Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

877 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 380 прегледа
  • 6 отговора
  • 394 прегледа
  • 7 отговора
  • 443 прегледа
  • 6 отговора
  • 382 прегледа
  • 6 отговора
  • 436 прегледа
  • 6 отговора
  • 411 прегледа
  • 7 отговора
  • 473 прегледа
  • 4 отговора
  • 434 прегледа
  • 6 отговора
  • 489 прегледа
  • 6 отговора
  • 499 прегледа
  • 6 отговора
  • 534 прегледа
  • 6 отговора
  • 603 прегледа
  • 6 отговора
  • 412 прегледа
  • 7 отговора
  • 474 прегледа
  • 6 отговора
  • 575 прегледа
  • 6 отговора
  • 583 прегледа
  • 6 отговора
  • 427 прегледа
  • 6 отговора
  • 492 прегледа
  • 7 отговора
  • 602 прегледа
  • 6 отговора
  • 536 прегледа
  • 6 отговора
  • 491 прегледа
  • 6 отговора
  • 424 прегледа
  • 6 отговора
  • 569 прегледа
  • 6 отговора
  • 457 прегледа
  • 6 отговора
  • 529 прегледа
×