Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Изнамериха ваксина против влечението към духовното


Recommended Posts

Рудолф Щайнер. В лекция 13 от цикъла „Духовете на мрака“ той казва:

„По лицето на Земята се разиграват сложни процеси и събития и Духовете на Светлината участват в тях по един правилен начин, обаче Духовете на Мрака се стремят да внесат в тези процеси и събития пълна обърканост, пълно безредие. Аз вече посочих един пример за такова безредие, и той е наистина парадоксален. Занапред човешките тела ще се развиват така, че те ще стават все по-отворени за влиянията на Духовния свят, но на свой ред материалистичният светоглед, който ще се разпространява все повече и повече, следвайки указанията, идващи от Духовете на Мрака, ще работи срещу тях, и то с материални средства. Ето защо Духовете на Мрака ще инспирират своите, бих казал, хазяи – хората, в които те пребивават – да изнамерят
такива лекарствени средства, с които да имунизират децата. Така че още в ранна възраст поривът към спиритуалност, към духовност, да бъде окончателно прекъснат
.

Както днес телата биват имунизирани срещу една или друга болест,
в бъдеще децата ще бъдат имунизирани с определена субстанция – тя ще бъде произведена на всяка цена
, така че чрез тази имунизация хората ще бъдат предпазени от склонността да пораждат в самите себе си всевъзможните глупости, свързани с духовния живот. Естествено тук „глупости“ е казано от гледната точка на крайните материалисти. [...]

Основната тенденция е ясна. Д
а се открият такива лекарствени средства, които след съответните имунизации ще блокират естествената склонност към духовни идеи, така че през целия си живот хората ще вярват единствено в сетивната материя. И както медицината е въвела масовата ваксинация срещу болести като туберкулозата, така в бъдеще ще се правят масови имунизации против влечението към духовния свят!
Този е само един от парадоксите, които ще зачестят още в близкото бъдеще, за да се внесе обърканост във всичко онова, което Духовете на Светлината свалиха долу на Земята след тяхната победа в Духовния свят.

Естествено, за целта трябва да бъде внесена преди всичко обърканост във възгледите, в светогледите на хората; преди всичко трябва да бъдат деформирани техните понятия, техните представи. Тук сме изправени пред една голяма, сериозна опасност и трябва да запазим пълно самообладание, пълна яснота на съзнанието. Точно в тази област от живота се подготвят бъдещите събития.“

Горните думи са казани на 17 октомври 1917 г.

А на 13 април 2005 година – едва в първото десетилетие на третото хилядолетие – един учен, на когото името засега не е известно, изнася лекция в Пентагона, за да представи предмета на своята разработка:ваксината FunVax. Най-вероятно ученият, скоро след като информацията за FunVax се разпространи и достигне до повече хора, ще бъде идентифициран. Но по-важна от името му е идеологическата му закваска, а вероятно тепърва ще се проследяват и връзките му със знайни или незнайни тъмни организации.

Изгледайте видеото долу, което беше пуснато съвсем наскоро – преди броени дни, но вече успя да разтърси мнозина, включително мен

FunVax – съкращението не идва от думата fun (забава, въпреки че тези, които я разработват може и да се забавляват), а означава Fundamentalism Vaccine. Ваксина срещу религиозния екстремизъм. А що е религиозен екстремизъм? Да изгаряш книги и библиотеки като Александрийската, да се самовзривяваш заради няколко девственици на оня свят, да си убеден, че си свидно чедо на Бога, а хората от други народи са плюнки и животни? Може би – поне за мен това са най-честите проявления на религиозния екстремизъм.

Но ученият, водещ презентацията за Пентагона, дава други определения. Още в началото на монолога си той не прави никаква разлика между религиозното чувство като цяло и фундаментализма (екстремизма). Например той казва: „А тази графика ни показва човек, който не е фундаменталист, не се определя като религиозен…“ Точно от минута 3:00 на клипа монологът продължава с прокарването на същите убеждения:

„Вирусът
(който представлява и самата ваксина)
ще имунизира срещу този ген VMAT2
(наричан още Божия ген)
и резултатът ще е този, който показах – фанатикът ще бъде превърнат в нормален човек.“

Казано с други думи, ваксината по химически път и чрез въздействие върху допамина, катехоламините, серотонина и други невромедиатори ще неутрализира действието на гена, свързван с проявлението на религиозните чувства и отношения. Така всеки, който е вярващ („екстремист“ според цитирания учения), ще бъде превърнат в „нормален човек“ (отново според личните убеждения на учения за „нормалност“). Подробностите от областта на химията и биологията са от статията в New York Times.

Тук е важно да се уточни, че от клипа стават ясни още две съществени неща: 1) ученият и неговият екип вече са получили предложение от Пентагона (proposal) за финансиране на разработката; 2) ваксината-вирус може да се разпространява по въздуха, както се разпространява грип, като ученият директно прокарва идеята по този начин безогледно да бъде осакатено населението на Афганистан и тем подобни „екстремисти“.

Наречете го „религиозен екстремизъм“, но „чувствам с Божия си ген“ (колко глупаво звучи, нали?), че от „горе“ искат да направя поредната лека корекция в приоритетите.

Цялата статия и видео:

http://www.ivanstame...m/2011/06/3007/

Edited by Мария-София
Link to comment
Share on other sites

Въпрос: защо Щайнер посажда идеята за подобна "ваксина"? Ако действително съществуването на "ваксината против влечението към духовното", е нещо, което той не желае, защо прокарва идеята за откриването и използването й???

Link to comment
Share on other sites

"Прокарва идея за откриването и използването" не е особено точно казано, по-скоро такова нещо изобщо няма. Ако се прочетат някои лекции от цикъла преди тази, става ясно, че Щайнер е бил наясно, че още по негово време вече тази идея е била "прокарана", в смисъл, че се е работело по нея. Той казва на едно място, че средствата за постигане на това вече са налице. На друго говори за това, че има такъв план, който рано или късно да включва употребата на такава ваксина. От там е логично, че вариантът той да си мълчи и да се надява, че така никой няма да се сети за тази възможност изобщо не е можел да свърши работа. Също така, от други книги на Щайнер става ясно, че той е знаел някои от плановете на различни групи - с добри и не дотам (или никак не) добри намерения. Мисля, че е напълно ясно, че единственото правилно нещо, което е можел да направи, е да предаде информацията и да предупреди за тази опасност, която със сигурност е щяла да дойде (или ще дойде) рано или късно, независимо от това дали той е предупредил или не. Но така той е можел поне да подготви част от хората за това.

Отдавна си мислех да сложа този цитат от Щайнер, защото проблемите с ваксините станаха не един и два. А дали става въпрос точно за същата ваксина, все още не можем да сме сигурни, но почти ясно е, че говорим за същата насока. И все пак, въпросът е какво наистина може да се направи, за да се реагира адекватно относно този въпрос.

Edited by Florestan
Link to comment
Share on other sites

Въпрос: защо Щайнер посажда идеята за подобна "ваксина"? Ако действително съществуването на "ваксината против влечението към духовното", е нещо, което той не желае, защо прокарва идеята за откриването и използването й???

Станимир,

Може би е добре да обсъдим ваксината ,а не антипатията ти към Щайнер.

Edited by Мария-София
Link to comment
Share on other sites

"Прокарва идея за откриването и използването" не е особено точно казано, по-скоро такова нещо изобщо няма. Ако се прочетат някои лекции от цикъла преди тази, става ясно, че Щайнер е бил наясно, че още по негово време вече тази идея е била "прокарана", в смисъл, че се е работело по нея. Той казва на едно място, че средствата за постигане на това вече са налице. На друго говори за това, че има такъв план, който рано или късно да включва употребата на такава ваксина. От там е логично, че вариантът той да си мълчи и да се надява, че така никой няма да се сети за тази възможност изобщо не е можел да свърши работа. Също така, от други книги на Щайнер става ясно, че той е знаел някои от плановете на различни групи - с добри и не дотам (или никак не) добри намерения. Мисля, че е напълно ясно, че единственото правилно нещо, което е можел да направи, е да предаде информацията и да предупреди за тази опасност, която със сигурност е щяла да дойде (или ще дойде) рано или късно, независимо от това дали той е предупредил или не. Но така той е можел поне да подготви част от хората за това.

Отдавна си мислех да сложа този цитат от Щайнер, защото проблемите с ваксините станаха не един и два. А дали става въпрос точно за същата ваксина, все още не можем да сме сигурни, но почти ясно е, че говорим за същата насока. И все пак, въпросът е какво наистина може да се направи, за да се реагира адекватно относно този въпрос.

По времето на Щайнер може да се е работило върху ваксината, но на идеята не се е давала гласност, не е била подхранвана от множество съзнания, а и това че се е работело върху идеята не означава, че тези, които са работили с нея са можели да я реализират. Но с разгласяването й, шансът с идеята да се запознаят хора можещи да я реализират се увеличава и всъщност може би става неминуемо.

Дали Щайнер е желаел да предупреди хората не знам, но ползата за човечеството от подобни предупреждения обикновено е противоположна на желаната.

Link to comment
Share on other sites

Въпрос: защо Щайнер посажда идеята за подобна "ваксина"? Ако действително съществуването на "ваксината против влечението към духовното", е нещо, което той не желае, защо прокарва идеята за откриването и използването й???

Станимир,

Може би е добре да обсъдим ваксината ,а не антипатията ти към Щайнер.

Ами текстът от Щайнер е представен заедно с останалата част отнасяща се до „ваксината“. Статията по начина по който е представена всъщност е една огромна реклама на Щайнер.

Така или иначе обсъждаме „ваксината“. Аз само че смятам, че Щайнер има не по-малко участие, отколкото ученият, който я е изобретил. Ясно ми е, че над половината пишещи в този форум симпатизират на Р. Щайнер, но не виждам защо това трябва да ме спира да изкажа позицията си.

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Мислех,че сме във форум с духовни измерения,а не в бакалия,че да правим реклами на когото и да било.

Щайнер и въпросната ваксина са свързани от гледна точка на това,че той като ясновиждащ и ясночуващ е предупредил за това преди почти сто години .Единствения обяснил и Луцифер,и Ариман ,и духовете на мрака...кое-как-защо..

Щайнер е държал лекциите си както Учителя,пред ограничен брой хора,като първоначално не е имало замисъл да бъдат издавани като книги,до това се стига много по-късно.Така че информацията е била за тях , а не изнесена на всеослушание...

Тази битка намери своето отражение на Земята през 40-те, 50-те, 60-те и 70-те години (на 19 век) под формата на една нарастваща критичност, на едно нарастващо остроумие и т.н. Често съм посочвал следното: Зад видимата фасада на нещата се прониква не чрез спекулация, а само чрез истинско духовно наблюдение. Спекулацията на ума никога не би могла да се досети, че току-що изброените душевни качества, са само един вид продължение на битката, разиграла се в духовните светове поради необходимостта от регламентиране на кръвните връзки, размножението и т.н. Тези неща трябва да бъдат внимателно наблюдавани. Защото ако някой вярва, че би могъл да си обясни истинските зависимости между физическия и духовния свят с помощта на мозъчното мислене, той дълбоко се заблуждава.

Обикновено хората стигат до напълно погрешни изводи, понеже прибягват до всевъзможни схеми и външни логически правила, които са заимствани от принципите на естествената наука. Обаче тези правила са валидни само за физическия свят; те не са валидни за съотношенията между физическия и духовния свят.

Ето как изглежда идеалът, към който се стремят Духовете на мрака, особено след 1879 г., когато те са вече долу и се намират сред нас: “Ние трябва да изплетем една здрава мрежа от илюзии и с нея да покрием човешките мозъци и човешките сърца!”

Edited by Мария-София
Link to comment
Share on other sites

По времето на Щайнер може да се е работило върху ваксината, но на идеята не се е давала гласност, не е била подхранвана от множество съзнания, а и това че се е работело върху идеята не означава, че тези, които са работили с нея са можели да я реализират. Но с разгласяването й, шансът с идеята да се запознаят хора можещи да я реализират се увеличава и всъщност може би става неминуемо.

Дали Щайнер е желаел да предупреди хората не знам, но ползата за човечеството от подобни предупреждения обикновено е противоположна на желаната.

Мисля, че това просто не е логично. Първо, едно такова разгласяване на идеята не увеличава толкова много шанса да се запознаят с нея хора, можещи да я реализират. Всъщност, хората, които биха могли да свършат тази работа, могат да се намерят без такова разгласяване, а хората, които биха имали интерес от тази ваксина, биха ги намерили там, където е най-логично да се търси - при специалистите в съответните области. Естествено, може да намерят човек, който би бил склонен да го направи - но ако преди това идеята е разгласена, това с нищо не би променило нещата, освен с това, че е възможно все пак да се организира някаква съпротива. Ако не се лъжа, самият Щайнер казва, че възможността за тази ваксина я има - т.е. проблемът съвсем не е бил в това да се разработи тя - много лесно и много по-удобно е щяло да бъде тя да бъде разработена именно тайно. Но проблемът е бил в това, че хората могат да се заблудят и да не обърнат нужното внимание на тази ваксина. Със сигурност до нея е щяло да се стигне и без това, което е казал Щайнер - да се мисли, че то е помогнало с нещо е просто абсурдно. Ако аз имам план да направя нещо и зная как да го постигна (а в предишна лекция Щайнер казва за същия проблем, че възможностите за постигане на ваксината вече са налице), то абсолютно няма значение дали някой ще каже на другите, че аз имам този план или не за това дали аз ще го направя. Единствено той така би могъл да попречи, стига да успее да убеди другите, че аз не бива да го правя. Но ако не им каже, това съвсем не означава, че аз не мога да си разработя планчето, каквото и да е то. Така че едно такова изявление с нищо не може да утежни ситуацията, след като нещата са били налице. Всъщност, пак трябва да повторя, че това е било единственото правилно нещо, което би трябвало да изглежда логично в такава ситуация - защото така поне може да се организира съпротива. Ако се премълчат фактите за нещо, което така или иначе ще дойде, това да не би да помогне? Ако Щайнер си беше казал "Не искам да им казвам какви лошотии могат да им дойдат, защото ще се разстроят от това и ще дам възможност да мислят за това", само щеше да остави хората неподготвени срещу нещо, което е знаел, че има опастност да ги сполети. Мисля, че е излишно да се коментира, че именно едно такова мълчание не би било удачното в този момент.

А това, че малко повече хора могат да мислят за това, след като се дава гласност, мисля, че изобщо не е силен аргумент - или най-малкото задължително трябва да отстъпи пред това, че е много по-важно хората да са подготвени колкото се може по-добре за такива опасности. В крайна сметка, до огромна гласност не се е стигнало - Щайнер все още не се изучава в обществените училища, нали? - а от тези, които биха могли да научат за това, след като са им съобщени думите на Щайнер, много също не биха се наели (в крайна сметка, него не го четат предимно хора, които искат да разработват ваксини против човечеството) или не биха могли да разработват каквото и да е било. А тези, които биха прочели за тази идея от него и биха все пак се наели с това, защото имат желанието и знанията да го направят - те със сигурност биха били информирани и от съответните групировки, срещу които се е опитвал да действа и Щайнер. Така че дали първо са го чули от преразказ на негови думи или не - за тях това няма значение, ако тези групировки биха имали нужда от тях, то те биха чули това директно от тях рано или късно, в това няма защо да има съмнение.

Относно това, че така на идеята се дава гласност и тя се подхранва от множество съзнания, така обаче започва да се подхранва от много съзнания и идеята, че трябва да се внимава и че трябва да се противодейства на една такава потенциална вреда. Все още съзнанията, които подхранват тази идея не са и чак толкова много, за съжаление.

Във всеки случай, по-добре е човек да бъде информиран относно опасностите, които го грозят, отколкото да му се спести нещо, което така или иначе се подготвя срещу него. Ако аз зная, че един човек е измислил нещо, което може да се използва за недобронамерени цели и ако аз мога да разглася това на още десет човека с цел да ги предпазя, абсурдно е да се смята, че ако един от тези десет човека реши да повтори това, което вече е измислил първият човек, аз съм направил ситуацията по-лоша. Независимо дали от тези десет човека някой ще повтори това, което е направил първият, лошото вече е налице, докато ако аз дам гласност на проблема, с това поне помагат да се противодейства срещу нещо, за което така се придобива известна яснота. Ако аз си мълча, само мога така да изгубя възможността да организирам съпротива, но дори и тогава може накрая пак да излезе, че първият човек привлича на своя страна този един от тези десет и нещата са същите, каквито биха били и в другия случай, с тази разлика, че сега хората са напълно неподготвени за ситуацията. А дори би могло да стане по-лошо - поради неинформираността на хората, този човек би могъл да привлече на своя страна девет от десетте, като ги излъже. Естествено е, че единственото правилно действие е да се говори за проблема.

Edited by Florestan
Link to comment
Share on other sites

Мисля си, че ваксина против духовното не може да бъде намерена. НО може да се правят опити за влияние чрез ваксините-на физическо ниво, за психическо въздействие /и се правят!/. Да се препятства новото ДНК. Само, дето Бог е над доброто и злото, т. е. мрака няма шанс... Духът е бил винаги над и съм спокойна...

"В тази война, дето сега се води Бог ще победи!"-Учителя:dancing yes:

Ще ви прочета няколко стиха от Първото послание на Иоана, от 6-и стих [на 1-ва глава]. „Духът Божи“

Има неща, които се поставят на своето място, те са разбраните неща. Но има неща, които не се поставят на своето място – те са неразбраните неща. Ако не знаеш как да поставиш една мисъл на мястото ѝ, тя остава неразбрана; ако не знаеш как да поставиш едно чувство на мястото му, то остава неразбрано; и ако не знаеш как да поставиш една постъпка на мястото ѝ, и тя остава неразбрана.

Сега често казваме, че в света стават известни промени. Вярно е това. И промените, които стават, се отразяват върху човека. Ако отидете на Северния полюс, веднага ще се измени положението ви, ще почувствувате какво нещо е Северният полюс. Студът ще ви стисне и няма да имате същото разположение, каквото сте имали по-рано. Ще искате да имате дебели дрехи, кожух, здрави и дебели обуща, мазничка храна, която да произвежда повече топлина. Ако отидете на екватора, и там ще се измени положението ви. Там ще искате да облечете тънки дрехи, леки обуща, лека храна и т.н. Там пък има други опасности: може да ви ухапе някоя змия или да пострадате от друго нещо. Казвате: „Защо стават тези промени?“ – Защото не сте отишли на своето място. Вие сте застанали на мястото, за чиито условия не сте готови. Вие сте отишли неподготвени на Северния полюс и казвате: „Защо е студено тук?“ Това е северен полюс, какво търсиш тук? Северният полюс е място на студа. Студът показва, че си на Северния полюс.

Какво нещо е студът? Студът показва трезвата човешка мисъл. Който иска да развива мисълта си, да отиде на Северния полюс. Който иска да развива сърцето си, да отиде на екватора. Ако отидеш на Северния полюс и мислиш да развиваш любовни работи, ще се вцепениш. На Северния полюс няма любовни работи, там няма и разходки. Там не се говори много сладко и медено, там ще се съсредоточиш в себе си. Щом отидеш на екватора, там има условия за разходки.

Това са само обяснения, чрез които да ви станат ясни някои противоречия, които съществуват в духовния и във физическия свят. След всичко това ние казваме, че светът е тъй или иначе направен, не ни харесва. Светът е добре направен, но ние сме се преместили от едно място на друго и искаме светът да се мести така, както ние се местим. Ние искаме светът да се мени така, както ние се меним. Това е невъзможно.

...Ние, съвременните хора, трябва да насърчаваме добрите си подтици и побуждения. Не е достатъчно само да преподаваме. Какво е преподаването? Срещаме двама учители по педагогия. Единият прилага един метод: дебне само ученика, да го хване в престъпление и да го накаже. Другият прилага друг метод. Той не търси само слабостите на ученика, за да го накаже, но търси метод как да изправи неговите слабости. Той вижда, че един ученик се мъчи да отвори една каса и тихо се приближава при него. Потупва го по гърба и му казва: „Не се мъчи. Не виждаш ли, че касата не се отваря? Колко ти трябват?“ Ученикът се обръща и учудено поглежда учителя си. Последният продължава: „Защо се спираш пред тази каса? Не виждаш ли колко е упорита и своенравна? Тя не иска нищо да ти даде. За да вземеш нещо от нея, трябва с чук да я биеш. Когато имаш нужда от нещо, обърни се към мене, аз ще ти дам каквото и колкото ти трябват.“ Първият учител ще го предаде на полицията, да го турят в затвора, че направил престъпление. Днес се прилагат и двата метода, но кой от двата е за предпочитане? Вторият метод е на свободата и на знанието. Но на колко случая от десетте хиляди ще се употреби той, не зная. Що се отнася до първия метод, на дебненето, той навсякъде се употребява. Той се прилага не само в обществения живот, но и в религията. Навсякъде те дебне, питат те: „Ти какъв си, вярваш ли в Христа? Вярваш ли, че Христос е Син Божи? Какво мислиш за Него?“ – Какво ще мисля за Христа? Той е жив, преди 2000 години не зная какво е мислил Той, не съм говорил с Него. Има един стих от Евангелието, който казва: „Никой не познава Отца както Сина и никой не познава Сина както Отца.“ В друг стих е казано: „Никой не може да отиде при Отца, ако Синът не го е приел.“ Бог е виделина, а виделината е нещо разумно.

Казано е в Писанието: „Бог е виделина и никаква тъмнина няма в Него.“ Значи, в Бога няма никакви користолюбиви мисли да използува нещата. В Него всяко нещо е на мястото си. Или, с други думи казано: Всяка мисъл, която има зад себе си едно побуждение на Любовта, е Божествена. Всяко чувство, което има зад себе си едно побуждение на Любовта, е Божествено. И всяка постъпка, която има зад себе си едно побуждение на Любовта, и тя е Божествена. Във всяка такава подбуда е Бог на Любовта. Единственото същество, Което подтиква хората към добро, е Бог.

Всеки, който се отказва от закона на доброто, от подбудата на Любовта, той влиза във втория закон, в закона на противоречията и на ограниченията. От този закон се ражда злото. Като влезеш в областта на злото, ти се вече ограничаваш. Там, искашне искаш, трябва да направиш нещо. Там няма избор. Като дойде някой при тебе и ти иска доброволно помощ, не даваш, но ако ти покаже револвер, ще дадеш.

„Бог е виделина, и никаква тъмнина няма в Него.“ Ако ние искаме да влезем в областта на Любовта, там никаква тъмнина не трябва да съществува, ясно трябва да ни бъде. Преди повече от 20 години, иде при мене един учен българин и започва да ми говори върху научни работи. Това беше в Ючбунар. Той ми говори дълго време. По едно време ми каза: „Слушал съм за тебе, че виждаш много неща.“ – „Виждам както всички хора виждат.“ – „Не крий нищо от мене, но кажи ми, какво мисля сега?“ – Ще ти кажа какво мислиш. Точно в този момент ти мислиш: „На много места ходих, мнозина ме лъгаха. Чакай да видя и този какво ще ме излъже.“ Сега ще ти определя какви са качествата на онзи, който говори Истината, и на онзи, който лъже. Който лъже, бърза, а който говори Истината, оставя времето да говори за него. Хората на Истината работят във виделина, а хората, които не поддържат Истината, работят в тъмнина.Вие имате сега една такава скъпа работа – войната. Целият християнски културен свят се намира в обсадно положение. Всички части на света са размърдани. Какво ще придобие християнската култура от сегашната война? Нищо няма да добие. Милиони хора ще измрат, милиони тонове ще потънат във водите, милиони хора ще станат нещастни. Много хора се обезверяват, огрубяват. Всички правят това, което не трябва да се прави. Някъде падне бомба от 10 000 килограма тежест. Знаете ли какво нещо е да падне такава бомба? Пишат, че в Англия има един милион и 200 000 къщи разрушени. Знаете ли какво нещо представя това разрушение? При това между религиозните хора се води тази война.

Бият се сегашните християни и се питат кой ще победи. Значи, всеки иска да вземе надмощието. Смешно положение. Всички ще победите в гробищата.

Без Любов няма победа в света. Когато се говори за победа, аз поставям едно ново правило: победа има само в Любовта. Само Любовта побеждава. Само Любовта може да даде победа, но не в този смисъл, какъвто вие разбирате. Побеждавайте злото чрез доброто. Всеки момент имайте влияние върху вашия ум, върху вашето сърце. Да разбирате основните качества на вашата мисъл, да знаете права ли е вашата мисъл в даден случай или не е права. Да разбирате в даден случай право ли е вашето чувство или не е право. И най-после, да знаете права ли е вашата постъпка или не е права.

Казвам: Има неща у нас, в които трябва да се вслушваме. Има нещо дълбоко в човешката душа, което ни нашепва какво трябва да правим. Има неща, които засягат дълбоко човешкия ум, човешкото сърце и произвеждат приятни състояния. Но някой път това чувство произвежда един дисонанс и трябва да се вслушаме в него. Щом в човека се яви този дисонанс, той трябва да бъде внимателен.

Та казвам: Когато се говори за Любовта, трябва да се знае, че тя говори именно чрез това вътрешно чувство. Някои наричат това чувство интуиция, други – душа, трети – дух, четвърти – човешки ум, пети – космическо съзнание и т. н. Както и да го наричат, има нещо, което говори на човека. Човек расте именно в Божественото, което му говори. Децата, които се вслушват в Божественото, растат. Старите, които престават да вярват в него, преждевременно остаряват и главата им побелява.

Казва Иоан: „Бог е виделина, и никаква тъмнина няма в Него.“ Във виделината растат най-хубавите мисли, най-хубавите чувства и най-добрите постъпки. Във виделината идат най-големите добрини, които ние научаваме. Сегашният свят се нуждае от хора, които да носят запалените факли на Истината, да има повече свещи, да светят в тъмнината. Казвате: „Какъв трябва да бъде животът?“ Както звездите светят на небето, така и хората трябва да бъдат малки свещи. Колкото и да е малко това блещукане, по него хората могат да се ориентират. Някои хора са подобни на Месечината, други на Слънцето. Има едно слънце в човека, има една основна мисъл в човешкия живот, която е подобна на Слънцето. Тя е Божествена мисъл, тя е фар, който ориентира човека.

Та казвам: Хората на сегашните времена трябва да престанат да се безпокоят. Дойдат ли безпокойствия, радвайте се, че се безпокоите. Не е въпросът да избягваш безпокойствията, но като се безпокоиш, да се радваш, че се безпокоиш. Като скърбиш, да се радваш, че скърбиш; като гладуваш, да се радваш, че гладуваш. Каквото зло да ти се случи, да изпитваш приятност. В това се заключава добрият живот. Всеки може да влезе в този живот.

Съвременният човек се радва на противоречията в живота, защото Бог е в противоречията. Той не е в самите противоречия, но седи зад тях и наблюдава, иска да знае как ще ги разреши. Така постъпват и учителите.

Бог е виделина Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Ще прочета 12 глава от Евангелието на Матея (прочете до 9 стих) „По онова време в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците му като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат.“ Тъй се изявява, че те са правоверни. Не трябва да се късат класове в съботен ден, а лихви да се взимат от парите, то е позволено, но класовете да не се късат. (Прочете до 23 стих) „И в неговото име народите ще се надяват.“ Човек трябва да има нещо в себе си, на което всякога да се надява. Често вярващите страдат. То е една епидемия, както сегашната инфлуенца. Като те хване по някой път плачеш като говориш. Духът Божий

Може ли да осветите с вашата светлина една стая? Вследствие на малката светлина, която имаме, ние се препъваме. Някой път ние ходим с нашата светлина. Още слънцето на Бога не е изгряло в света. Още е нощ в света. Сега се приготовлява. Вие още не сте видели изгрева на Божественото слънце. Христос казва: „Аз съм виделината на света.“ Хубаво, Той като си замина, кой е виделината? Казва: „Ходете във виделината.“ Докато имате виделината, като се вземе виделината, със собствената си виделина ще ходите. Казвам: При сегашните условия ние ходим с онази светлина, която имаме в нашето съзнание. Малка е тази светлина. По някой път, когато вие сте скръбен, скръбта се дължи на малката светлина и на малката топлина, която имате. Сега доста физическа светлина имаме. На тази физическа светлина всички същества на земята еднакво се греят, трябваше и те да бъдат както е човекът, ако тази само светлина можеше да помага... Тази е обикновена светлина. Има една друга светлина, тя помага на човека в знанието. Тази обикновената светлина помага само за събирането на известни факти, но те остават неизяснени. Тази светлина въздействува на човека дотолкоз, доколкото въздействува вътре. Обикновената светлина в природата въздействува на житното зърно и то израства. Тя въздействува и на една песъчинка, но нищо не може да се развие от нея. Та казва: Във всинца ви трябва да се зароди желание. Вие имате желание, но вие нямате изработени методи вътре. Доколкото аз виждам на всичките хора им липсват методи. Запример, аз често съм забелязвал, религиозни хора са идвали при мене и по някой път те и себе си лъжат и другите лъжат. Някой идва при мене и за да ми въздействува, ще облече вехти дрехи, скъсани дрехи, обуща, пръстите излезли, да покаже, че много страда. Иска да му помогна. Аз виждам, че лъжата излязла през обущата. Други идат да просят, но са хубаво облечени, с хубави шапки, но и те просят. Те пък казват: Обичаме красотата, облякохме се, но не ни останаха пари за ядене. Ние обичаме хубаво да се обличаме. Не може ли да ни дадеш нещо? Сега вие, ако сте на моето място, как щяхте да постъпите? Аз може да ви дам едно кило жито, защото имам в тенекията, но пари нямам...

Сегашните хора още нямат представа за човешката душа. Божествената душа, която излязла от Бога. Те нямат ясна представа за нея. Най-първо трябва да видиш, дали в тялото има Божествена душа, да видиш там ли е душата или я няма. Защото има хора, при които душата я няма. По някой път, когато душата ви напусне, вие усещате в себе си празнота, животът изгубва смисъла. После пак се връща. Когато Божественото е вътре в човека, всичко върви много добре. Божественото когато напусне човека, веднага той се намира в безизходно положение. Казвам: Първото нещо се изисква да се образува една връзка между невидимия свят и човека. Като си на земята и имаш едно тяло, да знаеш, че зад тебе има една реалност, която може да ти помага. Ние седим и говорим за оня свят, нямаме философия. Уповаваме на този, на онзи, някой път се разколебаваме, тогава изгубваме вярата си. Не че вярата се изгубва. Става загасване по някой път и вярата потъмнява. От тези процеси, които стават, спре се токът и пак трябва да ходиш да правиш инсталацията. Лошите мисли прекъсват токовете. Една лоша мисъл прекъсне тока и трябва да знаеш това изкуство как да поправяш инсталацията, или пък трябва да търсиш някой да ти я поправи.

Казвам: Откакто Христос е дошъл на земята, има две хиляди години, какъв прогрес е направило човечеството? Онези, които сега се бият, са християни. Едно време са се били, казваме, че били варварски народи, сега християнските народи с висока култура се бият. И то най-модерно се бият. Трябва да бъдете сега в Англия, за да видите колко има заболели от сътресението на бомбите. Като се пръсне някоя бомба, които са наблизо, умствено заболяват. Сътресение стане в техния мозък. Казваме: Господ ще оправи света. По някой път аз ви говоря, че ще дойде Христос. За да се оправи светът, трябва да се приспи целият свят и да му се направи операция. Трябва да заспят хората. Смъртта, това е приспиване. По някой път аз съм привеждал примера, не се знае дали хората умират. На един богат човек в миналото един млад момък му служил десет години и той нищо не му плащал. Този момък си казал, че поне веднъж ще намери случай да набие богатия хубаво. Как тъй не плащаш за работата, която ти е свършена? Умрял богатия и по това време оставяли мъртъвците на гробищата да стоят. Чул момъкът за това и взел една тояга и отишъл на гробищата и започнал да го налага. Като го бил, богатият се съживил. Тръгнал си момъкът и богатият викал: Чакай, чакай. Казва: Аз съм онзи слуга, който десет години ти служи и ти не му плати. – Много ти благодаря, че дойде да ме биеш, защото, ако ти не беше дошъл, щяха да ме заровят жив. Отиват двамата в дома на богатия и той го надарява, че го бил. Вие сега ще разсъждавате, че не е хуманно, не е човеколюбиво. Човеколюбиво е да се накаже умрелият и да му се докаже, че трябва да плаща хубаво. Ако можеш с бой да съживиш един човек, набий го.

Сега вас не ви липсва интелигентност, знание и сила не ви липсва. Аз съм намерил погрешката къде е. Младата мома, която е ангажирана със своя възлюбен, няма време за другите. Като вземе да прави нещо, казва: Заета съм. – Мисли за него. Тя има него в ума си. Майка ѝ казва нещо, тя казва: Много съм занята, имам да се срещна някъде. Ние сега в света сме заети, ангажирани. От невидимия свят казват ни нещо, отговаряме: Много съм занят, да си уредя работите, да си уредя живота, че тогава ще служа на Бога. Ако аз съм на мястото на момата, никога не бих се обличал заради един, който не иска да служи на Господа. Като дойде той, ще туря скъсаните си дрехи, скъсаните обуща, тъй ще го посрещна. Като дойде онзи, който е готов всичко да жертвува заради Бога, тогава ще се облека хубаво. Аз бих желал всички да бъдете хубаво облечени. Когато ходим някой път със скъсани дрехи, любовта не работи в нас. Разбира се, една работа на любовта трябва да я правиш с най-хубавите дрехи. С каква дреха иде светлината от слънцето? – С най-хубавата дреха. С каква дреха иде водата? – С най-хубавата дреха. Плодните дървета когато цъфтят, с най-хубавата дреха са облечени. Казвам: За да служите на Господа, облечете се с най-хубавата дреха – най-хубавите мисли, най-хубавите чувства и най-хубавите постъпки. Всичко, което имате всичко, което не сте обличали, сега го облечете. Целият християнски свят, всичките християни днес ако имаха вярата, войната може да се прекрати. Ако искаха всички да концентрират ума си, войната ще спре. Но не искат. Чакат да дойде някой от някъде. Политика. Ние сме в състояние да оправим всичко. Ако днес християнските народи биха имали духа Христов – който няма духът Христов, не е Негов – ако целият християнски свят, 500 милиона хора, само да пожелаят и мирът ще дойде. Всички сега отлагат. Тази е Божия работа, казват. Божия работа е, тогава хората ще се приспят. Като дойде за един добър живот, казват: Още времето не е дошло. Има някои неща, които не зависят от нас. Но днес вие и аз какво трябва да направим? Ставате сутрин и казвате: Не зная какво да правя. Че днес какво трябва да направиш, трябва да ти е ясно. Мислите ли, че онзи ученик, който ходи в гимназията, не знае за всеки ден какви уроци има? Ние като станем сутрин не знаем какво да направим. Ние поддържаме,че Бог е дълготърпелив. Казваме, че ние сме родени от Бога. Как е възможно, родени от дълготърпелив, пък да не сме дълготърпеливи? Щом съм нетърпелив, не съм роден от Него. Казвате: Бог е всемъдър. Как е възможно да сме родени от Бога и да сме глупави? Значи не сме родени. Някой казва: Аз имам Божията любов. Казвам: За любовта няма нещо невъзможно. Тия неща като ги изясните в съзнанието си, в себе си ще чуете онзи Божествен глас. Той, Господ, не говори много. Божественият глас е като първия лъч на слънцето. Като се покаже и слънцето изгрява. Като видиш първия лъч, знаеш че слънцето изгрява, денят ще бъде хубав. Казвам: Вслушвайте се вътре. Днес трябва да разрешите всичките мъчнотии, които се изпречат и да ги разрешите правилно. Сега може да преведете следния пример. Представете си, че в някой топъл ден тръгвате за планината. Казвате: Топло е времето и не си вземате кибрит, мислите, че огън няма да ви трябва. Отивате сто–двеста души и само един взема кибрит. Като идете, времето се изменя. Кой ще бъде най-важният? Онзи, който носи кибрит, може да запали огън. Ако вашата любов не може да помогне на хората, не може да запали тяхното огниво, каква е тази любов? Казвате: Аз не мога да услужа на хората. Тя е човешка любов. Божията любов в даден случай услужва на всички. Тя е като ток, който се предава от единия край до другия. Ако вие почувствувате Божествената любов в него ден всички, които са в хармония с вас, веднага тази любов функционира навсякъде. И тогава вече думите на Христа имат смисъл. Казва, че каквото попросите, като вярвате, ще ви бъде дадено. Попросиш, което става, което не става, ще го коригираш. Няма да разправяш за неща, които не стават. Няма да правите опити за големи работи. Малки опити ще направите, да няма никакви изключения. В опита все ще попросите, като вярвате, ще ви бъде. На учениците си казва Христос: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ако кажете на тази гора премести се, ще се премести. Тази гора означава тези мъчнотии в сърцето, които нас ни се виждат, че са непреодолими.

Сега онова, което способните от вас сте разбрали, приложете го. Защото в приложението на Божия закон на любовта човек се подмладява, вътрешно душата се подмладява и човек се освобождава от несносните условия, които стесняват духа му и мислите му, големите противоречия, които съществуват. Малко хора ще намерите, които да са способни.

Тогава спрете се върху последните думи на прочетената глава: „Всеки, който изпълнява волята на Отца, той ми е майка, брат и сестра.“ Ако изпълним волята Божия, ние сме всички братя и сестри. Ако не изпълним волята Божия, братството още не сме възстановили в света.

Отче наш.

Трезво гледане Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Нещата не са само в зоната на ваксините.Методите за манипулация са на всички нива.

Сигурно сте гледали тези материали.

Видео ,отвори съзнанието си

http://star05.net/vi...hp?video_id=119

http://star05.net/videogallery.php?album_id=2

Edited by Мария-София
Link to comment
Share on other sites

Нещата не са само в зоната на ваксините.Методите за манипулация са на всички нива.

Сигурно сте гледали тези материали.

Видео ,отвори съзнанието си

http://star05.net/vi...hp?video_id=119

http://star05.net/vi....php?album_id=2

Чрез психогенни средства/оръжия се създават т.н. изкуствени Егрегори, които да държат съзнанието на хората в направления, които са удобни.

Бог също използва средства, като тумур на мозъка например, или като левкимията - за онези които застават срещу естеството на еволюцията, но пък и това е част от Божия план, сиреч предопределено.:yinyang:

Link to comment
Share on other sites

Чрез психогенни средства/оръжия се създават т.н. изкуствени Егрегори, които да държат съзнанието на хората в направления, които са удобни.

Ами, не знам защо е необходимо, след като с някои най-обикновени психологически похвати могат да се създадат съвсем естествени егрегори като например се всява страх от илюминати и заблудата, че съществуването им или съществуването на някаква ваксина може да повлияе на духовното развитие на индивида и на човечеството. Ако нещо повлиява това е посадената заблуда, а не илюминати, демони или нещо подобно.

Link to comment
Share on other sites

Не можем да отричаме желанието за влияние на някои сили, но ако при нас, вътре в нас има страх, значи те имат шанс да ни владеят. Нямаме достатъчно светлинка. Има си ги, но ако прекалено се втренчим в тях, то и те ще го направят...:whistling: Можем да кажем искрено и смирено-Прости им Господи, защото те не знаят, какво правят!-и да спасим душите си...

Но дуалното ни съзнание е причина да има добро/лошо...:feel happy: Работа над себе си и разширено съзнание....:sorcerer:

Казвам: Вие трябва да се спрете на научната страна. Аз харесвам учените хора в едно отношение: те правят малките работи ценни. Те не се занимават с големи работи. Богословите, запример, искат да знаят дълбоки работи за Бога. Учените хора, обаче не искат да се занимават с такива големи работи. Те казват: Тези работи не са за нашия ум. Те се занимават с атомите, с малките реакции, с растенията, с буболечките. Що се отнася за големи работи, те не се занимават с тях. Богословите се занимават с много големи философски работи. Учените хора не се занимават с въпросите, кой е прав и кой крив. Религиозните хора се занимават с въпросите, кой е прав и кой е крив. За да знае човек кой е прав и кой е крив, той трябва да бъде умен, силен, добър и справедлив. Ако човек е безсилен, ако няма никаква доброта в себе си, ако не е умен и ако няма никаква справедливост, как ще знае, кой е добър и кой не, или кой е прав и кой е крив? Сега не мислете, че това, което ви говорят, ще влезе в контраст с вашите възгледи. Има неща, с които не можем да влезем в контраст. Ние не можем запример, да влезем в контраст, в противоречие с водата, с въздуха, със светлината или с храната. Как ще влезете в конфликт със светлината? Как ще се карате със светлината? Невъзможно е да се караш със светлината. Това, което ти каниш, което само не идва при тебе, реално ли е или не?

Сега някой път вие искате да се проявите, да търсите своето право. Не търсете своето право. Никога не търсете своето право. Христос не търсеше своето право. От кого ще го търси? От Пилата ли? От еврейския народ ли? Но правата страна е, че Христос получи своето право. Тогава от невидимия свят изпратиха един пратеник до Христа, който да Му каже, че след две хиляди години всички хора на земята ще знаят, че Той е бил прав, а те са постъпили неправилно. И всичкият позор, който сега претърпиш, ще се превърне за твое благо. Какво искаш сега, да те пуснем на свобода или да те опозорят? – Да ме опозорят, нищо повече. Сега и на вас ще кажат същото, а именно, че след две хиляди години и вие ще придобиете всичко, каквото желаете, но сега още не.

Заведоха Исуса Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Нещата не са само в зоната на ваксините.Методите за манипулация са на всички нива.

Сигурно сте гледали тези материали.

Видео ,отвори съзнанието си

http://star05.net/vi...hp?video_id=119

http://star05.net/vi....php?album_id=2

Чрез психогенни средства/оръжия се създават т.н. изкуствени Егрегори, които да държат съзнанието на хората в направления, които са удобни.

Бог също използва средства, като тумур на мозъка например, или като левкимията - за онези които застават срещу естеството на еволюцията, но пък и това е част от Божия план, сиреч предопределено.:yinyang:

мдам, а тези филмчета са част от тези средства/оръжия.

Link to comment
Share on other sites

Не можем да отричаме желанието за влияние на някои сили, но ако при нас, вътре в нас има страх, значи те имат шанс да ни владеят. Нямаме достатъчно светлинка. Има си ги, но ако прекалено се втренчим в тях, то и те ще го направят...:whistling: Можем да кажем искрено и смирено-Прости им Господи, защото те не знаят, какво правят!-и да спасим душите си...

...

Да, желание за влияние има и не е само желание, а за съжаление се допуска реализирането му. Ние обаче трябва да знаем в какво се състои влиянието на тъмните сили, защото често го търсим там където го няма, а пропускаме да го забележим, когато го има. Най-често то се състои в отклоняване на вниманието от съществените и пряко зависещи от човека възможности за духовно развитие, като вниманието на хората се насочва към второстепенни и дори незначителни неща, чието влияние се раздува. Предоставя се информация, която не само че е съмнителна, но дори и в тази си част в коятохе достоверна не носи почти никакво положително знание.

Например тази тема. Добре, посочената "ваксина" може и да съществува; дори е възможно някой ден да се стигне до прилагането й. Това обаче не е положително знание. То не дава нищо на четящия го. С нищо не допринася за развитието му. Светът в момента е залят от подобна информация. Тя даже е модерна. Основополагащите духовни принципи обаче остават на заден план, а без тях всичко останало е нищо.

Хората постоянно биват бомбандирани с послания колко силни са тези или онези злонамерени организации. Да силни са, но само дотам докъдето се простират човешките слабости. Това се пропуска да се отбележи, а е важно, защото посочва единствения път за ограничаване на влиянието им. Други организации пък втълпяват, че връзката на човека с Бог едва ли не, изисква да сме някакви безволеви и безмозъчни нищожества и това се представя като смирение и като добродетел, докато силата - за порок. Без сила обаче нищо не може да си постигне - нито добро, нито зло, нито каквото и да е. В едно от клипчетата, към което имаше линк по-горе в темата, не можах да не забележа, отрицателното отношение към човешката индивидуалност с което завършваше и опита тя да се принизи и ограничи. И всичко това представено зад маската на борба срещу злото... Да, и доброто, и злото са в човека, но трябва ли да унищожим индивидуалността, вместто да се научим мъдро и отговорно да правим правилния избор?

Edited by Станимир
Link to comment
Share on other sites

Хората постоянно биват бомбандирани с послания колко силни са тези или онези злонамерени организации. Да силни са, но само дотам докъдето се простират човешките слабости. Това се пропуска да се отбележи, а е важно, защото посочва единствения път за ограничаване на влиянието им. Други организации пък втълпяват, че връзката на човека с Бог едва ли не, изисква да сме някакви безволеви и безмозъчни нищожества и това се представя като смирение и като добродетел, докато силата - за порок. Без сила обаче нищо не може да си постигне - нито добро, нито зло, нито каквото и да е. В едно от клипчетата, към което имаше линк по-горе в темата, не можах да не забележа, отрицателното отношение към човешката индивидуалност с което завършваше и опита тя да се принизи и ограничи. И всичко това представено зад маската на борба срещу злото... Да, и доброто, и злото са в човека, но трябва ли да унищожим индивидуалността, вместто да се научим мъдро и отговорно да правим правилния избор?

Не съм прочела някъде Учителя да ни казва, да унищожим индивидуалността. Пример- НО личностните чувства, които ни карат да се обиждаме, сърдим и налагаме не са на място-с тях е редно да се справим...:feel happy:Лични чувства, са завист, омраза, отмъщение... Те са признак на ограничено съзнание и лични интереси... Всеки различен е "враг".

Та, всеки има някои наследства и придобивки вътре в себе си, от миналото. Но, когато ги осъзнае може да работи и да ги използва за добро, тук вече е нужна светлината в ума.

Например аз имам голям инат, но защо да го ползвам, за да налагам на другите мои виждания, като може да споделя и дам свобода, всеки да разбира нещата по своя си начин. Но ината ми е нужен, за да не се спирам от първите негативни отсрещни реакции и контролиране, а да продължа да споделям...:whistling::feel happy:

За организациите-има си хора/духове на различни нива на съзнание, т. е. нисши и висши. Та, едните се стараят да пречат и придизвикват /така черпят от нас/, другите да светят и помагат... И ако ние вътре сме чисти ще привличаме горните, светлите, ако не-другите...:yinyang: Преминаваме през нисшите, естествено, но се учим, нали за това сме тук!:feel happy:

Силата иде пак от вътре - Сила на Духа, която помага да се изправяме и да решаваме задачите на живота. Но и сила на егоизма, която се стреми да черпи от другите и да налага...:dancing yes:

За тази тема и други подобни-да, има първоначално стряскащо влияние, но то е за добро/"положително знание", ако ни пробуди и ни накара да търсим разумно обяснение, да овладеем себе си и да пробудим съзнанието си, да не допускаме страх, /защото тогава сме подвластни на :ph34r:/.

Всеки човек прави избори в живота си-добри/лоши, но те са за да се научи да поема отговорност за действията си, за мислите и чувствата си. Бог дава всичко, но защо? - Да се учим! И да поемаме отговорност...

Правилно и неправилно, добро/лошо са относителни понятия, различни за всеки, но има принципни решения и разбирания, а не лични...:yinyang:

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Чрез психогенни средства/оръжия се създават т.н. изкуствени Егрегори, които да държат съзнанието на хората в направления, които са удобни.

Ами, не знам защо е необходимо, след като с някои най-обикновени психологически похвати могат да се създадат съвсем естествени егрегори като например се всява страх от илюминати и заблудата, че съществуването им или съществуването на някаква ваксина може да повлияе на духовното развитие на индивида и на човечеството. Ако нещо повлиява това е посадената заблуда, а не илюминати, демони или нещо подобно.

Така е Станимир. Има и тъй наречените от теб естетвени егрегори, нали това е ролята на Сатана, който е вътре в човека, т.е. на дуалистичното, егоизтично съзнание, което е заслепено от блясъка на сетивните удоволствия в материалния свят. Такъв вид съзнание въобще не му е еня за свързване с Твореца/със Себе Си.

В такив въд съзнание ДНК-то, онзи запис в него, дето копнее за Бога, все още не е активирана.

Тук обаче говорим за друго - за модолиране на ДНК, за генетично инжинерство, което окончателно да премахне този свитък от информация, този запис, та той и да няма възможност да бъде активиран, поради това, че ще бъде заличен, изтрит.

Тъй или иначе ДНК-то зависи най-вече от съзнанието и от неговите модели, а това се управлява от Бога, т.е. има Духовен свят, с който човек е свързан и която връзка не може да бъде заличена. Тази връзка ще възтанови естествето на нещата, макар че ще се мине и през въпросната опитност.:rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Трябва да подчертая, че все още не съм убеден, че точно въпросната ваксина е тази, за която говори Щайнер като възможност, въпреки че изглежда много вероятно тя да има нещо общо именно с това, което той предупреждава. В цитираната лекция, Щайнер не говори за ваксина против божествените дадености на човека, а за ваксина която може да постави известна преграда пред неговото отношение към духовното. В статията се говори за ваксина против религиозност и фанатизъм, практически така понятията се смесват и объркват. Дори от антропософска гледна точка има някои неща например в статията, която обяснява този ген, които практически клонят към чист материализъм - сякаш божественото се съдържа в един ген, в една купчина от химически органични съединения, които, макар и бидейки една много сложна комбинация от такива органични молекули, все пак са една форма, до която се е стигнало по пътя на еволюцията (абстрахирам се от това според кои теории и т.н.) и тя не единствената форма, която съществува на света. От друга страна, божественото трябва да се прояви чрез нещо и е ясно, че то може да прояви само чрез един подходящ, достатъчно пригоден за това приемник. Всъщност тези противоположности донякъде показват може би и двойнствеността на разделението Ариман-Луцифер. Ако човек каже - без да оправим първо тялото, да стане перфектно и такова, каквото искаме, няма какво да продължаваме да мислим за духовни идеали и прочие, той клони към Ариман, който има отношение към силата и страха. Но ако си каже - то божественото е вътре в мен, и да се нагълтам с пет кила токсини всичко си е о.к. и нищо не може да се промени в мен - тогава той клони към Луцифер, който има отношение към себелюбието. Защото божественото може и да е вътре в него, но някои неща остават непроявени, ако той не ги канализира по правилен път или ако той попречи на естественото развитие на своите заложби. Важно е в какво отношение застава човек спрямо Луцифер и Ариман, иначе всъщност той не може да си каже, че не бива да се занимава нито с единия, нито с другия, защото единият (Ариман)е силата, другият (Луцифер) е знанието. Но въпросът е как се съединява знанието със силата, както и как се съединява моралното с разбирането на нещата. Всяка ситуация е различна по себе си. В бъдеще предстои постепенно да се развива у хората отделното усещане за Луцифер и Ариман.

Та в този контекст, ако се каже, че божественото е извън някакви гени и ваксини - да, това е отричане на известно ариманическо влияние - което би гласяло например: "от данните на този ген зависи изцяло колко ще се проявят способностите у човека". Разбира се, човек не е само тяло, а и дух. Но от друга страна генът е даденост, която няма смисъл да се разваля, безсмислено е да се прави животът по-труден, отколкото трябва. Склонен съм да смятам, че една ваксина би могла да създаде достатъчно много затруднения на физическо ниво за проявата на някои духовни качества у човека - и ако тя усложни значително тяхното изявяване, тогава може много негови заложби да останат непроявени. Иначе ако той си мисли, че просто няма защо да се интересува от подобни неща, може да изпадне под луциферично влияние, подобно на това, което го кара да си повтаря, че дори и да се напълни с токсини и да яде храна крайно неподходяща за човешкия организъм, той пак си е същият дух и тялото му не може да му попречи. Но така в крайна сметка той няма да може и да прояви някои способности, като например концентрация и други.

Edited by Florestan
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...