Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Холистично лекуване


Recommended Posts

Напоследък става все по-популяна т.нар. холистичен подход към здравето на човека. Запознати ли сте какво значи холистична медицина? Какви видове холистинчи лечебни системи познавате?

Линк към коментар
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Отговори 64
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Драги Иво,

В никакъв случай не става дума за понятие "напоследък"

Това е характерно за всяко земно същество.В процеса на нашата технологична еволюция сме забравили доста неща.Свързани сме с духа и не сме в състояние дълго време да вървим срещу законите му.

Полезно е да имаме холистични разбирания за себе си и всичко останало.

К.Петров

Линк към коментар
Share on other sites

 • 6 months later...

Сигурно сте запознати, че холистичен означева цялостен. Като вземем предвид най-важното като революционност откритие на Айнщайн, става ясно, че именно холистичността е Генерален общ принцип. Та и за медицината... Може да си избирате между дедуктивност и индуктивност, но практиката показва, че едното води до някоя задънена улица, а другото решава фундаментални въпроси. Разчленяването и елементаризма изглеждат рационално полезни за анатомията, но при продължаване е въпрос на време да стигнем до задънената улица. Те някои са вече наяве...

Линк към коментар
Share on other sites

Добре, цялостно - тоест и духовно, и психично, и механично, така ли? Има ли създадени някакви школи по такова комплексно лечение - има ли излекувани? Наистина нищо не знам за това...но звучи интересно!

Линк към коментар
Share on other sites

 • 2 weeks later...

:v: Холистичният подход е много много важен във всички области , не само в медицината. Хомеопатията работи с него.

Структурният + Функционалният + Синергитичният+..+Холистичният

:v: Любов + Светлина + Мир + Радост :v:

Линк към коментар
Share on other sites

 • 1 year later...

Ако мога да цитирам един приятел:

Холистичният подход в медицината възприема един по-широк въз­глед за човека, здравето, причините за болестта и индивидуал­ните й прояви и процеса на лечение. Той разглежда целия човек като съставен от три основни, взаимносвързани и влияещи си нива - физическо, умствено-емоционално и духовно - всяко от тях със своя организация и енергийна структура. За да може да направи истински напредък медицинската наука трябва да взе­ме за отправна точка на своите изследвания единството на Вселената и факта, че човекът във всичките измерения на сво­ето съществуване непрекъснато е в двупосочно взаимодействие с окръжаващата го среда. Това е било известно още на древните мъдреци и лекари. А ето какво пише известният съвременен учен Фритьоф Капра в своята книга "Тао на физиката": "Единството на Вселената...е едно от най-важните открития на съвременната физика... Квантовата теория изостави иде­ята за отделно съществуващите обекти... Тя започна да разглежда Вселената като мрежа от взаимнопреплитащи се физически и умствени връзки, чиито части могат да се определят само посредством връзката им с цялото."

Един елемент, на който конвенционалната медицина не об­ръща сериозно внимание, но на който холистичният подход отделя важно място, това е двупосочната връзва УМ/ЕМО­ЦИИ - ТЯЛО. Според многобройни проучвания в целия свят непрекъснато нараства броят на психосоматичните заболявания - т.е. тези, които се развиват под въздействие в различна сте­пен от страна на психо-емоционалното състояние на човека. Хипократ е твърдял, че да си здрав, това означава да си постигнал хармония както със самия себе си, така и с околния свят. Според него здравето е динамично равновесие, постигна­то чрез живот в съответствие с природните закони. Той е вярвал, че това, което става в ума, засяга и тялото и че човек трябва да се лекува във всичките му измерения, като се има предвид и средата, в която той живее и работи.

Поздрави...

Линк към коментар
Share on other sites

 • 7 months later...

В резултат на многобройните наблюдения и проучвания до сега може да се заяви, че фактор от изключителна важност за поддържане на хомеостазата се явява имунната система и особено връзката на последната с психичния живот на човека.

За осъществяване на профилактиката и лечението на огромен брой заболявания от първостепенно значение е да се познава природата и начинът на работа на ума, същността на стреса и по какъв начин емоциите, които изпитваме, намират отражение в тялото.

Благодарение на сравнително новата наука Психоневроимунология вече има някои отговори на тези въпроси от гледна точка на физиологията и биохимията. Установена е връзката Емоции - кора на главен мозък - лимбична система и хипоталамус - хипофиза - ендокринна система - имунен отговор.

- Лимбичната система най - общо казано е част от главния мозък и е свързана с осъществяването на основни функции на нервната система като чувственото състояние, настроението, инстинктите, запаметяването.

Холисдтичната медицина не представлява просто механичен сбор от различни терапии. Тя има за своя основа философията на холистичния подход и включва хилядолетна мъдрост и опит, натрупани по отношение на целия чавек и лечебната практика, включително и всичко смислено и полезно от достиженията на съвременната медицина и техника.

Особено внимание при нея се обръща на стресът.

Линк към коментар
Share on other sites

Тук спада и холистичната ароматерапия.

Терапията с помощта на ръцете, използващи етерични масла и масаж за лечение на широка гама както психически, така и физически заболявания. След като се вземат предвид и много други фактори, като хранене и скритите нарушения в енергийното равновесие.

Линк към коментар
Share on other sites

 • 10 months later...

Холистичното лечение е цялостно лечение. То включва способността на терапевта да включи нужната терапия във всеки един момент. Да не забравяме ,че лечнието започва отвътре. Силата на терапевта е в това, да подпомогне индивида да си оказва помощ сам -да достигне до осъзнаване, което му помага да запази стабилност и хармония. Най-цялостното лечение според мен е да се разбере ,че сами творим своя свят със своята собствена мисъл, защото ВСИЧКО Е ЕДНО .

Линк към коментар
Share on other sites

И все пак, какво правим за да сме здрави?

Някой тук разчита ли на себе си?

Или разчитате на традиционата медицина и фармацевтиката?

Да, аз разчитам на себе си. Ако падна до ниво да съм в такава дисхармония, че болестта да е обхванала цялото тяло, разчитам на други хора със същия метод на работа (лечение с прана). Семейството ми знае, че може да разчита на мен, а преди това на Божията воля. Не отричам традиционната медицина, напоследък не съм ползвала лекарства. Прекланям се пред всеотдайните лекари, които спазват Хипократовата клетва. Уважавам много всички видове алтернативно лечение, провеждано с чисто сърце, също и билколечението.

Най-много разчитам и се надявам да не правя грешки в живота си, да действам справедливо. Също на душевния мир, на пречистената вода и храна, на възможно по-честите порции чист въздух + правилно дишане и движение. На любовта си към света и хармонията в него.

Линк към коментар
Share on other sites

 • 2 years later...

Ето един интересен линк:

Моята връзка

Линк към коментар
Share on other sites

Интересният линк е доста тревожен. За съжаление или за радост ние също участваме в холистичното лечение. Или казано с други думи ако пациентът не участва в лечението - лечение няма. Помислете какъв е смисълът на думата ПАЦИЕНТ.

Линк към коментар
Share on other sites

Наистина, нужно е подходът към лечението да бъде цялостен! Има лекари телесни, лекари психични (психотерапевти), лекари духовни, енергийни лечители, с вяра лечители и т.н. Разбира се, че специализации в лечението има. Но въпреки това всеки лечител е нужно да познава и другите аспекти на сложното същество Човек, освен тези, с които директно се занимава.

Един психотерапевт трябва да познава доста добре работата на нервната и ендокринната системи, а и въобще анатомията и физиологията - защото психиката се случва в тялото, въплътена е в него и директно взаимосвързана. Психотерапевтът освен това е добре да съзнава и борави и с енергетичните явления зад психоемоционалността - в някои школи по психотерапия психичната енергия се нарича оргонна и т.н. Психотерапевтът, за да може да помогне истински и силно, често трябва да постави разбирането на пациента в една различна, по-висока, духовна плоскост.

Един соматичен лекар, ако не познава психичната и духовна функция на органите, енергетичните движения в тялото, ще работи механично и симптоматично, което трудно може да се нарече истинско лечение - поне не и цялостно и дълбоко.

Прана лечителите на свой ред е добре да познават добре тялото, но и психиката. Хомеопатите също!

Холистичността обаче изисква доста знания, както и способност за интегриране и висока визия, интуиция и творчески усет!

Редактирано от Орлин Баев
Линк към коментар
Share on other sites

Интересният линк е доста тревожен. За съжаление или за радост ние също участваме в холистичното лечение. Или казано с други думи ако пациентът не участва в лечението - лечение няма. Помислете какъв е смисълът на думата ПАЦИЕНТ.

Във всяко едно лечение решаваща роля има пациента.

Само пълното доверие към терапевта или терапевтите и желанието за излекуване могат да доведат до успешно лечение.

Дори най-малкото съмнение е пречка за лечебния процес.

Редактирано от Пламъче
Линк към коментар
Share on other sites

Интересният линк е доста тревожен. За съжаление или за радост ние също участваме в холистичното лечение. Или казано с други думи ако пациентът не участва в лечението - лечение няма. Помислете какъв е смисълът на думата ПАЦИЕНТ.

Във всяко едно лечение решаваща роля има пациента.

Само пълното доверие към терапевта или терапевтите и желанието за излекуване могат да доведат до успешно лечение.

Дори най-малкото съмнение е пречка за лечебния процес.

Това е така по принцип, същото важи и за животните. С някои малки изключения, бебета, въпреки че и там се иска подход, припаднал или не в съзнание и др.

Линк към коментар
Share on other sites

Мисля, че при бебетата нещата опират до доверието на майката в терапевта.

Все пак майката и бебето имат обща аура.

Линк към коментар
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Здравейте!

Баща ми има сериозен здравословен проблем. Искам да му запиша час при холистичен лекар, но не знам на кого да се доверя. Моля, препоръчайте ми!

Линк към коментар
Share on other sites

Всъщност има ли такова "животно"? Холистичен лекар? Човек може да познава няколко "системи" на лечение да ги комбинира добре и да е добър лекар, но няма как да обедини цялото знание. Всъщност може би и не е нужно да е така. Достатъчно е лекарят да не е фанатик и да познава поне още една от страните на нашето същество... Как мислите?

Линк към коментар
Share on other sites

Здравейте,

искам да попитам някой знае ли кой има право да практикува т.нар "Нелинейна диагностика и лечение", по конкретно апарат, чрез който се излъчват електромагнитни вълни към болният орган. Нещо като това http://alternativna-medicina.zdraveopazvane.catalog.bg/product/кабинет+по+холистична+медицина+грация+м/8541/175969.

Конкретно питам психолози и терапевти имат ли право да го практикуват и под какъв закон и разрешително би станало това.

Поздрави

Линк към коментар
Share on other sites

Роси,

добре дошла!

При кликване на линка излиза следният надпис:

Страницата не беше открита

За съжаление, не можем да открием страницата на фирмата, която търсите. Вие попаднахте тук, тъй като линка, който сте натиснали вече не е активен.

Фирмата или продукта, който търсите не са на този адрес. Моля използвайте търсачката на фирмения каталог, намираща се в горната част на тази страница, за да откриете фирмата или продукта, който ви интересува.

Екипа на „Каталог на българските фирми” се извинява за причиненото неудобство. Натиснете тук за да отидете в началната страница на „Каталог на българските фирми”

Линк към коментар
Share on other sites

До Орлин Баев

Интересно ми е мнението на един психотерапевт за книгите на Луйс Хей -Излекувай живота си примерно или какво би казал за Диагностика на кармата-Лазарев?

Хубава вечер

Линк към коментар
Share on other sites

Ето тази вече е активна :)

http://alternativna-medicina.zdraveopazvane.catalog.bg/product/кабинет+по+холистична+медицина+грация+м/8541/175969

Роси,

добре дошла!

При кликване на линка излиза следният надпис:

Страницата не беше открита

За съжаление, не можем да открием страницата на фирмата, която търсите. Вие попаднахте тук, тъй като линка, който сте натиснали вече не е активен.

Фирмата или продукта, който търсите не са на този адрес. Моля използвайте търсачката на фирмения каталог, намираща се в горната част на тази страница, за да откриете фирмата или продукта, който ви интересува.

Екипа на „Каталог на българските фирми” се извинява за причиненото неудобство. Натиснете тук за да отидете в началната страница на „Каталог на българските фирми”

Линк към коментар
Share on other sites

 • 2 months later...

Интересният линк е доста тревожен. За съжаление или за радост ние също участваме в холистичното лечение. Или казано с други думи ако пациентът не участва в лечението - лечение няма. Помислете какъв е смисълът на думата ПАЦИЕНТ.

Във всяко едно лечение решаваща роля има пациента.

Само пълното доверие към терапевта или терапевтите и желанието за излекуване могат да доведат до успешно лечение.

Дори най-малкото съмнение е пречка за лечебния процес.

А каква е ролята на лечителя?! Каква е неговата отговорност.....все пак взима пари а те не се намират на улицата, ако не всички лечители то 99%.

Не трябва ли да уведоми клиента си че лечение е възмовно само ако той е силно вярващ, и след това ако клиента приеме това условие да си даде парите.

Линк към коментар
Share on other sites

Интересният линк е доста тревожен. За съжаление или за радост ние също участваме в холистичното лечение. Или казано с други думи ако пациентът не участва в лечението - лечение няма. Помислете какъв е смисълът на думата ПАЦИЕНТ.

Във всяко едно лечение решаваща роля има пациента.

Само пълното доверие към терапевта или терапевтите и желанието за излекуване могат да доведат до успешно лечение.

Дори най-малкото съмнение е пречка за лечебния процес.

А каква е ролята на лечителя?! Каква е неговата отговорност.....все пак взима пари а те не се намират на улицата, ако не всички лечители то 99%.

Не трябва ли да уведоми клиента си че лечение е възмовно само ако той е силно вярващ, и след това ако клиента приеме това условие да си даде парите.

Всеки съвестен лечител казва истината на своите пациенти и никога не дава празни обещания.

Ако пациента приеме назначеното лечение, означава, че има доверие на този, който го лекува.

Друг е въпроса дали всички лечители постъпват по този начин...

Линк към коментар
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговори в тази тема...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Добави...