Jump to content
Порталът към съзнателен живот
B__

Хората част от злото ли сме?

Recommended Posts

Спомням си като много млад кандидатствах за една работа. Там провеждаха тестове. Имаше въпрос: "Някога закъснявали ли сте за среща". С младежко лекомислие отговорих, че не съм. А то кой не е закъснявал за среща.

 

И се сещам сега думите: "Който е безгрешен да хвърли първия камък".

 

Та ми е интересно дали има някой измежду вас, който само добро е правил и никога зло?

 

Лично моето мнение е, че хората сме извън доброто и злото, не може да се класифицираме като добри или зли, но в света, в който живеем правим добро или зло. Постоянно меним едното с другото и сами по себе си трудно ще разберем кое точно какво е.

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Странна тема  - искаш да си разказваме автобиографиите и да се самоанализираме, или какво?

Или да извикаме свидетели, да докладват кога сме били добри и кога зли?

 

 

В този форум много пъти се е обсъждало доброто и злото

Злото за един, може да се окаже добро за друг, или обратно....има и други варианти

Нещата не са еднозначни и не са строго определени, като някакви закони

Редактирано от mvm

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Може ли някой да потвърди че е правил зло на себе си , като това не е , макар и неосъзнат , опит за хвалебствие ?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...Казва се в Битието: в начало Бог създаде Небето и Земята. Туй течение е Божествения Дух, който слиза отгоре да организира нещата. При сегашното състояние на развитие, в което се намирате, вие трябва да разбирате закона на топлинния етер. Той е едно движение отвън навътре. Когато казваме, че трябва да любим другите хора, ние подразбираме този топлинен етер, който иде отвън. Хората изискват нашата любов. Някой иска да те обича и да го обичаш. Защо? Това е една енергия в природата, която иска да се прояви. Вие като не разбирате закона, изопачавате нещата. Ами когато един извор иска да се прояви, какво трябва да направи? Трябва да започне да извира. Водата като почне да извира от него, той се проявява. Това става и с човека. Когато един ангел люби някой човек, ще видите, че от този ангел извира нещо. Това, което извира от него е течност, а вашата любов е гъста. Когато вие обичате някого и от вас извира нещо. И ако ви види в този момент някой ангел, който се връща от дълго пътешествие, ще каже: хайде ще си почина малко при този извор. Той ще гребне от чашката си малко от вашата вода и ще оцени правилно, дали вашият извор е хубав или не. Тъй щото, когато хората се любят във физическия свят, между тях съществуват чисто физически прояви, но в невидимия свят не е така. Там любовта е един извор. Тия неща за вас са отвлечени понятия. Вие само казвате: тия хора се обичат. Да, така е, но трябва да знаете, че животът съответства на топлинния етер и ако ти не можеш да приемеш този стимул отвън, тогава животът не може да се прояви в тебе. Животът, който иде отвътре е проявление на този топлинен етер. Прояви ли се живота и твоят животворен етер ще се намира в центъра на Земята. Животворният етер е туй, което създава. И за да се прояви този живот, най-първо трябва да дойде тази вълна отвън.

 

Сега като говоря за Земята, вие приличате на нея, затова непременно трябва да дойде във вас този топлинен етер, като стимул отвън, за да подтикне сърцето ви към деятелност. Някой път вие искате да обичате. Значи, след като сте приели един стимул отвън навътре, от центъра на вашето сърце трябва да се прояви друг подтик, за да се изяви животът. Следователно, всеки, който иска да живее, ще дойде в стълкновение с твърдата материя. Човек, който не може да работи с твърдата материя, не може и да живее. В това отношение, от гледището на живота, страданията са камъни, чрез които вие ще съградите вашето бъдеще. След това иде светлината, също тъй необходима за живота. И тя е едно течение, което се нарича светлинен етер.

 

Всички тия външни прояви на живота имат своя форма. Топлината създава известни форми у човека. Светлината също тъй създава известни форми. И животът има известни форми. Всяко течение създава свои определени форми. Топлината и светлината от Слънцето указват голямо влияние най-първо върху религиозното състояние на човека, както и върху науката. Ще се стремите да запазите в себе си тази топлина и светлина. Никога не трябва да изгубвате тази малка топлинка, която имате в слънчевия възел! Тази топлинка винаги трябва да съществува у вас. Тя ви е необходима. Ако имате тази топлинка, вие сте неуязвими, никой нищо не може да ви направи, но изгубите ли тази малка топлинка, с вас могат да се случат най-големите нещастия: бури, катастрофи. Могат съвършено да ви съсипят и от вас нищо да не остане. Запазите ли тази топлинка в себе си, впоследствие ще дойде и светлината, а като дойде светлината тя носи знанието у човека. Значи, светлинният етер има влияние върху мозъка. Топлинният етер има влияние върху сърцето. В сърцето на човека, отвътре навън стават ред химически процеси. От тях зависи как ще се прояви човек, дали по един или по друг начин. Не се спъвайте от различните прояви на човешкия живот! Външният свят може да се спъва, но вие не трябва да се спъвате. Ще знаете, че в каквато насока и да се проявява човек, всичко туй е за Славата Божия. Защото вашите опущения, вашите погрешки представляват възможности за повдигане на по-напредналите от вас същества. Ти правиш известна погрешка, а тия същества, които ти не виждаш използват тази твоя погрешка, взимат я за съграждане на една велика добродетел. Всичко в света е така създадено, че тия разумни същества използват всяка ваша погрешка за създаване на една добродетел. Сега да не кажете: като е тъй, щом всичко е за добро, да правим погрешки! Не, не е така. Когато вие несъзнателно сте направили една погрешка, несъзнателно сте направили едно опущение, само тогава ви казвам да не съжалявате за него. Тази ваша погрешка ще се използва от друго някое същество за добро. Знайте, че щом сте на Земята, вие ще правите погрешки, те са неизбежни, но погрешките не трябва да се правят умишлено. Единствената опасност от страна на черното братство седи в това, че те имат за задача да всадят в човека един критически дух, че той не живее добре. Ние знаем това, човек не може да бъде светия в един ден. За да бъдем светии, трябва да знаем всички закони на природата, пък да знаем дори и своето бъдеще. Дойде някой при мене и ми казва: аз съм свят човек. Добре, кажи ми тогава моето бъдеще! Ако той не може да ми каже бъдещето, казвам му: ти не си никакъв светия. Един светия трябва да предсказва бъдещето на хората. Един напреднал човек трябва да има това вътрешно знание, той трябва да предчувства, как ще станат нещата. За сега всички вие имате възможност да се влияете от външния свят. Вие сте рефлектори на външния свят, на тяхната светлина, но трябва да знаете, че светлината на хората е тяхна светлина, а вашата си е ваша. Но ако вие отражавате само тяхната светлина, това не е никаква светлина. Ако вие имате ваша светлина, само тя е реална. Ако, обаче вие отражавате тяхната светлина, то щом тя престане и вие ще я изгубите, ако светлината пък е във вас, вие всякога ще я запазите. И ако дойде някаква светлина върху вашия рефлектор отвън, още повече се радвайте, тя ще усили вашата светлина. В дадения случай вие всякога трябва да запазвате вашата светлина и вашата топлина....

 

...Да дойдем сега до фактите, тъй както се проявявате на Земята. Когато обичате някого, какво правите? Майката най-първо ще даде на детето си чорапки, ще му направи рокличка, шапка, ризичка, до стари години все ще иска да му даде нещо, тя все проявява своята любов. Когато любовта се яви у сина или дъщерята, същият закон действа. За да може да се реализира този закон и у нас, винаги трябва да бъдем свързани в съзнанието си с невидимия свят. А за да бъдем свързани с невидимия свят, все трябва да познаваме някого от този свят и да му знаем името. Вие как се сношавате с невидимия свят? На сън, с молитва, с мисълта си. Какви са преводчиците ви? Като се връщам в далечното минало, виждам, че вие много пъти не сте използвали възможностите, които сте имали за повдигането си. Вие сте правили такива погрешки, че сте туряли цели барикади пред себе си, сами сте поставили цели планини в живота си. И сега се натъквате на вашите погрешки в живота си. Туй, което сте правили някога на другите трябва да се справите с него сега. Ето защо, днес ви се дават благоприятни условия, да подобрите пътя си. Сегашният ви път е една възможност да ликвидирате с всички противоречия, които съществуват. И вие можете да ликвидирате сега. Тия противоречия не са големи...

 

...Та казвам: когато видите някой човек няма да спирате върху неговите слабости, а се спирайте върху неговите добродетели. Вие казвате: аз те мислих за свой приятел, но ти имаш такава и такава слабост. Не, за да разберем един човек, ние трябва да се спрем върху неговите добродетели, защото лошите неща у добрия човек са само сянка в живота му. Само един високо добър човек може да има сенки в живота си. Само той може да прояви лошото. Вълци отиват ли при един овчар, който няма овце? Там където има овце, има вълци и мечки. При умрял човек въшки въдят ли се? Тъй щото, ако у някой човек се завъдят въшки или бълхи, ще знаете, че той е жив. Къде отиват въшките? При живите. Казвам у всинца ви трябва да се създаде такъв благороден характер, душите ви да бъдат широко отворени, че който и да ви срещне, да усети, че от вас диша живот, свежест, във вас да съществува една вътрешна пълнота и доброта без всякакво усилие, вие да се проявите естествено, по един Божествен начин. Вие трябва да бъдете добри по същество, без да искате да бъдете добри. И като искате някога да не бъдете добри, пак да сте добри. И като не искаш да направиш добро, пак да не можеш да не го направиш. Тия хора аз наричам добри...

 

За Слава Божия

 

Много е важно намерението ни.  Когато пред себе си сме отговорни, чисти и от небето помощ идва...

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Та ми е интересно дали има някой измежду вас, който само добро е правил и никога зло?

 

Лично моето мнение е, че хората сме извън доброто и злото, не може да се класифицираме като добри или зли

 

Няма такъв човек! И да, зли сме. Най-зли сме към живота във всичките му форми. Не го уважаваме. Мислим и се държим така сякаш всичко ни принадлежи, всичко е наше и ни се полага по право. 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 

Та ми е интересно дали има някой измежду вас, който само добро е правил и никога зло?

 

Лично моето мнение е, че хората сме извън доброто и злото, не може да се класифицираме като добри или зли

 

Няма такъв човек! И да, зли сме. Най-зли сме към живота във всичките му форми. Не го уважаваме. Мислим и се държим така сякаш всичко ни принадлежи, всичко е наше и ни се полага по право. 

 

 Хубаво е човек да осъзнава качеството на своите мисли и на поведението си - поздравления за искреността!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз съм на обратното мнение. Харесва ми заглавието "Петдесет нюанса сиво", нямам търпение да гледам филма. Ето какво, дълбоко вярвам в доброто в хората, но смятам, че глупостта е по-страшна, с нея не мога да се оправя.

Светът не е черно-бял, така и хората не са само добри или само зли. Всеки е правил и добро и зло. Въпросът е да се осъзнава по-често.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

 Хубаво е човек да осъзнава качеството на своите мисли и на поведението си - поздравления за искреността!

 

 

 

Донка, пак заповядай!  ;) Аз бих те поздравила за искреността на личната ти проективност на мислите. :)

Редактирано от Деяна

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

С всяко свое действие хората вършат добро и зло в някакво съотношение. Всяко наше действие има определени положителни и отрицателни последствия. Няма неутралитет, има избор. Въпросът е доколко разумен е този избор. Част от злото сме доколкото последствията от нашите действия са лоши, т.е. не отговарят на хода на еволюцията. Но по принцип за човека е предопределено да бъде добър и нищо друго. Другото е отклонение, съществуващо като възможност, тъй като свободата е преди всичко, но не водещо след себе си нищо добро за отклонилия се.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

За човека е предопределено да бъде цялостен,независимо дали иска или не.

Част от живота сме,а той не е  само добър.Колкото повече съзнанието иска да е добро,толкова повече му се налага да постъпва лошо--закон,едната сила задейства другата.

Живота  ни върти между тези два камъка,за да ни изглади,не за да ни направи съвършени.

 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×