Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Християнство, Ислям, Будизъм


Recommended Posts

Желаете ли да си говорим тук за трите най-големи религии в света - християнството, исляма и будизма. Какво общо имат, какво ги различава? каква е идеологията им, какво се получава на практика?

Буда е дошъл първи, около 600 години след него идва Исус, а около 600 години след Исус идва Мохамед. И тримата Божии пратеници? Учители от една и съща Школа, на един и същ Източник и Истина? Различни етапи, класове в училищната програма?

Впрочем току-що откривам в Уикипедията едно съкровище за начинаещия в сравнителното религиознание "Теопедия" :thumbsup1:

За съжаление няма на български, но пък има на френски, руски, английски и др.

П.П. Хм, хм ... май забравих да спомена еврейската религия. :sleeping:

Edited by Теодора Андреева
Link to comment
Share on other sites

:feel happy: Обширна + интересна е темата за сравнителното религиознание + каквото и да си говорим + конкретно + полезно да е + има ли нещо което те вълнува / интересува след като я отваряш.

Юдаизмът , Християнството и Ислямът са така наречените Религии на Свещените Книги и са все монотеистични / единобожие + докато Будизмът е по принцип Учение за тоталното освобождение или нетеистична религия.

Индуизмът е древна но политеистична религия със свещени книги ( четирите Веди ), Зороастризъм и той е древна религия на персите огнепоклонници. Християнството е най разпространено + след него е Исяма.

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

И само по външна форма са свързани...

В нашият период пътви идва Хермес/Тот... Моисей... Някъде после се изявява Митра... Малко неясни са превъплъщенията на Кришна, пък не са и две само...

После имаме век-век и половина на ненормално изявен духовен импулс. Питагор, Заратустра, Буда и Лао Дзъ заформят такава космическа четворка, че направо ми се извърта всичко като си помисля... Веднага след това се изявява Сократ, следвам от ученика си Платон, чието пробуждащо дело е подпомогнато (напук на ортодоксалните схващания) от неговия ученик Аристотел и натам няма смисъл да споменаваме всички древногръцки философи и спекулатори, повечето по нещо са дали, поне за доизграждането на менталността.

Иисус...

Аполоний...

Мани...

Да включим и Мохамед, а наоколо и Бодхидхарма...

После идват групите...

Да бяхме къртици, че да познавахме малко по-добре корените...

Виждам обаче някои нужди от уточнение. Да, Огънят е бил лицето на бога на Заратустра, но въобще не става въпрос за физическото му проявление, или култ съм саламаднрите... :) Говорим за очситвашия огън, който е разрушителната проява на Светия дух и новия огнен принцип, който е градящата му проява... Заратустра е бил халдеец, но прави революция в религиозните виждания на цяла Персия, която по онова време е била огромна. Имал е закрилата на тогавашните владетели, предимн май от страх, но това е друга тема... Всъщност, някъде из родословието си той е свързан с господаруващите. Наследник е на могъща по онова време фамилия Спитама (това са предимно неяснни спекулации, но правя обобщение)...

Ведите и упанишадите се смята, че са писани лично от Брахма. Разбира се, това няма как да стане, понеже Брахма не е Личност, а дори и проявените от него Вишно, Шива и т.н. не са. За някои се предполагат автори, но това е без значение. Според мен мнението, че той е политеистична религия е резултат от неразбирането на писанията и цялостната философия на индуизма. Забравих да спомена и Пураните, които са били нещо като опростени явни веди, тъй като навремето те са били достъпни само за най-ограничен кръг от хора.

Не знам дали християнството е най-разпространената религия, понеже смятам, че като броят на проповядващите ислям е по-голям. Ислям означава подчинение и по силата на този смисъл би трябвало в същността да не се отличава от останалите религиозни или по-практични философски системи, дори и йога (бхакти-йога означава същото общо взето). Няма нужда да обсъждаме външните проявления при исляма, понеже не много по-розова е и при останалите системи. Същината най-добре се вижда при суфите, чиито творчества недвусмилено показват споделеността на общата основа...

И резюме: основа-обща, но твърде дълбока за нашите възможности засега...

Link to comment
Share on other sites

И продължават да се досвързват

Лидерите на Европейския съюз се среюнаха в Брюксел с религиозни представители на трите водещи религии

Не знам дали християнството е най-разпространената религия, понеже смятам, че като броят на проповядващите ислям е по-голям. Ислям означава подчинение и по силата на този смисъл би трябвало в същността да не се отличава от останалите религиозни или по-практични философски системи, дори и йога (бхакти-йога означава същото общо взето).

Мислех си го същото + ислямът неумолимо следва заповедите на Аллах за разширяване / приобщаване + затова се опитах да проверя набързо + засега само тези данни намерих Major Branches of Religions Ranked by Number of Adherents

и още една интересна страница тук

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Guest Мона

За разлика от юдаистките канонически книги (Библията - 36 книги; Талмуд - 63 трактата; Зохар), които са писани в продължение на хиляда години и се различават по стил и по жанр; за разлика от каноническите книги на християнството (Стария завет - 44 книги, Новия завет - 6 книги и 21 послания), които - поне що се отнася до Новия завет - са създавани в продължение на няколко десетки години от многобройни автори, Коранът представлява една-единствена каноническа книга, чийто автор е Аллах, който "говори" чрез устата на своя Пророк в течение на точно определен исторически период - от 612 г., времето на първите откровения, до смъртта на Мохамед през 632 г. Коранът се състои от 114 сури (глави), които обхващат 6200 стиха.

Другият религиозен цикъл е индуизмът; терминът "индуизъм" е създаден през XIX век, за да обедини сбора от религиозни системи или "схващания". Този термин не съществува в традиционния индийски речник. По-скоро трябва да се употребява думата дхарма, за да се поясни същността на индуизма - подчинението на дхармата, възприемана като сантана дхарма или постоянен космически ред, на който са подвластни живите същества и същеврменно като варнашрама дхарма или съсловно предназначение, на което е подчинен индивидът в социалната си роля. Ранният индуизъм е по-скоро ведизъм, последван от периода на брахманизма. Ведическия период (ок. 2000-600 г. пр. н. е.). Каноничните Веди са събрани в 3 книги (самхити): Ригведа - 1028 хвалебствени химна, това е най-свещената част от ведите; Яджурведа - жертвени заклинания във вид на къси изречения и Самаведа - богослужебни химни. Има и една четвърта сбирка - Атхарваведа, в която са включени различни магически заклинания и обредни молитви. Има още 3 сборника, създадени след Ведите, които хвърлят мост между ведизма и индуизма - Брахмани (коментари върху свещеното слово), Арянаки или "горски ръководства" (напътствия за човек, навлязъл в четвъртия период на живота си), Упанишади (подстъпи), кратки умозрения върху идентичността на атмана и брахмана. Ригведата и Упанишадите, към които по-късно се присъединява и Бхагавадгитта (поема от 18 песни, съотвестващи на глави 25-42 от Книга VI на епопеята "Махабхарата"), са най-свещената част на откровението.

За будизма трябва да се говори отделно. Както и религиозните добудически практики в Япония (традицията шинто) и в Китай (дао, конфуцианство).

Link to comment
Share on other sites

И само по външна форма са свързани...

......................

......................

.......................

И резюме: основа-обща, но твърде дълбока за нашите възможности засега...

Лично на мене много силно впечатление ми направиха тези две изречения. Съвеста не ми позволява да си изкривя душата - това е истината и според мене. Много е дълбока основата. И само който е успял по някакъв начин да се докосне до нея, знае, че религиите са само по външна форма свързани, макар да имат обща основа. Не мога да отричам това твърдение.

Общата основа имат поради общите градивни елементи. Точно както имаме малки тухли за едно огромно вече построено здание. Но зданията, сградите биват с различно предзнаначение. Употребата им е различна и това ги прави свързани само по форма.

От изключително значение е това кой и какъв е водача на дадена религия. Защото той става "семенния атом" ... "първичния елемент" около който се изгражда монолитноста на бъдещата религия. Или казано по друг начин "ядрото на бъдещият групов дух" или сега му казват егрегор.

От тук нататък обаче идват големите различия.

Един егрегор /религия/ разрешава да се надскочи нивото на водача, основателя на религията, но друг егрегор не го разрешава.

Ако човек се подведе по еднаквите градивни елементи на всички религии, в главата му ще стане пълна каша и ще се върти в кръг и няма да знае какво да прави.

Но един път човек докоснал се до общата основа и успее да се "оттласка" от нея с чиста Душа, нищо не е в състояние да му помътни разсъдъка. Тогава ще види с "очите" си битката на егрегорите помежду им, огромната разлика в крайната цел и разликата в употребявания инструментариум.

И понеже нашите възможности за сега са много ограничени, наистина много са малко хората умеещи да правят разликата. Защото еин човешки живот не стига да изучи човек всички свещени писания, историята им, приложението им. Така е. Защото всички религии използват свои език, символи, митология. Земното човешко образование мъчно може да се справи.... не, невъзможно е да се справи с огромния обем от информация. Това може да стане само при отворен ментален ум, даващ възможност за "четене" чрез психометрията записките на природата.

Ето точно тук според мене е затното ключе човек да се справи с огромната по обем и съдържание информация. Но за да стане това менталният ум трябва да не е подвластен на който и да е егрегор. Но това е практически невъзможно начинание, защото в поднебесието няма независим. Остава едничката възможност да се съгради егрегор отворен за възможности за "надскачане" създателя на егрегора. Да се съгради егрегор даващ възможност на последователите на егрегора да използват създателя на егрегора като трамплин за отскок и излизане от зависимоста на поднебесните егрегори, така, че умственото тяло да има възможност да чете записките на природата без зависимости за използването й. До сега знам само за един основател на такъв егрегор който е имал възможноста да саможертвата си да каже....

"Това което правя и вие ще правите, дори и повече..."

"Гледайте да влезете в царството Божие, всичко останало ще ви се предаде""

Защото в крайна сметка става въпрос за побеждаване на поднебесието- там са егрегорите и различията. Горе при Отец Законите са еднакви и заблуда не може да има. Но различията са Тук в поднебесието.

Link to comment
Share on other sites

:hypocrite: Считам че искреният духовно търсещ следва да се отнася сериозно към горенаписаното.

Ян, би ли внесъл още малко размишления и разяснения. Венциславе, ти също може, а и всеки друг просветен. Чувал съм доста неща, останали смътно в паметта и светоусещането ми, като напр. че енергийните потоци при "източните хора" (каквито сме и ние отчасти) се движат в обратна посока от тази на западните хора. И др.. Но как беше точно... :unsure:

^_^

Link to comment
Share on other sites

За будизма трябва да се говори отделно. Както и религиозните добудически практики в Япония (традицията шинто) и в Китай (дао, конфуцианство).

Будизмът и даоизмът в техните ранни форми до известна степен подкопават авторитетите на свещениците. Но повечето хора не могат да живеят без такива авторитети. Ето защо скоро след Буда и Лао Дзъ съответните религии се изпълват с пантеони на божества - както при индуистите - и колкото и различия да има теоретични между източните доктрини, за болшинството техни последователи пътищата им плътно си заприличват на практика...

Edited by Добромир
Link to comment
Share on other sites

сигурно не е много важно:кого да почиташ,а начин по кой-то ги разбираш?тези религии постоянно се преплитат в различни "духовни дисциплини" ,последно четох за "рейки",много интересно,стил романтична фантастика,красиво,много "зрелищно"написан текст,цивилизации,кодекс на честта и уважение,НО накрая,за да има по-голямо внушение,последните точки над Й,бяха примери от живота на Адам и Ева,и житие на Моисей(?),от "ваша Библия"(опитах се да процитирам лекция на Наставника),мога ли да предположа,че това е просто друг начин на тълкуване на основните принципи,които,вече ги знаем,но дали искаме да ги следваме.

Link to comment
Share on other sites

Всичко това, което казвате, е много интересно. Ще го прибавя към собствените си размисли в процеса на търсене и отсяване.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Християнството и реинкарнацията

Според вас има ли връзка между християнското и будисткото учение? Някъде бях чел, че в Евангелията се е писало и за случаи на прераждане, но Константин наредил тези части да бъдат изтрити, тъй като реинкарнацията означавало "нов живот, независимо от това, което правиш", а това нямало как да се понрави на Главокомандващия, тъй като по този начин християнството би дало свобода на действията на последователите си. Какво знаете за апокрифните Евангелия? Какво е вашето мнение по въпроса?

Link to comment
Share on other sites

Връзката е в основата, но не само между тези учения. Тази връзка прозира като червена нишка при всички религии и учения.

За реинкарнации се говори много в Евангелие от Петър и на други места, които са изрязани.

Християнството е толкова много окастрено и променено такова, каквото е сега, че се отдалечава максимало от това, което е било като учение през първите векове от създаването му. И не само на Константин, а на много други може да се отдаде заслугата. Но това е огромна тема.

Link to comment
Share on other sites

Християнството и реинкарнацията

Някъде бях чел, че в Евангелията се е писало и за случаи на прераждане, но Константин наредил тези части да бъдат изтрити...

Хоуп,надявам се да уточните къде точно е това някъде...!

Link to comment
Share on other sites

Е, това е исторически факт. hope_ говори за Първия вселенски събор през 325г. свикан от император Константин I, именно с цел да се преодолеят раздорите в църквата - т.е. както става винаги, хората са действали с най-добри намерения и за благото на поколенията.

Пък кой знае :hmmmmm: , най-вероятно това е изиграло решаваща роля за оцеляването на християнството до днес и за успешното разпространяване на идеите му по целия свят, които (въпреки някои негативи) определено имат облагородяващо въздействие върху обществото.

Link to comment
Share on other sites

Не мисля. Поне от историята се вижда, че модифицираното християнство е донесло повече нещастия и проблеми на хората, отколкото е решило. Разбира се, винаги е имало някои хора, които са вземали доброто и са се ползвали от него, без да изпадат в тесногръдие и нетолерантност, но за съжаление повечето са одобрявали например кръстоносните походи и Инквизицията. И при масовото покръстване, често насила, не мисля, че са преобладавали плюсовете. Такива хора, които уж всичко правят в Негово име, както се казва и в Евангелието, Той би посрещнал с думите - кои сте вие, аз не ви познавам... :3d_157:

Edited by Добромир
Link to comment
Share on other sites

:hypocrite: Считам че искреният духовно търсещ следва да се отнася сериозно към горенаписаното.

Ян, би ли внесъл още малко размишления и разяснения. Венциславе, ти също може, а и всеки друг просветен. Чувал съм доста неща, останали смътно в паметта и светоусещането ми, като напр. че енергийните потоци при "източните хора" (каквито сме и ние отчасти) се движат в обратна посока от тази на западните хора. И др.. Но как беше точно... :unsure:

^_^

Благодаря Любо!

Мисля, че могат да се кажат още доста разсъждения по въпроса който те интерисява и тебе, но на този етап мъчно мога да формулирам разсъжденията си така, че да бъда полезен за околните. Защото просто не знам как да се изразя по тази много сложна тема, без да засегна нечии интереси и разбирания по въпроса. Все пак се засягат трите най-големи и най-разпространени религии и аз се чувствам още неподготвен за това нещо. Въпреки, че имам определени опитности по темата.

Link to comment
Share on other sites

Зададената тема не цели да се демонстрират знания и цитати, нито да се търси някаква абсолютна истина. Интересно ми е вашето лично усещане, отношение, наблюдения и заключения, независимо от това колко книги сте прочели и какви знания имате. Може би ще излезе нещо интересно от пъзела. ;):)

Link to comment
Share on other sites

:sleeping: да разбирам ли от горенаписаното, че предлагаш да изразявам лично усещане, отношение, наблюдения и заключения по сравнително религиознание, без самата да съм поне отчасти наясно с книжнината и целите им + не само защо бройките на мънистата на броеницата/малата при мюсюлманите и будистите са различни <_< или да говоря на приятелите съфорумци за Мусала / Вихрен например + без да съм се качвала на върха :whistling: несериозно е това + без поне по един дневен преход през всеки един от сезоните :dancing yes: като самуиловите войни + да си говорим какво май има по пътя :thumbsup2: добре е поне по един с по едно око от всяка религийка да има <_< всеки за неговото си парче от слона да разказва + доказва + без обаче да има слон + направо голям купон :thumbsup:

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :thumbsup2:

Link to comment
Share on other sites

За преражданията и не само се говори в Евангелие от Св. Петър. И в някои други, които са поизрязани.

Християнството няма да обсъждам, защото е огромна тема това.

Ето списък с познати евангелия които ги няма в библията ,защото са били неудобни :

1.книгата на инок

2 еванг. на Тома

3.протоевангелие на Яков

4.еванг. на Филип

5.евангелие на истината

6. евангелие от египтяните

7.евангелие от мария(магдалена)

8.евангелие от никодимус

9.откровение на Петър , вместо него е предпочетено откровението на Йоан.

Link to comment
Share on other sites

:sleeping: да разбирам ли от горенаписаното, че предлагаш да изразявам лично усещане, отношение, наблюдения и заключения по сравнително религиознание, без самата да съм поне отчасти наясно с книжнината и целите им + не само защо бройките на мънистата на броеницата/малата при мюсюлманите и будистите са различни <_< или да говоря на приятелите съфорумци за Мусала / Вихрен например + без да съм се качвала на върха :whistling: несериозно е това + без поне по един дневен преход през всеки един от сезоните :dancing yes: като самуиловите войни + да си говорим какво май има по пътя :thumbsup2: добре е поне по един с по едно око от всяка религийка да има <_< всеки за неговото си парче от слона да разказва + доказва + без обаче да има слон + направо голям купон :thumbsup:

:feel happy: Любов + Светлина + Мир + Радост :thumbsup2:

Не чак толкова сложно. :) Просто кой какво е разбрал до тук от четене, слушане, разговори, от размисли, медитация, интуиция. Например аз не съм ходила на гости на Св. Петър, но си имам някаква идея като как е там. ;):)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Съжалявам че нямам кирилица, но се надявам да имам скоро.

Много е важно за мен да намеря и прочета тези отхвърлени книги. Важно толкова колкото живот на човек. Можете ли да ми помогнете.

Повярвайте ми - важно е. Помогнете мие.

В една от тях се говори точно за днешни дни но е прикрито зад незнанието на наименованията за днешните машини - телефони, компютъри и превозни срдства.

Помогнете ми и ще празнувате с мен.......

Любовта на Бога да бъде с вас

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

govoria za knigite - otre4enite ot nashata tsyrkva evangeliq i otkrovenie ot Petar

Bog e Lubov

Здравей Iussy21!В spiralata.net можеш да намериш Евангелие от Тома Евангелие от Юда и Евангелие от Мира.Успех!!! :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...