Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Изкривеното възприятие на човека!


chuchupei
 Share

Recommended Posts

Здравейте на всички читатели и посетители на този форум.Знаели някои причината за изкривеното възприятие на човека?И,имали връзка то с неадекватното поведение на човека?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 42
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Има един естествен баланс на развитието, а изкривяването на възприятието и произтичащо от това - на поведението - е резултат от отклонения в този баланс. Но еталоните за осъществен баланс днес са толкова редки, че човек е изкушен да смята преобладаващите изкривявания като "норма" - и тогава не само влошените спрямо нея, но и по-благоприятните случаи ще се разглеждат като отклонения, ако приемаме за еталон тази масовизирана норма! :3d_030:

Edited by Добромир
Link to comment
Share on other sites

Има един естествен баланс на развитието, а изкривяването на възприятието и произтичащо от това - на поведението - е резултат от отклонения в този баланс. Но еталоните за осъществен баланс днес са толкова редки, че човек е изкушен да смята преобладаващите изкривявания като "норма" - и тогава не само влошените спрямо нея, но и по-благоприятните случаи ще се разглеждат като отклонения, ако приемаме за еталон тази масовизирана норма! :3d_030:

А да ли това е вярно?Аз мисля,че натрупаните емоционални сривове водят до изкривяване на емоционалното ни възприятие.Мисля,че същото и Ханс Селие го доказва дано да съм прав но мисля,че негреша.

Link to comment
Share on other sites

chuchupei, боя се, че разглеждаш един твърде частен случай. А изкривеното възприятие на човека е глобален проблем. Принципен. Човекът не възприема изкривено защото не иска да възприема правилно, или не е научен, или не полага достатъчно усилия в тази посока. И наистина, емоциите го подвеждат в повечето случаи. Той ПРИНЦИПНО не може да възприема правилно. Между възприеманото и възприемащия има един дебел личностен слой. Човек колкото възприема околния свят толкова, ако не и повече, го моделира . Аз- центрираното съзнание е причината за това, спроед мен.

Link to comment
Share on other sites

chuchupei, може - ако искаш да се получи адекватна дискусия - да дадеш някои дефиниции - добре беше това да сдтане още в самото начало! 1) Дефиниция за "Правилно и точно възприятие" и 2) Дефиниция за "адекватно поведение". Ако тези дефиниции не могат да бъдат дадени във формален вид, как смяташ че може въобще да се дискутира по тях? Струва ми се, че съм прав :)

Link to comment
Share on other sites

Васил ,Васко тези дефиниции могат да бъдат дадени,ще се опитам да ги дам.Примерно какво е адекватно и неадекватно поведение,общо казано всичко добро е адекватно и всичко лошо е неадекватно.Сега сигорно ще искаш и дефиниция за добро и зло :rolleyes: .А за правилно и точно възприятие ни учи и Петър Дънов. Edited by veselinvalchev1981
Link to comment
Share on other sites

Васил ,Васко тези дефиниции могат да бъдат дадени,ще се опитам да ги дам.Примерно какво е адекватно и неадекватно поведение,общо казано всичко добро е адекватно и всичко лошо е неадекватно.Сега сигорно ще искаш и дефиниция за добро и зло :rolleyes: .А за правилно и точно възприятие ни учи и Петър Дънов.

Браво Веско напълно съм съгласен с теб точно и на място казано.

Link to comment
Share on other sites

Даването на дефиниции не е задължително, рзбира се. Само ако някой желае да улесни дискусията и да повиши качеството и, тогава то е желателно. За да си в състояние дадеш дефиниция и за да разбираш защо това е нужно и ценно, трябва да можеш да се дисоциираш от света, в който живеш - т.е. да можеш да го гледаш отстрани. Това умение е базово при развиването на абстрактно мислене. Без абстрактно мислене на достатъчно високо ниво всяка дискусия е обречена, само чрез абстракцията човек е в състояние да разбира и интегрира.

И конкретно по темата: В тази светлина, започването на подобна дискусия без нужната подготовка е пример за едно неадекватно начинание. От друга страна, всичко случващо се си има разумна причина. Включително и започването тази тема :sorcerer: Вероятно е например авторът да желае косвено да подскаже чрез темата, че той именно притежава правилно възприятие и адекватно поведение. И най-вече да убеди себе си в това, но също да си изгради подобен имидж всред аудиторията. Ето това вече е адекватно и правилно :)

Link to comment
Share on other sites

Ето един типичен за мен пример за изкривено възприятие на човека - склонността му да се влюбва в дефиниции. Де - финитото на нещо, е неговата смърт, неговото закостеняло ограничаване. Неадекватността във възприятията се състои в склонността на човешкото същество да окупира, да завладява, да властва, както над понятията, така и над всичко останало. И затова също си има разумни обяснения.

Адекватното възприемане е неограниченото от човешките лимити възприемане- приемане, което не е финално, задушаващо живота, а следва и пущане, което го продължава.

Link to comment
Share on other sites

Последното изречение да не би да беше дефиниция :)

Правилно е невербалното и пълно възприятие, а адекватно е неформалното и вечно развиващо се...

Съгласен. Остава дефиницията да стане достатъчно пълна и работеща за целите на дискусията. Тогава, освен че някой ще може да напише това или онова и да се самоутвърждава чрез несъгласие, ще можем да стигаме и до колективни общовалидни залючения. Самият метод на писмена комуникация, който позлваме тук, налага своите ограничения. Отчитането им може да бъде само в плюс за процеса на комуникация и за приближаване до Истината. :3d_114:

Link to comment
Share on other sites

Приемането на мнение, различно от нечие с претенции за общовалидност, като несъгласие и начин за самоутвърждаване, също би могло да е плод на изкривено възприятие :) . Но, само би могло, а не е задължително да е така... ;):)

Опитът да се осветлят нещата отвсякъде, се предхожда от проникване във формата им в търсене на смисъла им, а дефинициите сами по себе си са само форма. Адекватното възприятие не игнорира формата, а само започва от там, като не остава, обаче, в нея. :D

"Вечно развиващото се възприятие" дали има общо със "заключения" ? :)

Методите сами по себе си не са ограничаващи. ;):)

Link to comment
Share on other sites

Дефиницията може да е изцяло извън възможностите за възприемане на съзнанието, може да осветлява нови области от проблема и да ни подтиква към развитие на гледната ни точка, а може и да ни ограничава, ако не съдържа нищо ново за нас (в този случай по-точно ние се самоограничаваме с дефиницията ако се хванем здраво за нея). Полезността на дефиницията е в пряка зависимост от степента на развитие на съзнанието ни (разбира се приемам, че дефиницията е вярна).

А колкото до темата - нещата пак опират до съзнанието. Но в крайна сметка щом сме дошли на земята за да постигнем определено развитие на съзнанието си, не е реално да очакваме то да е съвършено.

Link to comment
Share on other sites

всичко добро е адекватно и всичко лошо е неадекватно

:sorcerer::thumbsup::thumbsup2:

На потъващ кораб, човекът има нужда от лодка и от весла.

Любовта и Доброто.

titanicsinkingoo5.jpg

:)

Edited by Валентин Петров
Link to comment
Share on other sites

Ето един типичен за мен пример за изкривено възприятие на човека - склонността му да се влюбва в дефиниции. Де - финитото на нещо, е неговата смърт, неговото закостеняло ограничаване. Неадекватността във възприятията се състои в склонността на човешкото същество да окупира, да завладява, да властва, както над понятията, така и над всичко останало. И затова също си има разумни обяснения.

Адекватното възприемане е неограниченото от човешките лимити възприемане- приемане, което не е финално, задушаващо живота, а следва и пущане, което го продължава.

Това е следствието на изкривеното възприятие на човека.А причината ? За изкривеното възприятие коя е ?

Даването на дефиниции не е задължително, рзбира се. Само ако някой желае да улесни дискусията и да повиши качеството и, тогава то е желателно. За да си в състояние дадеш дефиниция и за да разбираш защо това е нужно и ценно, трябва да можеш да се дисоциираш от света, в който живеш - т.е. да можеш да го гледаш отстрани. Това умение е базово при развиването на абстрактно мислене. Без абстрактно мислене на достатъчно високо ниво всяка дискусия е обречена, само чрез абстракцията човек е в състояние да разбира и интегрира.

И конкретно по темата: В тази светлина, започването на подобна дискусия без нужната подготовка е пример за едно неадекватно начинание. От друга страна, всичко случващо се си има разумна причина. Включително и започването тази тема :sorcerer: Вероятно е например авторът да желае косвено да подскаже чрез темата, че той именно притежава правилно възприятие и адекватно поведение. И най-вече да убеди себе си в това, но също да си изгради подобен имидж всред аудиторията. Ето това вече е адекватно и правилно :)

Да умно мнение.
Link to comment
Share on other sites

Правилно, следствие е. Причината коя е?

Простото физическо обяснение в изкривеното приемане от човека е в ъгъла на пречупване на светлинните лъчи, идващи към Земята.

Психолозите, на свой ред, ще ти отговорят, че човек възприема изкривено, поради комплекси, Багира го е обяснила добре - човек създава между себе си и околния свят личностни барикади, вина за което няма самата човешка личност, обаче (тук се различаваме в мненията си с Багира), а наслоените вътрешни блокажи, с които личността не би трябвало да се идентифицира, според мен.

Ако искаш по-различно обяснение, езотерично или метафизично, както искаш го наречи, ще се опитам да ти го дам - човекът все още е първично сетивно приемащо същество, то възприема и си създава представи на база на получената от сетивата си информация, а тези сетива са така устроени и пригодени, да приемат пречупена светлина. Енергийната информация, която постъпва към нас не е изкривена, но в досег с повърхности с по-голяма плътност, се получава специфичен за повърхността ъгъл на пречупване и това си е физичен закон - колкото плътността е по-голяма, толкова и ъгълът на изкривяване е по-голям. А ние приемаме точно тази изкривена информация, понеже сме същества с плътност. И това е потапянето в самсара, за което говорят на изток - човек страда поради своето собствено ниско ниво на съзнание. И ако няма отворен прозорец, през който инфото да достига директно до нас (Иоан Кръстител нарича това изправени пътища Господни), ние ще приемаме само чрез повърхността си - т.е. пречупено, отразявайки по този начин собственото си ниво на плътност. А тя е толкова по-малка, колкото е по-високо нивото на съзнание на човека. Когато човешкото същество проумее, че има и начин за пряко приемане на информация отвън, т.е. спомни си, че чрез сетивата си възприема само една нищожна част от енергията, а по-голямата част, която не може да възприеме, нарича тъмнина, тогава може да се говори за правилно приемане. Тъмнината е нищо друго, освен светлина, която човекът не може да види. Но това, че не можеш да "видиш" нещо, не означава, че то не съществува.

Е, има и начин за правилно възприемане и за този начин се говори във всички религии и учения, достигнали до нас.

Link to comment
Share on other sites

Guest valentinus

Без активирането на Вътрешните сетива е фундаментално невъзможно да се познае Истината. Иначе се мятаме повърхностно от една илюзия в друга...като в кошмар. А който си харесва кошмара, да си го сънува необеспокояван. Не му е дошло времето.

Link to comment
Share on other sites

Който не знае, че е в кошмар, не му е дошло времето и - макар че нищо важно не му е ясно - всичко при него е ясно. :sleeping:

Който не е в кошмар, на него много - или всичко?! - от важното му е ясно; и отново всичко при него е ясно. :sorcerer:

(И двете категории не са от търсещите и едва ли ще срещнем такива тук.)

Но който е в кошмар, обаче си мисли, че се е събудил или напредващо се събужда от него - ето това сме ние, проблемните! :whistling:

Edited by Добромир
Link to comment
Share on other sites

Без активирането на Вътрешните сетива е фундаментално невъзможно да се познае Истината. Иначе се мятаме повърхностно от една илюзия в друга...като в кошмар. А който си харесва кошмара, да си го сънува необеспокояван. Не му е дошло времето.

:thumbsup2:

Да не пропускаме, че 'най-същественото е невидимо за очите'. :feel happy:

Астрофизиката и космологията са стигнали до извода, че ПО-ГОЛЯМАТА част от вселената е изградена от така наречената "тъмна материя",невидима от хората поне за сега. Може да бъде засечена само индиректно.

"Звездите и космическият газ се считат само за няколко процента от цялата материя на вселената. Останалото е невидима материя, за която се счита да е направена от нов тип градивни частици, непознати на нас."

Излиза,че всички фундаментални научни закони са базирани на една много малка част от света, тази която сме били в състояние да наблюдаваме.Невидимата от нас част,обаче е доста по-голяма. :sorcerer:

Link to comment
Share on other sites

Знае ли някои причината за изкривеното възприятие на човека? И има ли връзка то с неадекватното поведение на човека?

Не мога да кажа, че знам отговорите на въпросите.... просто се опитвам да разсъждавам....

Ако всичко, което сме и което ни заобикаля е единство и е създадено от Бог - Любов и проявява Любовта винаги и във всичко, т.е. Любовта няма своята противоположност,

изкривеното възприятие би означавало да приемем нещо в себе си или света си като противоположност на Любовта или като нещо различно от нея...

Каква би могла да бъде причината за това?

Може би самото допускане,че съществува нещо, което е различно и противоположно на Любовта.... Допускането на тази възможност ражда нуждата от критерии, а те изкривяват възприятието...

Според мен връзката с неадекватното поведение е пряка - то е следствие на изкривеното възприятие.

Кое е адекватното поведение - това, което ни прави част от Любовта и нейните прояви.... може би...

Неадекватното - което е мотивирано от недостатък на Любов.... най-общо казано...

Link to comment
Share on other sites

Знае ли някои причината за изкривеното възприятие на човека? И има ли връзка то с неадекватното поведение на човека?

Не мога да кажа, че знам отговорите на въпросите.... просто се опитвам да разсъждавам....

Ако всичко, което сме и което ни заобикаля е единство и е създадено от Бог - Любов и проявява Любовта винаги и във всичко, т.е. Любовта няма своята противоположност,

изкривеното възприятие би означавало да приемем нещо в себе си или света си като противоположност на Любовта или като нещо различно от нея...

Каква би могла да бъде причината за това?

Може би самото допускане,че съществува нещо, което е различно и противоположно на Любовта.... Допускането на тази възможност ражда нуждата от критерии, а те изкривяват възприятието...

Според мен връзката с неадекватното поведение е пряка - то е следствие на изкривеното възприятие.

Кое е адекватното поведение - това, което ни прави част от Любовта и нейните прояви.... може би...

Неадекватното - което е мотивирано от недостатък на Любов.... най-общо казано...

Донка,при недостатък на любов...най-общо казано хората са 100% пациенти на кардиолога а при хора които които непрекъснато живеят в постояна тревога почти винаги имат болки в долната част на гърба...учените вече са убедени,че винаги в основата на дадено заболяване лежи емоционална причина.И доста често тя е породена от състоянието синдром на емоционалния срив.Всичко добро ти желая на теб и на всички хора по земята.

chuchupei, боя се, че разглеждаш един твърде частен случай. А изкривеното възприятие на човека е глобален проблем. Принципен. Човекът не възприема изкривено защото не иска да възприема правилно, или не е научен, или не полага достатъчно усилия в тази посока. И наистина, емоциите го подвеждат в повечето случаи. Той ПРИНЦИПНО не може да възприема правилно. Между възприеманото и възприемащия има един дебел личностен слой. Човек колкото възприема околния свят толкова, ако не и повече, го моделира . Аз- центрираното съзнание е причината за това, спроед мен.

Багира,не е частен а мащабен и то световен!

Link to comment
Share on other sites

Според мен връзката с неадекватното поведение е пряка - то е следствие на изкривеното възприятие.

Кое е адекватното поведение - това, което ни прави част от Любовта и нейните прояви.... може би...

Неадекватното - което е мотивирано от недостатък на Любов.... най-общо казано...

Да. Напълно съм съгласна. Точно днес си мислех, какво изумително усещане е това докосване до Любовта и Радостта- тези, които нямат полярности на другия си край. Как хубаво и грижливо самата азова личност се отгражда от тях... Зад такива прегради не може и дума да става за правилно възприятие. И адекватно поведение. Стоим си зад стените, само там се чувстваме спокойни и най- много... да ги поиздигнем още малко. И не можем даже да бъдем убедени, че възприемаме стени, а не реалност...

Но ако се срещнем с онова Докосване... Хем ще разберем, че изградените от нас стени са това, което ни пречи, хем ще получим и помощ да бъдат разрушени. Иначе- кой идиот не си прави бивак в джунглата...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...