Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
mecholari

На окултния ученик е забранено да се жени

Recommended Posts

Теза: На окултния ученик е забранено да се жени.

През 1922 г. на събора на Бялото братство във Велико Търново българският духовен Учител Петър Дънов (Беинса Дуно) заявява съвсем категорично: „На окултния ученик не му е позволено и строго му е забранено да се жени!“ Окултният ученик е високо еволюирало същество, което върви по пътеката на посвещенията. Щом това така ясно изразено ограничение се отнася с пълна сила за него, колко повече би трябвало да засяга духовните Учители – свръхсъществата, приключили етапа на окултно ученичество и отдадени напълно на служение на Бога?! Отново се връщаме на въпроса: защо е така? Причините навярно са доста и ние не сме в състояние да осмислим всичките от положението на обикновени земни хора. Но все пак три от тях са достъпни за нашата преценка.

Великите духовни Учители на човешкия род не създават семейства и не оставят поколение:

1) За да не допуснат възникването на нови кармични обвързаности (с каквито изобилства контактът между мъжа и жената).

2) Тъй като посредством децата може да бъде поставен на колене дори и велик Посветен (ако, например, бъде изправен пред избора да пожертва живота на децата си или убежденията си).

3) Самодостатъчност – живот в Бога. Пълнотата на тяхното общение с Бога и съвършеното уравновесяване и хармония между мъжкото и женското начало у тях обуславят ненужността на външен партньор от другия пол. Техен партньор за вечността става Божествената искра, пробудена и разцъфнала в душата им.

https://beinsa.bg/students_s.php?s_type=plus&id=3618&status=1&high=забранено%20жени#result_255072

 

Но точно в какво се заключаваше грешката не разбрахме. Това ще го намерите в Словото на Учителя. Там е написано много за брака и женитбата. Има едно правило: „На окултния ученик не му е позволено да се жени! На окултния ученик му е строго забранено да се жени! Това е второто правило. Има неща позволени, има неща непозволени, а има и неща забранени в Школата. Но това е за окултните ученици. За истинските ученици, които славят Бога в Дух и Истина. А за нас това бе един висок Идеал, към който се стремяхме. А пътят към този идеал бе даден в Словото на Учителя.

https://beinsa.bg/izgrev_s.php?s_type=plus&id=726&status=1&high=забранено%20жени#result_240047

 

1. Кои са враговете на Учението на Учителя Дънов - виж „Изгревът" том XI, стр. 826-831.

2. Разменната монета между духовните хора и между последователите на Учителя Дънов я няма. Виж „Изгревът" том XI, стр. 832-834.

3. Въпросът за брака в Школата е застъпен в „Изгревът" от различните автори. Според Учителя Дънов на окултния ученик строго му е забранено да се жени. Но понеже ги няма окултните ученици - то се оженват или омъжват къде скрито, къде явно. И винаги последиците са плачевни и поучителни за околните.

4. „Онези, които трябваше да се оженят - не се ожениха, а се ожениха, онези, които не трябваше да правят това". Това е едно изказване на Учителя Дънов. И оттук идват всички беди в семействата на Изгрева. Не се раждат онези, които трябва да се родят, а се раждат други, които стават впоследствие врагове на родителите си и на Учението на Учителя. Аз заварих такива и те ми пречеха да свърша работата на родителите им. И сега ми пречат.

https://beinsa.bg/izgrev_s.php?s_type=plus&id=5837&status=1&high=забранено%20жени#result_670345

Антитеза:

Светията има право да се храни и облича добре, да има жена и деца. Не е забранено и на светията да се жени. Лошото не е в женитбата, но в скритите, потайни желания. Моисей беше светия, но въпреки това – женен. Аврам, Яков също бяха свети хора, но женени. Не може да се определи дали жененият или нежененият ще влезе в рая. Това се определя от живота на човека. Който прилага любовта, разумността, истината и доброто, независимо това, дали е женен или неженен, той е в рая. Който не прилага тези добродетели, той е в ада. Добрият живот определя мястото на човека, а не положението му като женен и неженен. Много неженени са в ада, и много женени – в рая. И обратно: има женени в ада и неженени в рая. И тъй, новото учение изисква от всички да прилагат любовта, разумността, истината и добродетелта, и като женени, и като неженени. Ако жената се омъжи и мъжът ѝ пречи да изпълнява Божията воля, по-добре да остане сама, неженена. Ако мъжът се ожени и жена му пречи да следва Божия път, по-добре да остане сам, неженен. Ако нежененият, мъж или жена, не може сам да изпълнява Божията воля, по-добре да се ожени и двамата заедно да служат на Бога.

https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=plus&id=2523&status=2&high=забранено%20жени#2result_254281

Разлика между светия и окултен ученик:

Ученик:

https://petardanov.com/topic/23009-правила-за-ученика-в-окултната-школа-на-учителя-беинса-дуно/

Светия:

Изследвайте го сами.

 

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

ОБЕТЪТ ЗА БЕЗБРАЧИЕ

Полово извратеният, или половият маниак, е доказателство за правотата на твърдението на окултистите, че част от половата сила изгражда мозъка. Той се превръща в идиот неспособен да мисли поради изразходването не само на отрицателната или положителната полова сила (според това дали е мъж или жена), която нормално се използва посредством половия орган за размножаване, но и на част от силата, предназначена да изгражда мозъка, правейки го годен да произвежда мисъл. Оттук се явява и умствената недостатъчност. От друга страна, ако личността се отдаде на духовна мисъл, наклонността да се изразходва половата сила за размножаване е незначителна и неизползваната по този начин част може да бъде превърната в духовна сила. Ето защо посветеният в известни етапи на развитие поема обета на безбрачието. Това не е лек обет и е трудно изпълним от стремящия се към духовен напредък. Мнозина още не узрели за по-висш духовен живот невежо се обвързват с аскетизъм. Те са тъй опасни за обществото и за себе си, както е и безумният полов маниак. На сегашния етап на човешкото развитие половата функция е средство за доставяне на тела, чрез които духът може да придобие опитност. Най-долните класи са най-плодовитите хора и следват творческия импулс неограничено. Затова за връщащите се същества е трудно да намерят добри връзки сред обстановка, която да им даде възможност да развият способностите си по такъв начин, че да бъдат истински полезни за себе си и за останалото човечество; по-богатите класи, които могат да предоставят по-благоприятни условия, обикновено имат малко или нямат деца. Това не се дължи на въздържание от полов живот, а на чисто егоистични сметки - да си живеят спокойно и неангажирано, да се отдават на неограничено полово задоволяване, без товара на семейството. Сред средната класа семействата също са ограничени, но това се дължи главно на икономически причини. Ако те могат да дадат образование и други съвременни необходимости на едно или две деца, средствата не биха им позволили същото за четири или пет. Така човек упражнява божествената си способност, за да създава безредие в природата. Връщащото се Его често пъти трябва да се възползва от предлаганите му случаи при много неблагоприятни условия. Други Era, за които е невъзможно да направят това, трябва да чакат, докато се появят благоприятни условия. Така ние се влияем един друг чрез действията си и греховете на бащите преминават върху децата, защото както Светият Дух е творческата енергия в природата, половата енергия пък е отражението Му в човека. Затова злоупотребата с тази сила е грехът, който не се прощава, а трябва да бъде изкупен чрез понижение способността на връзките, за да можем да научим отлично урока за святостта на творческата сила. Стремящите се към по-висш живот, изпълнени с искрено желание да живеят благороден духовен живот, често пъти гледат на половата функция с ужас и отвращение поради мизерията, която човечеството си навлича като резултат от злоупотребата с нея. Те са готови да се отвърнат от нея като от нещо нечисто, пренебрегвайки факта, че точно хора като тях (които са довели връзките си до добро състояние чрез по-чиста, хигиенична храна, възвишени мисли и чист духовен живот) са най-пригодни да създават подходящи плътни тела за развитието на търсещите прераждане души. Общо известно сред окултните учени е, че в ущърб на расата са задържани от въплъщение в днешни времена много Era от висок клас поради единствената причина, че не могат да бъдат намерени достатъчно чисти родители, които да им осигурят необходимите физически връзки. Личности, които поради гореспоменатите причини се отказват да изпълнят дълга си към човечеството, до такава степен уголемяват слънчевите петна, че забравят да видят самото Слънце! Половата функция играе голяма роля в икономиката на света. Когато се употребява правилно, тя е най-голямата привилегия на Егото, защото му доставя чисти и здрави тела, необходими за неговото развитие. Когато обаче с нея се злоупотребява, тя става най-голямо проклятие, защото тогава е източник на най-страшните телесни болести. Истина е, че „никой човек не живее само за себе си". Чрез думите и постъпките си ние постоянно влияем на другите. Чрез правилно изпълнение или пренебрегване на дълга си ние съграждаме или рушим живота първо на онези, които са в непосредствената ни среда, а после и на всички земни обитатели, а дори и повече. Никой няма право да дири по-висш живот, без да е изпълнил дълга си към семейството си, отечеството си и към човешката раса. Да се пренебрегне себелюбиво всичко друго и да се живее само за собствен духовен напредък е тъй осъдително, както и ако въобще не се интересувахме от духовния живот. В действителност то е дори и по-лошо, защото онези, които изпълняват дълга си в обикновения живот по възможно най-добрия начин, отдавайки себе си за доброто на зависещите от тях, култивират качеството вярност, което е много важно. В съответното време те сигурно ще напреднат дотам, че ще се пробудят за духовните необходимости и ще вложат в тази работа верността, която са развили преди. Човек, който съзнателно обръща гръб на сегашните си дългове, за да поеме духовния живот, сигурно ще бъде върнат назад в пътя на дълга, от който той погрешно се е отклонил, като не му се даде възможност да избяга повторно, преди да е научил уроците. Някои индийски племена правят следното отлично разпределение на живота си. Първите двадесет години се прекарват в добиване на образование; годините от 20 до 40 са посветени на дълга за създаване на семейство, а останалото време се посвещава на духовно развитие, без някакви физически грижи да смущават и отвличат ума. През първия период детето се издържа от своите родители; през втория период, поддържайки собственото си семейство, мъжът полага грижи и за своите родители, които отдават цялото си внимание на по-висши занимания; през зрялата възраст на своя живот той на свой ред е издържан от своите деца. Това е твърде разумен метод и е съвършено задоволителен за една страна, където всички - от люлката до гроба -чувстват духовна необходимост до такава степен, че погрешно пренебрегват материалното развитие освен при случаите, когато са заставени да действат под камшика на най-ужасната нужда. Децата също с радост ще поддържат родителите си, знаейки, че на свой ред ще бъдат поддържани, и така ще са в състояние да се отдадат напълно на по-висшия живот, след като са изпълнили дълга си към отечеството си и към човечеството. В западния свят обаче, където обикновеният човек засега не чувства никаква духовна потребност, тъй като следва материалните линии на развитие, да се реализира такава форма на живот би било невъзможно. Духовното желание никога не идва, преди времето да е назряло, и то само когато съществуват подходящи условия за неговото задоволяване. Задълженията ни, колкото и да са ограничаващи, трябва охотно да се изпълняват. Ако грижите по семейството не позволяват на стремящия се да се отдаде всецяло на духовен живот и той пренебрегва дълга си, посвещавайки цялото си време и енергия на духовни цели, той не би бил оправдан. Трябва да се полагат усилия да се задоволяват духовните стремежи, без да се пренебрегва дългът към семейството. Ако желанието да живее безбрачен живот се яви у едно лице, след като то се е свързало чрез женитбата с друго, задълженията, произтичащи от тези връзки, не трябва да се забравят. Би било много лошо, като практикува безбрачие, при такива условия да се стреми да избяга от съответното изпълнение на дълга си. Под дълг и отричане на съвкуплението стремящият се към по-висш живот съвсем не разбира това, което подразбират обикновените мъж или жена. Мнозинството гледат на женитбата като на санкциониран, неограничен патент за задоволяване на сексуалното желание. В очите на държавния закон може и да е така, но никой сътворен от човека закон или обичай няма право да се разпорежда с този въпрос. Окултната наука учи, че половата функция никога не трябва да се употребява за чувствено задоволяване, а единствено за размножаване. Затова стремящият се към по-висш живот би бил оправдан, ако се откаже да се свързва с партньора си, щом целта не е зачеване на дете, при това само ако и двете страни са в съвършено здраве - физическо, морално и ментално, тъй като в противен случай съчетанието би дало хилави и дегенерирали тела. Всеки човек е собственик на тялото си и е отговорен пред закона за Следствието за всяка злоупотреба, произлизаща от слабоволното отдаване на това тяло в ръцете на друг. В светлината на горното и като разглеждаме въпроса от позицията на окултната наука, дълг и привилегия (която трябва да се упражнява с благодарност заради благоприятните случаи, които ни предлага) е за всички ония, които са здрави физически и умствено, да доставят тела за колкото може повече същества. И, както вече казахме, най-подходящи в това отношение са стремящите се към по-висш живот поради очистването, което са извършили в телата си благодарение на водения от тях чист живот. Така те дават възможност на висши класове същества да се сдобият със съответното тяло и да помогнат за напредъка на човечеството, като осигурят на тези чакащи Era добрата възможност да се въплътят и да упражнят влиянието си в един по-ранен период, което в друг случай би било невъзможно. Ако половата сила се изразходва по посочения начин, съвкуплението ще се извършва само няколко пъти през живота и практически цялата полова сила ще може да послужи за духовни цели. Не употребата, а злоупотребата причинява всичките безпокойства и спъва духовния живот, така че за никого не е необходимо да изоставя по-висшия си живот, понеже не може да бъде безбрачен. Докато се преминават по-ниските степени на Посвещение, строго безбрачие не е необходимо. Обетът за абсолютно безбрачие важи само за по-висшите Посвещения, а дори и тогава може да се наложи един-единствен акт на оплодяване като акт на жертва, както е случаят с осигуряването на тяло за Христос. Също може да се каже, че много по-лошо е да изгаряш от желание и постоянно живо да мислиш за чувствено задоволяване, отколкото да живееш умерен брачен живот. Христос е учил, че нецеломъдрените мисли са лоши колкото и нецеломъдрените постъпки и дори по-лоши, понеже мислите могат да бъдат повтаряни постоянно, докато за действията все пак има известна граница. Стремящият се към по-висш живот може да успява само пропорционално на степента на подчиняването на по-нисшата природа, но той трябва да се пази от други крайности и увлечения.

Из „Космогонията на розенкройцерите“ от Макс Хайндл

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"... посветеният в известни етапи на развитие поема обета на безбрачието..."' за да му се даде в някое следващо прераждане задачата да се отърве от този обет за безбрачие :)

Много неща се приписват на Учителя

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В___, от къде го изкара този кураж да не си съгласен? Явно си към тъмната ложа!

Как може да си позволяваш да прехвърляш в друго прераждане истинските си задължения за безбрачие? Не разбра ли, че истината  е това, което ако пожелае, може да ти каже единствено окултен ученик, който/която според цитираните текстове е

преди 23 часа, mecholari каза:

Окултният ученик е високо еволюирало същество

Те са

преди 9 часа, mecholari каза:

Стремящите се към по-висш живот, изпълнени с искрено желание да живеят благороден духовен живот, често пъти гледат на половата функция с ужас и отвращение поради мизерията, която човечеството си навлича като резултат от злоупотребата с нея. Те са готови да се отвърнат от нея като от нещо нечисто, пренебрегвайки факта, че точно хора като тях (които са довели връзките си до добро състояние чрез по-чиста, хигиенична храна, възвишени мисли и чист духовен живот) са най-пригодни да създават подходящи плътни тела за развитието на търсещите прераждане души

Само високо еволюирали същества са с подходящи гени,  за да раждат деца в Швеция в задължително обособен лагер за това с всички удобства и доставян при всяка ваканция, също толкова високо еволюирал генетичен материал. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×