Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

855 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 276 прегледа
  • 6 отговора
  • 252 прегледа
  • 6 отговора
  • 303 прегледа
  • 7 отговора
  • 309 прегледа
  • 4 отговора
  • 324 прегледа
  • 6 отговора
  • 247 прегледа
  • 6 отговора
  • 311 прегледа
  • 6 отговора
  • 286 прегледа
  • 6 отговора
  • 282 прегледа
  • 6 отговора
  • 245 прегледа
  • 6 отговора
  • 284 прегледа
  • 6 отговора
  • 302 прегледа
  • 6 отговора
  • 285 прегледа
  • 7 отговора
  • 309 прегледа
  • 6 отговора
  • 295 прегледа
  • 6 отговора
  • 301 прегледа
  • 7 отговора
  • 316 прегледа
  • 6 отговора
  • 295 прегледа
  • 6 отговора
  • 333 прегледа
  • 6 отговора
  • 359 прегледа
  • 6 отговора
  • 324 прегледа
  • 6 отговора
  • 321 прегледа
  • 6 отговора
  • 359 прегледа
  • 6 отговора
  • 339 прегледа
  • 6 отговора
  • 416 прегледа
×