Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

798 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 244 прегледа
  • 7 отговора
  • 280 прегледа
  • 6 отговора
  • 282 прегледа
  • 6 отговора
  • 341 прегледа
  • 6 отговора
  • 303 прегледа
  • 6 отговора
  • 344 прегледа
  • 8 отговора
  • 411 прегледа
  • 6 отговора
  • 310 прегледа
  • 6 отговора
  • 254 прегледа
  • 6 отговора
  • 276 прегледа
  • 6 отговора
  • 304 прегледа
  • 6 отговора
  • 262 прегледа
  • 6 отговора
  • 339 прегледа
  • 7 отговора
  • 310 прегледа
  • 7 отговора
  • 281 прегледа
  • 6 отговора
  • 298 прегледа
  • 6 отговора
  • 297 прегледа
  • 6 отговора
  • 329 прегледа
  • 6 отговора
  • 351 прегледа
  • 6 отговора
  • 290 прегледа
  • 6 отговора
  • 299 прегледа
  • 6 отговора
  • 285 прегледа
  • 6 отговора
  • 322 прегледа
  • 6 отговора
  • 327 прегледа
  • 9 отговора
  • 374 прегледа