Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Проект "Синя светлина"


ZMS
 Share

Recommended Posts

Днес случайно попаднах на един блог. Става въпрос за "Синия лъч, синя светлина". Стъпките за постигане на новия световен ред.

Интересно да се прочете

Автора на този доклад и неговия колега бяха намерени убити само преди около седмица единият в Канада, а другият докато е бил на посещение в Ирландия.

Прочетете доклада тук

Какво мислите вие?

Link to comment
Share on other sites

хммм..интересно. Напоследък доста такава информация нахлува, а и аз бях намерила едни клипчета в youtube за манипулациите в музикалната индустрия. Те са около 13 клипчета, в последните се говореше за новия световен ред, който много добре се изразяваше в някой клипове не известни в момента групи. Гледах и такива за филмовата индустрия. Така най-лесно навлизат в личното пространство и мисли на хората, а и на младите, които преживяват личностна криза и търсят модели за подражание.

ето и първата част..

Link to comment
Share on other sites

Даа, някой иска да очерни Новото, което иде. И изобщо страха, старото мислене са изскочили и чули-недочули разпространяват глупости...:feel happy: Кой се страхува да изгуби контрол, кой се страхува, че няма да има влияние? Кой не иска да даде свобода?....Кой има интерес да всява страх? Кой има интерес да противопоставя религиите? И защо?...

Разумните не се влияят:dancing yes:от провокации.

Ако има нещо лошо в Любовта, в разбирателството, братството, единството, то значи предпочитам "лошото".;):P

Сега аз не искам да се спирам върху онези противоречия, които произтичат от кривото разбиране на хората. Сега някой ще каже, че има Господ в света. Колкото хора има на земята, толкова и Господовци има. Това е особено понятие. Когато някой философ или религиозен говори за Господа, това е негово понятие, това ни най-малко не съставя някаква реалност. Понеже този Господ, в когото ти вярваш, другите хора не вярват. Ако хората вярваха в този Господ, Когото проповядват, на земята щеше да има радост и мир. А понеже няма радост и мир на земята, това показва, че хората нямат едно определено понятие за Бога. Сега някои могат да кажат, че вярват в еволюцията. И аз съм съгласен с еволюцията, само че тази еволюция ще донесе нещо на хората едва след хиляди години, когато те имат едно верую. Обаче, според сегашните условия на живота ние говорим на различни езици...

Сега аз се спирам на онова време преди създаването на света. И тъй, както сега го виждам, и тогава е съществувала Божията Любов. И тогава е съществувала Божията мисъл. Под влиянието на тези две сили светът е започнал да се строи. Това, което сега виждате, не е нищо друго, освен резултат на Божията мисъл и Божията Любов. Бог е изпратил своята любов и мисъл в света. Тъй щото, сега на вас не ви остава друго, освен да изучавате тази любов и мисъл, които са действували. Сега вие всеки ден сте недоволни от нещо. Някой е недоволен, че не е свършил училище, не е свършил гимназия. Хубаво е било да свърши, но не е свършил. Друг е недоволен, че не е свършил университет. Трети е недоволен, че баща му не е богат. Четвърти е недоволен, че не е виден проповедник или музикант, или художник. И това е хубаво, но не е най-важното. Най-важното за вас е спасението. На всинца ви трябва Любов, да се запали у вас свещеният огън на Любовта. И тогава старият ще се подмлади. Старият трябва да стане умен, а умният трябва да стане добър. Който е силен, той се нуждае от ум. Който е умен, той се нуждае от доброта. Ако имате и трите качества, нужна ви е Любов. Вие трябва да разбирате Любовта, защото чрез Любовта иде силата в света, иде знанието, иде и добротата. Доброто е плод на Любовта. Това е великият закон в света. Вие ще кажете, че любовта е измама, измама на сърцето. Не, това не е никаква любов. Любовта освобождава. Тя носи радост за всички хора, за всички ония, които мислят. Вие можете да направите опит в това отношение. Вие можете да направите ред опити по отношение на любовта. И аз мога да ви приведа ред примери, но те няма да бъдат такива, каквито опити вие можете да направите. Доколкото човек вярва в Бога, дотолкова може да Го познае. Вие не можете да познаете Бога, докато не Го любите. Не може първо да Го познаете, и тогава да Го любите. Този, когото познаваш, ти трябва да го любиш. Ако ти не любиш брата си, когото виждаш, как ще любиш Бога, когото не виждаш.

:feel happy: /хубаво е да се прочете цялата беседа/

Понеже ви изказах това

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Ние трябва живо да си представим, че Христос, Великият Учител, и сега е жив, и сега работи, и всеки човек може да влезе във връзка с Него. Христос се справя със злото в света, но трябва време, да се прояви това действие. Окултната наука казва така: Моментът, когато римският войник е пробол гърдите на Христа с едно копие и изтеклата кръв от тялото на Христа паднала на земята, земната аура била огряна от неговата аура. С това земната аура станала годна за човешкото развитие. Една част от човешката карма, записана в атмосферата дотогава, се ликвидирала. Оттогава човечеството живее вътре в аурата на Христа. Христовият дух работи вътре в подсъзнанието на всеки човек. Който казва, че без Христа човек може да се спаси, той не разбира закона. Учителят цитира две важни изречения на Христа. “Никой не може да дойде при Мене, ако Отец Ми не го повика. Никой не може да отиде при Отца, ако аз не му покажа Пътя.”

Христос, като дойде на земята, обгърна с любовта Си всички хора - и които вярват, и които не вярват. Една светлина вече работи в света чрез идването на Христа. Които вярват, те са възприемчиви към силата на Христа. Тази Христова сила обновява напълно ума, сърцето, душата и духа на човека.

Христос казва: “Молете се на Господа на жетвата да изпрати работници.” (Жетвата са човешките души, цялото човечество.) От невидимия свят трябва да се пратят работници, които ще се вселят в готовите души и ще работят чрез тях. Значи истинските работници са горе - светлите души. Те повдигат готовите души тук, на земята, за благото на света.

Учителя за Христа - Б. Боев

Link to comment
Share on other sites

Да,ама не...

Прочетете книгите на Ян Ван Хелсинг.

Новите деца са отдавна в света и все повече се раждат.

Вибрациите се покачват със всеки изминал ден...

Проектът може и да се състои,но само те ще си останат в него:3d_088:

Докато не проумеят,че по този начин не става.....

Edited by Мария-София
Link to comment
Share on other sites

Всеки си прави планове – нормално е. Глупаво е обаче да се смесват плановете на двама души и на тази база да се съставя общ план. Примерно аз искам да отида вечерта на кино, друг иска да вечеря в ресторант и да се направи извода, че имаме нещо общо помежду си и смятаме да ходим и двамата на кино, а след това на ресторант. Та планове дал Господ, ама да се събират като математически числа...

Link to comment
Share on other sites

Вие имате ли съзнание кой е Онзи, Който ви е пратил в света, Който е работил за вашето развитие, Който е създал вашия организъм и Който е съчетал вашите бащи и майки? Вие идвате на Земята и не взимате във внимание тия закони и условия, които са работили за вас, и казвате: „Аз съм господар на живота и условията.“ Обаче животът показва доколко сме ние господари. При това, аз не искам сега да ви накарам вие да вярвате в моите думи. Ако ви накарам да вярвате, това ще излезе лъжа. Пък ако ви убедя да вярвате в това, което вие сами носите в себе си, това е истина. Истината е в това, което вие носите в себе си. Идеята за Бога у вас трябва съвършено да се измени. В това отношение вие схващате Бога като същество извън вас. Но този, който поправя света и който се бори днес в света, това не сме ние. Бог е, Който се бори. Той се бори много разумно с всички лоши условия в живота. При това Той знае, че победата е на Негова страна. Кога ще стане това? Може да стане днес или утре, може да стане след месеци или години. Когато и да стане, Той обаче знае, че в края на краищата Той ще придобие победата. Но какво ще направим ние, слабите? Казвате, че трябва да се сдружите. Ако всички мрави се сдружат, какво ще направят в света? Какво ще направите с човека? Ще направите толкова, колкото направили един ден прочутите паяци, като чули, че в тяхното царство дошъл един слон. Те казали: „Чакай да видиш ти какво значи да влезеш в паяшкото царство!“ Те извикали най-прочутите си инженери и ги накарали да направят мостове, прегради, с които да приприщят всички пътища, да не може слонът никъде да мине. Като направили всички свои укрепления, те се качили отгоре да видят какво ще стане, като дойде слонът. Като минал слонът, той махнал с опашката си и всички тия въжета се скъсали. Паяците започнали да разискват какво е усетил слонът. Най-после го запитали дали е усетил едно сътресение, като е минал покрай тия въжета и прегради? Слонът отговорил, че той дори не усетил, че имало такива въжета и прегради.

Казвам: Всеки човек е длъжен да вярва в каквото иска. Той има право за това. Но неблагоразумно е човек да вярва и да поддържа това, което носи нещастие. Да вярва и да поддържа това, което носи щастие, разбирам. Защото съществува един закон: Благото на всички хора е и наше благо и нещастието на всички хора е и наше нещастие. Сегашните хора чувствуват този закон и виждат, че лошото състояние на един народ се отразява и върху другите народи. За бъдеще това нещо ще се чувствува още повече. И тогава, ако хората се сдружат, светът може да се поправи по един разумен начин по-скоро, отколкото сега.

Ако сегашните хора бяха на онази степен на развитие, каквато е проповядвал Христос, и ако между всички хора имаше това съзнание на справедливост, най-малко 95 на 100 от всички сегашни нещастия щяха да се избегнат. Но при сегашното положение, при сегашното развитие [ако] имаме само щастие, ние щяхме да изгубим всичко. Ние страдаме външно, а печелим вътрешно. Следователно сегашните страдания и нещастия са една необходимост за вътрешното развитие на човека. Това вече го разбират много учените хора. Страданията са едно външно налягане, за да се роди сила вътре. Ако страданията не съществуваха като външно налягане, човек щеше да се лиши от тия вътрешни опитности. Това се показва от ред данни. Хора, които са поставени на по-големи мъчнотии, разбирам естествени мъчнотии, те са по-богати с една вътрешна опитност.

Съвременните хора са в очаквания, както евреите преди 2000 години очакваха да дойде Месия, да ги освободи от робството и да заживеят щастлив живот, да бъдат независими. Но случи се точно обратното на това, което те вярваха. Откак дойде техният Месия, на Когото те не повярваха, тяхното робство и техните страдания станаха по-големи. И сегашните народи вярват, че ще дойде някой да ги освободи. Ще ги освободи толкова, колкото и евреите се освободиха, като дойде Христос.

Помнете следното нещо: Свободата на един народ зависи от колективното усилие на целия народ. Но свободата не може да дойде, докато всеки индивид няма в себе си това крайно желание да се освободи и да е готов да жертвува всичко заради тази свобода. Това трябва да стане дълбоко вътрешно разбиране във всеки човек. Но понеже имаме и други желания, трябва да живеем още в света. Много пъти ние правим компромис, с който изгубваме идеала си. Някои в младините си поддържат един идеал, но като дойде в стълкновение с грубия материален живот, той постепенно отстъпва от своя идеал и казва: „Ще се живее както всички хора живеят.“

Сега аз ще ви задам един въпрос: Възможно ли е човек да живее, както той мисли? Възможно е, но трябва да бъде много разумен. Той трябва да бъде силен човек. Трябва да има знания, трябва да бъде мъдър, трябва да бъде любвеобилен, трябва да има широка душа. Трябва да разпознава той законите на Истината.

Разумните ще разберат

Link to comment
Share on other sites

Ами някой се е стреснал от Ню ейдж движението и иска да го компрометира ...

Нямам какво друго да кажа, освен това, което съм сложила в подписа си - Нещата следват своя ход, а ние ... разбираме ли ги поне?

Link to comment
Share on other sites

Guest Кристиян

Днес случайно попаднах на един блог. Става въпрос за "Синия лъч, синя светлина". Стъпките за постигане на новия световен ред.

Интересно да се прочете

Автора на този доклад и неговия колега бяха намерени убити само преди около седмица единият в Канада, а другият докато е бил на посещение в Ирландия.

Прочетете доклада тук

Какво мислите вие?

Ако човек има някаква представа от християнство, ще забележи, че въпросния "проект" няма нищо общо с християнството, а с католическата представа за християнство. Глобално "изпълнение" на 3D-шоуто е абсурдно поради няколко основни причини- независимо от интереси и т.н. неща. Всъщност, в подобно "представление" се ангажира едно единствено сетиво- зрителния анализатор, най-много да се добавят звукови и обонятелни "подправки", което за много хора съвсем не е достатъчно. Въздействие върху съзнанието принципно е възможно, но въздействие с вълни си е кьорфишек отвсякъде- в момента по-голямата част от населението на земята е под прякото влияние на разнообразни по вид вълнови лъчения, но все още никой не е започнал да приема примерно радио програма "Хоризонт"- директно, без радиоприемник :3d_146:- Е, има такива, които твърдят, че приемат...но, заведенията за психично болни са отворени за тях. Засега с подобни методи съзнанието може да бъде смущавано, но не е възможно да се "проектират" мисли...

А за тези хора, които не са запознати с католическата "версия" на "апокалипсиса", подобно "изпълнение" би било напълно безсмисленНо...

Като цяло, този проЖект "синя светлина" е силно намирисваща медийна партенка :3d_146: , която в т.нар. "обективна реалност" както е започнала да смърди, така смърденето ще се разреди и ще изчезне, ще се отмирише...

Link to comment
Share on other sites

тия глупости ги бълват незодоволените във всеки един смисъл магарешки кръстоски на католици+ евангелисти + протестанти

е такова животно само в Америка се ражда ( както стана ясно земя без археологически находки за тях = 50 г си е чиста археология, тук мога да им предложа някой селски нужник в наше село да творят над него човешката история)

на всичкото отгоре обещават и светлинно шоу с вече утрепан автор на споменатата партенка- ама 100% ниска бюджетка, която е натворена за илитерати

айде малко по- сериозно за "новооткритите символи" става дума за окото, окултизма на сцената и жертвоприношенията ( колко пасторско тук трябва да изревем "алилуя" ама с вдигнати ръце); За сведение нищо ново- ретранслиането на езически обичаи, мистицизма в обредността ( християнската също), използването на символи на кръвта- както е виното, гергьовденското агънце и т.н. са от хилядолетия не просто показвани да взриваяват масите шоута, но и битовизирани действия; Интересно е по- скоро защо се насажда тази параноя ( всевиждащото око), която очевидно е предимно в самите автори; окото е символ на вглеждането в себе си, в другите...

и къде точно е проблема, че трябва да прихващам параноидните страхове и да откивам на всяка крачка заплаха като затормозените мозъци на великите прорицатели на по- горните твърдения

Религията и в частност вярата са много интимни преживявания, в които истините и неистините се проверяват със сърцето там няма място за : чужди истини, 3D и страхове

Edited by Вятър*
Link to comment
Share on other sites

Ами някой се е стреснал от Ню ейдж движението и иска да го компрометира ...

Нямам какво друго да кажа, освен това, което съм сложила в подписа си - Нещата следват своя ход, а ние ... разбираме ли ги поне?

:feel happy:Да! И аз мисля като Диана, някой се е стреснал от новото движение и е ясно кой.

Остава да се досети човек и защо? :thumbsup: Мисля, че не е много трудно.:rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...