Jump to content
Порталът към съзнателен живот
mecholari

На окултния ученик е забранено да се жени

Recommended Posts

Теза: На окултния ученик е забранено да се жени.

През 1922 г. на събора на Бялото братство във Велико Търново българският духовен Учител Петър Дънов (Беинса Дуно) заявява съвсем категорично: „На окултния ученик не му е позволено и строго му е забранено да се жени!“ Окултният ученик е високо еволюирало същество, което върви по пътеката на посвещенията. Щом това така ясно изразено ограничение се отнася с пълна сила за него, колко повече би трябвало да засяга духовните Учители – свръхсъществата, приключили етапа на окултно ученичество и отдадени напълно на служение на Бога?! Отново се връщаме на въпроса: защо е така? Причините навярно са доста и ние не сме в състояние да осмислим всичките от положението на обикновени земни хора. Но все пак три от тях са достъпни за нашата преценка.

Великите духовни Учители на човешкия род не създават семейства и не оставят поколение:

1) За да не допуснат възникването на нови кармични обвързаности (с каквито изобилства контактът между мъжа и жената).

2) Тъй като посредством децата може да бъде поставен на колене дори и велик Посветен (ако, например, бъде изправен пред избора да пожертва живота на децата си или убежденията си).

3) Самодостатъчност – живот в Бога. Пълнотата на тяхното общение с Бога и съвършеното уравновесяване и хармония между мъжкото и женското начало у тях обуславят ненужността на външен партньор от другия пол. Техен партньор за вечността става Божествената искра, пробудена и разцъфнала в душата им.

https://beinsa.bg/students_s.php?s_type=plus&id=3618&status=1&high=забранено%20жени#result_255072

 

Но точно в какво се заключаваше грешката не разбрахме. Това ще го намерите в Словото на Учителя. Там е написано много за брака и женитбата. Има едно правило: „На окултния ученик не му е позволено да се жени! На окултния ученик му е строго забранено да се жени! Това е второто правило. Има неща позволени, има неща непозволени, а има и неща забранени в Школата. Но това е за окултните ученици. За истинските ученици, които славят Бога в Дух и Истина. А за нас това бе един висок Идеал, към който се стремяхме. А пътят към този идеал бе даден в Словото на Учителя.

https://beinsa.bg/izgrev_s.php?s_type=plus&id=726&status=1&high=забранено%20жени#result_240047

 

1. Кои са враговете на Учението на Учителя Дънов - виж „Изгревът" том XI, стр. 826-831.

2. Разменната монета между духовните хора и между последователите на Учителя Дънов я няма. Виж „Изгревът" том XI, стр. 832-834.

3. Въпросът за брака в Школата е застъпен в „Изгревът" от различните автори. Според Учителя Дънов на окултния ученик строго му е забранено да се жени. Но понеже ги няма окултните ученици - то се оженват или омъжват къде скрито, къде явно. И винаги последиците са плачевни и поучителни за околните.

4. „Онези, които трябваше да се оженят - не се ожениха, а се ожениха, онези, които не трябваше да правят това". Това е едно изказване на Учителя Дънов. И оттук идват всички беди в семействата на Изгрева. Не се раждат онези, които трябва да се родят, а се раждат други, които стават впоследствие врагове на родителите си и на Учението на Учителя. Аз заварих такива и те ми пречеха да свърша работата на родителите им. И сега ми пречат.

https://beinsa.bg/izgrev_s.php?s_type=plus&id=5837&status=1&high=забранено%20жени#result_670345

Антитеза:

Светията има право да се храни и облича добре, да има жена и деца. Не е забранено и на светията да се жени. Лошото не е в женитбата, но в скритите, потайни желания. Моисей беше светия, но въпреки това – женен. Аврам, Яков също бяха свети хора, но женени. Не може да се определи дали жененият или нежененият ще влезе в рая. Това се определя от живота на човека. Който прилага любовта, разумността, истината и доброто, независимо това, дали е женен или неженен, той е в рая. Който не прилага тези добродетели, той е в ада. Добрият живот определя мястото на човека, а не положението му като женен и неженен. Много неженени са в ада, и много женени – в рая. И обратно: има женени в ада и неженени в рая. И тъй, новото учение изисква от всички да прилагат любовта, разумността, истината и добродетелта, и като женени, и като неженени. Ако жената се омъжи и мъжът ѝ пречи да изпълнява Божията воля, по-добре да остане сама, неженена. Ако мъжът се ожени и жена му пречи да следва Божия път, по-добре да остане сам, неженен. Ако нежененият, мъж или жена, не може сам да изпълнява Божията воля, по-добре да се ожени и двамата заедно да служат на Бога.

https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=plus&id=2523&status=2&high=забранено%20жени#2result_254281

Разлика между светия и окултен ученик:

Ученик:

https://petardanov.com/topic/23009-правила-за-ученика-в-окултната-школа-на-учителя-беинса-дуно/

Светия:

Изследвайте го сами.

 

 

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

ОБЕТЪТ ЗА БЕЗБРАЧИЕ

Полово извратеният, или половият маниак, е доказателство за правотата на твърдението на окултистите, че част от половата сила изгражда мозъка. Той се превръща в идиот неспособен да мисли поради изразходването не само на отрицателната или положителната полова сила (според това дали е мъж или жена), която нормално се използва посредством половия орган за размножаване, но и на част от силата, предназначена да изгражда мозъка, правейки го годен да произвежда мисъл. Оттук се явява и умствената недостатъчност. От друга страна, ако личността се отдаде на духовна мисъл, наклонността да се изразходва половата сила за размножаване е незначителна и неизползваната по този начин част може да бъде превърната в духовна сила. Ето защо посветеният в известни етапи на развитие поема обета на безбрачието. Това не е лек обет и е трудно изпълним от стремящия се към духовен напредък. Мнозина още не узрели за по-висш духовен живот невежо се обвързват с аскетизъм. Те са тъй опасни за обществото и за себе си, както е и безумният полов маниак. На сегашния етап на човешкото развитие половата функция е средство за доставяне на тела, чрез които духът може да придобие опитност. Най-долните класи са най-плодовитите хора и следват творческия импулс неограничено. Затова за връщащите се същества е трудно да намерят добри връзки сред обстановка, която да им даде възможност да развият способностите си по такъв начин, че да бъдат истински полезни за себе си и за останалото човечество; по-богатите класи, които могат да предоставят по-благоприятни условия, обикновено имат малко или нямат деца. Това не се дължи на въздържание от полов живот, а на чисто егоистични сметки - да си живеят спокойно и неангажирано, да се отдават на неограничено полово задоволяване, без товара на семейството. Сред средната класа семействата също са ограничени, но това се дължи главно на икономически причини. Ако те могат да дадат образование и други съвременни необходимости на едно или две деца, средствата не биха им позволили същото за четири или пет. Така човек упражнява божествената си способност, за да създава безредие в природата. Връщащото се Его често пъти трябва да се възползва от предлаганите му случаи при много неблагоприятни условия. Други Era, за които е невъзможно да направят това, трябва да чакат, докато се появят благоприятни условия. Така ние се влияем един друг чрез действията си и греховете на бащите преминават върху децата, защото както Светият Дух е творческата енергия в природата, половата енергия пък е отражението Му в човека. Затова злоупотребата с тази сила е грехът, който не се прощава, а трябва да бъде изкупен чрез понижение способността на връзките, за да можем да научим отлично урока за святостта на творческата сила. Стремящите се към по-висш живот, изпълнени с искрено желание да живеят благороден духовен живот, често пъти гледат на половата функция с ужас и отвращение поради мизерията, която човечеството си навлича като резултат от злоупотребата с нея. Те са готови да се отвърнат от нея като от нещо нечисто, пренебрегвайки факта, че точно хора като тях (които са довели връзките си до добро състояние чрез по-чиста, хигиенична храна, възвишени мисли и чист духовен живот) са най-пригодни да създават подходящи плътни тела за развитието на търсещите прераждане души. Общо известно сред окултните учени е, че в ущърб на расата са задържани от въплъщение в днешни времена много Era от висок клас поради единствената причина, че не могат да бъдат намерени достатъчно чисти родители, които да им осигурят необходимите физически връзки. Личности, които поради гореспоменатите причини се отказват да изпълнят дълга си към човечеството, до такава степен уголемяват слънчевите петна, че забравят да видят самото Слънце! Половата функция играе голяма роля в икономиката на света. Когато се употребява правилно, тя е най-голямата привилегия на Егото, защото му доставя чисти и здрави тела, необходими за неговото развитие. Когато обаче с нея се злоупотребява, тя става най-голямо проклятие, защото тогава е източник на най-страшните телесни болести. Истина е, че „никой човек не живее само за себе си". Чрез думите и постъпките си ние постоянно влияем на другите. Чрез правилно изпълнение или пренебрегване на дълга си ние съграждаме или рушим живота първо на онези, които са в непосредствената ни среда, а после и на всички земни обитатели, а дори и повече. Никой няма право да дири по-висш живот, без да е изпълнил дълга си към семейството си, отечеството си и към човешката раса. Да се пренебрегне себелюбиво всичко друго и да се живее само за собствен духовен напредък е тъй осъдително, както и ако въобще не се интересувахме от духовния живот. В действителност то е дори и по-лошо, защото онези, които изпълняват дълга си в обикновения живот по възможно най-добрия начин, отдавайки себе си за доброто на зависещите от тях, култивират качеството вярност, което е много важно. В съответното време те сигурно ще напреднат дотам, че ще се пробудят за духовните необходимости и ще вложат в тази работа верността, която са развили преди. Човек, който съзнателно обръща гръб на сегашните си дългове, за да поеме духовния живот, сигурно ще бъде върнат назад в пътя на дълга, от който той погрешно се е отклонил, като не му се даде възможност да избяга повторно, преди да е научил уроците. Някои индийски племена правят следното отлично разпределение на живота си. Първите двадесет години се прекарват в добиване на образование; годините от 20 до 40 са посветени на дълга за създаване на семейство, а останалото време се посвещава на духовно развитие, без някакви физически грижи да смущават и отвличат ума. През първия период детето се издържа от своите родители; през втория период, поддържайки собственото си семейство, мъжът полага грижи и за своите родители, които отдават цялото си внимание на по-висши занимания; през зрялата възраст на своя живот той на свой ред е издържан от своите деца. Това е твърде разумен метод и е съвършено задоволителен за една страна, където всички - от люлката до гроба -чувстват духовна необходимост до такава степен, че погрешно пренебрегват материалното развитие освен при случаите, когато са заставени да действат под камшика на най-ужасната нужда. Децата също с радост ще поддържат родителите си, знаейки, че на свой ред ще бъдат поддържани, и така ще са в състояние да се отдадат напълно на по-висшия живот, след като са изпълнили дълга си към отечеството си и към човечеството. В западния свят обаче, където обикновеният човек засега не чувства никаква духовна потребност, тъй като следва материалните линии на развитие, да се реализира такава форма на живот би било невъзможно. Духовното желание никога не идва, преди времето да е назряло, и то само когато съществуват подходящи условия за неговото задоволяване. Задълженията ни, колкото и да са ограничаващи, трябва охотно да се изпълняват. Ако грижите по семейството не позволяват на стремящия се да се отдаде всецяло на духовен живот и той пренебрегва дълга си, посвещавайки цялото си време и енергия на духовни цели, той не би бил оправдан. Трябва да се полагат усилия да се задоволяват духовните стремежи, без да се пренебрегва дългът към семейството. Ако желанието да живее безбрачен живот се яви у едно лице, след като то се е свързало чрез женитбата с друго, задълженията, произтичащи от тези връзки, не трябва да се забравят. Би било много лошо, като практикува безбрачие, при такива условия да се стреми да избяга от съответното изпълнение на дълга си. Под дълг и отричане на съвкуплението стремящият се към по-висш живот съвсем не разбира това, което подразбират обикновените мъж или жена. Мнозинството гледат на женитбата като на санкциониран, неограничен патент за задоволяване на сексуалното желание. В очите на държавния закон може и да е така, но никой сътворен от човека закон или обичай няма право да се разпорежда с този въпрос. Окултната наука учи, че половата функция никога не трябва да се употребява за чувствено задоволяване, а единствено за размножаване. Затова стремящият се към по-висш живот би бил оправдан, ако се откаже да се свързва с партньора си, щом целта не е зачеване на дете, при това само ако и двете страни са в съвършено здраве - физическо, морално и ментално, тъй като в противен случай съчетанието би дало хилави и дегенерирали тела. Всеки човек е собственик на тялото си и е отговорен пред закона за Следствието за всяка злоупотреба, произлизаща от слабоволното отдаване на това тяло в ръцете на друг. В светлината на горното и като разглеждаме въпроса от позицията на окултната наука, дълг и привилегия (която трябва да се упражнява с благодарност заради благоприятните случаи, които ни предлага) е за всички ония, които са здрави физически и умствено, да доставят тела за колкото може повече същества. И, както вече казахме, най-подходящи в това отношение са стремящите се към по-висш живот поради очистването, което са извършили в телата си благодарение на водения от тях чист живот. Така те дават възможност на висши класове същества да се сдобият със съответното тяло и да помогнат за напредъка на човечеството, като осигурят на тези чакащи Era добрата възможност да се въплътят и да упражнят влиянието си в един по-ранен период, което в друг случай би било невъзможно. Ако половата сила се изразходва по посочения начин, съвкуплението ще се извършва само няколко пъти през живота и практически цялата полова сила ще може да послужи за духовни цели. Не употребата, а злоупотребата причинява всичките безпокойства и спъва духовния живот, така че за никого не е необходимо да изоставя по-висшия си живот, понеже не може да бъде безбрачен. Докато се преминават по-ниските степени на Посвещение, строго безбрачие не е необходимо. Обетът за абсолютно безбрачие важи само за по-висшите Посвещения, а дори и тогава може да се наложи един-единствен акт на оплодяване като акт на жертва, както е случаят с осигуряването на тяло за Христос. Също може да се каже, че много по-лошо е да изгаряш от желание и постоянно живо да мислиш за чувствено задоволяване, отколкото да живееш умерен брачен живот. Христос е учил, че нецеломъдрените мисли са лоши колкото и нецеломъдрените постъпки и дори по-лоши, понеже мислите могат да бъдат повтаряни постоянно, докато за действията все пак има известна граница. Стремящият се към по-висш живот може да успява само пропорционално на степента на подчиняването на по-нисшата природа, но той трябва да се пази от други крайности и увлечения.

Из „Космогонията на розенкройцерите“ от Макс Хайндл

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"... посветеният в известни етапи на развитие поема обета на безбрачието..."' за да му се даде в някое следващо прераждане задачата да се отърве от този обет за безбрачие :)

Много неща се приписват на Учителя

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

В___, от къде го изкара този кураж да не си съгласен? Явно си към тъмната ложа!

Как може да си позволяваш да прехвърляш в друго прераждане истинските си задължения за безбрачие? Не разбра ли, че истината  е това, което ако пожелае, може да ти каже единствено окултен ученик, който/която според цитираните текстове е

преди 23 часа, mecholari каза:

Окултният ученик е високо еволюирало същество

Те са

преди 9 часа, mecholari каза:

Стремящите се към по-висш живот, изпълнени с искрено желание да живеят благороден духовен живот, често пъти гледат на половата функция с ужас и отвращение поради мизерията, която човечеството си навлича като резултат от злоупотребата с нея. Те са готови да се отвърнат от нея като от нещо нечисто, пренебрегвайки факта, че точно хора като тях (които са довели връзките си до добро състояние чрез по-чиста, хигиенична храна, възвишени мисли и чист духовен живот) са най-пригодни да създават подходящи плътни тела за развитието на търсещите прераждане души

Само високо еволюирали същества са с подходящи гени,  за да раждат деца в Швеция в задължително обособен лагер за това с всички удобства и доставян при всяка ваканция, също толкова високо еволюирал генетичен материал. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
В 30.11.2019 г. at 19:13, kipenzov каза:

В___, от къде го изкара този кураж да не си съгласен? Явно си към тъмната ложа!

Как може да си позволяваш да прехвърляш в друго прераждане истинските си задължения за безбрачие? Не разбра ли, че истината  е това, което ако пожелае, може да ти каже единствено окултен ученик, който/която според цитираните текстове е

Те са

Само високо еволюирали същества са с подходящи гени,  за да раждат деца в Швеция в задължително обособен лагер за това с всички удобства и доставян при всяка ваканция, също толкова високо еволюирал генетичен материал. 

:3d_084:Защо свърза обета за безбрачие с тоталитарния контрол над раждаемоста ? Сранно чувство за хумор . Подобно  е следното :

---докторе ударих си ръката , а ваш колега иска да я реже .

---- даа, по спокойно моля . Виж тези хапчета . Взимай ги една седмица и тя сама ще падне .

Защо ти прави чак такова впечатление половото въздържание ? Винаги механизма е бил същия . За да направиш нещо е нужно да се съсредоточиш в него, като забравиш някои други .

Защо имаме  феномена джендър . Защото секса е  извън контрола на обикновения човек .

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 6 минути, АлександърТ.А. каза:

Защо свърза обета за безбрачие с тоталитарния контрол над раждаемоста ?

Защото самата презумпция в първия текст е изказана от позицията на човек, твърдящ че

В 29.11.2019 г. at 18:15, mecholari каза:

Окултният ученик е високо еволюирало същество

а това говори за личност с дълбок комплекс за малоценност, който е избил в сляпо следване на правила. Човекът през целия текст не можеше да осъзнае защо другите хора в некво си училище се "плющят" като невиждали. А то е просто! Не всеки човек е орисан да бъде "окултен ученик". А пък от орисаните не всички са склонни да направят изискваните за това "жертви".

Аз поне, след като съм чел достатъчно, съм преценил за себе си, че не ставам за "такива работи", щото съм си се самоопределил като "свободен електрон". Съответно не бих си позволил да разделям хората на "високо" и "ниско" еволюирали - това го прави системата на управление в тоталитарната държава!

А пък принципите на точно тази тоталитарна държава, "избиват" и в тезисите от втория цитиран текст в пасажи като този:

В 30.11.2019 г. at 19:13, kipenzov каза:

са най-пригодни да създават подходящи плътни тела

и твърдението, че "Стремящите се към по-висш живот", "с исрено желание за благороден живот" изпитват

В 30.11.2019 г. at 19:13, kipenzov каза:

ужас и отвращение

от първичните желания. От естествения порив да се "съединиш" с друго живо същество. И то само защото авторът на цитирания текст е решил, че причините за мизерията се дължат на злоупотребата с тази сексуална енергия. А не се дължат на фанатизма в политиката на управление, предизвикан от безконтролно отдаване на властимащите на чувството за власт и надмощие, а не на другата форма на сексуалната(творческата) енергия - чувството за взаимност и уважение.

И двете повествователни линии са характерни за специфичната пропаганда на тоталитарната държава. Държавата, в която битува вярата, че индивидуалността е вирус, подриващ общото благо, а всъщност е опасност за увековечаването на властта на елитарната прослойка. Държавата, в която хората са социални единици, без право на свобода да чувстват извън рамките на разрешеното, а единствено със задължения да "раждат", това за което друг е решил, че са "пригодни" ( смятай "нужни" на властта). Все система на управление, базирана на "стария метод" на Силата, която смазва индивидуалността и я подчинява на Закона, които е написан от Няколко, а не е приет от Всички.

Това е линията, по която направих връзката, за която питаш!

А дали механизмът винаги е бил такъв - ами да такъв е! Разликата е как всеки си го интерпретира на индивидуално ниво! И как това се осъществява на обществено ниво!

А за "феномена" "джендър" си невеж какво е, което обаче е нормално, защото сложните психологически топици на Юнг малко по "тоталитарному" ги спуснаха в обществото, без да са се погрижили да има нужния контекст за разбирането на целта на мероприятието.

То дори и с най-ерудираните специалисти "Тавистокския институт" не може да проведе световната политика по отношение на психичното здраве, защото това не му е функцията, независимо от "солидната розенкройцерска подкрепа" на Хайндл . А в Световната федерация за ментално здраве , която би следвало в системата на "Новия световен ред" да провежда тази политика, са предимно доктори, ала бюрократи май, каквито са в Свет.здр.организация! Иначе са действени, което можеш да проследиш от това "Световен ден на психичното здраве"

Така де, след това помпозно отклонение от темата от моя страна, е добре да си изкажа мнението.

Според мен, преди да се коментира твърдение, че на "окултния ученик му е забранено да се жени", е добре да се уточни що за животно е "окултния ученик"( щото животните еволюират, за разлика от хората, които освен еволюиране и се развиват, проявявайки разум, с който са надарени, независимо дали им изнася

Редактирано от kipenzov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Слава Севрюкова за Нострадамус:

„В по-късна възраст отново е пред мен – всеотдаен аскет. Дотолкова религиозен и целомъдрен, че допуска близост със съпругата единствено и само, желае ли да има дете от нея. Виждам… Домогвайки се до гениалните си предсказания, край него се мярка жена – не в първа младост. Отдадена на астрологията, всеотдайно го подпомага.”

Източник: http://slava-sevrukova.com/nostradamus/http://slava-sevrukova.com/nostradamus/

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

kipenzov

В 29.11.2019 г. at 18:15, mecholari каза:

Окултният ученик е високо еволюирало същество

Цитат

(Кипензов)---а това говори за личност с дълбок комплекс за малоценност, който е избил в сляпо следване на правила.

Ако се абстрахирам от впечатлението което правят дулмите ти и бъда до колкото мога наблюдател , Виждам само една критика от твоя страна , необоснована .Няма значение колко цитати ще изсипеш , след като не напипваш идеята за която иде реч.

По нататък не съм чел защото пак се опитваш да обхванеш много неща . Но е повърхностно , само зачекваш вупрос и отминаваш без да се изясниш .

Май няма смисъл изобщо да те чета , след като не полагаш внимание да си обоснован и разбран с подробностите . :(

Извинявай , видях и това----,, това е линията, по която направих връзката, за която питаш! " .

Хубаво е че се обосноваваш . Но е част от посоките които може да се мислят .Тя е отговор на ,,кой има полза от подобна пропаганда" . Но понятието окултен ученик касае само личноста на човека , Индивидуалноста във времето .Обществото , изобщо битието и всичко наоколо може да бъде само средство на индивидуалноста за растежа ѝ .

Пак конкретно ще посоча това 

Цитат

Кипензов---А дали механизмът винаги е бил такъв - ами да такъв е! Разликата е как всеки си го интерпретира на индивидуално ниво! И как това се осъществява на обществено ниво!

За сега дъвченето на обществените отношения са само политика . Те са следствие от личните отношения и израстването им .То е същото като гласуването на малолетни ----несериозно . А тука ,,механизма" е процеса на учене и не съм срещал кой знае колко различни интерпретации на това че основното е ,,да отвориш учебника и учиш" без да мислиш за друго . ( това е връзката на ученето в окултизма и секса)

Моля , бъди по сериозен  давай по същество и конкретно . Всеки може да разтяга локуми .

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

kipenzov

Половото  въздържание е част от обучението на окултния оченик наред с въздържанието от храна и още ред други ограничения на телесно ниво . При всички тях водещото е вътрешната обоснованост и целенасоченост , която може да се изкаже с простичкото --опознай себе си . И разбира се познаването на истина , освобождава човека . От какво ? :) От каквото има нужда . :):):)Както за да караш кола е нужно да имаш подходящи знания .

Това са думи посоки . Само това .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Александре, всеки греши, но само глупакът повтаря грешките си!

Този път се усетих, че пак съм на път да "влезна в твоя филм"! Явно има на какво да ме научиш, все пак!

Поведението ти е точно като на съпругата ми!

Тя ми задава въпроси. Много често не разбира отговорите ми, не за друго, а защото не са това, което иска да чуе. А накрая започва да ме поучава как би трябвало да отговоря, за да може отговорът ми да е това, което тя смята за правилно. Без да се аргументира защо нейната позиция е правилна, разбира се, защото тя просто знае.

За сметка на Теб, тя обаче няма твоите претенции.

Това явно ще е поредната тема, по която няма смисъл да дискутирам с теб. Все едно "да говоря на стената"! Да се опитвам да покажа на дете къде е Сириус, къде е Орион, когато дори и през нощта, то си мисли само за Слънцето, вярвайки, че това е единствената звезда на небосклона.

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Човекът е дошъл ма земята да научи законите на Любовта, на Мъдростта и на Истината, както и законите на живота, на знанието и на свободата. Ако човек не научи тези закони, животът му остава безсмислен.  Бог обича всичко, което е създал, а човек ще дойде да прави избор, какво може да обича и какво да не обича, да се жени ли за този, когото обича или да не се жени. Какъв е Божият закон ? - Престъпление е, когато обичате човека и задържате любовта му само за себе си. Мъж, който не може да обича всички жени чисто, безкористно, не е мъж. И жена, която не може да обича всички мъже чисто, безкористно, не е жена. Такава е истината. Дали на нас е приятно или е неприятно, това нищо не значи.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

:)   kipenzov
Жените найстина са специфични и спрямо мъжа са същество на волята .

Цитат

 

Тя ми задава въпроси. Много често не разбира отговорите ми, не за друго, а защото не са това, което иска да чуе. А накрая започва да ме поучава как би трябвало да отговоря, за да може отговорът ми да е това, което тя смята за правилно.


 

А ти опита ли се да я разбереш , но в дълбочина ...

,,за да може отговорът ми да е това, което тя смята за правилно."------------също може да е , за да може да те разбере .Интересувал ли си се до колко те разбира ?

Не си първия който се жени , нито първия който открива света . От там тръгваме от семейството . И всеки вижда всичко със свои очи . А споделяне на своето виждане е  общото обогатяване . Нали така каз3ват ,,Истината е там някъде" . Така че не се глези .

Ще те открехна с една тайна . Всеки човек наистина е уникат , Но масово срещаното е , че е уникат с някоя трудно приемлива за други черта . Въпреки , че след време се вижда и ползата от това .

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
преди 3 минути, АлександърТ.А. каза:

А ти опита ли се да я разбереш , но в дълбочина ...

Александре, когато ми се задават въпроси - отговарям, а и се обосновавам. 

Не е мой ангажимента да разбирам защо ме питат - това просто отразява нуждата от внимание на питащия.

Май не разбра, че първия ми пост изразяваше иронията ми към цитираните текстове, от които "ми лъха" на фанатизъм. Това ми беше мнението!

А ти отново ме "вкара във филма" да ти се обяснявам, като че ли съм ти длъжен. Защо това, защо - онова. Даже по някое време май се усети, че 

В 10.12.2019 г. at 0:03, АлександърТ.А. каза:

Хубаво е че се обосноваваш

ала го подмина с лека ръка, както и повечето от постовете ми...

За това СПРИ ДА СЕ ОПИТВАШ ДА МЕ ПОУЧАВАШ! Ако обичаш!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Цитат

kipenzov     Май не разбра, че първия ми пост изразяваше иронията ми към цитираните текстове, от които "ми лъха" на фанатизъм. Това ми беше мнението!

Точно на това отговарях ...За това си правя труда да ти говоря . И защото ... В случая има така да се каже , докладчик и , идея . В мнението ти ---,, Добавено Ноември 30 "  ---иронизираш неконкретно . С което , иронията се прехвърля върху приносителя .

За това към теб съм имал постоянно това ,,казване"---,,другите не са по глупави ....Дали можеш  ги разбра?" ако искаш и се напънеш :)  Въпрос на желание е .

 

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Теза: На окултния ученик е забранено да се жени.

Антитеза: Светията има право да се храни и облича добре, да има жена и деца. Не е забранено и на светията да се жени.

В 30.11.2019 г. at 16:16, B__ каза:

"... посветеният в известни етапи на развитие поема обета на безбрачието..."' за да му се даде в някое следващо прераждане задачата да се отърве от този обет за безбрачие :)

Много неща се приписват на Учителя

По този повод на мен ми харесва следното : { Всичко що е от по--напред писано , за поучение нам е преднаписано . Та чрез търпението и утешението на писанията , да имаме надежда }

Според мен малцина могат да ги изберат за окултни ученици . Те да му мислят :) . Но ако нещата вървят естествено , Би трябвало това да е човек почти приключил и уравновесил кармата си . За малкото което му остава , е съвета да не се жени , Ако е сигурен какво иска , да не пропилява шанса си . дори и да е сигурен във възможностите си . Все пак , наличието на силно желание означава едно---много карма за чистене . За работата по повдигане на съзнанието съм разбрал , че извървяваме пътя от работа за себе си , към работа за семейството , към работа за народа , към работа за всички хора , към работа за нашия свят . Та е много важно с кого живееш и работиш .

Редактирано от АлександърТ.А.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 

"Или казано в една контрастна форма: Обичай, без да те обичат. Ако твоята любов е стимул на една друга любов, това не е любов. Любовта у тебе да произтича без никакъв стимул. Ако някой е стимулирал твоята любов, това не е любов. Ако турите дърва в една печка и след няколко часа тя изстине, това е един стимул. А реалните неща са: Тези, които без причина бликат. Любовта трябва да произтича, понеже аз живея, самият живот в мене трябва да предизвиква Любовта. Ако моят живот не може да предизвиква Любовта в мене, то никое друго разбиране не може да предизвика Любовта. А пък щом моят живот може да предизвика моята любов, то всеки живот, вън от мене, може да стане отзвук на любовта в мен. И най-хубавата любов е, когато е предизвикана от живота в мене. Тази мисъл разбрахте ли я? – Тази е най-новата мисъл. Вие не сте мислили така. Ако стимулът на вашата любов е отвън, то вие ще имате постоянни разочарования. Защото този стимул ще престане и тогава ще се намериш в противоречие, но ако твоят живот, вътре е самият стимул, то тогава този живот е по-сигурен отколкото външният живот. Както казва Христос: „Имам власт да положа живота си, имам власт и да го взема“.

Хората на новото трябва да имат тези убеждения."                    

Стимул и любов , Беинса Дуно

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А Падмасамбхава имал 5 основни съпруги. Колко неосновни е имал, не се знае с точност.
Кришна също бил женен.
Рама също.
И други, но да се върнем към Падма, за който се казва, че постигнал Тяло на Великата Трансформация, докато практикувал съпружески зъдължения с една от въпросните съпруги.
Тялото на Великата Трансформация, е тяло от Светлина, при което тялото се превръща в Светлина.
 

Цитат

Падмасамбхава имал пет основни съпруги – тантрични партньорки, известни като петте дакини на мъдростта. В биографията му са описани като „петте жени, които имат достъп до сърцето на учителя“. Те практикували с него различни тантрични ритуали и превърнали демоните в защитници на Тибет. Те са: Мандарава от Захор – еманация на тялото на Ваджраварахи, Белонг Каласидхи от Североизточна Индия – еманация на качествата на Ваджраварахи, Белмо Сакя Деви от Непал – еманация на ума на Ваджраварахи, Йеше Цогял от Тибет – еманация на речта на Ваджраварахи и Мангала или Таши Кьерден от „Хималаите“ – еманация на активността на Ваджраварахи.

Господ не е ограничен и учението не е ограничено. Няма крайности. Може семеен, може и несемеен; може в социума, може и далеч от него, в отшелничество. Все едно.

Човек не трябва да бъде краен в разбиранията си.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Това, което съм наблюдавал в себе си, че енергията, която се спуска, или издига, може да "изтече" в различни нива, на различни плоскости/нива.

Например ако медитираме, виждаме ясно как енергията оформя мислите и колко много от нея отива там, когато мислите не спират да се пораждат.

Същото се случва и с всички по-плътни от мислите неща - с чувствата, с емоциите, със страстите в човека.

Всъщност, ако енергията се спусне до Земята, както е описано и в Откровение от Йоана, тогава тя може да подхрани тази въпросна Земя, тялото, първа чакра и евентуално да влезне в гръбначният мозък, където да изчисти на първо време инфекциите, възпаленията и омъртвяванията, а на второ да оживи и канализира, променяйки и активирайки клетките, включително стволовите и изменяйки ДНК-то.

Та е много важно Благодатта да се спусне и да напои Земята.

Всичко, което и пречи - всички наши склонности и навици, всички наши щения, над тези неща трябва да се работи, но работата, не можем да кажем, че е само по пътя на въздържанието.

Въздържанието и отдаването са две крайности, са полюси, дуализъм.

Дали ще постигнеш целта с неподаване/себеограничения, или с подаване, е все едно.

Човек може да преодолее зависимостите си и с това да се отдаде в тях, но с будност, т.е. отдавайки се да наблюдава и разсъди ясно до колко тези наслади му носят трайно щастие.

Едно време, когато правех секс с партньора, който имах тогава, с другар в живота, имаше периоди, в които съм правил повече, щото така трябва, щото се цели бременост и ми се е налагало да правя по няколко пъти дневно. Както шеговито се казва - сутрин, обед, пък чак вечер. 1f642.png:-)

Та тогава усещах, че това направо ме изпива, изтощава ме и споделях с този, или онзи учител (по-зрящи и будни от мен). Един от тях ми каза директно да правя и да се наслаждавам, защото ще дойде време, в което и да искам, няма да мога, а другия ми каза, че се изтощавам, защото не съм Свързан (с Божественото).

Отне ми години за да разбера какво ми казаха тогава тези учители.

Всички тези блокировки от "опасните неща", които сами си създаваме в умовете, тези изкривени възгледи, са допълнително блокиращи ни.

Ние се превръщаме малко в крайни маниаци и хипохондрици - пазим се от всички и всичко имаме за враг, за нещо, което ни пречи.

Истината е, че единствената пречка е нашия характер, с нашите възгледи, обуславянето, слепотата.

Пътят на отречението никога не е бил единствения път... и никога няма да бъде.

Просто човек си избира това, което му е най на сърце, според това какви са неговите нагласи.

Ето защо водечеството от буден човек, прякото ръководство, е толкова важно, защото той може да насочи практикуващия не към това, което ученика счита за правилно, за правилен път, а към онова, което е най-добро за него, което най-бързо ще го доведе в Осъзнаването, в Освобождението.

Редактирано от Ники_

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Леле, тази тема още ли е тук, в този подфорум - Семейството ?!?!?

Явно няма "будни хора"!

Присъствието на темата тук е все едно някой да иде и да изкорени семейно лозе във варненско под предтекст, че гроздето създава пияндурници!

Или пък на сбирка на вегани да дойде скараджия да продава свински пържоли...тц,тц,тц

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ти не можеш да бъдеш спокоен човек, въпреки философския си ум, ако имаш една красива жена и пет хубави деца дъщери и синове. Както и да философстваш, твоето сърце ще трепне за синовете, за дъщерите, за жена ти. Ти може да проповядваш, да философстваш, че и ти и те живеете за Бога, но всъщност дали е така?

…………….………….

Тази обич е основана върху един закон: Никой няма да те обича ако си глупак, т.е. ако нямаш способности.

https://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=1937&status=2&high=глупак#2result_162183

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 От форум наука

38-ТЕ СТРАТЕГИИ НА ШОПЕНХАУЕР ИЛИ 38 НАЧИНА ДА СПЕЧЕЛИШ СПОР

...

  1. Последния трик е да атакуваш на лична основа и да започнеш да го обиждаш грубо веднага щом разбереш, че той има по-силни карти. Отправяйки лични нападки ти оставяш настрани спорния въпрос и обръщаш атаката си към самия опонент чрез обидни и язвителни забележки

Редактирано Януари 1, 2014 от Alexandar

 

преди 9 часа, mecholari каза:

Що не станеш тъп модератор, и да местиш или затваряш теми като тази

Щото модераторите не са "тъпи", а аз както теб съм тъп и за това не сме модератори. А важният въпрос, който се опитваш да оставиш настрани е - "В подфорум "Семейството" ли е мястото на тази тема или в "Езотерика"?", защото отварянето на темата е твоя отговорност. А ако се установи, че това е грешка излиза, че ти си тъпанар. А това вече, хитрецът в теб се е опитал да саботира чрез евентуалното внушение, че ако се премести темата, то модераторът, който го направи ще е "тъп".

Хитър си Андрешко, но има и данъчни!

Редактирано от kipenzov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ти и Донка сте брат и сестра. Аз и Елеазар Хараш не сме ви братя. Става въпрос за вътрешно сродство.

Всъщност, призовавам модераторите да изтрият всичко, което съм написал в този сайт. Защо?

За 13 години, разгадах го този сън:

Иначе преди време сънувах "извънземни", имам предвид особени същества, които обаче не ми разрешиха да ги видя. Те физически излъчваха светлина. Чувах гласовете ми, а те ровеха в гърба ми. По него се разля особена приятна топлина. Когато ги попитах "Кои сте вие?" се смълчаха. Опитах се да се обърна да ги видя но светлината им ме заслепи и в ушите ми запищя думичката „зло“. Както и да е , не направих опит повече да се обърна. Но тогава изведнъж един от тях ме „хвана“ и светът ми започна да се свива а тъмнината да ме обгръща, дълбок мрак с чувството ,че изчезвам и се стопявам и губя дори спомена за себе си. Тогава единственото , което ми остана да направя е започнах да се моля с молитвата „Отче наш“. Цялата ми сила, воля , съществото ми се превърна в молитва. Между другото оттогава смятам, че „Отче наш“ е дъхът, душата на човека изразена в думи.

Тогава възможно от най-дълбокия Мрак се появи точица светлина, която в последствие се превърна в голям огнен кръст. След това огънят изпълни всичко и аз се събудих.

Историята е с продължение, защото веднъж си пишех с една жена в интернет и по гърба ми се разля същата топлина. Тогава човека отсреща ми описа точно как се чувствам и ми каза, че за първи път чувства някого физически. След време тази жена ми подари „Завета“ без самата тя да го чете. Не си спомням да ми е споделяла мотивите си. И аз зачетох книгата и след няколко месеца, случайно отваряйки на първите страници видях на черен фон един светъл кръст. Косата ми настръхна.

Написал съм стихотворение по този повод:

Ласка

Кръстът съдбовен,гърба ми обгръща със ласкава топла ръка.

Роди се във мрака, молитвено търсен ,по Божа заръка,Съдба.

Сега я намерих, без да съм търсил, сърцето отвори ми Тя.

Божествена ласка, подарък Божествен, неведома, силна Жена.

https://www.kaldata.com/forums/blogs/entry/3868-ласка/

 

…………….…………...

Значи, открих Свещената книга на Черното Братство, и аз съм от Братството на Мрака. Така че, да изчезна от форума ви напълно, не ми е проблем... Но ще ме търсите със свещи (и аз имам Баща, това е любим негов израз).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Мечолари, личната интерпретация на символиката в сънищата ни е продукт на моментното ни състояние и възможности. А те постоянно се разширяват, ако спрем да преизбираме постоянно старото ни състояние.

Това, което те мъчи, е това, което не искаш да пуснеш.

На моментното ти най-дълбоко ниво на осъзнаване, това което не искаш да пуснеш е "трагичният образ на талантливия поет". Всеки артист, развил таланта си, особено поетите, захранват енергетично Музата си от пропастта, която несъзнавано създават те самите(неведомо като причина за тях самите) между тях и реалния "мръсен" свят, в който трудно откриват идеалите си. Не за друго, а защото бидейки идеали, те са част от божественото, а то е за всички, но не е за всеки еднакво. За това за един е да модерира, за друг да критикува, за трети да пише поезия, за четвърти да кара мотор и т.н.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ще се извиня, че бях рязък в реакцията си за местоположението на темата, но тук става въпрос за принципност, при което по-важен е продуктът, а не личностите.

Правя го (извинявам се), и защото знам колко лабилна и ранима е душата на артиста, със съвет в преходното състояние, в което влезна, съдейки по постовете ти - от преди около 2 месеца, да не предприемаш радикални действия.

Защото това, през което преминаваш е описвано още отдавна и се нарича "Тъмната нощ на душата". Прочети линка и ще се увериш сам!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×