Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

864 теми в този форум

  • 7 отговора
  • 258 прегледа
  • 6 отговора
  • 228 прегледа
  • 6 отговора
  • 217 прегледа
  • 6 отговора
  • 250 прегледа
  • 6 отговора
  • 323 прегледа
  • 7 отговора
  • 311 прегледа
  • 6 отговора
  • 282 прегледа
  • 6 отговора
  • 269 прегледа
  • 6 отговора
  • 254 прегледа
  • 6 отговора
  • 304 прегледа
  • 6 отговора
  • 270 прегледа
  • 6 отговора
  • 330 прегледа
  • 7 отговора
  • 328 прегледа
  • 4 отговора
  • 351 прегледа
  • 6 отговора
  • 267 прегледа
  • 6 отговора
  • 332 прегледа
  • 6 отговора
  • 319 прегледа
  • 6 отговора
  • 304 прегледа
  • 6 отговора
  • 264 прегледа
  • 6 отговора
  • 303 прегледа
  • 6 отговора
  • 314 прегледа
  • 6 отговора
  • 302 прегледа
  • 7 отговора
  • 338 прегледа
  • 6 отговора
  • 315 прегледа
  • 6 отговора
  • 310 прегледа
×