Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

816 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 286 прегледа
  • 6 отговора
  • 309 прегледа
  • 7 отговора
  • 327 прегледа
  • 6 отговора
  • 331 прегледа
  • 6 отговора
  • 301 прегледа
  • 6 отговора
  • 279 прегледа
  • 7 отговора
  • 369 прегледа
  • 6 отговора
  • 364 прегледа
  • 6 отговора
  • 322 прегледа
  • 6 отговора
  • 329 прегледа
  • 6 отговора
  • 319 прегледа
  • 6 отговора
  • 326 прегледа
  • 6 отговора
  • 282 прегледа
  • 6 отговора
  • 363 прегледа
  • 6 отговора
  • 329 прегледа
  • 6 отговора
  • 331 прегледа
  • 6 отговора
  • 413 прегледа
  • 6 отговора
  • 354 прегледа
  • 6 отговора
  • 310 прегледа
  • 7 отговора
  • 360 прегледа
  • 6 отговора
  • 342 прегледа
  • 6 отговора
  • 460 прегледа
  • 6 отговора
  • 394 прегледа
  • 6 отговора
  • 393 прегледа
  • 8 отговора
  • 481 прегледа