Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

798 теми в този форум

  • 18 отговора
  • 6247 прегледа
  • 0 отговора
  • 9329 прегледа
  • 28 отговора
  • 5339 прегледа
  • 24 отговора
  • 4129 прегледа
  • 23 отговора
  • 3800 прегледа
  • 18 отговора
  • 1791 прегледа
  • 17 отговора
  • 2738 прегледа
  • 17 отговора
  • 2753 прегледа
  • 17 отговора
  • 3969 прегледа
  • 17 отговора
  • 1286 прегледа
  • 17 отговора
  • 1165 прегледа
  • 16 отговора
  • 3160 прегледа
  • 15 отговора
  • 2929 прегледа
  • 15 отговора
  • 2570 прегледа
  • 15 отговора
  • 1301 прегледа
  • 15 отговора
  • 1115 прегледа
  • 14 отговора
  • 2412 прегледа
  • 14 отговора
  • 2902 прегледа
  • 14 отговора
  • 981 прегледа
  • 14 отговора
  • 1134 прегледа
  • 14 отговора
  • 1057 прегледа
  • 13 отговора
  • 2667 прегледа
  • 13 отговора
  • 2528 прегледа
  • 13 отговора
  • 1149 прегледа
  • 13 отговора
  • 1006 прегледа