Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Религията - за или против


Орлин Баев
 Share

Recommended Posts

:hypocrite: Как мислите - какво представлява Религията? Има ли място за нея в съвременното общество и начин на живот и мислене? Нужна ли е тя на човека въобще? Не може ли да се замести изцяло от науката и изкуството например? Какво значи самата дума Религия? До какви отклонения се стига най-често известно време след змаинаването на основателите на религиите? Защо? Нима отклонените насоки на първомачално чистото учение могат да се нарекат религия? Църковността религия ли е? Какво с какво свързва религията? Има ли място в бъдещето (да речем след известно време) за разпокъсани късчета различни религии? Дали съществува Универсална(от Универсум-Вселена) религия? От къде идват религиите, водачите им свързани ли са с някаква земна или Космическа организация? Какви са методите за развитие на религиите? Ако дадена школа изисква сляпа мъглява вяра, тя религия ли е? Изисква ли се емпиризъм в Религията? Каква е нуждата от лична опитност в процеса на ре - лигиозното развитие? Каква е връзката между понятията Религия, Всемирно Братство, Йерархия на Светлината? В своят източник религията разделя ли нещата на добро и зло, или не? Основателите на религии обикновени хора ли са, хора които са развили естеството си повече от масите, или същности от по-висш план, спуснали се с някаква цел сред нас? Какви са целите на религията отнесени към отделният човек, към земното човечество като цяло и към вселенският организъм в по-голям мащаб? Кой има нужда от религия? Защо? А кой няма нужда от религия? Ще ми е интересно да чуя отговори на тези въпроси! Благодаря! :)
Link to comment
Share on other sites

изкуство - сърце - жена - Любов

наука - ум - мъж - Мъдрост

религия - воля - дете - Истина

Изкуството, науката и религията са стълбовете на всеки социум. Но под понятието "религия" тук аз разбирам най-висшия и смисъл - като връзка между Любовта и Мъдростта. Религията в смисъл на духовното, Божественото, а не в църковния смисъл на думата.

Link to comment
Share on other sites

religio в първоначалното си староримско звучене няма много общо със значението, с което се използва днес. Доближавало се е по значение до това, което социолозите наричат "civil religion"- термин, използван за пръв път от Русо. Religio е била система от ритуали и символи, които са представлявали основните идентификационни елементи на обществото, тогава - на Римската империя. Схващала се е като отговорност на гражданина към държавата, доказателство за лоялност и обединение. В античността пренебрегването и игнорирането на "боговете, признати от държавата" се е считало за престъпление, за което първите християни в Рим са заплатили с живота си. Religio е вътрешна символна структура, която държи обществото сплотено и отпраща към свещената й основа. Следователно в историята до сега не е съществувало общество без религия.

езикова справка

religio - 1.добросъвестност 2. религиозност, благочестие 3. святост 4. светиня 5. съмнение, неувереност 6. престъпление срущу съвестта , вина, грях

етимология: re+ligo - "отново свързан" или "възстановена връзка"

Link to comment
Share on other sites

Религията - това според мен е едно цялостно усещане. Вяра, ценности, любов.... Не трябва да се търси смисълът на думата, а по скоро да се наднигне отвъд нея, да почувстваш нейното звучене, нейната хармония. Да - въпросите са много, но може би отговорът е един. Кой е той обаче, за съжаление не знам. И точно в неговото постоянно търсене може би накрая ще открием себе си!

Link to comment
Share on other sites

Възстановяване на връзката с Бога, ето същественото. Всичко останало в религиозните учения са думи, които биха могли да помогнат, но не и да го изпълнят. Това е идивидуален акт, постижим независимо от конкретната религия. Бих нарекла този акт още "Завръщане към Щастието" и "Завръщане към Себе Си". За да бъдем интегрирана, действена и послушна част от Бога обаче, е нужно да се изпълнят някои условия. Божието присъствие е с огромна сила, интензивност и висока честота, които не всеки може да понесе. Не можем да понесем цялата Любов и Светлина, които Бог има, затова ни се дава според готовността.

Мт 5:8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Който е изпитал поне малко от Божието присъствие, знае с каква любов и щастие се преизпълва и копнее винаги да е така.

Молитвата и някои видове медитация са средства, които човек от своя страна използва в опитите си за приближаване към Бога. Ради някъде бе споделил, че

За мен лично молитвата е и едно от най-приятните неща

Пожелавам на всички успех в този път и да можем да кажем:

Йоан 10

30 Аз и Отец едно сме.

:feel happy: Любов+Светлина+Мир+Радост :feel happy:

Link to comment
Share on other sites

според мен в днешно време религиите са изключително средство за управление на народните маси :thumb down: Няма спор, че голяма част от истината се е погубила или е преработена за комерсиални цели. Примерите са много - сватби, кръщенета, Ватикана, погребения, джихат. Грозно е човек да се възползва от човека, но може би това е пътя, за да се пресеем и научим на божиите послания. Да не забравяме и колко истини са засекретени от Божието слово. :hmmmmm::hypocrite:

Моля пишете на кирилица! Мнението е "преведено" на кирилица от модераторския екип.

Link to comment
Share on other sites

:)

Пожелавам на всички успех в този път и да можем да кажем:

Йоан 10

30 Аз и Отец едно сме.

Благодаря ви приятели.

Присъединявам се към пожеланията!

Бъдете здрави, силни, умни, смели и добри!

Link to comment
Share on other sites

Това по-долу са бележките ми от един дебат: "За или против религията" Те са само една много малка част от това което може да се каже по въпроса!

какво е религия: идва от латинската дума religare, която значи свързвам. Свързва какво с какво? Според нейната собствена терминология свързва човекът с душата и духа му. Свързва го със знанието за себе си и за вселената . Или според когнитивната психология – свързва тези три процента с които мозъкът ни функционира с останалите 97% от неразработени участъци в мозъка ни. Религията в чист вид няма нищо общо с църковността, с ритуалите и догмите, възникнали впоследствие, и които винаги изопачават една религиозна система и я затварят в тесните рамки на примитивизма, на ограниченото мислене. Църковността е по-скоро политическа организация и действително, както се твърди, е средство за контрол над масите и опиум за народа! Истинската религия е наука !

Каква е нуждата от религията в съвременният живот и общество? Голяма! Защо? Защото въпреки техническите постижения качеството на съзнанието не се е променило ни на йота и човекът в частност и обществото като цяло си остават същият дивак какъвто е бил и преди и вместо да гони мамутите по поляните с копията си ги гони на компютърният си екран. Защо човек е дивак? Защото е същият егоист и роб на страстите си примитив, какъвто е бил и преди хиляди години и второ, защото познанието му за самият себе си и Вселената качествено не се е изменило. Изменило се е количествено – това са научните открития, но качествено, тоест качествен скок в това познание няма…

Изложение: Ползата от Религията:

1) Mорално етични ценности които никоя друга форма на човешкото общество не може да предложи, поради простата причина че тези ценности са не само общочовешки, но и житейски, като тук разбираме живота в целокупността му, в космическият му пулс. А само религията – истинската религия има връзка с този живот, поради причината че основателите на религиите я имат!

Ценности: Братство, Любов, Състрадание, Единство, Красота, Хармония, Мъдрост, Саможертва в името на нещо по-велико от малкият индивид, трудолюбие, Взаимопомощ…

2) Вътрешно себепознание - религията е наука, и като такава, тя предлага методи и способи за познание – но това познание е познание на самият себе си – ортодоксалната наука се занимава с описание и изследване на процеса на живота извън човека, но не и на огромната бездна която представлява самият човек – едно междинно звено между външната наука и религията представляват философията и психологията. Психологията е един вид съвременна религия от най-научен и обоснован тип – но тя е в самото начало на развитието си …

Чрез способите си на вътрешно познание: медитация, съзерцание, работа с вътрешните сили, самонаблюдение и самоанализ, религията води човека до директно емпирично познание за вътрешните му структури, за вътрешните му носители на съзнание – това което в психологията се нарича много неясно и мъгляво несъзнателно, в някои религиозни системи като Йога, като Северните Будистки школи, като езотеричните християнски школи: розенкройцерството, богомилите, исихазма, е било подробно изследвано от дълги поколения изследователи, било е експлорирано, класифицирано, преживяно! Религията нарича тези си открития вътрешни структури, тела на човека, душа, дух, и ги определя като една по-истинска част от това, което наричаме Човек! Ако си служим с понятията на когнитивизма, тези структури са неразработените мозъчни зони и области!

3) Познание за живота, за Космоса, за мястото на човека в световният, космически организъм! Религията твърди че Космосът не е празно пространство от бездушни небесни тела, но че е обитаем, и то на различни степени на вибрационно равнище, понастоящем наричани измерения. Твърди че животът в целият Космос е свързан в хармонична единна структура, наричана от религията всемирно братство, и твърди че човекът, като недостатъчно развит и съзнателен, засега не се допуска в тази вселенска структура. Нашето човечество прилича на малка жабка, квакаща гордо от малкото си блатце – аз знам всичко, моето блато е всичко, аз съм най-великото творение на битието. Или, по местен шопски маниер: от Искъро по-дълбоко нема, тоест от моите малки тесногръди разбирания по-истински няма…!

Link to comment
Share on other sites

Принципно в религята като социален елемент или стълб,както казва по-горе Иво,няма нищо лошо.С религията винаги се е спеколирало и ще се спеколира.В миналото а и не само,религията е била нещото чрез което са били маниполирани милиони хора.

А към днешна дата,това е по-скоро криворазбран социален елемент.Само си помислете за какви сталпотворения става въпрос в църквите по време на големите църковни празници.И масата народ изобщо не знае какво прави в църквата.Това си е чист фарс :ph34r:

Link to comment
Share on other sites

Обаче в тази маса има и по-осъзнати, а те, дори и със самото си присъствие повдигат лекичко и масата... Ще е още известно време криворазбрана, докато от прекалена употреба се изтърка кривото... :harhar:

Link to comment
Share on other sites

Ами,Венци-направо ти се радвам на оптимизма.Явно наистина го вярваш,защото аз не мога да кажа същото за себе си.

Но за това света е толкова многолик и разнолик :hypocrite:

Link to comment
Share on other sites

Какво е религията? За повечето хора, дори и запалените "вярващи", тя е нещо доста субективно мъгляво, далечно непостижимо! Религията като цяло се е проваляла досега - колко индивиди са успявали да постигнат това ресвързване - нищожно малко! Може би епохите са били такива, може би човечеството ни е умишлено захлюпено с тежкият щит на незнанието, но факт е че дори и сега - дори и следвайки най-висшите от Учителите, резултатите често остават желани, но непостигнати! Търсещият се моли, медитира, осъзнава вътрешните си енергии, канали, центрове, води морален живот, докато събратята му лишени от същият морал пуснат здрави корени в земята, той често витае в облаците, но само в тези на мечтите си, а не в тези на Небето ... Казва му се че това е нормално, че въпреки това той залага семена на причинно ниво и за в бъдеще те ще прорастат - винаги в бъдеще, в някой друг живот, може би! Една е несъмнената полза - появява се и се утвърждава тази естествена връзка със собствената душа на търсещия - макар и само като връзка, а не като реално преживяване. И все пак той чува за Ученици достигнали много по-далеч в пътя, за Ученици Виждащи, Лекуващи, Пътешественици в Безкрая! ПОнякога този търсещ, кандитат Ученик, си дава равносметка и се пита - ако направи ясна преценка и спре да вярва, но поиска доказателство - лично, опитно - какво ще му остане - не остава много - и се пита дори - а какво ако тези Учители не са част от цялата схема за манипулиране - какво ако материалистите са прави - защо не - какво струва вярата без знанието - нищо! Но тогава в ръцете му попада книга, текст, който му показва стъпка в пътя, пробива лъч в копнеещата бездна на съзнанието му, отваря дупчица в затвора на ума му - и Истината - жадуваната, бленуваната Свобода, Знание биват зърнати за миг от окото на душата му - затворник! И той събира сили и става и продължава стремежа си - всред мрака на адските вертепи, наречени живот и общество...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

По мое лично субективно и никого неангажиращо с твърденията си мнение, Истинската Религия е тази която синтезира противоположностите:Добро, Зло; Мъж, Жена ... Съвместява ги - не ги противопоставя, а определя мястото им в битието и индивидуалната психика! За такава приемам школата на Беинса Дуно например. А и всички езотерични школи, които стоят на същият синтетичен принцип!

За фалшива религия приемам тази, която разделя противоположностите, противопоставя ги в сблъсък и отречение. Тя е пълна с неразрешими противоречия и ги засилва до безкрай. Такава религия внася в психиката на човека разделение - буквално го разболява. По принципът "разделяй и владей", с който тя си служи, тя създава жестоко противоречие в човека и после му дава някакви насоки за действие, манипулира го! Това е принципът на управление и в политиката също така! Разделяй народите, насъскай ги един срещу друг, и после управлявай и двата лагера! Това е механизмът на възникване на всяка болест - и причина за много болести е именно фалшивата религия: човек обособява в себе си едно ядро - това което му се внушава да бъде - да е добър, светъл, чист ... и всичко друго което се появи в съзнанието му или на пътя му той отхвърля като нечисто и грешно. Да, но тъй като подсъзнанието на всеки е хилядократно по-силно от съзнанието, "лошите" мисли нападат постоянно! Ако успеем да ги отхвърлим в будно състояние, проникват в сънищата ни! Ако продължаваме да следваме тази наистина черна политика на борба със злото и себеразцепване(което си е пряк механизъм на болестообразуване), ако имаме по-силна воля да си наложим да мислим само чисти мисли и водим само чист живот, ттова неминуемо разболява човек - защото подсъзнателните мисли, нагони и желания биват изтласквани в подсъзнанието от редакцията на морала ни. Ние продължаваме да се съпротивляваме , да не ги осъзнаваме, да отричаме че са част от нас, и те ни разболяват - водят до неврози, шизофрения, рак, до всички видове болести(излиза че собствениците на лекарствената индустрия са много доволни от тази политика-а те са същите които ч поддържат на различни нива - Илюминати, другата ложа)! Разделяй и владей - раздели, разцепи човешкото съзнание и го владей - ето каква брилянтна сатанистка тактика, мили приятели!

С последното в никакъв случай не агитирам никого към разгулен живот - моля да не бъда разбиран грешно. Ще се поясня с пример: Имаме двама Ученика, вървящи по пътя - външно, по поведение и двамата следват един и същ живот - на въздържание, пост, медитация, доброта! Но само външно! Тънката вътрешма разлика е че единият подтиска, отрича и се саморазрушава, а другият приема реално ставащото в съзнанието му на всички нива, както и в света около него и трансформира, сублимира импулсите на подсъзнанието си! И резултатът в първият случай е неизбежен провал и разболяване(изпитал съм доста от кошмарната стратегия на разцепването -и вие също, сигурен съм!), а във вторият растеж и себеовладяване! Nosce te Ipsum, както пише едно момиче от този форум - Опознай Себе си! Ом Шанти!

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 5 months later...

:v: Съгласна !

Все пак , обществото ни има нужда от религия . В момента официалните религии по света , са може би много по - нужни от когато и да било , хората имат нужда от храмове , от свещенни лица , които да изнасят литургии , да им кръщават децата , да ги женят и да им дават обещания за един по - добър свят .

От всички религии на света , смятам нашата - Православното християнство за най- съвършена , и изповядвам нея , като убеждения приемам много източни философи , окултни школи , черпя знания от тях . Знанието на Учителя , намирам за най- близко като философия до нас и себе си. Трябва да сме горди , че си имам свой , философ - ,Учител . не малко държави нямат такъв .

По повод православната християнска религия , намирам , че е най - истинна , най - чиста и най- висша като ценности . Но за жалост мисля , че е твърде остаряла като

начин на поднасяне и трактовка . В смисъл приемам всичко , за вярно , каквото е казано в библията , но мисля , че тя е написана за Човека от 2. 3, 4 ----- 18 век , оттам насетне , хората май- знаят все повече и повече и не се задоволяват само с библията .

Четат и езотерика . Много пъти съм била обвинявана от православни християни , че не вярвам 100 % в Бог , щом чета и други книги освен Библията . Но аз винаги отговарям , че Господ е един и аз вярвам само и единствено в Него , но по един начин хорат са писали за Бог в Индия , по друг в Арабия , по трети в Европа .

Вярвам в световната религия , на планетата Земя - Любовта . :)

Link to comment
Share on other sites

Guest Guest

не малко неща във връска с религии са привнесени от по късно - примерно в каталицизма на един събор че човек не е дух душа и тяло, а само душа и тяло! на друг събор - за прераждането, др.

според Учителя има 4 типа хора - старозаветни, новозаветни, праведни и ученици. (съборни беседи 1925г.)

между тях има разлика.

За някоя може това да е първия живот в който става вегетарианец, друг може да и работил духовно неедин живот.

дали е нужно на Бог курбан на Гергьовден?

"Единствената религия е диамантената воля"
Link to comment
Share on other sites

дали е нужно на Бог курбан на Гергьовден?

Зависи на кой Бог служи човек ?

Ако служи на Истинския вечно жив Бог " - на него жертва не му трябва от друго същество.

Защото :

" Жертва на Бога е Дух съкрушен и сърце смиренс. "

Това дето го правят на гергьовден буквално е старозаветната жертва. Страшно много хора взимат символа за реалната действителност.

А цялата Библия е изтакана от символи ...

Link to comment
Share on other sites

Зависи на кой Бог служи човек ?

Ако служи на Истинския вечно жив Бог " - на него жертва не му трябва от друго същество.

Защото :

" Жертва на Бога е Дух съкрушен и сърце смиренс. "

Това дето го правят на гергьовден буквално е старозаветната жертва. Страшно много хора взимат символа за реалната действителност.

А цялата Библия е изтакана от символи ...

:thumbsup2::thumbsup2::thumbsup2:

:smarty::yinyang::smarty:

Link to comment
Share on other sites

Онова, което в съвременния свят се търси в езотериката е всъщност автентичното религиозно чувство.

Езотерикът разпознава в религията нейната закостеняла институционалност, догматиката й, както и опасението, че зад готическите и православни крепости се крие отровният дух на манипулацията.

Църквата и ортодоксалните вярващи недоумяват откъде идва самомнението на езотериците да продуцират “откровения”. Как така всеки човек се предоверява на вътрешните си импулси и не взема предвид опасността от дяволското шепнене изпод сърцето.

Макар в езотериката да се прокрадва наукоподобен характер, тя пренебрегва основното правило на науката: точност(повтаряне на резултатите при безкраен брой опити), както и трезва интерпретация(отказ от всяка спекулативна, емоционална настройка при тълкуването на получените резултати).

Религията почти откровено противоречи на науката. Тя счита, че добива своето знание непосредствено, докато и най-извисената и проникновена наука добива своето опосредствано.

Религиозният човек често се оказва този-който-не-иска-да-мисли, или този-който-се-е-пристрастил-към-старото.

Езотерикът обикновено е онзи-който-иска-свободата-на-атеизма, но и онзи-който-се-страхува-от-такава-свобода.

Ученият най-често е човекът-самота, човекът-резултати. Психологически, за него науката е майка, която не би трябвало да поражда загадки – ученият желае майката да е предсказуема.

Нито религиозният човек, нито езотерикът, нито ученият в тяхната конкретност ще помогнат да разберем що е религия и в какво се изразява усилието й за “свързаност”, що е езотерика и как постига тя “скритостта”, какво е наука и как тя “вниква” в нещата от живота.

Според мен винаги е било нужно първо да повярваш, а сетне да разбереш! Или моята вяра е винаги с щипка повече от моето разбиране.

Link to comment
Share on other sites

Макар в езотериката да се прокрадва наукоподобен характер, тя пренебрегва основното правило на науката: точност(повтаряне на резултатите при безкраен брой опити), както и трезва интерпретация(отказ от всяка спекулативна, емоционална настройка при тълкуването на получените резултати).

не, истинската езотерична наука разполага с конкретни духовнонаучни методи.

Езотеричния изследовател с напълно развити способности за свърхсетивно изследване може да даде конкретни резултати.

Според мен винаги е било нужно първо да повярваш, а сетне да разбереш! Или моята вяра е винаги с щипка повече от моето разбиране.

мъдростта е по-високо поле от вярата. нейното придобиване касае работа, центрове, др.

(нещата такива каквито са)

Трябва ли да вярваме в гравитацията? :)

с нея може да се съобразяваме(или преодоляваме - който е готов/способен).

Link to comment
Share on other sites

"Днес мнозина говорят за окултната наука, без да са се справили с противоречията си, БЕЗ ДА ПОЗНАВАТ ИСТИНАТА.

Що е окултната наука? Окултната наука е пособие на Божествената наука, както сегашната наука е пособие на окултната. Пред окултната, днешната наука е като дете, което едва сега започва да се учи. Такова е отношението на окултната наука пред Божествената. Изправен пред тази наука, окултистът е като малко дете, което едва сега започва да учи.

Обаче, сегашния човек, със своя ум и със своето сърце, със сегашното си разбиране и възпитание, не може да се домогне до тази наука.

Тя не се предава по обикновен начин.

Пък и да ви се предаде, вие не можете да я задържите, не можете да я носите.

Как ще носите един тон злато на гърба си? Ако искате да го пренесете на части – то не се дели, не се реже. Ще стоите пред златото и ще го гледате, ще го желаете, но не можете да го постигнете.

Пък и трябва да го пренесете в дома си.

Такова нещо представлява Божествената наука за непозготвения: чува, вижда, пипа, но не може да я възприеме.

За да възприеме Божествената наука, човек трябва да има в себе си такъв елемент, чрез който да влезе в контакт с нея."

беседа ?Направление на истинския живот?

Дънов

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...