Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Религията на XXI век - коя или каква трябва да бъде тя?


ISTORIK
 Share

Recommended Posts

Религията има две страни - духовна и социална.

Днес е нужна нова религия, религия на хората от XXI век.

Тя трябва да включва непреходните духовни ценности на човечеството, запазили се през вековете, които имат за цел да предпазват хората от песимизъм, унищожение и самоунищожение, като същевременно трябва да отговаря и на научните знания на нашето време.

Обединението на религията с науката само ще я направи по-силна.

Нужна ни е вяра, базирана на оптимизма, заложен в самия живот.

Според вас, коя религия би могла да бъде религията на XXI век?

Може да е някоя световна религия, някоя местна религия, някоя не толкова нова, а може и да е някоя съвсем нова, която още не е създадена. Може да е някоя религиозна секта или дори - някоя религиозна ерес. Някоя философска система или някое духовно учение.

А необходима ли е изобщо такава религия днес?

Edited by ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 125
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Guest Христо

Днес се нуждаем от религия

http://www.sibir.bg/blog/ekhipatia/?blogPage=blogPreviewArticle&artID=553416

И

Наука и религия

Научният мироглед, претендиращ за универсална парадигма, заменяща религията, не се състоя – тези знаменателни думи произнесе президентът на Руската Академия на науките акад. Юрий Осипов на състоялия се през 1998 г. Всемирен Руски Народен Събор. И по нататък той отбелязва, че след промяната във фундаменталните представи за пространството, времето и причинността, след появата на теорията за относителността и квантовата механика, светът вече не изглежда като абсолютно детерминирана машина, в която Бог просто няма място. Например, научната космология днес поставя въпроси за произхода на Вселената, които отдавна са решени в теологията. Имало ли е нещо преди момента, когато времето е било равно на нула? Ако не, откъде въобще е произлязла Вселената? И учените стигат до извода, че Бог съществува.

Както смята акад. Осипов, създаването на каквато и да е стройна научна система неизбежно води до мисълта за съществуването на Абсолютното Битие или Бог. Още по-категорична в това отношение е световноизвестният учен акад. Н. П. Бехтерева: „Целия си живот посветих на изучаването на най-съвършенния орган – човешкия мозък. И стигнах до извода, че възникването на такова чудо е невъзможно без Твореца.“

Днес по целия свят започва сближаването на науката и религията. Учените вече са се убедили, че Библията е източник на истински знания и че единственото, което може да спаси хората от злоупотреба с научно-техническия прогрес, е нравствеността. Онази нравственост, която бе провъзгласена в Планинската проповед на Иисус Христос. Светът вече узря да осъзнае: или прогресът на науката и техниката ще се съпровожда от нравствения прогрес на човечеството, или човечеството няма шансове да оживее.

Edited by Христо
Link to comment
Share on other sites

Guest Емил от Льонеберя

Просто да си държим очите отворени?

И от време на време да гледаме на света около нас като оператор през обтуратора на кинокамерата ...

Link to comment
Share on other sites

Когато Рассвет ни публикува тази информация ,за храмът на всички известни световни религии ,първата ми мисъл беше "А защо чак сега чуваме за това "И отговорът дойде :"Защото все още светът се управлява на принципа -"Разделяй и владей".

Мисля си ,че започва да губи територии този древен лост за манипулация и управление,но все още е на ход особено сред религиозните общности.Струва си човек да се замисли и да не налива вода в тая воденица на разделението .

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

В мирогледа на човека от Новата Култура основно място ще заема синтезът между религия, наука и изкуство. Различните групи хора ще са близки до определено Учение и ще извършват своите си ритуали за връзка с Бога. Но ще ги обединява Любовта към Бога, развитото сърце. Еволюционният процес на подготовка на човечеството за преминаване към Шестата Раса обхваща т.нар. Мандала на различните Учения, където се включват последователите не само на Мировия Учител Беинса Дуно, но и на Омраам Микаел Айванхов (подготвял учениците в Западна Европа най-вече), на Елена Блаватска, Елена и Николай Рьорих (последователи на Агни Йога, чрез която основно са подготвени учениците в Русия), . на Шри Чинмой и Шри Ауробиндо ( също ученик и учител), чрез последователите на Порфирий Иванов ( самият той украинец по произход, работил върху създаването на Новото тяло и връзката на човека с природата - с елементалите), наброяващи над 1 млн. в Русия, Белорусия и Украйна, езотеричното християнство на антропософите и християните с разширено съзнание, привърженици на бахайската религия, на движението Оомото в Япония, на зороастризма, и т.н.. Като в основата на всички учения стои Учението предадено от Самата Върховна Личност и разпространено през 20-ти век от Великия сепанати-бхакта (преданоотдаден пълководец) Шрила Прабхупада - Ведите. Във Ведите има понятие према-бхакти - безпримесна, спонтанна Любов на душата (дживата) към Върховния Бог. Човекът, достигнал тази степен не е привързан към някакви определени ритуали, а зад разнообразието от традиции и ритуали той вижда Единството на Творението! И разбира ясно, че последователите на различните Учения са все негови братя и сестри, все ученици на Всемирното Бяло Братство, Самият човек с пробудено съзнание може да си спомня как в различните свои въплъщения е бил в една или друга Школа, и че сега е времето на Синтеза, на Обединението, което може да се извърши само чрез сърцето, чрез принципа на Любовта. Затова и Шестата Раса е Расата на Сърцето!

Всичко произтича от един извор. Божественото учение се дава през всичките векове. То иде само от Бога. Учителите не са в стълкновение един с друг. Те работят заедно по един Божествен План.”(Константинов М. и Хр.Маджаров, “Новата Култура през Епохата на Водолея”, т.3, стр.154)

Edited by radhika
Link to comment
Share on other sites

Не на последно място и като резултат от изчистеното и разширено съзнание ще се развие обществения живот на хората от Новата Епоха.

Те ще живеят в общини и братства по подобие на Братята и Сестрите от Шамбала. Това ще ознаменува идването на Века на Шамбала на Земята, идването на Златния Век. За Епохата на Водолея са характерни именно общините и братствата. Отначало те се изграждат като духовните школи, а по-късно ще се образуват по цялата земя и ще бъдат естествения и присъщ на новите хора начин на социален живот. Затова и много от учениците по времето на Учителя са имали съкровен стремеж да живеят в комуни. ( Комуна в превод означава община). Всички Учители, идвали на Земята, са изграждали духовните си Школи под формата на общини и братства. Затова и Учителят подготвя учениците си за бъдещата Епоха чрез изграждането на мрежа от братства на територията на България.

Всеки член на община или братство ще се занимава безкористно с такава дейност, която му се отдава, за която е роден, за която има дарби. Но ще я извършва с любов в името на Общото Благо и като слуга на Бога. Такава е системата варна-ашрама-дхарма, за която и Учителят е говорил. Той е говорил за 4-те касти в Индия, а именно за брахманите ( главата), за кшатриите (военните, управителите, държавниците), за вайшите (бизнесмените, земеделците) и шудрите ( краката -работниците). Всеки човек се ражда с определени дарби в текущото си въплъщение. Така например брат Ради е бил необразован, "душа в почивка", и е бил шудра - работник, занимаващ се с физически труд, градинар. Но в друго въплъщение тази душа е била Патриарх Евтимий, брахман, свещеник.

Важна е любовта към Бога, безкористното служене на човека.

Edited by radhika
Link to comment
Share on other sites

Тая Верига, в която сме свързани и която опасва цялата Земя, върви отгоре надолу и не действа еднакво при всички народи.. Ще дойде време и ще познаете тези ваши братя, които имат своите отличителни белези и се разпознават, но те никога няма да дойдат при вас и да ви се препоръчат. И така, когато срещнете тези ваши братя, ще ги познаете по вътрешната връзка с тях и няма да стане въпрос за вашата религиозна принадлежност или за вашия път.” (Българската душа,с.289)

“Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между Европа и Азия. Всички славяни трябва да се приобщят в едно."...

След обединението на славяните трябва да се обедини цялото човечество.” (из "Богомилство, славянство, възраждане"с.24.)

Edited by radhika
Link to comment
Share on other sites

Мисля, че е добре да се прочете за четирите вида съзнание и Пътя на ученика...

Има една наука, която не лъже и не злоупотребява с хората... Това важи и за съзнателните хора, които не са роби на религията, а се водят от Вяра и Любов, от Духа...

Изобщо, както стана дума по-горе, ще има вътрешни връзки, интуицията ще ни води...

Разумният живот изисква разумно изяснение. Ако ние живеем тъй, както рибите живеят, ако ние живеем тъй, както растенията живеят, ако живеем както птиците живеят, ако живеем както животните живеят, тогава ние ще имаме същите резултати, каквито те имат. И тогава, като кажем, че нашият живот е по-висок от този на животното, човек трябва да живее не като животно. Иначе нашият живот би бил безпредметен, безсмислен. У животните има подтик да станат хора. У рибите има подтик да станат птици, у птиците има подтик да станат млекопитающи, а у растенията има подтик да станат поне растения. У животните има вечно недоволство. Всичките глупости, които сега хората вършат, се дължат на животинското естество у тях. В човека има едно животно, което постоянно е недоволно. Каквото и да му кажат, той казва: „Не го разбирам.“ Аз гледам, някоя муха се научила да влиза през отворения прозорец, но като се затвори прозорецът, започва да се блъска у него. Цял ден се блъска от един на друг прозорец, а вие, като гледате как се блъска, казвате: „Колко глупава е тази муха!“ Ами когато един човек се заблъсква в своите работи и се блъска, не е ли и той една муха, която се блъска от прозорец на прозорец? Щом закъсате някъде, вие сте такава една муха. Вие мислите, че сте човек.

Аз наричам човек в пълния смисъл на думата само онзи, който е завършен човек, който се е освободил от сиромашията, от болести, от всички глупости, които хората правят, и най-после, който се е освободил от греха и който може да прави само погрешки. Грехове той не може да прави, но грешки може. Тъй щото, човек, който греши, не е човек, но в развитието си човек може да прави грешки. Този човек може да бъде толкова умен, колкото е умна лисицата или змията. Змията е много умна. Христос я взимал като емблема и затова е казвал: „Бъдете хитри като змиите, а незлобливи като гълъбите.“

Сега ще се спра върху думата „светилник“ в положителен смисъл. Под „светилник“ се разбира човешкият ум. И онзи, който е писал тези притчи, казва: „Светилникът на този, който злослови баща си или майка си, ще угасне в дълбока тъмнина.“ Бащата и майката едновременно са вън от човека. Всеки човек има баща и майка, така е, но де е неговият духовен баща и неговата духовна майка? Ще кажете, че Господ е навсякъде, но в този смисъл, както хората говорят за Господа, още никой не Го вижда. Аз говоря за този Господ, за Когото хората определят, че е някъде горе и натам поглеждат. Ние виждаме само Неговите творения – Слънцето, звездите, растенията, но някъде да сме Го срещали, да сме се разговаряли с Него, не сме [Го] виждали.

Но в човека има представители на бащата и майката – това са душата и духът. Това е бащата и майката, които представят положения на светлината. Следователно светилникът в човека е поставен в неговите баща и майка. Умът пък е детето, което носи светилника. Ако детето не обича баща си и майка си, този светилник ще изчезне. Всяко явление в света трябва да се изясни. Ако някой човек страда от някаква болест, първо трябва да изучим причините. Ние няма защо да съдим човека защо е болен. Той може да се е заразил от тифус или от чума бубоническа, или от холера, или от проказа, или от някоя от съвременните заразителни болести, но човек не е виновен за това. Има ред причини, които седят вън от него. Щом човек се зарази, това показва, че неговата светлина не е толкова силна или неговата кръв не е толкова чиста. Зараза се явява там, дето има тъмни места. Здравето на човека, в каквото и да е отношение: физическо, умствено или духовно, зависи от светлината, която гори в него, от неговия светилник. Доколкото умът ни е в едно здравословно състояние, дотолкова и ние ще бъдем здрави. Това не показва, че умът може да боледува като тялото, но умът може да се помрачи. Там е опасността за ума. Щом умът на човека се помрачи, той е вече в едно болезнено състояние.

Произход и значение на светилника

Сетих се и за "Всемирното Бяло братство през вековете". тук Също дава яснота за периода, в който се намираме.

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Религиите не обединяват хората, те ги разделят. Вярата е тази, която обединява.

Независимо в какво вярват хората, навсякъде по света има хора обединени около нещо в което вярват.

Не е нужна религия днес, нужна е единна вяра, без значение каква е религията на хората да вярват в едно и също нещо.

Повечето хора жадуват за нов мирен свят, но това е и опасно. Колко му е на някой политик с голямо влиание, на базата на тази човешка потребност да ги поведе към този нов мирен свят...

И на тази база да ги пороби.

Затова е важно да сме будни, да вярваме, но не просто да се доверяваме, а да вярваме с усещане. Да усещаме истината. Трудно е. Даже е абсурдно, защото ако подлагаш всичко на съмнение, това вяра ли е? Може би точно за това да си буден е толкова важно, така ще се довериш на този, който казва истината.

Доста хора се пробуждат, дано са достатъчно .

Link to comment
Share on other sites

Религиите нямат за цел да обединяват хората. Поне не директно. Тяхната цел е да свържат човека с Бог, с единната духовна реалност. Целта на религиите е хората да осъзнаят съществуването й. Когато осъзнаят единното си начало, същностното си единство, хората могат да се почувстват като част от едно семейство с общо бъдеще.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Религията на 21 век според мен ще е религия на духа. Тя няма да е монотеистична, нито политеистична, нито атеистична. Тя ще е религия на същностното единство и взаимообвързаност на всичко съществуващо. Всички живи същества - растения, животни, хора, ангели, богове без изключения ще бъдат признати като част от една обща йерархична верига, като мястото, което всеки заема, зависи единствено от нивото на развитие на съзнанието. Верига в която няма възможност да се окажеш на някое стъпало без да си преминал предходните стъпала. Верига, която бележи пътя пред хората към тяхното бъдеще и все по-пълното разгръщане на духа. Верига в която хората са наставлявани и ръководени от реални същества, които са преминали по същия път преди това и така са заслужили правото си да заемат следващите стъпала. Това е верига на абсолютната справедливост, където не може да има нито едно изключение относно пътя, което едно същество е извървяло, и позицията в която се намира. Верига в която възможното за един е възможно за всички без изключения, разбира се след като положат нужните усилия за да достигнат съответното ниво на развитие.

Link to comment
Share on other sites

Ню-ейдж се опитват да се налагат като всеобща религия на новото време.

Има неща, които в техните послания ми харесват и съм съгласна,

но има и други неща, които ме смущават, намирам ги за твърде завоалирани, неясни, размити, прекалено общи

Освен това напоследък ме дразнят техните заключения, че ако ти не си такъв или онакъв, ако не си постигнал еди -какво си, което някои други (неизвстно кои) са постигнали, то значи има още какво да учиш и да се усъвършенстваш. 

Инструментите вече били дадени, някои ги използвали, а ТИ, трябва само да посегнеш напред и да ги вземеш тия инструменти.

Ами къде да ги търся? Струва ми се, че още доста народ ги търси.....

Link to comment
Share on other sites

Guest Зара_

Ню Ейдж е мешавица от учения, желания и липса на просветеност. Има и симпатични моменти, защото са взели и тук-там нещо хубаво, и така привличат хората, които имат желание да се развиват духовно. Ако тези хора са упорити и не се отказват, в един момент развиват много здрав усет за истинското и измисленото във всяко едно духовно течение, учение, проповеди на гурута и т.н..

След виждането на етерния Христос от голяма част на човечеството още в края на века ще се обезсмислят от само себе си много на брой "учения", "религии" и прочие.

Link to comment
Share on other sites

Какво е това "виждане на етерния Христос в края на века"? 

Искаш да кажеш, че някои хора толкова много ще развият сетивата си, че ще могат да виждат Христос?

Или какво ще виждат?

Link to comment
Share on other sites

Guest Зара_

Да, Христос е идвал на физически план само веднъж - когато е разпнат на Голгота. Следващото му идване е етерно, той никога няма отново да се яви на физически план, но хората постепенно ще придобият способност да го виждат така, както са го виждали при физическото му слизане на Земята.

Link to comment
Share on other sites

Само едно уточнение - не е буквално второ "идване", защото Христос си е тук, той не си е тръгвал, слял е своето етерно и духовно тяло с това на Земята; просто ние ще започнем да го виждаме/усещаме много по-ярко, реално и осезателно; както впрочем ще виждаме/усещаме етерните тела и на всички други същества. Има такива хора и сега, но при тях по-скоро само проблясъци още и не е толкова ясно; обаче все повече се раждат с такива способности последните години ...

Link to comment
Share on other sites

Жалко тогава, че до края на века има много години

а пък аз не вярвам, че с променена ДНК ще станем безсмъртни и физически, за да доживеем до този момент

да виждаме Христос и други етерни същества

Link to comment
Share on other sites

Според мен религията на 21 век не е и няма да бъде религия във вида, в който сме свикнали да виждаме религиите. Това ще бъде учение. Да се надяваме, че ще сме поумнели достатъчно да не го превърнем в религия, както са направили преди нас... 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

За последната религия?Човек се ражда и получава тяло ,Инструмент, да го поддържа и се учи. Когато направим това тяло храм Божий,ще сме част от новата религия.Смятам че , човек може да отвори очите си за божественото и да го намери във всяка прашинка на около.

Edited by АлександърТ.А.
Link to comment
Share on other sites

Държа първо да кажа, че не съм чел предходните мнения, а само заглавието. 

 

Учителя казва, че скоро всяка култура и всяка наука ще загине. 

 

21 век няма да има религия. Ще има съвсем различно разбиране за духовността. 

Link to comment
Share on other sites

През XXI век няма да има религия. Ще има съвсем различно разбиране за духовността

 

Малко повече конкретика ще можеш ли да добавиш?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...