Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Трудови договори. Попитай специалист.


Recommended Posts

Здравейте,

В тази тема може да задавате своите въпроси относно трудовите договори към Жур.

Тя е специалист по трудови правоотношения и човешки ресурси, и ще отговаря в темата на конкретните въпроси.

Имайте предвид, че по-преценка на модератор по - важните и кардинални въпроси ще бъдат отделяни в нови теми

Link to comment
Share on other sites

Много се радвам, че тази идея стана факт.

В момента, а и не само, има много хора, които се вълнуват от трудови отношения/правоотношения. Всеки от нас попада в ситуации, които не разбира и понякога не избира правилното решение за него. Надявам се да съм полезна на хората, с това, което работя.

Не е задължително човек да разбира от всичко свързано с трудовите отношения, но има неща, на които задължително трябва да се обръща внимание.

Нещо, което е много важно са трудовите договори, но понякога хората не обръщат нужното внимание и след това стават доста недоразумения, поне моят опит говори за това.

Искам да Ви дам един съвет: Винаги гледайте по какъв член от Кодекса на труда сключвате трудовия договор и на колко часа трябва да работите. Това е изключително важно!

Предлагам в тази тема да обсъждаме отделните казуси, които възникват с трудовите договори. Вие сте.:)

Edited by Жур
Link to comment
Share on other sites

Guest Мона

Здравейте, искам да задам следния въпрос.

Преди 2 години, когато започнах нова работа имах изпитателен срок от 3 месеца, който беше упоменат и в срочния ми тогава трудов договор. След това време той стана постоянен трудов договр. От 1 година обаче, изпитателният срок при нас нарастна на 6 месеца.

Всъщност кой определя това и има ли правила за времетраенето на изпитателния срок?

Имам и още един въпрос: какъв е случаят, ако човек реши да работи на две места, на едното от които има постоянен трудов договор. Каква е опцията да има някакъв тип договореност и на двете места.

Благодаря предварително :)

Edited by Мона
Link to comment
Share on other sites

Здравейте, искам да задам следния въпрос.

Преди 2 години, когато започнах нова работа имах изпитателен срок от 3 месеца, който беше упоменат и в срочния ми тогава трудов договор. След това време той стана постоянен трудов договр. От 1 година обаче, изпитателният срок при нас нарастна на 6 месеца.

Всъщност кой определя това и има ли правила за времетраенето на изпитателния срок?

Имам и още един въпрос: какъв е случаят, ако човек реши да работи на две места, на едното от които има постоянен трудов договор. Каква е опцията да има някакъв тип договореност и на двете места.

Благодаря предварително :)

Мона, здравей.

Навсякъде вече е практика да се сключват трудовите договорите, дали безсрочни или срочни, със срок на изпитване. Относно неговото времетраене в Кодекса на труда е посочено, че той може да е до 6 месеца. Дали ще е три, четири, пет или шест, преценката е на работодателя, той има свободата да определя срока. Важно е в чия полза е изпитателния срок, ако не е уговорено се приема, че е в полза на двете страни, обикновенно е в полза на работодателя - това означава, че докато изтече този срок работодателя може да освободи работника, естествено ако работника прецени в този срок, че работата примерно не му харесва, може да си тръгне.След като изтече изпитателния срок договора става безсрочен, т.е. за неопределено време.

За втория ти въпрос има два варианта - това всъщност е допълнителен труд, който може да е при същия работодател или при друг работодател. И в двата случая трябва да имаме налице основно трудово правоотношение. Съответно това е уредено със съответни членове от КТ.

Ако е със същия работодател трябва да има съгласие между двете страни, т.е. работник/служител и работодател. Трудовия договор за допълнителния труд се сключва за работа, която не е в кръга на трудовите задължения на служителя по основното му трудово правоотношение и се извършва извън установеното за него работно време. В същото време максималната продължителност пък не трябва да превишава 48 часа седмично, но когато има изрично писменно съгласие на работника или служителя може да се работи и повече от 48 часа.

Допълнителният труд при друг работодател е всъщност така нареченото "външно съвместителство". Сключва се договор за извършване на работа извън установеното за работника работно време по основното трудово правоотношение. Всъщност гледайте си договорите, защото може и да има клауза с която се забранява допълнителния труд, също ако сте подписали някаква декларация, просто четете всичко, което подписвате, и питайте хората като мен са за да ви отговарят.

Всъщност не се изисква предварително писменно съгласие от работодателя за работа при друг работодател, но по-добре го уведомете.

Надявам се, че съм ти била полезна:).

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Навсякъде вече е практика да се сключват трудовите договорите, дали безсрочни или срочни, със срок на изпитване. Относно неговото времетраене в Кодекса на труда е посочено, че той може да е до 6 месеца.

Самоцитирам се, но се сетих нещо. Изпитателният срок се удължава с дните на платения отпуск или друг вид законоустановен такъв, също с дните на болничен. В такива случаи, изпитателния срок се удължава, поне за тези се сещам:).

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Много често срещано в практиката ми досега, са особеностите на трудовия договор със срок на изпитване, и това, че хората масово не знаят, че този срок е за реално отработено време.

В него не се включва времето, през което работника или служителя е бил в законоустановен отпуск - платен, неплатен и другите видове , болничния също удължава изпитателния срок.

Когато прекратявам такъв вид договор, хората се изненадват и спорят с мен, но няма за какво, просто закона го позволява:).

Link to comment
Share on other sites

Когато се сключва договор с клауза за срок на изпитване е редно това да се обясни на работника/служителя. Той да реши дали да приеме условието. А може и той да постави условие срока на изпитване да е в полза на двете страни.

Вие, Жур, обяснявате ли това на хората при наемането им?

Link to comment
Share on other sites

Когато се сключва договор с клауза за срок на изпитване е редно това да се обясни на работника/служителя. Той да реши дали да приеме условието. А може и той да постави условие срока на изпитване да е в полза на двете страни.

Вие, Жур, обяснявате ли това на хората при наемането им?

Естествено, че още преди сключването на трудовия договор човекът знае, че ще е със срок на изпитване. Това е една клауза от договора, която е обвързана със самия трудов договор, дали безсрочен или срочен. Тук специално нещата много се бъркат.

Доста странно ми звучи това, самият служител да поставя условие в полза на чия страна да е срока на изпитване. Кодекса на труда е достатъчно изчерпателен специално в това отношение.

Мисля, че почти навсякъде работодателите сключват този вид договори, ако не и навсякъде.

Link to comment
Share on other sites

За какво хората се изненадват и спорят с вас при прекратяване на такъв вид договор? У мен остана впечатление, че се чувстват подведени за нещо си.

В КТ е предвидена възможност срока на изпитване да е както в полза на работодателя, така и в полза на двете страни. Случвало ми се е лице да прецени, че работата не го устройва. Тогава по-добре да има възможност за избор и тръгне с добри чувства от това работно място вместо да дължи неустойки и да проклина.

Link to comment
Share on other sites

За какво хората се изненадват и спорят с вас при прекратяване на такъв вид договор?

Защото си мислят, че 6 месеца са си 6 примерно или там 3, 4 и т.н. Не знаят, че отпуската или болничния го удължават и затова остават изненадани, когато разберат, че всичко това удължава срока на изпитване.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Искам да попитам нещо..

при напускане на работа колко точно отпуска трябва да се използва в зависимост от това по кое време на годината се напуска...

например ако е по средата на годината 10 дни ли трябва да се ползват и трябва ли в такъв случай работодателя да плаща обезщетение за останалата неизползвана отпуска...?

Link to comment
Share on other sites

Искам да попитам нещо..

при напускане на работа колко точно отпуска трябва да се използва в зависимост от това по кое време на годината се напуска...

например ако е по средата на годината 10 дни ли трябва да се ползват и трябва ли в такъв случай работодателя да плаща обезщетение за останалата неизползвана отпуска...?

Всеки човек има право на минимум 20 дни платен отпуск годишно,ако няма договорени допълнителни дни по силата на колективен трудов договор или друг някакъв нормативен документ.

Най-простичкия начин да пресметнем на какви дни имаме право е :

Делим 20 дни на 12 месеца и получаваме 1.66(6) дни на месец.Умножаваме това число по броя на месеците,които сме работили от началото на годината.Например сега сме месец юни и в края на юни ще напускаме работа,т.е в предизвестие сме.Юни е 6 месец на годината и ние сме работили и ще работим и в юни ,следователно имаме право на 6*1.66(6)=9.99(9) дни.Сиреч на 10 дни отпуск за ползване или заплащане на обезщетение при напускане,ако тези дни не са ползвани.Понеже сметките са дробни числа,то се закръгляват дробните числа по простичкото правило над 5 и под 5.

Оставащите за годината 10 дни не се заплащат от този работодател.Те евентуално ще се ползват при следващия.Ако започнем работа при нов работодател през месец октомври,то до края на годината ,на новото място ще имаме право на максимум 3*1.66 =5 дни отпуск най-много,защото от октомври до края на годината са 3 месеца .Поздрави

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Искам да попитам нещо..

при напускане на работа колко точно отпуска трябва да се използва в зависимост от това по кое време на годината се напуска...

например ако е по средата на годината 10 дни ли трябва да се ползват и трябва ли в такъв случай работодателя да плаща обезщетение за останалата неизползвана отпуска...?

Здравей. Ясно е, че те интересува нещо конкретно, но на така зададен въпрос ти отговарям - платен годишен отпуск се полага за отработено време и се пресмята пропорционално на същото. Това естествено зависи от месеците работа. По принцип имаш право на обещетение за неизползван платен годишен отпуск по Чл. 224, ал. 1 от КТ при напускане, независимо от основанието . Трябва да имаш най-малко 10 отработени дни в месеца, за да имаш право на отпуск.

Ако те интересува нещо по-конкретно може да обясниш казуса, а аз ще се опитам да ти отговоря по-подробно.

Поздравиsmile.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

подадох се предизвестието... :)

интересува ме...

имам използвани 10 дни отпуска до този момент....

трябва ли да ми се плащат останалите или мога ли да ги използвам преди да замина..?

или въобще нямам право да ги ползвам и не трябва да ми се плащат...?

благодаря :)

Link to comment
Share on other sites

подадох се предизвестието... :)

интересува ме...

имам използвани 10 дни отпуска до този момент....

трябва ли да ми се плащат останалите или мога ли да ги използвам преди да замина..?

или въобще нямам право да ги ползвам и не трябва да ми се плащат...?

благодаря :)

Здравей.

На колко дни по принцип имаш право като отпуска за една календарна година? Това е важно!

Както писах и в предишния си пост, обещетението за отпуската се изплаща пропорционално на отработеното време. Така че, ако ти си я използвала, няма да имаш право на такава. Ако ти се разреши още отпуска можеш да си я ползваш, по принцип отпуските и болничните не удължават срока на предизвестие, т. е докато то тече може да си в отпуск или болничен.

Предизвестието започва да тече от деня, следващ подаването му, но това най-вероятно вече знаеш.

Можеш и да не си го спазиш, но ще дължиш обещетение за неспазено такова към работодателя.

Ако нещо друго те интересува, можеш да ме питаш:).

Edited by Жур
Link to comment
Share on other sites

Ръководя малка организация и съм объркана по отношение ползването на платените отпуски. За тази година е ясно, но какво става с неползваните за минали години? Коя нормативна уредба регламентира това?

Link to comment
Share on other sites

Ръководя малка организация и съм объркана по отношение ползването на платените отпуски. За тази година е ясно, но какво става с неползваните за минали години? Коя нормативна уредба регламентира това?

Кажи точно кое те интересува, че нещата са много специално за отпуските - давност ли или нещо друго?

Мога да ти посоча някои неща, които да четеш като нормативни актове и др.

Link to comment
Share on other sites

Интересува ме :

неизползаните отпуски / в р-р на 10 дни/ от 2010г. до кога следва да се ползват?

какво правя ако този, който има такъв отпуск не пожелае сам да го ползва?

до кога следва да се ползват отпуски за минали години преди 2010?

има ли давност за тях след което правото се губи?

в какви нормативни актове е посочено това освен в КТ?

Благодаря за готовноста да ми помогнеш, Жур :3d_041:

Link to comment
Share on other sites

Здравей kashmir

Въпросът ти е много интересен.

Нормативната уредба,която урежда отпуските е следната:

Кодекса на труда (чл.155 до чл.178) и

Наредбата за работното време ,почивките и отпуските,която е приета с ПМС 72 от 30.12.1986 г ,чл.22 до чл.55

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

"Съобразно разпоредбите на Кодекса на труда, Закона за държавния служител и на Решение 12/2010 на КС:

- правото на отпуск, придобито и нереализирано до 31.12.2009 г. не се погасява по давност.

- платеният годишен отпуск, полагащ се за 2010 г., но неизползван в рамките на същата година, се погасява на 31.12.2012 г.

- платеният годишен отпуск, придобит след 01.01.2011 г.,се погасява с двугодишна давност, която започва да тече от началото на годината, следваща тази, за която се полага. Pravoto.com "

Ето това намерих и ми върши работа, дано е полезно и за съфорумците

Link to comment
Share on other sites

Виждам, че пишете, което ме радва, че има и хора, които се интересуват и от тази областsmile.gif.

Кодекса на труда само отваря врати към други наредби, правилници, постановления и писма.

Права си за това, което пишеш kashmir, но аз основно си тегля информацията от МТСП, Държавен вестник, щото там съм сигурна, че всичко е така, т.е. най-новите нормативни актове и постановления, които излизат.

Нямам възможност да ти отговоря по-изчерпателно в момента, защото задаваш доста сериозни въпроси. Утре ще пишаsmile.gif.

Edited by Жур
Link to comment
Share on other sites

ами, може ли и аз да попитам нещо,малко несвързано с договорите,но с работодателя-да...нашия работодател ни натирва да си ползваме отпуските,когато на него му скимне....ето аз,например бях м.март-10дни и сега ,по негово настояване си приключвам отпуска с останалите 19дни и до края на годината нямам вече отпуск<_<...Ако решим да си търсим правата ни кара да пишем молби за напускане/не,че ги подписва,ама това си е извиване на ръцете,в края на краищата/ , или казва" В тази фирма законът-това съм АЗ"...............Фирмата е ЕООД, той е управител.....веднъж и на мен ми каза да се качвам горе и да пиша молба, но аз казах,че ще пиша,че напускам по настояване на г-н Управителя и онзи отсъди- "отивай да работиш" ....какво можем да правим ние в нашия случай,с такъв шеф:angry:

Link to comment
Share on other sites

Добре, този работодател нали трябва да има изготвен график за отпуските? А графика се прави като се вземат предвид предпочитанията на хората. Може би има някакъв вид престой и затова вашия труд в момента не му е нужен?

Основно положение при трудовите правоотношения е задължението на работника да престира труда си в рамките на договореното работно време /Престацията е дължимо поведение/. Работодателя има нужда от определен вид труд - наема работник, няма нужда временно - дава му отпуск, няма нужда дълготрайно - освобождава го.

В случая характеровите особенности на управителя си казват думата - като не може да управлява персонала - заплашва. Детска история...

Link to comment
Share on other sites

ами, може ли и аз да попитам нещо,малко несвързано с договорите,но с работодателя-да...нашия работодател ни натирва да си ползваме отпуските,когато на него му скимне....ето аз,например бях м.март-10дни и сега ,по негово настояване си приключвам отпуска с останалите 19дни и до края на годината нямам вече отпуск<_<...Ако решим да си търсим правата ни кара да пишем молби за напускане/не,че ги подписва,ама това си е извиване на ръцете,в края на краищата/ , или казва" В тази фирма законът-това съм АЗ"...............Фирмата е ЕООД, той е управител.....веднъж и на мен ми каза да се качвам горе и да пиша молба, но аз казах,че ще пиша,че напускам по настояване на г-н Управителя и онзи отсъди- "отивай да работиш" ....какво можем да правим ние в нашия случай,с такъв шеф:angry:

С промените в КТ от 2010 г. в частта за отпуските, които влязоха в сила от 2011 г., трябва да се изготвят графици за ползването на платения годишен отпуск за съответната календарна година. Вие графици имате ли? Ако имате вече може да се говори за съответните варианти за ползването на отпуските, отлагането, предоставянето и т.н.

А и нещо друго, ползването на отпуска става само с подаването на молба от страна на работника или служителя /визирам платен годишен отпуск/.

А това с молбите се прави май почти навсякъде, дори още с постъпването на работа, мен не ме учудва този факт, явно работодателите го приемат за нормално, въпреки че не е.

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Много са нормативните уретби, които регламентират правата ни като служители.Жур е права с изготвянето на списъци, но как се спазват тези права в нашата държава,мили съфорумци?В последната фирма, която бях не благоволиха да ми изплатят отпуската.Меко казано бе несправедливо.Но оставих всичко в ръцете на съдбата.Напуснах през ноември, при съвети от страна на моя колежка , какви права имам, ме молеше- направи го, търси си правата.Накрая казах:"Не"

И подаръка на съдбата, дойде в ръцете ми като късмет от томбола.След два месеца през януари на същата равностойност на парите за отпуск ми дойде подарък от един магазин - DVD,децата се радваха до немай къде.Та Бог си има друг промисъл за всичко.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...