Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

807 теми в този форум

  • 18 отговора
  • 6341 прегледа
  • 0 отговора
  • 9378 прегледа
  • 28 отговора
  • 5382 прегледа
  • 24 отговора
  • 4138 прегледа
  • 23 отговора
  • 3814 прегледа
  • 18 отговора
  • 1797 прегледа
  • 17 отговора
  • 2741 прегледа
  • 17 отговора
  • 2754 прегледа
  • 17 отговора
  • 3983 прегледа
  • 17 отговора
  • 1302 прегледа
  • 17 отговора
  • 1175 прегледа
  • 16 отговора
  • 3173 прегледа
  • 15 отговора
  • 2937 прегледа
  • 15 отговора
  • 2579 прегледа
  • 15 отговора
  • 1306 прегледа
  • 15 отговора
  • 1119 прегледа
  • 14 отговора
  • 2416 прегледа
  • 14 отговора
  • 2919 прегледа
  • 14 отговора
  • 985 прегледа
  • 14 отговора
  • 1152 прегледа
  • 14 отговора
  • 1071 прегледа
  • 13 отговора
  • 2670 прегледа
  • 13 отговора
  • 2530 прегледа
  • 13 отговора
  • 1156 прегледа
  • 13 отговора
  • 1009 прегледа