Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

793 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 322 прегледа
  • 8 отговора
  • 395 прегледа
  • 6 отговора
  • 301 прегледа
  • 6 отговора
  • 246 прегледа
  • 6 отговора
  • 269 прегледа
  • 6 отговора
  • 295 прегледа
  • 6 отговора
  • 258 прегледа
  • 6 отговора
  • 320 прегледа
  • 7 отговора
  • 306 прегледа
  • 7 отговора
  • 272 прегледа
  • 6 отговора
  • 291 прегледа
  • 6 отговора
  • 291 прегледа
  • 6 отговора
  • 319 прегледа
  • 6 отговора
  • 337 прегледа
  • 6 отговора
  • 281 прегледа
  • 6 отговора
  • 294 прегледа
  • 6 отговора
  • 281 прегледа
  • 6 отговора
  • 315 прегледа
  • 6 отговора
  • 325 прегледа
  • 9 отговора
  • 351 прегледа
  • 9 отговора
  • 380 прегледа
  • 6 отговора
  • 319 прегледа
  • 6 отговора
  • 402 прегледа
  • 6 отговора
  • 372 прегледа
  • 6 отговора
  • 366 прегледа