Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

845 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 248 прегледа
  • 6 отговора
  • 262 прегледа
  • 6 отговора
  • 254 прегледа
  • 7 отговора
  • 275 прегледа
  • 6 отговора
  • 252 прегледа
  • 6 отговора
  • 262 прегледа
  • 7 отговора
  • 286 прегледа
  • 6 отговора
  • 268 прегледа
  • 6 отговора
  • 290 прегледа
  • 6 отговора
  • 325 прегледа
  • 6 отговора
  • 288 прегледа
  • 6 отговора
  • 290 прегледа
  • 6 отговора
  • 308 прегледа
  • 6 отговора
  • 308 прегледа
  • 6 отговора
  • 382 прегледа
  • 6 отговора
  • 308 прегледа
  • 6 отговора
  • 294 прегледа
  • 6 отговора
  • 288 прегледа
  • 7 отговора
  • 377 прегледа
  • 7 отговора
  • 399 прегледа
  • 6 отговора
  • 376 прегледа
  • 6 отговора
  • 362 прегледа
  • 6 отговора
  • 363 прегледа
  • 6 отговора
  • 431 прегледа
  • 6 отговора
  • 433 прегледа
×