Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Cherven Svetiq

Какво Е Учителя?

Recommended Posts

 Интерестно ми е понеже не съм чел всичко , някъде учителя казва ли какво е той като космичен дух ,например някъде се споменава че Христос е Дух от 144 000 Елохими който се смалява 72 000 пъти за да влезе в човешко тяло (може да не е точно но това си спомням) , някой ако е чел нещо за Служебни , Планетни и Космични Духове също ще ми е интерестно да ако ми препрати.Дали изобжо може да се разбере Какво е Учителя е интересен въпрос според мен ,какво мислите вие?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Петър Дънов – Учителя: „Преди всичко вие трябва да се убедите Божествен ли е този живот, който приемате. След като приемете този живот, това знание и тази истина, която ви предавам, тогава вие ще се убедите кой Съм Аз [защото Духът не се дели]. Ако вие не приемете Любовта и Живота, който минава през мен, ако не приемете знанието, свободата, истината, вие няма да познаете кой Съм.“ „Аз съм дошъл да изявя Любовта, да я донеса на Земята. Това е моята мисия.“ „Когато се занимавате с мен, не е важно кой съм и какъв съм. По този въпрос ще се разговаряме, когато се видим на Небето. Можеш ли да познаеш един водолаз, в костюма му? Но вие сега, не че не ме познавате, познавате ме, но сте забравили. Вашата Душа отлично ме познава. Ще си спомните, бъдещето е напред.“ „Аз съм, който съм ви водил в миналото. Аз Съм Същият, който ще ви водя и в бъдеще. Уповавайте на мен и ще проверите моята вярност. Няма да се лишите от Моите благословения! Ще ви упътвам, ще ви ръководя, ще ви благославям, ще ви уча във всичкото време на живота!“
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Откъс от книгата „Учителя за себе си“: „Учителя казва за Себе Си: „Аз дойдох тука да покажа на хората пътя към Бога. И да Му служа тъй, както никога не са Му служили“.

Веднъж попитаха Учителя откъде е дошъл? "Питат ме откъде съм. Аз ида от Слънцето да правя наблюдения в България".

Попитаха го дали тялото на учителя е построено както на останалите човеци. "Един Учител има плюс органи, т.е. повече органи от обикновения човек."

Запитаха го, какво може да направи един Учител с тялото Си. "Аз мога да ставам видим и невидим. Чрез мисълта си мога да разложа и разформировам тялото Си, да го пренеса през пространството и да го сформирам пак, където Си поискам".

Ние бяхме свидетели на много опитности, когато Учителя беше на Рила, а се явяваше тука, на "Изгрева" или на други места - при ония, които Го зовяха за помощ. Ние знаехме, че в Него е Духът на Истината, че в Него е Божественият Дух, но не знаехме, как се проектира Той, чрез този Дух навън, в света. "Аз съм във всички хора, във всички животни, в растенията, във водата, във въздуха, в светлината, в звездите, в слънцата - навсякъде съм Аз". Тогава ние разбрахме, че Бог се изявява чрез Дух, и се проявява чрез Силите Господни в Дела и чрез цялата природа на Вселената.

Веднъж ни каза: "Аз идвам от слънцето, но трябва да знаете, че зад това слънце има друго слънце. Това е Божественото Слънце и оттам идвам аз. И когато си свърши работата един Учител, пак се връща там, отдето е дошъл. Един Учител е извън нашата слънчева система. Той борави с всички слънчеви системи, защото Той управлява Вселената.

Във връзка с Чирпанското земетресение каза: "Един Учител регулира земните пластове и въздушните пластове на земята. Той регулира земния и духовния живот на земята и на Небето."

"Аз приличам на вас, но не съм като вас. Вашата майка е Ева, но тя не е моя майка и Аз не съм от Мира Cero".

Размишлявайки върху голямата сила на Учителя без да го извикат, Той отива при приятелите и казва: "На Мен всички хора ми се подчиняват. На Мен всички форми ми се подчиняват. На Мен всички Сили земни и Небесни ми се подчиняват. На Мен и Силите Господни ми се подчиняват, защото Бог стои над Мен и е в Мен".

Учителя е като майка. Той пита децата си, какво искат да ядат и това им сготвя. Храни ги със Словото Си, което е Божественото мляко и Божественият хляб за тях. И няма никой повече да ви обича от вашия Учител. Понеже Учителя е висшата разумност на земята и Небето, Той ви прекарва с най-малкото страдание през вашият път като ученици.

"Аз не спя. Учителя на спи. Аз съзнателно минавам от този свят в онзи и продължавам работата Си. Аз оставям тялото Си тука на стола или на леглото и отивам горе да работя. Да не мислите, че само вие сте мои ученици, на които говоря? Тези школи са в Невидимия свят. А тази тук на "Изгрева" е единствената на планетата Земя, както и в цялата Вселена. Вие не можете да видите лицето на Учителя, ако не си помислите за Бога, защото Бог е в Учителя.

Само един Учител е направен по образ и подобие на Бога. Друг такъв няма на Земята, на Небето и във Вселената. Само Учителя тук, на "Изгрева" е направен по образ и подобие на Бога, защото Той е Великият Учител, Всемировият Учител на Вселената". (стр. 618, 619, т. 1 "Изгревът")

"Аз съм пратен от Бога. Трябва да знаете, че аз не съм дошъл от само себе си, по мое желание. Аз съм пратен от Бога да работя за въдворяването на Царството Божие на Земята. Царството Божие няма форма. Аз съм дошъл да изявя Любовта, да я донеса на Земята. Това е моята мисия. Аз се уча от слънцето. Искам да бъда като слънцето, като плодните дървета, като изворите, като скъпоценните камъни, като всичко хубаво в света. От всичко се уча. Всичко оценявам, нищо не подценявам. Аз съм виновен за всичко, защото донесох благата на света. Единственият човек, който може да ви помогне в пътя, в който сега се намирате, това съм Аз. Ако се пусне пръчицата, за която сте заловени, може само след хиляди години да дойда и да ви избавя. Когато работя земята, Аз се обръщам към Господа с думите: "Господи, помогни ми в работата, да покажем на хората, че ако са с Тебе, ще изкарат много повече, отколкото очакват". (стр. 46, м. 81/82 г.).

"Дойдох да изнеса принципите, по които трябва да живеете, но искам да ви оставя свободни. Вие можете да живеете, както искате, нямам нищо против това, но и като почнете да страдате, не ми се оплаквайте. Щом се оплаквате, значи има нещо, което не е както трябва.

- "Кой си ти?" - Божественият живот, които излиза от мен и ви го предавам. Аз съм човекът, през който минава Божественият живот и който се ползва от живота - добре, който не се ползва - губи. Чешмата ли ви интересува или водата, която излиза от нея. Преди всичко вие трябва да се убедите Божествен ли е този живот, който приемате. След като приемете този живот, това знание и тази истина, която ви предавам, тогава вие ще се убедите кой съм аз. Ако вие не приемете любовта и живота, който минава през мен, ако не приемете знанието, свободата, истината, вие няма да познаете кой съм". (стр. 81, Мисли 84/85 г.)

"Аз първи възприемам последните новини от Бога. И през Мен минават и най-слабите трептения на Любовта. Аз долавям веднага целият живот на Вселената". Учителя всичко долавяше. Пред Него бяхме като отворена книга, която Той четеше направо и казваше нещата каквито са. Учудени от Неговите възможности. Той каза за Себе Си така: "Аз съм океан, в който всички води се утаяват. И моите крака мислят по-добре от вашите глави" (стр. 621, т. 1 "Изгревът").

Няколко души бяхме около Него и един го попита: "Кой е по-голям - Великият Учител или Исус Христос, който бе преди 2 хиляди години?" - "Исус Христос не беше още от съвършените! Аз съм от Съвършените. Аз съм най-големият светия на Небето, но тук, на земята съм заел последното място, за да свърша една малка работа за Бога, защото Бог работи с малките неща и величини на земята. Аз съм Бащата, а Христос преди 2 хиляди години бе Синът! Днес Бащата е на "Изгрева" и Всемировият Учител е тук" (стр. 620, т. 1, "Изгревът").

Учителя казва: "Свободата на българите е дадена от Бялото братство и ако злоупотребят с нея да му мислят. Щяха да видят българите свобода, ако не беше влязъл Бог в руският цар Александър II и не му беше внушил да освободи България. Манифеста на руския цар за обявяване на войната е Словото на Господа за освобождение на България. Така че българите дължат освобождението си първо на Бога, второ на Бялото Братство, трето на руския цар и четвърто - на руския народ. На друго място Учителя казва, че Бог решил да свали своята Скиния на земята и затова избрал България и българския народ за това място. А служителите в тази Скиния бяха изпратени да дойдат като ученици в Школата на Учителя". (620-621, т. 1, "Изгревът").

Веднъж Учителя спомена: "Българите нямат право на държава и на земя, но онези българи, които са в Духовния свят и за техните представители в Божествения свят, получиха земя и условия и те ги освободиха от турците, заради Бялото братство, което трябваше да дойде между тях. Това е Божие благослове- ние." Българският народ по времето на Учителя не разбра това нещо". (стр. 347, Изгрева, V том).

"Ако не сте готови да изпълните закона на Любовта, ще знаете, че нямам нищо общо с вас. Друг път няма да се занимавам с вас. И да искам да ви срещна, не мога. Други ще се занимават с вас - законът на Любовта е строг и взискателен." (стр. 312, Новият човек).

"Няма по-хубаво нещо от това да сте синове на Виделината - ще имате работа с разумни същества. Тези Ангели аз всеки път ги срещам по горите. Когато отивам по горите, отивам да срещна някои от тези Ангели - но когато съм сам - Аз казвам, че отивам на размишления. Не, на рандеву отивам. Христос всяка вечер отиваше на рандеву - да се разговаря с тях. При големи страдания, когато дойде някой от тези братя, ще имаш нещо реално. Ако можеш да привлечеш хора при разумния Господ, направи го. Аз Господа горе още не съм Го видял, но Го виждам между разумните хора. Там, гдето на земята Той е живял, много пъти съм ходил и вие може да отидете. Това не е една привилегия. Та казвам, трябва да станете синове на Виделината. Сега сте синове на земята, на обикновения живот, заблуждението" (стр. 79¬80, 12 т., "Изгревът").

"Учителя никога не е слизал на Земята. Той слиза до онова положение на съзнанието, където можете да го разберете. Аз съм като светлината, която никъде не се спира. Докато държите прозореца си отворен, влизам, щом го затворите, занимавам. Докато мислите присъствам, щом не мислите, отивам си" (стр. 6, м. 77/78 г.).

Първите години от съставянето на "Веригата" Учителя развива усилена духовна и спиритическа дейност. Той винаги е стоял в средата на събранието и е бил душа и тяло на "Веригата". Всички във веригата са сензитивни и осезателно са чувствали неговите силни вибрации. Но съмнението, това основно качество на Сатурн, управляващ българите, дълго време съпътства нашите първи приятели. При едно вечерно събрание, седнали около масата, му задават въпроса - Кой е той? Тогава господин Дънов, както са го наричали така до 1915 г., им казва: "Заключете вратата на стаята и проверете дали е заключена." Приятелите заключват вратата и я проверяват. Малко след това той изчезва от стола на който е седял и гласът му се чува в коридора, зад споменатата заключена врата. Казва им пак да проверят дали е заключена вратата. Те проверяват и след няколко минути той идва на стола, на който е седял - Казва им: "Проверете пак дали е заключена вратата." Те проверяват и виждат, че вратата е заключена. Тогава господин Дънов им казва: "Аз съм този който може да минава през заключени врати."

От 1900 г. във Веригата се включва Мария Казакова - учителка и голям медиум. На 20.10.1904 г. при събирането на Търновския спиритически кръжок, тя получава и съобщава следното послание от Божия Дух, за работата и мисията на Петър Дънов в България: "Духът ми да пребъдва във вас. Той е Велик Помощник. Аз съм с вас, Силата на слабите. Вашият Учител е мой посланик - Петър Константинов Дънов служи за пример на всички ви. Той носи моя мир. Вие всички ще видите неговата голяма сила. Той е, който усмирява всички. Неговият дух стои над Серафимите. Той е лъчът на моя Дух. Той е кротък и смирен. Хвалете Бога за него. Всички малки и големи ще разберат неговата мисия. Той ще раздвижи България духовно. Той мълчи, а мълчанието е велико дело. Ако Петър Дънов беше говорил, всичко досега щеше да мине като бурен облак и вие нямаше да разберете защо съм го изпратил. Всичко става по известен Божествен план. Той е оръжие Божие. Един от седемте Велики Духове Божии. Прочетете Откровението на Иоана, глава 4, стих 5 и глава 5, стих 7 и вие ще разберете това, което ви Говоря. Петър Дънов има съобщение с мене и вижда Божия престол, понеже, както казах, е един от Моите Велики Духове. Когато Петър Дънов завърши мисията си към българския народ, Аз ще го повикам при себе си." Това е светлият лъч, Духът на Истината, който взима книгата, разпечатва 7-те печата и донася словото Божие на Земята. "

В 1906 г. в разговор с приятелите преди събора, един брат го пита: "Господин Дънов какво е Вашето мнение за проявите на духовете в сеансите?" Тогава Учителят променя външния си вид, става много сериозен и казва строго: "Тука няма никакъв господин Дънов, той отдавна си замина. Тук е Духът на Истината, който ви говори." Действително, младежкото хилаво тяло на Петър, след вселяването на Божия Дух в него през 1897 г., изцяло се променя - става стройно, здраво, подвижно и много красиво, което не се засяга от никакви болести. От този момент той успешно лекува и помага на всички болни.
 
На 14 август 1906 г. на събранието на Веригата, по желание на присъстващите, се явява духът на заминалия доктор Миркович и говори чрез Учителя. Някой пита доктора, дали се е явил на медиумите в Сливен и Търново. Когато той отговаря, че не е посещавал тамошните медиуми, сеансът се прекратява и става спречкване между приятелите. Един от тях казва: "Има думата господин Дънов", който по време на разправията мълчи. Изведнъж лицето му се изменя, светва и той строго казва: "Тук няма никакъв Дънов. Аз съм Господ, който се проявява чрез неговата Душа. Вие забравяте, че мястото, където се намирате е свято. Засрамете се!" Всички изтръпват на местата си и спорът престава веднага (стр. 4, 1906 г.).
 
В "Призвание към народа ми" Учителя казва: "Ето, втори път ида, откакто сте станали мой народ, за да ви видя със собственото си око - какви сте наглед, как живеете и Духът ми е трогнат от печалната картина. За оплакване сте вие, над които пожертвах всичко придобито: живот, слава и чест, сте злоупотребили с Моята доброта и Моята любов. Пред лицето ми стоят множество нещастни ваши братя и сестри, изнасилени и ограбени от самите вас. Идете при тях и им изповядайте прегрешенията си и направете мир с ближните си. Този ден, който иде, да ви се открия в моята пълна слава, искам да е ден на радост, а не на скръб. Ден, посветен Богу моему. Аз съм Елохил Ангел на завета Господен" (стр. 13, Призвание към народа ми, 1994 г.).
 
Мен много пъти ме срещат хора и ми казват, че се съмняват. Отговарям им: "Този, който се съмнява е сляп. В моята душа досега не се е повдигнало съмнение за нещата. За мен не съществува никакво противоречие в света. Аз не ви срещам за първи път, а вярата е за децата." (122 стр., 4 т., 1914 г., Баба Величка).
 
"Аз не искам да знаете кой съм. Аз не искам да бъда известен, защото, ако искам да стана известен, ще отворя очите на двама слепи и те ще разправят кой съм. Добре. Да ви явя кой съм. Но ако се повдигне едно гонение, колко души от вас ще изтърпите? Затова аз не искам да ви турям на хлъзгава почва. Аз избягвам това, познавам душата на българския народ и не искам да му създавам карма. Исус Христос се изяви на еврейския народ, но те не го приеха и си навлекоха карма. Сегашните мъчнотии, които ми създавате, са цвете, защото в миналото са били по-големи." (стр. 444, 11 т. "Изгревът").
 
"Когато се занимавате с мен, не е важно кой съм и какъв съм. По този въпрос ще се разговаряме, когато се видим на Небето. Можеш ли да познаеш един водолаз, в костюма му? Но вие сега, не че не ме познавате, познавате ме, но сте забравили. Вашата душа отлично ме познава. Ще си спомните, бъдещето е напред." (стр. 136, 137, тетрадка 4, 1914 г.)
 
"Когато ви говоря аз, в мен не трябва да разбирате един човек, който е със слабости и има своите дребнавости, а трябва да имате предвид, че Господ е, който ви говори и Който иска вашето повдигане... Тия неща, които сега ви се дават, в хиляди години веднъж се дават и затова трябва да ги пазите." (стр. 80, тетрадка 2, 1910 г.)
 
"Господ беше между нас, с нас и смирено работеше за пробуждането на съзнанието ни, като подготвяше условията за идването на новия живот на Земята, въздигането на шестата под- раса, на петата раса в славянството и идването на шестата раса на земята. В евангелието на Йоана, глава 15, стих 26, се казва: "А когато дойде Утешителят, когото аз ще ви изпратя от Отца, Духът на Истината, който от Отца изходи, той ще свидетелства за мен."
 
В психическо упражнение, дадено от Учителя на Веригата, се казва: "Така да отворим сърцата си на Господа, който е между нас, да се прослави неговото Име. Амин."
 
При "Божието обещание" Учителя им казва: "Знай, че от злото се отвращавам, към неправдата негодувам, а от жестоко- сърдечието се огорчавам! След всичко това бъди винаги готов да изпълниш всяка моя заповед, която ще ти дам! Кога лягаш, кога ставаш, кога ядеш, кога пиеш, каквото и да вършиш, за всичко трябва да благодариш, в сърцето си." (стр. 429, т. 11 "Изгревът")
 
"Аз съм, аз Господ, който ще те утвърди във всичко и мирът ти ще изгрее, както утринното слънце на живота" (стр. 429, т. 11 "Изгревът").
При преломяването на хляба Учителя казва: "Аз съм, който съм ви водил в миналото. Аз съм същият, който ще ви водя и в бъдеще. Уповавайте на мен и ще проверите моята вярност. Няма да се лишите от Моите благословения! Ще ви упътвам, ще ви ръководя, ще ви благославям, ще ви уча във всичкото време на живота!" (стр. 430, т. 11 "Изгревът")
 
Учителя казва: "Така всички човешки души, слезли на земята, ще минат по един единствен път на развитие. Това е пътят на душата и пътят на духа, за който път единствено аз съм говорил и то повече отколкото трябва. На небето не съм от приказливите. Там съм мълчалив. Но тук между вас минавам за много приказлив. Какво да правя? Аз съм един, а вие много. Аз съм едни и всички искат от мен. Верен на Божествения закон правя това, което прави и изворът - давам обилно и на всеки. Това е великият закон в Битието на който служим." (стр. 197, т. 4 "Изгревът").
 
"Няма никоя работа в света, която аз да не мога да изправя. Законът е такъв, че всякой трябва да работи, а Господ ще оправи работите ви." (стр. 38, тетр. 1, 1909 г., баба Величка).
 
"И сам Господ ще ви пази от всяка напаст, от всяко лукаво помишление и ще ви даде знание и мъдрост чрез Духа си, да побеждавате. Дерзайте! Аз победих света! На Мене е дадена всяка власт на Небето и Земята! Ще се изпълни не волята на света и волята на лукавите, но Моята Воля и Волята на Отца Моего." (стр. 183, т. 11 "Изгревът").
 
"Не искам да изпъквам във вашия ум, като някой си господин Дънов, а онова, което желая, то е: Вие да познавате Господа, защото аз имам и вземам участие във всичките Му работи! И ако не вярвате в Мене, вярвайте в Неговото Слово!" (стр. 519, т. 11 "Изгревът")
 
"Като излезете извън своя затвор, ще научите закона на Любовта, и в новата епоха ще говоря пак за Любовта. Сега ви оставям, докато се разпукнат вашите стари мехове!"
 
Учителя казва: "Има ли нещо мъчно за мен? Аз присъствам навсякъде." Той владееше законите на материята.
 
Учителя ни познава и ръководи от 8 хиляди години: "Няма същество във Вселената, което да обича Душите ви така, както аз ги обичам." Влизай в положението на страдащите. И аз съм готов да помагам на всички, които страдат.
 
"Аз ще отнема половината от вашите мъчнотии. Като помагам аз и вие ще помагате. Като съединим моята мисъл с вашата, всичко можем да направим" (стр. 89, Да възлюбим Господа).
 
Някой ми казва: "Ти нямаш скърби. Аз не си създавам скърби. Вие ходите нощно време, набиете си крака на гвоздей, разбира се, че ще страдате и скърбите" (стр. 177, м. 85/86 г.).
 
"Аз не се нуждая от похвалите на хората, но се радвам на един човек, който ме хвали, понеже си чисти езика. Той като ме хвали, неговият език се чисти, неговият ум се чисти, подмладява се душата му. Като ме хвали силен става духът му. Аз се радвам на туй, което е придобил и аз, за да се подмладя, започвам да хваля Господа. Не искам да хваля хората. Хваля Господа, осветявам името Му в ума си, в сърцето си, в душата си. Вие приличате на букет цветя, направен от най-хубави цветя. Вие имате такова качество, което никъде по света го няма, макар че понякога ме изкарвате от търпение. Иде един при мен да ме застави да се моля за него, да му помагам и казва: "Не ми вървят работите и вместо да се оправят, те се развалят, а Ти не вземаш участие." Отговарям така: "Ти си един голям неблагодарник. Защо не си носиш съдбата? Ти сам себе си спъваш. Преди всичко ти нямаш любов. Ти искаш да ме матахариш, а каквото кажа, не го изпълняваш. Сега да си вървиш. Връща се днес и казва. "Тръгна ми". - Аз се зарадвах. Като го нагълчах му тръгна. Казвам му на място нещата и благословението дойде. Мнозина искат да им кажа нещо особено. Аз съм щедър, мога да ви кажа много работи, мога да ви дам знания, колкото искате, но няма да се ползвате нищо. Даже в моето знание вие ще се удавите съвсем. За да не се удавите, всичко няма да ви дам. Каква полза да ви натоваря със скъпоценни камъни, а на десетина километра ви чакат разбойници да ви оберат. Онова, което ви се дава, трябва да умеете да го пазите" (стр. 117, м. 86/87 г.)
 
"Ако хората говорят зле за мен, ще страдат. Като говорят добре, ще се радват. За мен е същият закон. Като говоря добре за хората, аз се радвам, ако говоря зле, страдам. Нямам право да говоря зле за когото и да е." (стр. 25, м. 84/85 г.)."
 
Из книгата: "Учителя за себе си"
Може да се свали, от тук 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 19 часа, Cherven Svetiq каза:

Абе питам не кой е ами какво е .... кратко и ясно :)

Cherven Svetiq,
Нямам нищо лично, към теб, но просто ще взема този казус, за да си изясня нещо, което наистина не разбирам. То не касае пряко, самия теб, обаче – все пак – чувствам, че (вероятно) трябва да ти се извиня, че писах в "твоята тема", която си отворил само за себе си, с цел, да ти отговори някой, кратко и ясно, на въпроса: "Какво Е Учителя?" – по начина, по който този въпрос е поставен точно в твоята глава (т.е. точно според твоята гледна точка).

Може и да се намери такъв човек, сред нас, но той трябва да бъде на абсолютно същата степен на развитие на съзнанието си, като тебе; т.е. – да бъде нещо като твой интелектуален брат близнак – да мисли, да чувства и да постъпва – точно като тебе.

Аз, със сигурност, не съм (това нещо) и затова, за мен – все още – такъв въпрос "Какво Е Учителя?" – по начина, по който е поставен, точно в твоята глава – не съществува. Може би, в бъдеще и аз ще го видя, в тази светлина (когато се науча да се поставям точно на твоето място). Но засега, в отговорите си – мога да изхождам единствено и само от моята гледна точка, която (както вече ти споделих) – е различна, от твоята.

С други думи – аз не съм твоят човек (т.е. не съм твоя интелектуална сестра-близначка). Кратко и ясно – аз виждам въпроса ти, в различна светлина (и публикувах онова, което считам, че е полезно за всички четящи, във форума, като дадох линк за изтегляне на книгата "Учителя за себе си" –  тук  , който вероятно, ти не си забелязал, защото, в обратния случай – със сигурност, щеше да се зарадваш).

Това значи ли, че да пиша в "твоята тема", е грешка (както ми подсказва това междуметие "абе", придружено от повтаряне на въпроса ти: сякаш, че някой само ти губи времето, с отговора си)?...

Защото – аз, все още, не знам и се чудя какво е; т.е. – може и да е грешка да пиша в "твоята тема", но може и да не е грешка. Не знам.

Готова съм да приема и двата отговора, за правилни.


В тази връзка – въпросът ми (към всички), е принципен и той е:  Могат ли да съществуват, хармонично, повече от една гледни точки, в една и съща тема, или – всяка гледна точка, трябва да си отваря отделна тема (само за себе си), за да се чувства в правото си, от свое гледище – да неглижира всички останали мнения (изказани, като съдържание, по темата)?

Кое е по-добре: да се научим да търпим, спокойно, всяко (различно от очакванията ни) мнение, или – обратното: всеки да си "огражда" – "своята тема" – като (образно казано), я "пази чиста", от всяко съдържание, което не резонира, вътре в него, с първоначалния замисъл, с който самият той е отворил (за свои нужди) въпросната (своя) тема?

Но ако е така – как, впрочем, някои хора се стремят да разширяват съзнанието си; т.е. как тук, в "Порталът към съзнателен живот", се стремим към наистина съзнателния живот, на който Петър Дънов – Учителя, ни учи? Защо, впрочем, ние тук общуваме точно в "Порталът към съзнателен живот", а не в който и да е друг сайт? Случайно ли е това?

Кой живот е съзнателен? Той е този, който е на другия полюс на това, което ние проявяваме, когато държим твърдо само на своята лична гледна точка (сякаш че всички останали гледни точки, по дадена тема, са излишни).

Обаче – според мен, единствено и само всички гледни точки, взети заедно, към един и същ момент – показват кои сме ние; или – какво сме ние. Защото трябва да знаете, че всяко нещо, което става на Земята, е колективен акт, казва Учителя (като има предвид, че множество невидими Същества участват във всяка  конкретна проява, на Земята) и в този смисъл – няма нищо, което да е излишно, или да е случайно – но всичко е промислено, до най-малките подробности, в полза на Великото Цяло.

Не че е лошо да проявяваме самосъзнателния си живот; напротив – нужно е, обаче (на място и на време да го проявяваме и) – не там, където се върши обща работа, по повдигането на съзнанието на всички участници, във форума и особено на тези, които го четат, като гости (т.е. – без да са регистрирани потребители), а те са много.

Така мисля, но приемам, на драго сърце и всички останали гледни точки, които са различни, от моята гледна точка, към този момент.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Петър Дънов – Учителя: „Съзнателният и самосъзнателният живот – представляват двата полюса на човешкия живот.

Съзнателният живот е този на светиите, на напредналите духове, които са минали преди нас;

самосъзнателният живот е нашият индивидуален живот.

При съзнателния и подсъзнателния живот, вие трябва да изучавате една област от Живата Природа, която има връзка със сегашния ви живот.
Подсъзнателният живот е този на Ангелите, а Свръхсъзнателният – е Животът на Божествения Свят.

Из: „Обич към знанието
 


 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

   Много подсказвания, много презумций има според мен в отговора ти , не е необходимо да тълкуваш нещата толкова много и да задълбаваш без причина ,каквото съм написал както го прочетеш веднага това си и значи , нищо повече.Както го разбираш като го чуеш, така е.Мен ми е пределно ясно ,че не си ми сродна душа и това въобще не е под въпрос както и останалото - духовно израстване и т.н., само едно от твърденията ти искам да засегна не един и двама(нови участници или нерегистрирани) съм виждал да питат по-направо някакви въпроси в форума и да ги забиват или въобще да не им отговарят участниците.

  Предния ти пост го прочетох , наполовина ми беше интересен наполовина не.Като някой филм който е хубаво рекламиран ,но чак като го изгледаш разбираш ,че не си струва чак толкова.Това е и поради причината ,че е само от цитати ,не е конкретен нито коректен.

П.С. Ако на някой му е любопитно да защо питам това , еми този въпрос ми се появи в главата.Толкуз.

Редактирано от Cherven Svetiq

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 11/9/2015, 10:51:54, Cherven Svetiq каза:

Абе питам не кой е ами какво е .... кратко и ясно :)

Каква е разликата  ?   За да се определи кой  трябва да е ясно какво ..Не е ли така ?

пп---казваш : ,,какво е той като космичен дух "-----------------Искаш да ти стане ясно  според някаква класация :)

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 2 часа, АлександърТ.А. каза:

Искаш да ти стане ясно  според някаква класация :)

Че то и класация си има ,в една книга на негов ученик той поглежда в очите на учителя и вижда последователно първо Архангел Михаил , после Христос , след това Мойсей , след това самия него и след това Бог(Отец Авва).

Даже май пропускам някой сега като го пиша.

Редактирано от Cherven Svetiq

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Какво е Учителя е интересен въпрос според мен ,какво мислите вие? --------------------------Проводник на светлина , осветяваща път .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 18 часа, Cherven Svetiq каза:

Какъв проводник е меден ли?И накъде е пътя който осветява?

Пътя е към Бога. Проводника не е меден, тъй като не става дума за провеждане на ел. ток, топлина и прочие, а на знание и то във всичките му измерения.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

   Никакъв път към бога не е ,по скоро учение как да си послушно животно, един тон пъти повтаря същите чувствени изводи ,смесени с добри творчески измислени фантазий за бога.Една тема няма разгледана по един нормален човешки начин където нещо да зависи от това какво мисли човек а не от това какво чувства като послушна овца , то и цялото нещо те кара да повярваш че горе живеят някакви крилати ангели който са пак разкошни животни с прекрасни чувства , докато е 102% по-вероятно да има човеци там с човечни мисли и разбирания които не се правят на някакви супер герой.Въобще цялата идеология е пак земна ако се приеме че ангела е животно -висш смисъл за един свят с умни животни ,там не е това,надали .Е животните сигурно някой трябва да ги научи та затова и е учител.Еми не ме интересува ,ако ще нищо от това да го няма и да не съм повярвал в това което искам , по-добре от колкото да вярвам в нещо изкуствено и добре натъкмено ,прендазначено да ме кара да се чувствам добре и да не мисля повече.Примерно такъв кеф е да си вегетарянец ,че не замисляш ,че само най-много да поевтиняваш месото за по-простите хора ,еми някой друг ще го изяде , това ли е единствената реална разлика - нали човечеството е едно цяло ,еми като е едно цяло , варви вземи си купи една крава от някой животновъд и си я гледай - тогава кажи че си направил разлика и човечеството е спасило живота на една крава без да я изяде , като малък аз така направих имаше едни ядяха гълъби ,баба им ги печеше , еми отидохме влязохме с взлом ,бабата се уплаши и пусна гълъбите.Сега ясно е  че и това не е било редно ,но още ми прави кеф.Еми хайде настигнете ме като обичате животните.Какъв е смисъла да се слуша нещо което е само имагинерно , ами по-реалната ос каква е разликата?Нали Бог изразява една реалност която си продължава и отвъд нашата ,но и все пак включва и нашата.Тук точно за тази реалност има съвсем малко неща , е какво да чакам да умра за да бъда човек ли,100% и там няма да е по-различно учението му , тези който преценяват за какво става въпрос и колко от това което казва е верно и кое заблуда ,и за какво се отнася ще са отхвърляни ,но винаги ще разбират повече от тези който като в приказка си живеят и го гледат сладко и усмихнато.

   Най-лошото е лъжата нали?Лъжа: твърдение което не дава разбиране за истината на някого , и същевременно го заменя с друго твърдение за да се задоволи излъгания.Обикновенно смисъла е ,че някой нетрябва да разбира за нещо въпреки че има силата да му въздейства ,но няма ума да разбере какво да прави според ситуацията.Единствената разлика с лъжата и учението в книгите( е и някога) на Беинса Дуно е ,че той няма нужда точно да лъже защото срещуположния няма силата да му влияе.Тоест той просто може да откаже да отговори от гледна точка на силата на всеки и това е.Съответно да замести твърдението с доброто което замества злото и толкуз.Еми пак има твърдение което не дава разбиране за истината на някого,тоест 50% лъжа и второ твърдение което заменя друго твърдение още 50% лъжа.

П.С. Като следствие защо е най-лошото лъжата и то точно към него ,защото явно учителя държи на силата си ,второ и на възможноста да ви замести доброто с нещо зло , наобратно.

 

Редактирано от Cherven Svetiq

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Учителя е едно огледало, в което всеки се оглежда.

Във една негова лекция има идеи, разбирането и прилагането на които скъсява времето за човешкото еволюиране с хилядолетия.

 

Редактирано от slay

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Току-що, slay каза:

Учителя е едно огледало, в което всеки се оглежда.

Във една негова лекция има идеи, разбирането и прилагането на които скъсява времето за човешкото еволюиране с хилядолетия.

То всеки е огледало , и аз съм огледало в което той се оглежда.

Хората не еволюират растенията и животните еволюират.Растенията понеже са на открито винаги наблюдават изгрева на слънцето , венера и орион.Животните имат импулса да са растително ядни или месоядни.За хората това не е под въпрос.Но ако искате и вие инволюираите колкото си искате.

П.С. Малката смърт на животното го учи ,че като човек и по-болезнено ще е ако направи нещо или на него му направят.По-добре да знае за какво става въпрос ,да не е по-късметлия от останалите животни по-въпроса.

Редактирано от Cherven Svetiq

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Хората не еволюират". Това е интересна концепция.

В интерес на истината е много широко разпространена.

Неща като:

- хората не се променят

- Държавата си е все такава

- Нищо не се променя в квартала ми

- Винаги ще си е така

- Нищо хунбаво не ми се случва

.......все същото...

Абе широко приета концепция. Да се чуди човек кое е по-истина. Това, в което всички вярват или това, в което малко вярват?!

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

На момчето му е трудно да не яде месо, и това и учението ще го направи овца. А то иска да е тигър и да разбива илюзиите, кое било лъжа кое истина, знае , може, разбира. Това било човешко, имишльотина, ма красива приказка, и колко е важно да си супер герой. Ма да няма кой да те напляска.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 1 час, Божидар Цендов-БожидарЗим каза:

"Хората не еволюират". Това е интересна концепция.

  Еволюцията подразбира телесна промяна.Аз нямам предвид че не продължават да се развиват по някакъв начин ,имам предвид че не е по-този начин по които животните и растенията еволюират.При хората и да е имало еволюция тя е почти или напълно свършила.Затова според мен е смислено да се намери дума която е по-подходяща и с по-открито значение, "еволюция" е с по-мъгляво значение - недоизяснен смисъл твърдение.

 

преди 1 час, Божидар Цендов-БожидарЗим каза:

- хората не се променят

Е как точно се променят?Това и на мен ми е по-интерестно.

И защо изобщо да има твърдение гарантиращо успех.Някой просто се е променил - кеф.Еволюирал е - яко.Ама ако живота е такав какавто е и следващия лошо.Това имам предвид изживява си го човек според това което мисли в всеки един момент.После все едно иска да се смени с някой друг и друг да изкара лошия.

Редактирано от Cherven Svetiq

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Току-що, Cherven Svetiq каза:

  Еволюцията подразбира телесна промяна.Аз нямам предвид че не продължават да се развиват по някакъв начин ,имам предвид че не е по-този начин по които животните и растенията еволюират.При хората и да е имало еволюция тя е почти или напълно свършила.Затова според мен е смислено да се намери дума която е по-подходяща и с по-открито значение, "еволюция" е с по-мъгляво значение - недоизяснен смисъл твърдение.

 

Е как точно се променят?Това и на мен ми е по-интерестно.

Е, само телесна промяна ли?! Трета ръчичка няма да ни порастне, за да ни помаха, че ей тука има еволюция.

"Е как точно се променят?Това и на мен ми е по-интерестно."

Ти от самото си раждане ли знаеше, че си червен светия? "

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

    Ако си представиш ,че ще живееш още 100 живота и винаги ще научаваш същото долу горе според ситуацията.Кое точно е различното което не си научил преди и няма да ти е необходимо да учиш и след това.Такива прости неща са че направо е нечестно да си мисли човек ,че не ги е научил по 100 пати всеки път.Какво точно в живота е уникалното в настоящето?И има ли нещо което да не е отпреди възможно сега?Следователно каква промяна , каква еволюция какви 5 лв.... минава се едно и също ,Издържливост така да се каже се трупа ,но как да настъпи промяна в ситуацията ,в деиствителността след като никакво друго качество не е дадено да се комбинира с тази издържливост.То живота е само издържливост - издържаш ситуацията да не се опропасти ,проблемите да не еволюират и това е долу горе хубаво.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 8.11.2015 г.,, Cherven Svetiq каза:

 Интерестно ми е понеже не съм чел всичко , някъде учителя казва ли какво е той като космичен дух ,например някъде се споменава че Христос е Дух от 144 000 Елохими който се смалява 72 000 пъти за да влезе в човешко тяло (може да не е точно но това си спомням) , някой ако е чел нещо за Служебни , Планетни и Космични Духове също ще ми е интерестно да ако ми препрати.Дали изобжо може да се разбере Какво е Учителя е интересен въпрос според мен ,какво мислите вие?

Не, няма как да разбереш нищо повече от това, което вече е написано в темата. Всъщност, добре ще е да изясниш терминологията която ползваш - служебни, планетни и космични духове, най-общо какво представляват или поне да споменеш автор на който се позоваваш. Така може би ще успеем да определим към коя от категориите е възможно да принадлежи.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Току-що, Станимир каза:

Всъщност, добре ще е да изясниш терминологията която ползваш - служебни, планетни и космични духове, най-общо какво представляват или поне да споменеш автор на който се позоваваш. Така може би ще успеем да определим към коя от категориите е възможно да принадлежи.

Учителят Дънов - за Ангелите

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 2 часа, Cherven Svetiq каза:

    Ако си представиш ,че ще живееш още 100 живота и винаги ще научаваш същото долу горе според ситуацията.Кое точно е различното което не си научил преди и няма да ти е необходимо да учиш и след това.Такива прости неща са че направо е нечестно да си мисли човек ,че не ги е научил по 100 пати всеки път.Какво точно в живота е уникалното в настоящето?И има ли нещо което да не е отпреди възможно сега?Следователно каква промяна , каква еволюция какви 5 лв.... минава се едно и също ,Издържливост така да се каже се трупа ,но как да настъпи промяна в ситуацията ,в деиствителността след като никакво друго качество не е дадено да се комбинира с тази издържливост.То живота е само издържливост - издържаш ситуацията да не се опропасти ,проблемите да не еволюират и това е долу горе хубаво.

От друга гледна точка еволюцията и развитието нямат особено значение......щото не зависят от човешката воля. Няма какво толкова да се развиваме - това пак е някакъв илюзорен подтик, с който богинята Майа смуче енергията на хората.

Но научаване е едно, осъзнаване е друго. И един компютър може да научава, но дали осъзнава. Предишно прераждане си осъзнавал корнишони, сега може би осъзнаваш компютри :)

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

От друга гледна точка, Учителя е с едно приоритетно мнение лично за мен, и още вчера изчетох беседата "Старото и новото човечество. Инволюция и еволюция – методите на новия живот":

http://triangle.bg/books/live-nature.1998/old-new.html

Там никъде не срещнах, че богинята Майка смуче енергия от хората. Те сигурно са някакви безпомощни жертви, вечно неудовлетворени, заради недоимъка си от енергия.

От беседата:

"Така говори природата: на умните и добрите – благословение, мир и радост, а на глупавите и своенравните – страдания, сиромашия и лишения. Защо? – Защото последните не пропускат чистия въздух и чистата светлина, които заобикалят жилищата им. Но това е общо казано."

Редактирано от slay

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×