благословен Господ,
  Химн на Великата Душа
  За смесен хор и оркестър

  Втора част:

  Пролетна песен
  Изпълнява клавирно трио в състав:
  Иоана Стратева – цигулка
  Магдалена Далчева – виолончело
  Ружка Чаракчиева – пиано

  Цветята цъфтяха,
  Ранен час,
  Духай ветре
  Изпълняват: Даниела Димова - сопран
  Жанет Бенун - Николаева – пиано

  Покой и вълнение
  Изпълнява клавирен квинтет в състав:
  Румяна Петрова – флейта
  Иоана Стратева – цигулка
  Албена Христова – виола
  Магдалена Далчева – виолончело
  Ружка Чаракчиева – пиано

  Киамет зену,
  Ще се развеселя
  Изпълнява оркестър

  Плачът на апостол Петър
  За солисти и оркестър
  Солисти: Галина Великова – сопран
  Елеонора Христова - алт
  Владислав Владимиров – тенор
  Росен Рангелов - бас

  Запали се огъня,
  Духът Божи,
  На Христа,
  Братство, единство
  Изпълняват хор и оркестър

  Дата и място на провеждане: 9 март, неделя 2008 г.. гр. Варна - зала „Опера”, начало 11.30 часа

  Концертът отбелязва: 100 годишния юбилей на учреденото през 1897 г. във Варна от Учителя Петър Дънов "Общество за повдигане религиозния дух на българския народ", прераснало по-късно в Общество „Всемирно бяло братство”

  организатори:
  Център за духовно и културно общуване "Изгрев",
  Духовно Общество "Бяло Братство"

  видео заснемане: Ивайло Станев

  Дата на първоначално въвеждане: 25.07.2008 г.

  1,446 downloads

  0 comments

  Updated

 7. Сила и живот - том 1

  Сила и живот - том 1

  В тази седемтомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.

  От езикова гледна точка неделните беседи, са стенографирано говорно слово. Стенограмите на беседите са дешифрирани, редактирани и публикувани от различни последователи на Учителя, през различни периоди от време, на което се дължат някои езикови и стилови разлики.

  Книгата е първи том от седемтомната поредица „Сила и живот" и е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство".


  Книгата е предоставена от издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство & Захарий Стоянов
  София, 2006 г.
  ISBN: 954-739-734-6

  Дата на първоначално въвеждане: 08.02.2008 г.

  1,974 downloads

  0 comments

  Updated

 8. Великата майка

  Великата майка

  "Великата майка" е сборник от тридесет и шест беседи от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Съставен е от Елена Андреева, стенограф, като хронологичен цикъл от дешифрирани стенограми, съхранявани тайно на Изгрева в София до 1990 година. Беседите са изнасяни в продължение на 16 години и са били предназначени за особен кръг читатели - омъжени жени и духовни сестри.

  Номинация за най-добра книга - изложение София 2006.


  Книгата е предоставена от издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство,
  София, 2006 г.,
  ISBN: 954-739-068-3

  Дата на първоначално въвеждане: 08.02.2008 г.

  2,152 downloads

  0 comments

  Updated

 9. Разумното сърце - избрани беседи и лекции от Учителя

  Разумното сърце - избрани беседи и лекции от Учителя

  Тази книга ще позволи на читателя да надникне в дълбочината на учението на Учителя Петър Дънов (Бениса Дуно). Книгата е съставена от избрани лекции и беседи.

  "Как познаваме, че в нас действа Разумното сърце? – Когато това Разумно сърце действа в нас, в душата ни всякога става едно разширение. Щом направиш най-малкото добро, ти усещаш вътрешно доволство в себе си, като че ли си придобил целия свят. " (Учителя)

  Издателство: Захарий Стоянов,
  София, 2003 г.
  ISBN: 954-739-431-2

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  2,635 downloads

  0 comments

  Updated

 10. НБ, 1-ва серия, Сила и Живот - "Ето Човекът" - стар правопис

  НБ, 1-ва серия,Сила и Живот - "Ето Човекът" - стар правопис

  Ето Човекът

  Неделни Беседи, Сила и Живот - 1ва серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  Беседа Стих от Библиятa Дата

  1.”Ето Човекът!” (Йоан 19:5), 16.03.1914 г.

  2. Житно зърно (Йоан 12:24), 23.03.1914 г.

  3. Явлението на Духа (I Kор. 12:7), 20.04.1914 г.

  4. Талантите (Мат. 25:15), 27.04.1914 г.

  5. Любовта (I Kор. 13:1), 06.07.1914 г.

  6. Сънищата на Йосиф (Бит. 37:5), 20.07.1914 г.

  7. Законът на служението (Йоан 12:26), 27.07.1914 г.

  8. Важността на малките неща (Мат. 18:10), 03.08.1914 г.

  9. “Мир вам!” (Йоан 20:29), 11.09.1914 г.

  10. Необходимостта да познаваме Бога (Йоан 17:3), 21.09.1914 г.

  11. Колко по-добре стои човек от овца! (Мат. 12:12), 28.09.1914 г.

  12. Фарисей и Митар (Лука 18:10), 05.10.1914 г.

  13. Страхът (Мат. 10:28), 19.10.1914 г.

  14. Условията на вечния живот (Йоан 17:2), 12.10.1914 г.

  * в скоби са дадени стиховте от Библията, с които започват съответните беседи
  * съдържанието е от съвременна електронна версия на томчето

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  "Ето Човекът", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  фототипно издание
  изд. София, 1915г.
  източник - Издателство Бяло Братство

  1,475 downloads

  0 comments

  Updated

 11. НБ, 3-та серия, Сила и Живот - "Солта" - стар правопис

  НБ, 3-та серия, Сила и Живот, "Солта" - стар правопис

  Солта

  Неделни Беседи - Сила и Живот 3-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  Беседа Стих от Библията Дата

  1. Солта (Мат. 5:13), 25.03.1917 г.

  2. Виделината (Мат. 5:14), 01.04.1917 г.

  3. Рождението (Лука 2:11), 07.01.1915 г.

  4. Двамата господари (Лука 16:13), 21.01.1917 г.

  5. Разделено царство (Мат. 12:25), 08.12.1918 г.

  6. Изгряващото слънце (Йоан 12:46), 04.05.1919 г.

  7. Светилото на тялото (Мат. 6:22), 11.05.1919 г.

  8. Гредата (Мат. 7:5), 18.05.1919 г.

  9. Трапезата на Новия Завет (Мат. 9:10), 25.05.1919 г.

  10. Отхвърленият камък (Марк 12:10), 01.06.1919 г.

  11. Гърбавата жена (Лука 13:13), 08.06.1919 г.

  12. Учител и Господ (Йоан 13:13), 15.06.1919 г.

  13. Малкият закон (Мат. 5:19), 22.06.1919 г.

  14. Старият книжник (Мат. 13:52), 29.06.1919 г.

  15. Двамата свидетели (Йоан 8:17), 16.11.1919 г.

  16. Денят на доброто (Мат. 12:12)21.12.1919 г.


  * в скоби са дадени стиховете от Библията, с които започват съответните беседи
  * съдържанието е взето от съвременна електронна версия на томчето

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  "Солта", Сила и живот, 3-та серия беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. 1929г., Русе
  източник - Издателство Бяло Братство

  1,503 downloads

  0 comments

  Updated

 12. НБ, 2-ра серия, Сила и Живот - "Духът и Плътта" - стар правопис

  НБ, 2-ра серия, Сила и Живот, "Духът и Плътта" - стар правопис


  Духът и Плътта

  Неделни Беседи, Сила и Живот 2ра серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов


  Съдържание на неделните беседи от томчето


  Беседа Стих от Библията Дата


  1. Духът и плътта (Гал. 5:17), 02.11.1914 г.

  2. Новото основание (I Kор. 5:11, Йоан 14:6), 10.05.1915 г.

  3. Великден (Мат. 28:19), 22.03.1915 г.

  4. Многоценният бисер (Мат. 13:46), 19.04.1915 г.

  5. Учителите (Мат. 23:8), 07.12.1914 г.

  6. Словесното мляко (I Петр. 2:2), 16.11.1914 г.

  7. Стари и нови мехове (Лука 5:37), 12.07.1915 г.

  8. Свобода на Духа (II Kор. 3:17), 23.08.1915 г.

  9. Божественият Промисъл (Лука 12:7), 24.05.1915 г.

  10. Истината (Йоан 8:32), 24.04.1916 г.

  11. Марта и Мария (Лука 10:40), 14.01.1917 г.

  12. Растене в благодат (II Петр. 3:18), 07.01.1917 г.

  13. Децата (Мат. 18:3), 11.02.1917

  14. Блажените (Мат. 5:10), 04.02.1917 г.

  * в скоби са дадени стиховте от Библията, с които започват съответните беседи
  * съдържанието е взето от съвременна електронна версия на томчето

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  "Духът и плътта", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1915 г.
  източник - Издателство Бяло Братство

  1,374 downloads

  0 comments

  Updated

 13. Учителя - обзорна книга

  Учителя

  Авторите, като едни от най-напредналите и близки до Учителя Беинса Дуно ученици ни предлагат по един изключителен начин животопис на Учителя, основните принципи на Учението – Любов, Мъдрост и Истина, пробуждането на колективното съзнание и идването на Шестата раса. В книгата има и над 90 фотографии.


  Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство
  Издателство: Бяло Братство
  София, 2005 г.
  ISBN: 954-744-050-0

  Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.

  4,264 downloads

  1 comment

  Updated

 14. 21 упражнения от Учителя Петър Дънов - пълно ръководство със снимки

  21 упражнения от Учителя Петър Дънов - пълно ръководство със снимки  Ръководството е предоставено от екипа
  на списание Житно зърно.
  Публикува се със специално разрешение.

  5,296 downloads

  7 comments

  Updated

 15. Българска Рапсодия. Мистичният Път на човешката душа

  Четири неща има, които човек трябва постоянно да държи в ума си:
  Бог създаде земята, за да бъдат хората добри.
  Бог създаде водата, за да бъдат хората чисти.
  Бог създаде въздуха, за да мислят хората право.
  Бог създаде светлината, за да ходят хората по правия път.

  Учителят Беинса Дуно


  Времетраене: 11:28 мин.
  Големина: 462 МБ
  Кодиране: xVid


  Слово и музика: Беинса Дуно
  аранжимент, ел. орган: Ина Дойнова
  цигулка: Росица Чилкова
  четец: Стефан Димитриев
  екип: Камен Колев, Иван Райков,
  Кирил Кирилов, Стефка Чипева, Мария Ташева
  2010 г.

  1,152 downloads

  1 comment

  Updated

 16. Паневритмия - цигулка и китара - аудио диск

  Паневритмия - цигулка и китара - аудио диск

  Съдържание на диска:

  01. Първият ден на пролетта (6:54)
  02. Евера (2:29)
  03. Скачане (0:40)
  04. Тъкане (1:57)
  05. Мисли! (2:24)
  06. Аум (1:59)
  07. Изгрява слънцето (3:03)
  08. Квадрат (2:17)
  09. Красота (1:49)
  10. Подвижност (1:55)
  11. Побеждаване (1:31)
  12. Радостта на Земята (1:44)
  13. Запознаване (2:17)
  14. Хубав ден (3:06)
  15. Колко сме доволни (1:16)
  16. Стъпка по стъпка (3:19)
  17. На ранина (2:51)
  18. Дишане (2:41)
  19. Слънчеви лъчи (8:08)
  20. Пентаграм (1:47)
  21. Пентаграм (1:47)
  22. Пентаграм (1:47)
  23. Пентаграм (1:47)
  24. Пентаграм (1:47)

  Общо: 60:27

  Цигулка: Йоана Стратева
  Китара: Божидар Симов
  Аранжимент: Георги Стратев

  Продуцент: Йоана Стратева
  Аудио запис: Студио Бахаров

  * диска се публикува с разрешение

  Дата на първоначално въвеждане: 15.11.2006 г.

  12,249 downloads

  0 comments

  Updated

 17. Лили Димкова - изложба във Варна - 06.2010 г.

  Лили Димкова - изложба във Варна - 06.2010 г.

  248 downloads

  0 comments

  Updated

 18. Петър Димков и Лили Димкова - представяне във Варна - 07.06.2010 г.

  Петър Димков и Лили Димкова - представяне във Варна - 07.06.2010 г.

  248 downloads

  0 comments

  Submitted

 19. Концерт по случай 145 години от рождението на Учителя във Варна

  Концерт по случай 145 години от рождението на Учителя във Варна  Програма за честването на 145-годишния юбилей във Варна


  * видео материалът е предоставен от френското братство и се публикува с разрешение

  713 downloads

  1 comment

  Updated

 20. Рила ни е мила

  Рила ни е мила

  видео импресия

  311 downloads

  0 comments

  Updated

 21. Паневритмия - акордеон и цигулка - аудио диск

  Дискът е подходящ за практикуване на Паневритмия

  Съдържание на диска:

  01. Първият ден на пролетта
  02. Евера
  03. Скачане
  04. Тъкане
  05. Мисли!
  06. Аум
  07. Изгрява слънцето
  08. Квадрат
  09. Красота
  10. Подвижност
  11. Побеждаване
  12. Радостта на Земята
  13. Запознаване
  14. Хубав ден
  15. Колко сме доволни
  16. Стъпка по стъпка
  17. На ранина
  18. Дишане
  19. Промисъл
  20. Слънчеви лъчи
  21. Пентаграм
  22. Пентаграм
  23. Пентаграм
  24. Пентаграм
  25. Пентаграм


  Забележка: Поради технически причини, някои упражнения са с неправилен брой повторния. Предстои оправянето на проблема.
  Стоян Димитров (in memoriam) - акордеон
  Милка Кралева - цигулка
  Записът е направен в Бургас

  Кратко обяснение за записа от Милка Кралева
  Този запис е направен в Бургас. През учебната година 1977-1978 в Братския салон в Бургас осъществих серия соло цигулка концерти под название "Музиката на Учителя" и за първи път бе изпълнено интегрално цялото музикално творчество на Учителя в десет последователни концерта. На последния концерт, мисля беше март 1978 поканих брат Стоянчо, който беше великолепен музикант и изсвирихме Паневритмията заедно в салона. Тогава направихме и този запис. Радвам се че не е загубен. Той е документ за време когато идеализма и творчеството бяха приемани и подкрепяни.

  * дискът е предоставен за публикуване от Общество Бяло Братство

  1,442 downloads

  0 comments

  Updated

 22. Паневритмия - ла фам оркестра - аудио диск

  Паневритмия - ла фам оркестра - аудио диск
  Дискът е подходящ за практикуване на Паневритмия

  Съдържание на диска:

  01. Първият ден на пролетта
  02. Евера
  03. Скачане
  04. Тъкане
  05. Мисли!
  06. Аум
  07. Изгрява слънцето
  08. Квадрат
  09. Красота
  10. Подвижност
  11. Побеждаване
  12. Радостта на Земята
  13. Запознаване
  14. Хубав ден
  15. Колко сме доволни
  16. Стъпка по стъпка
  17. На ранина
  18. Дишане
  19. Промисъл
  20. Слънчеви лъчи
  21. Пентаграм

  Изпълнява: La Femme Orchestra

  * дискът е предоставен за публикуване от Общество Бяло Братство

  Дата на първоначално въвеждане: 17.06.2009 г.

  1,154 downloads

  0 comments

  Updated

 23. Паневритмия - оркестър - аудио диск

  Паневритмия - оркестър - аудио диск  Дискът е подходящ за практикуване на Паневритмия

  Съдържание на диска:

  01. Първият ден на пролетта 01-10
  02. Евера
  03. Скачане
  04. Тъкане
  05. Мисли!
  06. Аум
  07. Изгрява слънцето
  08. Квадрат
  09. Красота
  10. Подвижност
  11. Побеждаване
  12. Радостта на Земята
  13. Запознаване
  14. Хубав ден
  15. Колко сме доволни
  16. Стъпка по стъпка
  17. На ранина
  18. Дишане
  19. Промисъл
  20. Слънчеви лъчи
  21. Пентаграм
  22. Пентаграм
  23. Пентаграм
  24. Пентаграм
  25. Пентаграм

  Аранжимент: Филип Стоицев
  Запис: в Англия

  2002 The Grain of Wheat
  5, Wallands House
  34, King Henry's Road
  Lewes, East Sussex
  BN7 1BU
  England
  grainofwheat@lineone.net

  * дискът е предоставен за публикуване от Общество Бяло Братство

  Дата на първоначално въвеждане: 17.06.2009 г.

  2,070 downloads

  0 comments

  Updated

 24. Трансперсонална психология – видео конференция с Владимир Майков

  Трансперсонална психология – видео конференция с Владимир Майков  Трансперсоналната психология е едно от най-новите напревления в дълбинната психология. Започнала е през 1969г и е отговор на възникналата потребност за осмисляне на глобалната цялост на човечеството. За нейното развитие са допринесли световноизвестни учени и психолози като Абрахам Маслоу, Стенли Крипнер, Антани Сютич и Станислав Гроф. Една от задачите на трансперсоналната психология е да осмисля активно опита на различните духовни традиции и практиките, свързани със самоусъвършенстването на човека.

  В тази видео пресконференция ще се запознаете с Владимир Майков - председател на Руската Асоциация по Трансперсонална Психология и Психотерапия и член на президиума на Европейската Асоциация. Ще разберете какво представлява този вид терапия, кога е възникнала и как работи. Ще разберете как холотропния подход - холотропното дишане и холотропната терапия на Станислав Гроф, активизират вътрешните лечебни сили във всеки човек. Този психотерапевтичен метод е признат от Министерството на Здравеоопазването в Русия още преди 10 години, както и от Европейската Асоциация по Психотерапия. Методът се прилага в стотици клиники в Русия и е с особен успех при лечение на наркозависимости, алкохолизъм, невротични състояния, проблеми във взаимоотношенията и др. Може да се използва също за профилактика на здравето и психиката, преодолояване на психо-духовни кризи, както и за засилване на творческите способности в човека.

  Лекторът накратко споменава за важността от изучаване на духовните учения и практики за самоусъвършенстване възникнали по българските земи за целите на психотерапията – древните тракийски мистерии, богомилското движение, учението на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) и създадената от него Паневритмия.

  Владимир Майков гостува в България по покана на председателя на Българската Асоциация по Трансперсонална Психология и Психотерапия - д-р Мариян Господинов. През месец юни 2007г г-н Майков проведе сертифицирани курсове (виж брошурата: страница 1, страница 2) пред лекари и психолози от 8 града в България. Очакват се нови курсове в следващите месеци.


  Полезни връзки:
  Българска Асоциация по Трансперсонална Психология и Психотерапия
  Руска Асоциация по Трансперсонална Психология и Психотерапия
  Европейска Асоциация по Трансперсонална Психология и Психотерапия
  Асоциация по Трансперсонална Психология - САЩ
  Трансперсонална Психология - Уикипедиа
  Трансперсонален Тренинг по Гроф

  на снимката отляво надясно:
  Владимир Майков, Мариян Господинов

  видео заснемане и
  подготовка на материала:
  Ивайло Станев

  Варна, 05.07.2007г

  Дата на първоначално въвеждане: 10.07.2007 г.

  1,630 downloads

  0 comments

  Updated

 25. Концерт - класическа музика

  Концерт - класическа музика

  Програма

  1. Из сюита за флейта и оркестър, Бах
  2. Адажио за цигулка и оркестър, Моцарт
  3. Кройцерова соната - 2 част, Бах
  4. Любовна мъка, Крайслер
  5. Испански танц - Цапатеадо, Сарасате

  Изпълняват:
  Здравка Баръмова - цигулка
  Радосвета Хъркова - пиано

  дата и място: Народно читалище в гр. Ямбол, 18.04.2007 г

  режисьор: Мария Ташева
  оператор: Кирил Кирилов

  Дата на първоначално въвеждане: 08.02.2008 г.

  1,084 downloads

  1 comment

  Updated

×
×
 • Create New...