Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Образът на змията в митологията


 Share

Recommended Posts

Ани, благодаря за тази информация!

/Знаех си, че Люк Скайуокър е от добрите... ;) /

А за битката със змея е и малко алегорично-змея е символ на силния, логичен ум и е нужно да го укротим /прободем/, за да чуем гласа на сърцето. А змията, /дето изкусила Ева/, носим си я, и е добре да я издигаме /сексуалната енергия, кундалини/, та да може и небесната енергия-/Св. Дух/ да се влее в нас. Тогава се казва, че змията захапва опашката си и се получава символа за безкрайност.

Ето тук може да се види нещо интересно по тази тема http://www.beinsadouno.com/articles.php?id=385

Драконът, или змеят /етимологично произхожда от змия/ по нашенски, е всъщност змия с криле и крака. Още от древността в Китай драконът е символ на императорската власт, и като цяло на Изток драконите са считани за доброжелателни. В западните, европейски традиции и фолклор като цяло драконите са представяни като злобни същества. Драконът е описван, че бълва огън, т.е. има огнена природа. Огънят като символ представя причинния свят. Драконите също са представени като същества, които могат да летят - т.е. те правят връзката между Небето и Земята.

В западните традиции:

В Древен Египет например преданието описва как змеят Апоп всяка нощ се опитва да похити Слънцето при неговото пътешествие по подземния Нил.

В Битие, гл.3 където се описва грехопадението, змията, изкусила Ева, която по-скоро е змей. Змеят след това губи своите криле и крака и се превръща в змия, т.е. небесната енергия, която дотогава се е вливала в човека отвън - навътре, отгоре -надолу, сега се превръща във вътрешна змиевидна енергия /Кундалини/, и човек трябва да се научи правилно да я издига нагоре, следвайки точно определения път.

В Откровението на Йоан, гл.12 змеят е прадставен като "голям огненочервен змей, който имаше седем глави и десет рога и на главите му седем корони....онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него".

В много легенди на древните народи слънчевото затъмнение се описва като опит на лошия дракон да похити Слънцето.

На източните традиции и будизма драконът и змията /наги/ като цяло са определени като мъдри и добри същества. В Евангелие на Матей, Исус казва на учениците си: "бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби".

Според мен драконът или змеят като символ представя небесната енергия, космичният огън, който в проявата си е поляризиран. Затова той е представен като добро и като зло същество, но всъщност е над доброто и злото. Змията е манифестация на тази енергия, затворена и проявяваща се вътре в човека. Със своето движение тя събужда енергийните центрове /седемте глави с корони на огнения змей в десетте кабалистични свята /десетте рога/ от Короната до корените на Дървото на живота и познанието/ и свързва човек с Разумния свят.

Link to comment
Share on other sites

:) Доизясних си някои неща, имах празноти и някак не можех да свържа нещата.

Драконът, или змеят /етимологично произхожда от змия/ по нашенски, е всъщност змия с криле и крака. Още от древността в Китай драконът е символ на императорската власт, и като цяло на Изток драконите са считани за доброжелателни. В западните, европейски традиции и фолклор като цяло драконите са представяни като злобни същества. Драконът е описван, че бълва огън, т.е. има огнена природа. Огънят като символ представя причинния свят. Драконите също са представени като същества, които могат да летят - т.е. те правят връзката между Небето и Земята.

Bethedi, благодаря за пълния отговор!

Link to comment
Share on other sites

:) Доизясних си някои неща, имах празноти и някак не можех да свържа нещата.

Драконът, или змеят /етимологично произхожда от змия/ по нашенски, е всъщност змия с криле и крака. Още от древността в Китай драконът е символ на императорската власт, и като цяло на Изток драконите са считани за доброжелателни. В западните, европейски традиции и фолклор като цяло драконите са представяни като злобни същества. Драконът е описван, че бълва огън, т.е. има огнена природа. Огънят като символ представя причинния свят. Драконите също са представени като същества, които могат да летят - т.е. те правят връзката между Небето и Земята.

Bethedi, благодаря за пълния отговор!

Не е пълен, уви, има какво още да се каже по въпроса, примери да се дадат, но тъй като съм и на работа, за момента се задоволих с толкова. :rolleyes::)

Link to comment
Share on other sites

Змиите като змии или под формата на дракони, змейове и всякакви други митологични същества много често се срещат в различните легенди, митове,... Дори в религиите? Някъде ги боготворят, някъде обратно - демонизират. Защо точно това животно от цялата фауна е удостоено с такава чест? :)

Тук можете да пишете за всичко свързано със змиите, но като символ предимно. За самите животинки - в тема от Екологията. :D

Edited by Ани
Link to comment
Share on other sites

Привет!

Във връзка с новата тема, е интересно да се разгледа присъствието на змията /двете змии/ във вътрешния кръг на Пентаграма. :) Ще ми е интересно да чуя Вашите мнения по този въпрос.

Поздрави!

Link to comment
Share on other sites

Двете змии присъстват във вътрешния кръг на Пентаграма, точно в неговия център. Централната част на Пентаграма по същество представлява обърнат пентаграм. Змиите са оплетени около един интересен символ, който може да се представи като свързани по една ос символите на Венера, Земята и Меркурий. Венера е под кръста, а над кръста е Меркурий /някои може да възприемат символа и като Луна/. Кръстът сам по себе би могъл да символизира разпъването на човешката природа между изкушенията на чувствата /Венера/ и на мисълта /Меркурий/. Т.е. ученикът, за да завърши своето развитие, трябва най-накрая да премине през своя най-голем изпит, при който ще бъде разпънат на кръст от своята низша чувствена и умствена природа.

Змиите тук, биха могли да символизират нервните токове на двата основни дяла на вегатативната нервна система - симпатическа и парасимпатическа. По тях се провеждат импулсите, които ученикът би следвало да овладее и контролира, за да не бъде слуга на своята низша природа. Тези нервни токове нямат нищо общо с понятията за добро и зло. Те са енергии, които могат да бъдат използвани за съграждане и за разрушение.

В по-широк смисъл змиите в Пентаграма биха могли да символизират и двата периода на развитие- инволюция и еволюция /Кадуцеят на Хермес/.

Link to comment
Share on other sites

Понеже наскоро стана въпрос на друго място за връзката между дракона и еднорога, ще си позволя да копна тук някои неща, които съм писал там...

За мен отношението между тези символи е като това, между Йоан и Иисус.

"Между родените от жена няма по-голям от Йоан."

Драконът олицетворява мощта и силата на диалектично постижимото.

"Но и най-малкият в небесното царство е по-голям от него."

В митологията често драконът е представян като най-големия поробител, който трябва да бъде победен от героя.

Драконът олицетворява предимно мъжкия принцип, но когато са изобразени два дракона, единия от които с крила - тогава крилатият е женския аспект.

Еднорогът обхваща в себе си и двата аспекта. Той също е сивол на силата, но на Божествената сила. А нейна задължителна основа е непорочността.

Казано е, че всеки, който опитва да улови еднорог, само се оплита все повече в стремежите и желанията си, но се отдалечава от целта. А в същото време приказното животно само полага главата си в девическия скут.

Помоему връзката между дракона и еднорога не е еволюционна. Когато победим нашия дракон, в лицето на собствената значимост, може би ще срещнем еднорога.

Интересно е, че китайските еднорози са с глави на дракон...

Творението, което ние познаваме, не е дело на Първоизвора, а на отделилите се от него деца.

Луцифер, който е поискал свое собствено съвършенство, е централно ядро на нашия свят. Всички относителности и форми, за които сега говорим, са затворени в нашата диалектика, но ние опитваме да проправим път извън нея. Именно онова, което е извън нея, понякога наричаме съвършенство.

На първото съвършенство е символ именно драконът, на второто - еднорогът.

Според мен женските аспекти на дракона и еднорога символизират още нещо, много конкретно и важно - първия и втория змийски огън.

Говоря за изявяващите аспекти и то вече оплодени, сега ще разберете защо...

Добре знаем как Кундалини тръгва нагоре през чакрите по един култивационен път на развитие на човешката личност, като и предоставя по този начин нови рафинирани възможности, чрез които заздравява връзката с висшия аз. Това е една много добре развита и позната в източните практики система, в която драконът, явно оплоден от ядрата на низките страсти около плексус сакралис, следва естествената си линия на самоутвърждаване в окултните стремежи на личността. Следва светлинното раждане в огледалната сфера, в което човек се отваря за фините области на нашето паднало жизнено поле (но в съзнанието си ги възприема като божествени йерархии и селения).

А какво е еднорогът? Когато вибрацията на сърдечния атом, чрез новоизлъчения тимусен хормон се приеме и отрази от главата, като се запали четвъртият светилник, Гностичният импулс се спуска надолу по дясното, мъжко, творческо влакно на нервус симпатикус. Когато достигне до плексус сакралис се новоизгражда една връзка с лявото, женско, плодоносно влакно. Тук нагоре по него вече тръгва Новият змийски огън, Еднорогът, чийто рог е символ първо на запаления четвърти светилник, а после и на етерния мост между двете влакна (Пингала и Ида, Анания и Сапфира). Следва процесът на светлинното раждане в Първоначалното жизнено поле, тъй като чакрите, които обръщат и посоката си на въртене, когато биват докоснати с рога на блаженството, стават възприечиви за Четирите свещени храни (нататък и повече), за етерите на Логоса.

Link to comment
Share on other sites

В по-широк смисъл змиите в Пентаграма биха могли да символизират и двата периода на развитие- инволюция и еволюция /Кадуцеят на Хермес/.

Точно това е и смисълът според мен.

Ани, благодаря за тази информация!

А за битката със змея е и малко алегорично-змея е символ на силния, логичен ум и е нужно да го укротим /прободем/, за да чуем гласа на сърцето. А змията, /дето изкусила Ева/, носим си я, и е добре да я издигаме /сексуалната енергия, кундалини/, та да може и небесната енергия-/Св. Дух/ да се влее в нас. Тогава се казва, че змията захапва опашката си и се получава символа за безкрайност.

Битката със змея означава работата на духа върху материята (женското начало) за създаването на света.

Смисълът на змията-изкусителка е по-различен. Тя дава знание (или отношение към знанието), което навремето е било нужно за еволюцията, но сега вече я спира и е вредно.

Link to comment
Share on other sites

Змията (и драконът) е двойствен символ, т.е. значението му може да бъде и положително, и отрицателно. Тя може да символизира както нисшата стихийна и астрална природа, така и висшата мъдрост.

Link to comment
Share on other sites

Много ми е интересно защо има такава двойнственост (и нисша природа, и висша мъдрост).

Моля, който знае повече да сподели, когато има възможност.

А китайският дракон е рисуван с черти от 7 реални животни,

от друга страна в Китай има нови археологически находки на странни птеродактили.

.... и сега след филма "Аватар" се зачудих,

.... дали някой древен юнак не е подчинил истински червен дракон/рептилий.....

( именно, защото има такива древни писания, но винаги съм ги приемала за метафорични)

Edited by Viki3
Link to comment
Share on other sites

Много ми е интересно защо има такава двойнственост (и нисша природа, и висша мъдрост).

...

Двойствеността е навсякъде в проявения живот. Например можем да вземем змията като символ на човешката воля. Тя може да бъде изцяло подчинена на астрала, на личностните егоистични желания и стремежи, на стихиите, и тогава тя е хаотична и разрушителна. Човешката воля обаче може да бъде и духовна – това, което на изток наричат атма. Тя е отвъд личните пристрастия и амбиции, и е изцяло посветена на духовния живот, на живота на цялото.

Link to comment
Share on other sites

Според скромните ми познания по митология, май само в Китай драконът е символ на сила и щастие, на императорска власт.

Е ли това символ, че висшата им класа е овладяла силите/кундалини и вече трансформира и използва това за добро и за развитие?

А в славянската митология май змеят е горянин, лош, вредящ, обсебващ....

Змиите пък са почитани в Индия. Може би защото там отровните змии са много и е по-добре да се приемат, да няма агресия (енергийна и физическа) към тях, за да не ги провокират да хапят.

Направо ме изуми филм на Нешънъл Джеографик за едно село, в което има храмове на кобрите и там ги хранят. Цялото село си е мега змиярник, пълен с кобри.

И децата си спят,

а кобрите си пълзят....

Link to comment
Share on other sites

Ето и нещо от моето мъничко познание като поздрав за хубавата темичка. Много и се радвам и на различните мнения също, обогатявам се :)

Така ето частичка от това което знам - Господ казва - "Бъдете мъдри като змиите" ( по спомен) и в този символ има много дълбок смисъл. Този символ означава будност и голяма динамика и това е качество на Свещения Огън, на Божествената Любов във висшата душа. Божествената Любов в човека е т.нар. Кундалини Шакти което означава Първичната Сила на Любовта :). Поздрави! icon12.gif

Link to comment
Share on other sites

... и ако от метафора преминем в символика, в сънищата ни, змията е символ на сексуалноста.

Да .Голямата астрална змия.

Link to comment
Share on other sites

Змиите пък са почитани в Индия. Може би защото там отровните змии са много и е по-добре да се приемат, да няма агресия (енергийна и физическа) към тях, за да не ги провокират да хапят.

Направо ме изуми филм на Нешънъл Джеографик за едно село, в което има храмове на кобрите и там ги хранят. Цялото село си е мега змиярник, пълен с кобри.

И децата си спят,

а кобрите си пълзят....

Да, кобрите са много популярни в индуизма и будизма. На много места са ги илюстрирали със скулптури на извиващи се нагоре кобри - символизират събудената и изкачваща се нагоре енергия- Кундалини.

Също така има още един аспект. Съществува една история за Буда. Тъй като не успях да открия оригиналния източник, публикувам тук един цитат от съфорумец Ася-И /http://www.beinsadouno.com/board/index.php?autocom=blog&blogid=33&showentry=395/. Според мен тя го е праразказала добре:

"Учителят е казал един случай с Буда. Веднъж той бил обхванат от една астрална змия, която щяла да го задуши, обвивайки се около неговото тяло. Това е символ. Астралната змия е светът на чувствата. Какво направил тогава Буда? Той знаел законите и започнал да се смалява, докато станал, колкото една прашинка. Астралната змия вече нямала власт над него, не можела да го стисне и той по този начин се освободил. Смаляването е символ на смирението. Буда си казал: „Всичко е на Бога, аз съм нищо.” Така той се освободил от изкушението и победил. "

:)

Весело посрещане на Нова година на всички!

Link to comment
Share on other sites

Ами аз малко съм повлияна от филма "Аватар". Там големия летящ дракон беше яхнат и обедини племената. ;) Та дракона може и да е еволюирала змия... :hmmmmm: Но според мен са различни неща-змията е символ на енергията-кундалини, а дракона, на висшия ум.

Дракона е сила и мощ, символ и на огъня. Но този огън, дето пречиства и обединява. :)

/само си разсъждавам и така усещам нещата/

Link to comment
Share on other sites

Ами аз малко съм повлияна от филма "Аватар". Там големия летящ дракон беше яхнат и обедини племената. ;) Та дракона може и да е еволюирала змия... :hmmmmm: Но според мен са различни неща-змията е символ на енергията-кундалини, а дракона, на висшия ум.

Дракона е сила и мощ, символ и на огъня. Но този огън, дето пречиства и обединява. :)

/само си разсъждавам и така усещам нещата/

xameleona :thumbsup: и аз смятам така. Мислех го и се ровех в дебелите книги защото знам че съм чела по този въпрос, но както винаги се случва нещо което в момента ти трябва никога не го откриваш, идва ти точно тогава когато не го мислиш и не го търсиш. Но, да, Драконът е символ на нашата древна изначална същност която никога не е падала ако мога така да се изразя :) . Чух се с една приятелка по случай НГ и при въпроса и какво правиш? Веднага отговорих - Завръщам се към себе си, към собствената си същност търсейки драконите :3d_039: и тя веднага ми направи новогодишен подарък който започва така:

"Някога змейовете живеели на земята сред нас — знаем от народните приказки. Били крилати, с блестящи люспи, които огрявали всичко наоколо като слънцето. Ходели дори по седенките и там се задявали с момите. Имало ли война, змейовете ставали невидими и също тръгвали да се бият. На която страна помагали, тя побеждавала.

Но с появата на барута змейове, самодиви и таласъми един по един се изгубили. Може и да са оцелели нейде, ала много надалеч, и до наши дни никой не ги бе срещал, ни виждал…

…до 19 май 1996 година, когато едно змейско дете…"

Николай Теллалов

Да пробудиш драконче…Сега започвам да я чета, тя каза, че се изчитала на един дъх. Вярвам и защото ме грабна още в началото. Приятно четене!

Edited by Eлф
Link to comment
Share on other sites

:thumbsup: Наистина важно е кой как се е самоопределил, но за всеки има строго определен път по който ще се завърне в Праогъня който е знаен само от Единия :angel: Поздрави!
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Какво точно е смирение?

.....................

Като допълнителен пример ще дам една тема от филма Аватар. Там има един дракон, най-голямото зло на планетата, когото никой не може да победи. Те го наричат Сянката или Последната Сянка. Имало само няколко хора, които успели да го победят и те били станали нещо подобно на пророци, т.е. просветлени и обединяват всички племена. Нашият човек Джейк Съли я обяздва. Как успява. Като се свързва/съединява с нея чрез плитката си.

Какво е Сянката - според Юнг всичко, което човек е подтиснал, пратил в несъзнаването, всичко което мисли за недобро. Какво е направил Джейк Съли? Обединил се със Сянаката си. Помирил се е с нея. Обединил е съзнаваното и несъзнаваното. Станал е просветлен. А и самото име Аватар на санскрит означава духовен водач от ранга на Буда и Исус. Символикаката на това, че умира като човек и се прехвърля в тялото на на'ви (аватара), означава че просветелените, както ги знаем, вече не е нужно да се прераждат в тяло. Но могат да се преродят, ако искат да помогнат на човечеството. Както и прави Джейк Съли в името на любовта. Което е не само любов към жената, а към мрежата от светлина, която свързва всичко.

Какво са небесните хора или иначе казано хората, които са отишли на тази планета. Те са отишли уж да помогнат на на'ви, предлагат им обучение, технологичен прогрес и т.н. Те са символ на Луцифер, който на времето е дошъл да донесе светлина, което означава и познаването на доброто и злото, но вече неговото време е отминало. Дошло е времето на обединението на противоположностите. Времето на сливането със Сянката и ставането на част от мрежата от светлина.

Та това е смирението според мен :)

:thumbsup2::thumbsup2::thumbsup2:

Каних се да пиша за драконите от "Аватар", но Божидар3им вече ни дари с тези красиви и мъдри слова.

Спомням си как гледах филма на 3-д , крилата на малките дракони "почти ми перваха носа"

и си пожелавах да овладеем малките си егота с големите им претенции, и да сме разумни да опитомим Големия Дракон.

:yinyang:

Edited by Viki3
Link to comment
Share on other sites

thumbsup.gif

Да, важно е дракона на коя страна ще застане smile.gif Благодаря за линка thumbup1.gif

Привет!

Дроконът е еволюирала Змия. Змията/Кундалини, която се изкачва по "Дървото на Познанието на Добро и Зло" и "пазител" на плода му... Дървото, което в последствие се превръща в "Дървото на Живота"...

Първоначално Змията е била пълзяща по Дървото, но след събитията описани в библейското "Битие", Бог проклина Змията и я наказва да пълзи по Земята (първоелемент "земя"/първа чакра) и "да се храни с пръст". От там насетни Змията/Кундалини остава леко казано в сянка, докато не дойде отново денят на нейното пробуждане и опит за издигане... Денят, в който "тя ще жили човекът по петата, а той ще се опитва да и смаже главата".rolleyes.gif

По преве на това издигане на тази ти ми Змия... стават много чудни неща, еле па кога тя достигне до Небето... реейки се в полет...

Тогава наистина е важно дали у човека ще има следа от Христос, тоест дали той е преминал Кръщението си. Ако това не се е случило, то е много опасно да не се оформи така познатия в Дао (като термин) "Отровен Дракон", която да убива Живота.

Невъзможно е да се появи Елексира на Безсмъртието преди Дракона да бъде Дракон и дано да е Бял Дрокон... Точно тогава Дървото на Познанието на Добро и Зло се превръща в Дърво на Живота и човек отхапва от "Златната Праскова".yinyang.gif

От там следва Безсмъртието/Живот Вечен.

Драконът и Змията са едно и също нещо, само дето първото е достигнало до така нареченото в Дао - "Шън" - Горния Дан-Тян, където се помещава Духовната енергия и където е "вратата" към Духовното Измерение. В Библията е познато като "Небе".

http://www.crystalin...om/dragons.html

http://www.sacred-te...m/img/fig35.jpg

Chinese-Dragon-Green-17.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Драконът, или змеят /етимологично произхожда от змия/ по нашенски, е всъщност змия с криле и крака. Още от древността в Китай драконът е символ на императорската власт, и като цяло на Изток драконите са считани за доброжелателни. В западните, европейски традиции и фолклор като цяло драконите са представяни като злобни същества. Драконът е описван, че бълва огън, т.е. има огнена природа. Огънят като символ представя причинния свят. Драконите също са представени като същества, които могат да летят - т.е. те правят връзката между Небето и Земята.

В западните традиции:

В Древен Египет например преданието описва как змеят Апоп всяка нощ се опитва да похити Слънцето при неговото пътешествие по подземния Нил.

В Битие, гл.3 където се описва грехопадението, змията, изкусила Ева, която по-скоро е змей. Змеят след това губи своите криле и крака и се превръща в змия, т.е. небесната енергия, която дотогава се е вливала в човека отвън - навътре, отгоре -надолу, сега се превръща във вътрешна змиевидна енергия /Кундалини/, и човек трябва да се научи правилно да я издига нагоре, следвайки точно определения път.

В Откровението на Йоан, гл.12 змеят е прадставен като "голям огненочервен змей, който имаше седем глави и десет рога и на главите му седем корони....онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него".

В много легенди на древните народи слънчевото затъмнение се описва като опит на лошия дракон да похити Слънцето.

На източните традиции и будизма драконът и змията /наги/ като цяло са определени като мъдри и добри същества. В Евангелие на Матей, Исус казва на учениците си: "бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби".

Според мен драконът или змеят като символ представя небесната енергия, космичният огън, който в проявата си е поляризиран. Затова той е представен като добро и като зло същество, но всъщност е над доброто и злото. Змията е манифестация на тази енергия, затворена и проявяваща се вътре в човека. Със своето движение тя събужда енергийните центрове /седемте глави с корони на огнения змей в десетте кабалистични свята /десетте рога/ от Короната до корените на Дървото на живота и познанието/ и свързва човек с Разумния свят.

:thumbsup:

Днес преосмислих тези мнения и за това събуждам тази темичка. Напълно съм съгласна с горното мнение.

Драконът сякаш сега е символ на властта. Това е старовременната змия. Която "разделя и владее". Но вече човекът укротява тази змия, изправя я в пустинята, вътре в себе си, като Мойсей. И се слива с Духа слизащ отгоре.

Скачане

Нагоре да полетим

към набасният простор.

С мир, любов и светлина

всичко расте в красота

и ни носи мъдростта.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

"I. КРИЛАТИЯТ ДРАКОН

В традициите на всички народи, в техните приказки и митове можем да открием образа на змея или на дракона, който в различните култури символизира почти едно и също нещо. В неизброими приказки се говори, как змей отвлича прекрасна, чиста и невинна принцеса и как я държи затворена в някакъв замък. Нещастната принцеса плаче, вехне и умолява Небето да й прати спасител, но змеят разкъсва един след друг рицарите, дръзнали да я освобождават. Тогава той заграбва техните богатства и ги трупа в подземието на своя замък. Но ето, накрая пристига най-красивият, най-благородният и най-чистият принц, на когото една магьосница разкрива слабото място на змея – в кой момент може да го завърже, прободе, победи - и предпочетеният, добре въоръжен и подготвен принц, излиза победител. Принцесата е освободена и... какви целувки, какви прегръдки! Красивият рицар-принц, благодарение на своето умение и чистота, излиза победител в тази битка и всички съкровища, натрупани в замъка през вековете, остават за него. Накрая, възседнали змея, двамата литват в прос­тора да обикалят света.

Хората вярват, че тези приказки са предназначени предимно за децата. В същ­ност това са разкази на Посветените, а за да се изтълкуват тези разкази, е необхо­димо да се познава науката на символите. Змеят не е нещо друго освен сексуалната сила. Замъкът това е човешкото тяло. В замъка въздиша принцесата, т.е душата, която зле управляваната сексуална сила държи в плен. Рицарят-принц е човешкото его или духът. Оръжията, с които може да се победи змея, са средствата, с които духът разполага, а това са волята, само­обладанието и умението да се владее и да се използва тази сила. Така че, веднъж овладяна, тази сила се превръща в слуга на човека, в крилат кон за пътешествия в простора. Защото змеят има и крила. Ма­кар да е представен с опашка на змия, символ на подземните сили, той има и кри­ла. Ами да! Такъв е вечният език на симво­лите - ясен и прост.

Митът за Тезей е вариант на това приключение. Благодарение на кълбото с конеца, което Ариадна му дава, Тезей вли­за в лабиринта, убива Минотавъра и намира обратния път. Минотавърът е друга пред­става за сексуалната сила. Могъщ и пло­довит представител на низшата природа, бикът може и трябва да се впрегне, за да оре земята. Смисълът на лабиринта е ед­накъв с този на замъка, сиреч физическо­то тяло, а Ариадна, възвишената душа, ко­ято води човека към победа.

В еврейските и християнските тра­диции виждаме змея в лицето на Дявола, който вони на сяра. Всички тези горивни продукти като бензин, газ, барут, газовите смеси, причиняващи запалвания и експло­зии, представляват Змея, бълващ огън. Във всеки човек се намира един такъв змей, който може да се отъждестви с гориво. Ако хората знаят как да си служат с него, те биха могли да летят нагоре, но ако, поради невежество, немарливост и сла­бост, не знаят, те ще изгорят и изпепелени ще се разпръснат в бездната..."

Иванов, МихаилСексуалната сила или Крилатият дракон

Чудесно четиво, добре е да се прочете цялата книжка. Не е голяма, само 29 стр. Поздрави!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...