Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

803 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 287 прегледа
  • 6 отговора
  • 262 прегледа
  • 6 отговора
  • 267 прегледа
  • 6 отговора
  • 302 прегледа
  • 6 отговора
  • 298 прегледа
  • 6 отговора
  • 266 прегледа
  • 7 отговора
  • 299 прегледа
  • 6 отговора
  • 299 прегледа
  • 6 отговора
  • 370 прегледа
  • 6 отговора
  • 321 прегледа
  • 6 отговора
  • 350 прегледа
  • 8 отговора
  • 427 прегледа
  • 6 отговора
  • 322 прегледа
  • 6 отговора
  • 259 прегледа
  • 6 отговора
  • 283 прегледа
  • 6 отговора
  • 316 прегледа
  • 6 отговора
  • 273 прегледа
  • 6 отговора
  • 371 прегледа
  • 7 отговора
  • 320 прегледа
  • 7 отговора
  • 290 прегледа
  • 6 отговора
  • 309 прегледа
  • 6 отговора
  • 305 прегледа
  • 6 отговора
  • 344 прегледа
  • 6 отговора
  • 366 прегледа
  • 6 отговора
  • 303 прегледа