Jump to content
Порталът към съзнателен живот
 • За Размисъл Днес


  Беинса ДуноКазва се в Писанието: "Бъдете постоянно в молитва!" Защо? Тази светлина, тази топлина, която иде от Бога е толкова мека и приятна, че тя съгражда. Тя е топлина и светлина на безсмъртието! Някой път аз ще се спра да ви поговоря върху тази светлина. Тя е тази именно светлина в света, с която не можеш да направиш никаква пакост. Нашите свещи могат да направят голяма пакост в някой хамбар със сено или слама, цял пожар могат да създадат, но със светлината, която идва от Бога, нищо не можеш да запалиш. С нея можеш да четеш книга, с нея само добро може да се прави. Аз я наричам "безвредната светлина". Тази светлина се добива в молитвата. При тази светлина човек добива едно успокояване, един вътрешен мир. Където и да насочим тази светлина, от нея нищо не се запалва, не изгаря, но всичко се осветлява. В придобиването на тази светлина се състои силата на молитвата. Няма друг начин за добиване на тази светлина! Всички окултни ученици имат много начини за придобиване на знанието, но дойде ли се до "светлината на Безсмъртието", всички употребяват молитвата - и Учители, и ученици. За добиване на мъдростта, също има много методи, но дойде ли се до тази светлина, има само един метод - Молитвата. Тази светлина сега е необходима за всички. (Беинса Дуно)
  Мисъл за деня
  |
  Мысли на каждый день

 • Сириус в Хороскопа

  Откъс от доклад на Радислав Кондаков на XVI Астрологична Конференция, гр. София, 2019 г. Слънце – Слънчевата топлина и светлина дават живот на Физическия свят; Най-важното за земния живот. Венера – Духовният живот, свят на чувствата Сириус – Божественият живот, свят на мисълта Дом на Слънцето – в коя сфера на живота човек трябва да се реализира, да вложи творческия си потенциал на физически план. Дом на Венера – в коя сфера на живота човек трябва да се разгърне своя духо

  Ради
  Ради
  Астрология. Нумерология

  Ако е рекъл Господ!

  Ще приведа онзи анекдот за една българка, която, каквото говорила, все казвала: "Ако е рекъл Господ." Една сутрин мъжът й станал рано, взел мотика на рамото си и казал на жена си: - Жена, отивам на лозето. Ти заколи една кокошка, сготви я хубаво и я донеси на лозето. - Добре, ако е рекъл Господ, всичко ще направя. -  Рекъл-не рекъл, ще наготвиш кокошката и ще ми я донесеш. Аз отивам на лозето и ще се надявам там за кокошка. Това било в турско време. Тръгнал той за лозе

  Иво
  Иво
  Поучителни истории от Учителя

  Могъщото влияние на Сатурн и Уран в българската духовна култура и съдба. Минало, настояще и бъдеще.

  Цикълът на Сатурн и Уран е много тясно свързан с духовната история и развитие на българите, дълбоко бележи тяхната съдба – и с хубаво, и с лошо. Но наистина не бива да говорим само за духовни върхове, за развитие и култура. Не. Дори самото оцеляване, съществуване и освобождение на България – и те са свързани със Сатурн и Уран в един драматичен танц на сцената на живота. И това датира от най-дълбока древност, още от Орфеевото време, но на него няма да се спираме – учението на великия трак ня

  Ради
  Ради
  Астрология. Нумерология

  Пътища и методи за влизане във връзка с невидимия свят

  "Някои казват: Духът ми говори. Духът говори на онзи, на когото Господ е говорил. Господ е говорил на онзи, на когото Учителя е говорил. Не ви ли е говорил Учителя и Господ няма да ви говори. Не ви ли е говорил Господ и Духът няма да ви говори. Ако Духът ви говори и Господ ви е говорил, и Учителя ви е говорил. Говорят ли и тримата в душата ви, вие сте ученик." Като ученици имайте предвид следното нещо: Никога висшите духове няма да слязат до вашия уровен да се занимават с вашия език. Затова в

  Донка
  Донка
  За Учителя и Учението

  Есе за слушането, чуването и разбирането

  Има четири вида слушане: самосъзнателно, съзнателно, подсъзнателно и свръхсъзнателно. При самосъзнателното слушане, слушаш, за да отговаряш. При съзнателното слушане, слушаш, за да чуваш. При подсъзнателното слушане, слушаш, за да се свързваш. При свръхсъзнателното слушане, слушаш, за да служиш. Всеки може да слуша, но не всеки може да чува. Всеки може да чува, но не всеки може да разбира. Всеки може да разбира, но не всек

  Иво
  Иво
  Себепознание. Езотерика 1
 •  

×
×
 • Create New...