Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Школи и школи


B__
 Share

Recommended Posts

Има различни духовни школи. Зад всяка школа стои нейният еквивалент във финните светове. Различните школи се различават освен в подхода също и в разликата в нивото на финният им еквивалент. Някой финни школи са с по-висока вибрация, други са с по-ниска, а някой са си със съвсем ниска и то настрани.

 

Финната школа от висока вибрация сама търси своите последователи. Тя ги подготвя още преди да са осъзнали в какво са се “забъркали”. След това почти незабележимо ги взема под своето влияние и подпомагане, и им поставя задачи от високо духовно ниво, за които човекът не би се и сетил.

 

Пак да повторя. Не можеш да поискаш да станеш член/последовател на школа от високо вибрационно ниво. Тя те избира и те прави такъв и ако е нужно работи върху теб, за да те промени, така че да ставаш за неин последовател.

 

Това, че някой е решил да стане член на физическата школа и са го приели, и участва в работата й, съвсем не означава, че той наистина е станал последовател на финната школа от висока вибрация. Всяка физическа школа има нейното съответствие във финния свят и човек може да е член на физическата школа, но да не е член на финната школа.

 

Още по-интересното е, че огромната част членове на физическата школа, не са членове на съответната й финна школа от висока вибрация. А членове на финната школа са тези, които тя си е подбрала, които може и да не подозират, че има физическа школа съответстваща на финната. Силно подозирам, че физическите школи съответстващи на финните от висока вибрация, ги има просто, за да минимизират неприятностите. Тоест да държат под контрол хора, които са дошли по своя воля, за да им пречат да оплескват живота си, което си е пак подпомагане.

 

Още по-лошото е, че много физически духовни школи претендиращи да са школи от високо духовно ниво нямат съответстваща финна школа от висока вибрация. Просто нямат.

 

Съмнителни са всички физически школи, които претендират да са наследници на известни школи от древността. Както казах финната школа от висока вибрация сама си набира последователи незабелязано за тях. На нея не й трябва маркетинг, още по-малко й трябва тълпа от навлеци алчни за духовно развитие. Всякакви такива най-вероятно нямат зад себе си финна школа от висока вибрация, а от доста по-ниска.

 

Още по-подозрителни са такива, които хем се рекламират и хем имат строги изисквания за членовете си като вегетарианство, спазване на режим и т.н. Енергията на хората отива директно за спазване на нещо, за което не за готови, т.е. отива към финната школа от ниска вибрация.

 

Финната школа от висока вибрация сама набира членовете си, което означава, че те дори може въобще да не се познават, а да са нещо като еднолични воини.

 

Човек трябва по някакъв начин да «дорасте”, за да заинтересува високата финна школа от него. Това обикновено става чрез стремеж към духовно развитие без използването на думите духовно развитие. Човек например може да се окаже, че преди е странял от колегите си, а сега е започнал да излиза на биричка с тях. По някакъв начин се е променил към повече любов към околните.

 

Говоренето и търсенето на духовно развитие, колкото по-активно е, толкова повече пречи на истинското такова. Кой всъщност в ментала най-много говори за Бог и духовно развитие? Дяволът и разните ниски школи с тъмни намерения. Духовното развитие е желание като всяко друго, а има сили, които са умели в това да го превърнат в страст.

 

Интересното е, че вдигането нагоре към по-висока и по-висока финна школа въобще не зависи от волята на човека, а от самите школи. Когато човек включи на воля, може единствено да започне да се спуска надолу......

Edited by Божидар Цендов-БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 42
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

мда, тези високи и ниски вибрации станаха много модерни напоследък като понятия

Можеш ли да обясниш какво имаш ти предвид под високи и под ниски вибрации?

И защо пък да са вибрации, а не трептения например?!..или скачане на ластик

Вибрации....пък всички много започнахме да разбираме от вибрации

че и да ги делим на високи, ниски и още по-ниски или по-по-най-високи

Визирам и себе си..и аз се заразих от тая дума "вибрации" ...Колко вибрационно звучи само:)

Link to comment
Share on other sites

...
– Има едно Божествено общество, има един Божествен народ. Аз ви съветвам да се свържете крепко с него, за да възприемете новата Светлина в умовете, сърцата и душите си.
 
На всички казвам: "Ние ще победим! Господ е с нас. Няма сила в света, която да се противопостави на тези велики принципи, на които служим. Всички добри, честни, справедливи и умни хора - мъже, жени и деца, са с нас. Всички онези, които поддържат трите велики принципа, от каквато и църква или партия да са те, са с нас."
 
Питат ни: "Кои сте вие и колко сте?" Ние сме едно Велико Братство, каквото светът никога не е виждал. Едно Братство, което има клонове и на земята, и на Небето, и в цялата Вселена.
 
Който служи на Бога, той е гражданин на това Велико Бяло Братство, което наричаме Братството на Божията Любов, на Божията Мъдрост, на Божията Истина.
 
Ще кажете: "Ние искаме да станем членове на това Братство." Аз пък искам да бъдете ученици на това Братство. Да се учиш при Бога, това значи, да минеш Школата на Всемирното Бяло Братство. Най-добрите професори, най-добрите учители са в тази Школа. Всеки от вас трябва да я намери. Тя не прилича на нашите университети. В нея няма никакви хипотези и теории.
 
Като завършите тази Школа, ще ви дадат трудни задачи, които трябва да разрешите правилно. Например, ще ви дадат задача да ходите между дивите племена и между изостаналите хора. После ще ви изпратят между добрите и между лошите хора, животните и растенията и ще наблюдават, как ще постъпвате с тях и как ще ви приемат. Най-после, ще ви дадат един скъпоценен камък и един прост и ще видят, какво ще направите с тях. Ако използвате добре и простия, и скъпоценния камък, Белите Братя ще ви приемат за член. Те са много взискателни към всекиго, защото ще разполага с тяхната сила. Приемат ли го веднъж помежду си, те всякога ще му помагат. Велики перспективи, велико бъдеще, велики постижения седят пред вас.
...
Онези хора, в чиято душа и дух живее Бог, са Великите Същества, гениите, Учителите на човечеството, които са дали най-високите проявления в музиката, в поезията, в изкуството и изобщо, във всички области на Живота. Това са душите, които подтикват човечеството напред.
 
За историческия процес не са фактори този или онзи народ, това или онова лице, но Невидимия Свят, Силите, които дирижират събитията, а именно - членовете на Бялото Братство.
 
Единственото ръководство в света е това – на Всемирното Бяло Братство. Всички други хора - общественици, писатели, свещеници, проповедници - са служители на Бялото Братство. Цялата култура, Правдата в света се подтиква от мощната сила на Братството.
 
Бялото Братство не е нещо невидимо. То не е църква, не е секта. То е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората.
 
Който завърши своето развитие, той ще влезе в това Всемирно Братство.
 
Добрите хора по вътрешен начин са свързани с Бялото Братство. Добрият, каквото и да придобие, внася го в Бялото Братство. Хората ни търсят заради капитала, който имаме.
...
Членовете на Бялото Братство знаят законите на Природата, могат да сгъстяват и разредяват материята на своето тяло и да се пренасят, дето искат.
 
Брат е онзи, който, от излизането от Бога, до връщането при Бога, през всички съществувания ти е бил брат. При всички условия на живота си е бил готов да се жертва за тебе. И всичко това го прави не по насилие, но с великото съзнание на онзи Божествен Дух, който живее в душата му.
 
Ако всинца имате такъв идеал, ще бъдете ученици и служители на това Велико Всемирно Братство.

 
Божественото Учение на Великото Братство не се ражда сега. То е съществувало от началото на създаването на света. То съществува, откак Вселената съществува. Бялото Братство е взело участие още при създаването на света, на целия Всемир.
 
Всеки член от това Братство е проява на Бога. Те са придобили това чрез усилена работа. Ако изучавате живота на тези Братя, ще видите каква жертва са дали те на света.
 
Ако би се намерил някой да опише живота им като роман, вие бихте тръгнали в техния път. Засега не може да се намери поет или писател, който може да напише такъв роман. Защо? Защото той не може да намери такива красиви образи нито в ума, нито в сърцето си.
 
Само онзи човек познава новата философия на Живота, който се е свързал с Великите Братя и върви по техния път.


Един брат запита:
 
– Защо изразът "Бели Братя" се предпочита пред израза "Напреднали, Светли Същества?"
 
– Защото, като се каже Братя, разбира се, че те имат отношение към нас, наши братя са.
...

 

 

От тук

Подчертаното е от мен.

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Всяко нещо изисква определени условия за да се осъществи. Така и влизането на човека в една или друга организация. Човекът е този, който трябва да отговаря на условията, т.е. той може да работи в тази посока. Висшите същества според мен не избират - те са готови да приемат всеки, който отговаря на условията и това е което те съблюдават. Това всъщност отново е избор, но зависещ и от двете страни. Както изрично е споменато в цитата от предходното ми мнение, те искат всеки да влезе в братството им, но не всеки е готов. Те наистина подпомагат развитието на определени хора, но само след като тези хора сами чрез стремежите си и действията в полза  на човечеството са осъществили здрава вътрешна връзка с тях и са придобили нужните добродетели, знания и умения.

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Линкът не работи.

 

А и не можах да разбера какво казваш с това, че съществува Всемирно Бяло Братство. То е ясно, но какво искаш да кажеш с тези цитати?!?!?

Link to comment
Share on other sites

Вече работи. А всемирното бяло братство не е ли школа?

 

Ти така можеш да кажеш, че си ми отговорил с на поста с пост :) Което си е истина, ама каква полза?!  И какво искаш да кажеш?

 

Щото казваш, че "Всяко нещо изисква определени условия за да се осъществи. Така и влизането на човека в една или друга организация. ... Те наистина подпомагат развитието на определени хора, но само след като тези хора сами чрез стремежите си и действията в полза  на човечеството са осъществили здрава вътрешна връзка с тях и са придобили нужните добродетели, знания и умения."

Нещо подобно съм написал и аз, та се чудя какво си искал да кажеш............неееее, чакай малко, ти си съгласен с мен?!?!? :)

Link to comment
Share on other sites

Щом питаш ще ти отговоря: според мен човекът е този, който пръв трябва да прояви желание да влезе в една висша духовна школа. Без това, той няма да е в състояние да покрие критериите за влизане, защото те са високи, а покриването им изисква изключително много целенасочени усилия и работа над себе си.

Link to comment
Share on other sites

Щом питаш ще ти отговоря: според мен човекът е този, който пръв трябва да прояви желание да влезе в една висша духовна школа. Без това, той няма да е в състояние да покрие критериите за влизане, защото те са високи, а покриването им изисква изключително много целенасочени усилия и работа над себе си.

 

Съгласна. Обаче това не изключва другото - според мен човек проявява желание да влезе в школата, когато е достигнал ниво на готовност (т.е. отгоре са го подготвили и той е направил всичко необходимо да се подготви) и вече Отгоре са преценили, че му е време да влезе. Всъщност според мен усещането за желание е симптом за готовността и на двете страни - и на ученика и на учителите. 

Link to comment
Share on other sites

....

 

Съгласна. Обаче това не изключва другото - според мен човек проявява желание да влезе в школата, когато е достигнал ниво на готовност (т.е. отгоре са го подготвили и той е направил всичко необходимо да се подготви) и вече Отгоре са преценили, че му е време да влезе. Всъщност според мен усещането за желание е симптом за готовността и на двете страни - и на ученика и на учителите. 

 

Е, ами ако това е желание на егото?! Егото ще чака ли да стигне готовност? Не, =е си мисли, че е готово. Нима в желанията не слага своя пръст егото?!

Link to comment
Share on other sites

Може и от егото да са. Индивидуална грижа на всеки е да се справи с егото си. Когато се научим да различаваме кое е от егото и кое - не, подобни въпроси няма да ни спъват.

Link to comment
Share on other sites

Когато - тогава. Тези въпроси ми се струват ненужни. От нас се изисква да наблюдаваме себе си, мислите и желанията си, да следим за тяхната чистота, да се опитаме честно да проследим истинските мотиви, които ни водят в действията ни.; Себе си нямаме полза да лъжем. Иначе един духовен учител лесно може да различи характера на мислите, чувствата и желанията по цвета им.

Link to comment
Share on other sites

Темата ми заприлича много на една друга тема, сега не ми се търси как точно се казваше - нещо за учители и ученици ... Аз и там писах - учителят избира и намира ученика, а не обратно. От ученика зависи единствено да реши дали ще учи от/при този учител.

А вие тук какво казвате - че ако аз искам и ще мога да се натрапя някъде, където съвсем не ми е мястото (но нали аз искам да съм там!) и ще ме търпят и дори приемат с отворени обятия там ... Съмнявам се.

Ученика го избират, не той учителя/школата.

Ако е истински учител и школа, де. Другото са май едни обществени организации, нещо като ОФ-то на времето, дето всички са добре дошли, ясно защо - да станат поредните тухли в стената. А има и по-зловещи такива организации - дето хората ще станат поредните маши и марионетки.

Link to comment
Share on other sites

Когато - тогава. Тези въпроси ми се струват ненужни. От нас се изисква да наблюдаваме себе си, мислите и желанията си, да следим за тяхната чистота, да се опитаме честно да проследим истинските мотиви, които ни водят в действията ни.; Себе си нямаме полза да лъжем. Иначе един духовен учител лесно може да различи характера на мислите, чувствата и желанията по цвета им.

 

Тоест не ни интересуват критериите дали сме се научили, ние ще си решим дали сме се научили.

 

Его,  его, его, его, его, его

 

Егото много обича да натрапва собствената си значимост.....и готовност

 

Другият вариант на мнението ти е, че си нямаме понятие кога сме готови.

Edited by Божидар Цендов-БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

Темата ми заприлича много на една друга тема, сега не ми се търси как точно се казваше - нещо за учители и ученици ... Аз и там писах - учителят избира и намира ученика, а не обратно. От ученика зависи единствено да реши дали ще учи от/при този учител.

А вие тук какво казвате - че ако аз искам и ще мога да се натрапя някъде, където съвсем не ми е мястото (но нали аз искам да съм там!) и ще ме търпят и дори приемат с отворени обятия там ... Съмнявам се.

Ученика го избират, не той учителя/школата.

Ако е истински учител и школа, де. Другото са май едни обществени организации, нещо като ОФ-то на времето, дето всички са добре дошли, ясно защо - да станат поредните тухли в стената. А има и по-зловещи такива организации - дето хората ще станат поредните маши и марионетки.

Ама стига вече с тези свободни съчинения. Кой говори за натрапване? Още в началото споменах, че за да влезе човек в една школа, той трябва да отговаря на определени условия. От човека зависи да покрие тези условия. В това се изразява и стремежът му към школата - да се подготви за нея, да работи над нужните качества, често и да направи сериозни жертви. Нали е казано: когато ученикът е готов, учителят ще дойде. Обаче това "ученикът да е готов" не предполага стоене и чакане.

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Когато - тогава. Тези въпроси ми се струват ненужни. От нас се изисква да наблюдаваме себе си, мислите и желанията си, да следим за тяхната чистота, да се опитаме честно да проследим истинските мотиви, които ни водят в действията ни.; Себе си нямаме полза да лъжем. Иначе един духовен учител лесно може да различи характера на мислите, чувствата и желанията по цвета им.

 

Тоест не ни интересуват критериите дали сме се научили, ние ще си решим дали сме се научили.

 

Его,  его, его, его, его, его

 

Егото много обича да натрапва собствената си значимост.....и готовност

 

Другият вариант на мнението ти е, че си нямаме понятие кога сме готови.

Написах го достатъчно ясно. В стремежа към по-чисти и светли мисли, в процеса на подхранване на по-чисти и светли стремежи, човек развива и способността си да различава тези мисли и стремежи. Ти искаш критерии, умът ти иска критерии в желанието си да заличи необходимостта от притежаване на развита способност за различаване. Искаш всичко да стане механично, лесно - прилагаш критериите и разбираш на какво духовно ниво си. Няма как да се получи така. Поне не и докато не си с перфектно астрално и ментално зрение, а може би и нещо още повече от това.

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Когато - тогава. Тези въпроси ми се струват ненужни. От нас се изисква да наблюдаваме себе си, мислите и желанията си, да следим за тяхната чистота, да се опитаме честно да проследим истинските мотиви, които ни водят в действията ни.; Себе си нямаме полза да лъжем. Иначе един духовен учител лесно може да различи характера на мислите, чувствата и желанията по цвета им.

 

Тоест не ни интересуват критериите дали сме се научили, ние ще си решим дали сме се научили.

 

Его,  его, его, его, его, его

 

Егото много обича да натрапва собствената си значимост.....и готовност

 

Другият вариант на мнението ти е, че си нямаме понятие кога сме готови.

Написах го достатъчно ясно. В стремежа към по-чисти и светли мисли, в процеса на подхранване на по-чисти и светли стремежи, човек развива и способността си да различава тези мисли и стремежи. Ти искаш критерии, умът ти иска критерии в желанието си да заличи необходимостта от притежаване на развита способност за различаване. Искаш всичко да стане механично, лесно - прилагаш критериите и разбираш на какво духовно ниво си. Няма как да се получи така. Поне не и докато не си с перфектно астрално и ментално зрение, а може би и нещо още повече от това.

 

Е нали всичко ставаше в ума?!

 

Щото, ако не различиш кога си готов, то желанието да станеш член си е празна страст без разбирането за готовност.

 

Ти току=що ми показа, че не знаеш кога ще си готов да бъдеш член на школа.. Просто не знаеш.

Link to comment
Share on other sites

Не е нужно аз да знам. Учителят знае. От моя страна е важен стремежът да стана готов и усилията, които полагам в тази посока, а не предположения, които се опитваш да ми вмениш, от типа: готов ли съм, не съм ли готов?

 

Второто ти изречение е пълна глупост. Осъзнаваш ли го?

Link to comment
Share on other sites

Трите неща, които характеризират его-то:

 

1. да съдиш другите

2. да се опитваш да контролираш другите

3, да вършиш неща, за да бъдеш забелязан, харесван, и похвален

Link to comment
Share on other sites

Не е нужно аз да знам. Учителят знае. От моя страна е важен стремежът да стана готов и усилията, които полагам в тази посока, а не предположения, които се опитваш да ми вмениш, от типа: готов ли съм, не съм ли готов?

 

.....

Никога не може да бъдеш прав, когато става дума за друг човек. Може само да опишеш какви чувства той събужда в теб, което пак си е собствена гледна точка.

Искам да кажа, че си нямам понятие дали си готов, нито за какво си готов, но мога да споделя какво ми се върти в главата.

Учителят знае. Между учител и финна школа няма голяма разлика. Когато се съберат ученик и финна школа/учител се случва известно припокриване на мирогледа на ученика към мирогледа на учителя. По това дари страничен наблюдател може да разбере как е към нова финна школа - интересна промяна на мирогледа.

 

Въпросът е, че е важно не какво точно правиш, а от каква гледна точка гледаш света. Няма и как да разбереш гледната точка на финната школа. Това, което го пише по разни книжки, не се покрива много с реалността. Нито пък е ясно, че ще разберем написаното. Едно написано, а всеки прочел със свое мнение.

 

И друго. Как като нямаш съответната гледна точка към света поне малко да отговаря на тази на финната школа ще разбереш гледната точка на школата?! Няма как освен школата да ти помогне, но това не става с книжки и стремежи, а с живеене на самия живот....също и чрез следване на правилните начини за вземане на решения :)

 

 

.....Буда бил казал: няма да постигнеш нирвана, ако желаеш нирвана.....

Edited by Божидар Цендов-БожидарЗим
Link to comment
Share on other sites

Аха, това, което пише по книжките не се покрива с реалността, но това, което ти пишеш се покрива. В това, а и в откриващото темата мнение ти пишеш с такава сигурност, все едно нещата са ти пределно ясни, а информацията ти е 100% потвърдена от лични наблюдения. Е, аз за разлика от теб нямам чак толкова много лични наблюдения и за една част се доверявам на книжки и на друго индиректни източници. Когато пиша, аз държа да се знае, че това е само моето мнение, а ако не е го споменавам.

 

Пишеш: "Няма как да разбереш гледната точка на фината школа".

 

На коя школа според теб искам да разбера гледната точка? За мен има само една школа представяща божествената йерархия, не както ти пишеш няколко. И нима си мислиш, че духовните учители няма да намерят начин да взаимодействат с хората във въплъщение и да ги насочат по пътя, който е необходимо да следват към школата? Не питай как, защото това всеки сам трябва да си открие. Насоки има предостатъчно. Но хората, които могат да се ориентират в океана от фалш са малко, а още по-малко са тези, които могат да следват насоките докрай и да влязат като приети ученици в школата. Все пак обаче всяко усилие е ценно. Който търси - намира. Може да не е веднага, но така трябва.

Link to comment
Share on other sites

Финната школа от висока вибрация сама търси своите последователи. Тя ги подготвя още преди да са осъзнали в какво са се “забъркали”. След това почти незабележимо ги взема под своето влияние и подпомагане, и им поставя задачи от високо духовно ниво, за които човекът не би се и сетил.

 

 

Интересното е, че вдигането нагоре към по-висока и по-висока финна школа въобще не зависи от волята на човека, а от самите школи. Когато човек включи на воля, може единствено да започне да се спуска надолу......

Тебе коя фина школа те е взела незабележимо под свое влияние? 

Link to comment
Share on other sites

Всъщност фините нива на школите се отличават по това, че оставят човека свободен, в смисъл, че човекът няма усещане за изисквания или натиск или въобще някакви императиви и условности. Колкото е по-висока школата, толкова по-тих е "зовът" и, защото тези, които са достигнали до нейните нива, са развили по-слуш-анието си дотолкова, че възприемат и следват зова на "ангелските крила" напълно съзнателно. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...