Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

823 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 291 прегледа
  • 6 отговора
  • 295 прегледа
  • 6 отговора
  • 358 прегледа
  • 6 отговора
  • 340 прегледа
  • 6 отговора
  • 309 прегледа
  • 6 отговора
  • 365 прегледа
  • 11 отговора
  • 340 прегледа
  • 6 отговора
  • 311 прегледа
  • 6 отговора
  • 341 прегледа
  • 7 отговора
  • 351 прегледа
  • 6 отговора
  • 354 прегледа
  • 6 отговора
  • 325 прегледа
  • 6 отговора
  • 307 прегледа
  • 7 отговора
  • 411 прегледа
  • 6 отговора
  • 400 прегледа
  • 6 отговора
  • 356 прегледа
  • 6 отговора
  • 349 прегледа
  • 6 отговора
  • 340 прегледа
  • 6 отговора
  • 355 прегледа
  • 6 отговора
  • 304 прегледа
  • 6 отговора
  • 391 прегледа
  • 6 отговора
  • 363 прегледа
  • 6 отговора
  • 362 прегледа
  • 6 отговора
  • 460 прегледа
  • 6 отговора
  • 381 прегледа