Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

807 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 292 прегледа
  • 6 отговора
  • 284 прегледа
  • 6 отговора
  • 286 прегледа
  • 6 отговора
  • 246 прегледа
  • 6 отговора
  • 307 прегледа
  • 6 отговора
  • 282 прегледа
  • 6 отговора
  • 296 прегледа
  • 6 отговора
  • 360 прегледа
  • 6 отговора
  • 324 прегледа
  • 6 отговора
  • 281 прегледа
  • 7 отговора
  • 327 прегледа
  • 6 отговора
  • 320 прегледа
  • 6 отговора
  • 397 прегледа
  • 6 отговора
  • 345 прегледа
  • 6 отговора
  • 363 прегледа
  • 8 отговора
  • 447 прегледа
  • 6 отговора
  • 336 прегледа
  • 6 отговора
  • 268 прегледа
  • 6 отговора
  • 289 прегледа
  • 6 отговора
  • 335 прегледа
  • 6 отговора
  • 282 прегледа
  • 6 отговора
  • 390 прегледа
  • 7 отговора
  • 333 прегледа
  • 7 отговора
  • 302 прегледа
  • 6 отговора
  • 323 прегледа