Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Кой управлява света?


Канел
 Share

Светът  

12 members have voted

 1. 1. Кой, според вас, управлява непосредствено света?

  • Ние хората
   2
  • Природата / естественият отбор
   0
  • Князът на тоя свят
   2
  • Бог
   6
  • Някое братство / орден
   2
  • Не знам
   0
  • Друго
   0
 2. 2. Как бихте оценили управлянието на света?

  • Отл. (6)
   5
  • Мн. добър (5)
   0
  • Добър (4)
   3
  • Среден (3)
   1
  • Слаб (2)
   3
  • Лош (1)
   0
 3. 3. Къде бихте исакли да живеете?

  • На тоя свят
   2
  • На оня свят
   4
  • На друга планета
   2
  • Където дойде
   3
  • Не знам
   1


Recommended Posts

Канелски какви си ги надробил!? Тъкмо си четех едно старо твое мнение и ти отговарях на ум подсмихвайки се на себе си и ти пусна нова бомба :))))). Моите въпрос и отговор не съществуват тук те са в сферата на неизразимото. Поздрави :)

Edited by Eлф
Link to comment
Share on other sites

Защо трябва да съм дробил нещо, просто си питам за мениджмънта на нашата планетка. :)

Нали има всякакви конспиративни теории, научни теории и всякакви теории, може пък да излезе нещо ценно от цялата дискусия. :P

Link to comment
Share on other sites

Верно, нагласил си го много подходящо, за нашето чудесно измерение.. Ами, да дадем начален тласък, на темата. Какво ще кажеш да речем, че е онзи добър черноработник - княз който така тайнствено и себеотрицателно изпълнява плана на Божествените дълбоки намерения свързани с Вечното т.е. неотносително Добро, онова Добро в което няма сянка?

Аз започвам пък вие продължете нататък :))))

Edited by Eлф
Link to comment
Share on other sites

Добре, да дадем начален тласък на темата. :)

1. Изкушението в пустинята (Марк 1:12-13; Лука 4:1-13)

Тогава Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.

2. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.

3. И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божий Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.

4. А Той отговори: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста."

5. Тогава дяволът Го заведе в святия град, постави Го на крилото на храма и Му каза:

6. Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: "Ще заповяда на ангелите Си за Теб; и на ръце ще Те вдигат, да не би да удариш о камък крака Си."

7. Исус му каза: Писано е още: "Да не изпитваш Господа, твоя Бог."

8. Пак Го заведе дяволът на една много висока планина, показа Му всички царства на света и тяхната слава и Му каза:

9. Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.

10. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: "На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш."

11. Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.

Въпрос: наистина ли Сатаната толкова е бил глупав да си мисли, че Исус не знае кой управлява света (т.е. опитвал се е един вид да го баламосва, да прави помен с чужда пита) или е предлагал "честна" сделка?

Link to comment
Share on other sites

Ти сериозно ли мислиш, че дяволът действително е изкушавал Исус в пустинята? Това е символично представяне на етап през който следва да премине всеки човек. Дяволът е в самия човек. Да, има същества, които по всякакъв начин ще се опитат да раздуят човешкото желание за власт и величие, но те не могат да създадат желанието, а само да подхранят вече съществуващото такова.

Какво значи „честна сделка“? Желанието да управляваш поставя желаещия в зависимост. Ако искаш да си цар, вече си зависим. Това, което се предлага е просто илюзия за власт и осъзнаването на това е част от смисъла на изпитанието. Дали дяволът е можел да изпълни обещанията си? – Няма значение. Въпросът е в нашата собствена свобода от въпросните желания, независимо дали можем (сами или с помощта на някой друг) да ги изпълним.

Кой управлява света? – Някой, който е свободен от привързаност към земята и земния живот. Иначе няма как да управлява, а просто ще бъде задължен да се преражда, както всички други хора и да изпълнява ролята, която „съдбата“ му отрежда.

Link to comment
Share on other sites

Какво значи „честна сделка“?

Честна сделка означава да изпшълниш това за което се договаряш. :)

В случая, препдолага се, че дяволът е господар на света и може наистина да направи това което казва.

Дали е метафора цялата тая работа - това вече е друг въпрос. ;)

Link to comment
Share on other sites

Една легенда разказва, че когато Луцифер паднал от Небето на Земята, от короната му се откъснал един скъпоценен камък, от който била изработена Чашата за Тайната вечеря на Христос с учениците Му. В нея бе събрана изтеклата кръв на Спасителя и занесена от Ангели в Западния свят, за да я приемат тези, които искаха да разберат ИСТИНСКИ Христовия Принцип. Скъпоценният камък се превърна в Свещения Граал!

Боговете се разделили на две братства- Черно и Бяло, с предводители Луцифер и Христос. Едните тръгнали наляво и надолу, а другите надясно и нагоре. “Защо и за какво се разделят, е дълбока тайна”, казва Учителят. Те са само представители на “ Първия и Втория Принцип”, както ги нарича Беинса Дуно. Това са тъмнината и светлината, отрицателните и положителните сили на Битието. Физическият свят е създаден от първите, които имат центробежно движение и сгъстяват етерната субстанция, а Духовният свят е създаден от вторите, имащи центростремително движение и разреждат материята. За създаването на формите е нужно действието и на двете. Представителят на първите е наречен в Апокрифите Сатанаил, а на вторите Христос.

В началото по нареждане на Отец Първият Принцип започва да действа, а след това Втория моделира и одухотворява създаденото от него. Ето защо Учителят произнася на пръв поглед странните думи, че “Сатанаил и Христос означават едно и също нещо- ПРОЯВЕНИЯТ Бог, Който ги направлява и ръководи”. Но между тях има разлика. Истински Бог се проявява в Синът, Който е Неговото сърце, Словото, Душата на Света, а Сатанаил е роден от сянката Му и НЕ Е НИКАКВА РЕАЛНОСТ! Той не е самостоятелен Бог, не е противник, а слуга и изпълнител на волята Божия за свършване на грубата работа и има живот и творческа мощ дотолкова, доколкото Бог му ги дава. Сатанаил не върши нищо без Неговото съгласие и помощ, защото НЯМА СВОБОДНА ВОЛЯ! Същото се отнася и за Ариман и за Луцифер. Единственото същество, което държи в “ръцете си” и двата принципа, е Отец. СЛЕД Голгота, Христос получи от Него “цялата власт над Небето и Земята”, т.е. над двата Принципа, защото чрез Любовта Първия се одухотворява и поглъща от Втория и съединени, двата дават НАЙ-ВЪЗВИШЕНОТО в Света. Когато тъмнината и светлината се съединят в Христос, се проявява Третият Принцип- ЖИВОТЪТ, който може да се прояви “на екватора на живота”. Какво ни разкрива Учителя с тези изключителни думи? Как да намерим “екватора” на живота?...

Следатлантското време е “седмия ден”, когато Боговете си”почиват”, а ние пристъпихме към свободното си Азово развитие. От цялата стълба на Йерархиите ВЪЗМОЖНОСТ за свобода имат само луциферизираните Ангели, но за пръв път в човека се образува ПРАВИЛНО СВОБОДНАТА ВОЛЯ, изразена от една страна във възможността за избор между добро и зло, а от друга, в такова постигане на божественото, че то да проникне душата ни и осъзнаем себе си, като вътрешно изпълнени с Него. Това са двете ЦЕЛИ на душевното ни развитие, за чието изпълнение получихме два РЕЛИГИОЗНИ дара- Свободата чрез “грехопадението” и Любовта от Голгота. До голяма степен те съдържат всичко най-важно в Земната еволюция. Луцифер ни даде ЛИЧНАТА свобода, а с Христос свободен ще стане ЦЕЛИЯ човешки род, АКО ГО ИСКА!?.....

http://mangurov.dir.bg/_wm/library/item.php?did=274961&df=8&dflid=3&GDirId=e6a3971e8fe710d2db2ce4119da09e68

Link to comment
Share on other sites

Е, то ако е до цитати, така и баба знае. :)

Сега има един морал, морал на добро и зло. Доброто в света, то е една отрицателна сила – то гради. И ще забележите, че всички добри хора са все слаби хора в света; те не са силните хора в света, които управляват. Ама где има добър човек, как ще кажете? „Както е на Небето, така е и на земята.“ Не е така. На земята добрите хора са най-слабите. И когато кажете, че някой е добър, всички казват: „Знаем го каква е овца, той е едно говедо“. Тъй му слагат прозвище. Добрите хора са най-слабите хора. И туй трябва да признаем, че е така. Като кажем, че някой човек е лош, то значи, че той е силен и такъв човек сам може да е държавник или философ, или да заема някое видно положение. Сега във вашия ум може да се роди някое противоречие: „Защо съществуват доброто и злото в света?“ Няма да се впущам дълбоко във философията, понеже някои от вас не сте готови и ако река философски и научно да ви обясня това, мнозина от вас, на които стомасите са слаби, ще ги хване диария. Но ще ви обясня причината, защо съществуват доброто и злото в света, за да може да се ползвате.

Злото в света е една потреба; то е толкова потребно, колкото и доброто. Туй го запомнете! В онова дърво, дето се представя – дървото на познание добро и зло, в него се крие философията.

Полоцителни и отрицателни сили в природата

Link to comment
Share on other sites

Докато нямаме знанието/познанието идващо от Любовта, то все плодове от дървото за добро и зло ще берем. Но, когато се пробудим съзнателно ще берем плодове от Дървото на Живота, а те са Любов, Мъдрост, Истина...

Значи, нужна е светлина в ума, но, като имаме предвид, че на родна почва за учение/образование и то качествено няма средства, то, какво да очакваме? Хората се хвърлят към нещо, което и да не им е по сърце, важно е да носи пари...

А идеалния вариант е, хем да имаме достатъчно средства, хем да учим и работим това, дето ни е по призвание...

Всичко си е на място-дадено ни е много, но и много ще трябва да поработим над себе си... Точно преди разсъмване е най-тъмно, иде Новото!

Кой управлява светът?... Бог... и злото Той ни е дал, защото не Го послушахме, но пак само, за да стигнем отново до Него...

Т.е. всичко е Любов!

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Аз не вярвам в световната конспирация, ама никак дори.

И това мое убеждение не е базирано на неинформираност по темата или неграмотност и елементарно мислене.

Доказателство за свободата и еволюцията на човешката цивилизация са буквално взетите изпити на всяка една държава,общество и отделен човек, които ни формират като съвкупност от същности.

Ние израстваме дори по- прогресивно,отколкото очаква логиката.

Разбира се друг е въпросът,че сме в началото на голямото си, същинското си и истински качествено преобразуване.

Интересен ми е вотът от 20 и няколко % за живот на друга планета,хаха.

Проблемът е,че всеки един от нас, всъщност е избрал да живее на тази планета,защото има определени неща,които трябва да свърши, уникални и единствени по рода си неща,които са възможни единствено и само тук на земята,единствено сега и само в този живот.

Освен това бих искала да отговоря на въпроса"Кой управлява света ?",по следния начин:

Бог,човекът и цялата планета,/цялата флора и фауна/,за съжаление този отговор не присъства,затова отговорих Бог като най- качествена съвкупност от всичко това.

Edited by Inatari
Link to comment
Share on other sites

Еми да гледала съм поне 10 подобни филма, и много от тях са т www.kolibka.com измежду които има и някои по- сериозни, с основания.

Честно казано това са филми на масовата култура, наукоподобни и наподобителско-документални.

Отдавна не чета и такава литература.Просто мисля,че има доста по- интересни неща в живота,дори и теории за живота от световната конспирация.Така или иначе те също обслужват хора и организации,стоят определени хора с конспиративните си теории зад тях,с парите си, с титлите си, и с продуцирането си.

Аз лично харесвам "Century of the Self", който е базиран на документални факти все пак и обяснява много от модерната пазарна история на света именно от психоаналитична гледна точка.Изобщо внедряването на психоанализата с пазарна цел във всички медии и рекламни кампании.

"Incide job" ,също е един филм на тази тема.Всички други филми за ордени и общества и т.н.

Изобщо ,който няма какво да прави със себе си и живота си, да гледа и да се "обогатява" .

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • 1 month later...

Кой управлява света не знам.Знам,че аз управлявам/донякъде/ моя свят.Оценката-между слаб и среден.Щом сега съм тук,значи тук ми е мястото.И ми е интересно,и понякога забавно...като многоцветна приказка,където "имало едно време...",го разбирам като едно време.

Link to comment
Share on other sites

Така, както Канел е задал въпросите си в анкетата, се получава или/или. Всъщност нещата са по-всеобхватни, поне според мен. Никак не са наред нещата на малката ни красива земя. Има и много благини за душата и сърцето ни -има доброта, има радост, има приемане и прегръщане с безусловна Любов, има оценяване на красотата външна, но и тази във взаимоотношенията и помежду ни, и с другите братя, обитатели на планетата ни! Има! Заедно с обичта и хармонирането с по-широките закони на Вселената обаче, сякаш вратите на "долния свят" (както гласи метафората) са се отворили - наблюдавам едно все по-откровено заливане с егоцентризъм, жестокост, откъснатост от Битието, алчност, разврат и похот, безлюбие и безбратие... В благодатни времена живеем. Защото можем да бъдем проводници на Любовта, а калта наоколо да ползваме като "тор' за израстването на душите си. Оттам доколкото е по силите ни, да помагаме и на другите души!

На въпросите на автора на темата:

Кой, според вас, управлява непосредствено света?

Природата, Бог, князът на този свят, ние хората, някой орден...

Природата е над всичко. За мен тя е идентична с Бог. Етимологията на думата Бог идва от Бхага (санскрит) - централен разпределител. Ние хората сме процес, който включва както най-божествени потенции, така и най-диаболични такива. Бидейки такъв процес, според мен основната ни задача тук е да умеем да съвместяваме тези противоположности в себе си. Да прихващаме соковете на низките си нагони, демони и страсти (защото силата ни е заключена в тях) и да ги канализираме нагоре към безкрая си, в захранване на Божественото в нас. Ние управляваме - хората - със свободната си воля! Тя може да бъде манипулирана и очевидно е. Но може и да ни възвиси - защото в ядрото на тази свободна воля е Божествеността ни, а тя сме НИЕ самите! Говори се за световна конспирация - дори фактът, че се говори за това, означава че такава няма. Няма, не защото няма манипулация и контрол над заспалите съзнания - има и още как! Няма защото се допуска откровено и открито да се говори за това - тогава манипулацията вече не е конспиративна, а очевидно диаболично психопатна... Понякога имам чувството, че земята ни е в нещо като информационен и енергиен похлупак, откъсната от безкрая на космическото братство и единство. Не съвсем, разбира се! Любовта, сърдечният разум, братолюбието, алтруизмът, свободната воля, благородството преминават спокойно през този "похлупак" и хората, съумяващи да провеждат хармонията, са проводници на космическото братство - въпреки всичко!

В края на краищата - НИЕ управляваме съдбите си!

Link to comment
Share on other sites

Йоан 18

33 И тъй, Пилат пак влезе в преторията, повика Исуса и Му каза: Ти юдейски Цар ли си?

34 Исус отговори: От себе си ли казваш това, или други са ти говорили за Мене?

35 Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мене. Какво си сторил?

36 Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук.

37 Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти право казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.

Йоан 19

10 Затова Пилат Му казва: На мене ли не говориш? Не знаеш ли че имам власт да Те пусна, и имам власт да Те разпна?

11 Исус му отговори: Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не бе ти дадено от горе;

Edited by Ники_
Link to comment
Share on other sites

Ето тук има отговорите донякъде Гледайте ги ако имате време

Zeitgeist / Духът на времето (2007) http://zamunda.net/details.php?id=99337&hit=1

Zeitgeist Addendum (2008) / Духът на времето 2 http://zamunda.net/details.php?id=145643&hit=1

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...