от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Ба

Баба

– Като слезе Христос, човечеството мязаше на една 80-годишна сляпа баба, натоварена с грехове. Царството Божие се благовества

– Старият живот.

– Старото човечество е като стара баба със своите внучета, на които ще остави всичкото си наследство. Денят Господен

– Бабата представя слабото, хилавото в човека, което всеки трябва да дигне на гърба си и да го занесе на мястото му. Стойност на нещата

Бавно – същества, които се движат полека, са свързани със своя вътрешен живот, отвън нищо не ги интересува. Изменена посока

Бакалин – обикновеният живот на човека е подобен на бакалина – постоянно тегли нещата. Стари навици

Бакалница – Светът, в който живеем, е бакалница, има какво да вземеш от него.

Бактерия – всеки един човек, ако не прощава греховете на хората, ще се превърне на една отровна бактерия. Нашите длъжници

Балон – Ако на земята нямате никакъв багаж, ако съвсем олекнете, ще отлетите някъде като балон. Двете фази в пътя на ученика

Баница

– Всичкото поправяне на света е като ти турят една баница да не я изяждаш цялата. Отрежи едно малко парче.

– Радостите на живота.

– Трябваше да вземете за себе си крайчето на баницата, а не най-хубавото парче.

– Когато имаме приготвена баница, това показва уредения живот.

Банка – Да вярва човек, това значи да внася капитала си в Божествена банка, да не вярваш, значи да теглиш, да взимаш. Знайно и незнайно

Банкер – Богатството е голям банкер с щедро отворено сърце към всички. Действия на силите

Баня

– Банята е символ на чистота. На духовен план много голяма е таксата. Не губете чистотата, защото много скъпо се плаща и много време трябва да мине докато те пуснат.

– Животът, в който човек е дошъл да се окъпе и изчисти.

– Позволено е на ден да се прави само една баня: една погрешка на ден – една баня.

Барабан – Щом барабанът не издава тон, човек не е разположен. Навреме и на място

Барометър – Колкото повече съзнанието ви се повдига, толкова повече и мисълта на Учителя се изменя. Това е барометърът, с който се определя степента на вашето развитие, съзнание. Мистично разбиране

Бастунът е Мойсеевият закон.

Бахру-Есава – адепт. Аз Те познах

Баща – да бъдеш баща, значи да развиваш гордостта. / Като влезеш във вътрешния живот, трябва да станеш баща.

Баща

– Всеки, който ви е направил добро, може да се нарече ваш баща.

– Духът и душата на човека представят бащата и майката на детето, т.е. на човека.

Бедан-Бели – велик музикант на флейта

Беден

– Бакалина, на когото плащаш, т.е. правиш добро.

– Слабият по тяло, по ум и по дух е беден човек. Бедният тежи малко.

Беднотия – всички страдаме от беднотия, т.е. сме крайни егоисти; Невежеството, греха е сиромашия.

Бележник – всеки един от вас има бележник, където е отбелязана степента на вашето развитие.

Бенам – ученик на Ешавора.

Бент – всяка противоречива мисъл, която поставяте на пътя на вашите мисли, непременно ще предизвика дисонанс. Тя е бент, който предизвиква вътрешно безпокойство.

Берабаба – знаменит адепт.

Бе-ри-ме-за-и; зе-ме-ра-за-хе-си – И тайната си пред нас разкри.

Бесилка – идеалът е да сваляш хора от бесилките.

Бетман-Халвег – цар и велик адепт.

Библиотека – Има грамадни библиотеки , които съдържат около 1,5-2 милиона книги. Човек мяза на списък, на който са написани книгите на една библиотека. Не е лесно човек да чисти праха на тия книги.

Бивол – Болестта е както, когато ви гони насън някой бивол или някоя мечка.

Бик – мъчнотиите са разярен бик, който се изпречва на пътя ти.

Билет – Молитвата е само вземане на билет, за да влезете във вагона. Ще отидете в града и ще си свършите работата. ; Изявявавенето е закон на безсмъртието, да имаш свободен билет да пътуваш навсякъде.

Билет – щом свършим работата си, ще вземем билет и ще си заминем. Представете си, че се даде на всеки от вас по един свободен билет от I-ва класа на трена или парахода да обиколите с него целия свят. Такова нещо представя за човека служенето на Бога.

Билярд – Боят между приятели е игра на билярд, дето топките се удрят една в друга.

Бирник – Мъчнотиите и неразположенията са бирници, които носят червения лист, че дължите.

Бисер – Бисерът е правилно разбиране на живота.

Блаженства – деветте Блаженства са деветте метода, по които вярващият трябва да работи.

Блато

– Застоялите мисли и чувства у човека са блата, локви, жабуняци, в които се развиват отровни, миризливи газове.

– Клюкарите са хора, в които има блато с миазми и плашат жабите. Не можете да задържат желанията си дълго време, да не жабунясват. А вие приличате на плитки блата. А любовта ви трябва да бъде дълбока 10-20 км, поне толкова дълбока, колкото океаните.

– Човешката любов е едно блато, една помия.

Близо – когато двама души се разбират, те са близо един до друг.

Боб – Човешкият егоизъм е твърдата черупка на боба.

Богат – Богат е онзи, който има пороци и слабости. Богат е онзи, който разбира нещата и прави добро. ; Богат е онзи, който има любов. ; Богат човек наричаме този, който може да прави железници, фабрики, да оре, който може всичкото свое богатство да впрегне на работа; когато се свършил работата, ти си богат.

Богат – да се роди човек, това значи да стане богат. Добродетелният човек е всякога богат.

Богат – да намериш смисъла на живота, това значи да забогатееш; Всеки един човек, който мисли повече за себе си е един богат човек; Силният по тяло, по ум и по дух е богат човек. Богатият тежи повече от бедния, защото притежава повече ценности.

Богатство – под “богатство” разбирам връзката ви с Бога; Учението е богатство; Добротата е богатство. Старите възгледи са натрупано богатство. Старостта е богатство, което трябва да пожертваш, за да добиеш вечната младост; Богатството подразира живота. ; Влез в дома на човека като приятел и заедно с него търси скритото богатство в двора му.

Бодил – В света, в който живеем, има бодили.

Божество – аз разбирам разумен човек, който правилно използва добрите и лошите условия на живота.

Бойно поле – светът е бойно поле и ако не си внимателен, може да те ранят.

Боледуването е разтоварване.

Болен – ние наричаме глупавия човек болен.

– Понеже има много болни, необходими са повече здрави слуги, които да отидат в болницата да помагат на болните.

Болница – излизането от болница, из болните тела, то е смъртта. Светът е една болница; Земята.

Бомба

– Всеки човек мяза на една бомба, и като я бутнеш, изгърмява. Злото е бомба, която експлодира, но неприятелят е скрит в крепостта си, напразно ще го бомбардираш! И във вас имате много бомби. Ако ги бутате, ще експлодират. Има думи, които могат да разрушат човека. Те са подобни на бомбите.

– Гневът е подобен на бомба.

– Който не иска доброволно да дава, той ще се пръсне като бомба.

– Сегашният свят е пълен с взривни вещества.

– Лошите мисли, чувства и желания са бомби, които се пукат, изчезват.

– Гранатата, бомбата е страданието, от което хората се оплакват. Като дойде, човек стъпва на краката си и бяга вън от дома си.

– Желанията на човека са като бомби. Не знае ли как да работи с тях, те ще избухнат пред него и ще го ранят в главата, очите, ръцете, краката.

Бонбон – Ако ви дадат сладък бонбон – здрав сте, ако ви дадат горчив бонбон – болен сте.

Борба – не трябва да се борите със себе си, но да бъдете зрители на борбата във вас и да държите равновесие. Не противи се на злото

Борец

– Човекът на новото учение се бори с големи пехливани.

– Мъчнотиите, противоречията в живота са атлети, борци,с които всеки човек трябва да се справя.

Бос – всички да влизат в Школата боси, т.е. сърцето да бъде абсолютно чисто, умът – светъл, волята – готова за велики работи.

Бос – състоянието на изпразване на сърцето наричаме изолиране на човека от света на желанията. Попаднете ли в този свят, събуйте обущата си и продължете пътя си бос. За предпочитане е бос да вървиш, отколкото да се залепят обущата ти на магнита на желанията, отдето с години не можеш да се освободиш. Ако влизаш от човешкия свят в Божествения, трябва да бъдеш бос.

Боса - Когато и най-добрите условия се премахнат, булката трябва да ходи боса. По-добро положение от това няма.

Босият е невежа.

Бостан – минеш ли покрай един бостан или едно лозе, извикай господаря сам а ти откъсне една диня или един грозд, и той да ви го даде. Това, което господарят сам ти даде с ръката си, то се благославя. Такива са правилата на Божествения свят. Обичта е бостан или лозе, насадено с най-хубави дини и грозде. Как ще бъдеш обичан, ако без позволение късаш от дините и гроздето?

Ботуши – светии, които са минали през астралната кал, са носели гумени ботуши, които и до днес още стоят в калта. Най-добре е да минеш бос, така лесно се мие.

Брада – човек, който има брада, означава, че не е работил.

– Мъжът, щом хване един косъм от брадата или мустаците си, това показва, че се е натъкнал на известен закон, който трябва да изпълни. Когато брадата и мустаците на мъжа паднат, тогава ще израстнат на жената.

– Адам е бил без брада.

Брама – значи Божествен човек, Син Божий.

Брат – Светлината е най-големият брат.

Брашно – Многото желания на човека представят брашно, което той иска да замеси, да направи хляб от него и да го опече. Но вода няма.

Бременен

– Всички съвременни мъже и жени са бременни.

– Бременен човек трябва да станете.

– Сегашната култура е в положението на бременна жена, която е пред раждане.

– Всеки човек минава през бременността.

– Докато сте бременни не отваряйте утробата си да показвате какво сте заченали.

Бримка – Ако всеки ден човек не изплита поне по една бримка, той не може да разчита на никаква еволюция.

Британия → Бритберита → Завет Господен. Петте постижения

Бръмбар – дребнавият живот на човека е живот на бръмбара, който ту излиза от дупката си, ту се скрива. ; Бръмбарът е брамин. ; Кой от каквото страда, за него говори. Това е неговият бръмбар в главата. Бръмбарите са живи мисли, които се натрапват в главата на човека. ; Под „бръмбар” разбирам окултна формула, в която се крие начин за освобождаване от гъстата материя.

Бръчки – недъзите са бръчки по лицата на хората, от които те заприличват на стари баби.

Бряг – ако искате да живеете в живота, трябва да бъдете между бреговете му.

Бряг – всеки, който е роден от Бога, да започне да пише велики мисли върху морския бряг.

Бряст – Богатият е бряст, който схваща нещата материалистически.

Буба – много хора са в положението на копринени буби.

Буболечки – като се освобите от всички тия буболячици в корените, листата и клонищата, тогава ще цъфнете. Листата ви ще бъдат зелени, цветът росен, плодът без червеи, ще увисне и ще узрее под Божествената светлина.

Буква – Човек е една буква от голямата азбука на космоса; Всяко цвете е буква от една азбука.

Буквар – който само говори някому за Любовта без да я прилага, той му подарява буквар за І-во отделение. Който чете “Букваря на Любовта”, той се надува като петел, като пуяк.

Букви – Едрите букви говорят за естествена щедрост на човека. Тънки букви, меланхоличен човек.

– В Божествения свят буквите сами говорят.

– Какъвто и въпрос да зададем на буквите, те веднага отговарят.

– Трябва да изучамате буквите, които вашият духовен Учител ви разкрива.

Букет – когато ангелът ви дава един букет, то е букет само от радост.

Було – недостатъците на човека са булото, с което е обвита душата.

Буре

– Аз предпочитам едно глинено, но здраво буре, отколкото едно пукнато и златно.

– Ако имате хиляди бурета с вода, ще услужите на повече хора. Значи любовта има повече степени.

– Човек представя живо буре с две дъна. Всяко буре, което има съдържание, е идейно, каквото и да съдържа. Всяко буре, което няма съдържание, е безидейно и ще се разсъхне. Човек трябва да бъде пълен със съдържание, а не само до половина. Това е добрият човек. Лошият човек е буре, което не е пълно догоре и въздухът в него предизвиква гниене, разлагане. В безидейните бурета обръчите и дъната падат, а съдържанието се излива. Щом съдържанието се е изляло, човекът го няма вече и остава само да се молят за него. Бурето представя личността на човека, която е временна. Съдържанието на бурето, обаче, никога не се губи.

– Пълното буре може да се уподоби на светски човек, материалист, който е потънал във водата до шия. Празното буре е духовен човек, който се движи по повърхността на водата.

Буря – Мислите, чувствата и желанията на човека са подобни на бури и виелици, които изкореняват красивото в човека и го задушават. ; Бурята представлява процес на пречистване. ; Светът е хала, която всичко повлича.

Буталка – като дойде едно страдание, вие сте буталката. Като те избие, излизаш освежен и хората се хранят с непотребното масло от тебе.

Бухалът символизира учен човек. Пулс

Бъз – Не уповавай на идеи, които имат свойствата и устойчивостта на бъза, а на дъба.

Бълхи – хапят и те бълхи, въшки, дървеници, не си чист. Лошите мисли, желания и действия уподобявам на бълхи и въшки. Ако имате тия неща, не сте светии, а обикновени хора. Всяко съмнение, безверие, колебание е паразит.

Бързина

– Колкото по-бързо се движи едно тяло, толкова по-интелигентно е то.

– Колкото повече обичаш някого или нещо, толкова с по-голяма бързина отиваш при него.

Бъчва

– Ако разбираш Живота, ти си пълна бъчва, ако не го разбираш – си празна. Любов и разбиране

Бъчва – Имате една голяма бъчва, която искате да напълните с вода. Започвате да наливате водата от чешмата с малък съд. Като се напълни бъчвата, изливате я със същия съд. Или туряте бъчвата под крана на чешмата и започвате да я пълнете. Като я изливате, отваряте крана и пущате водата да тече. Първото пълнене и празнене представя човешкия живот, второто – Божествения. Колкото по-малко е водата в бъчвата на някой човек, толкова по-лесно се обезсърчава.; Не е позволено на човека да бъде кръчмарска бъчва.

Бягане – Сега и вие като Якова трябва да излезете от родното си място и да бягате в Ханаанската земя при Лавана, да пасете стадата му, да му занесете своето благословение.

Бял – бялото ще се стопи, а извержението ще стане тор, върху който ще израснат хубави плодни дървета. Ако белият цвят се промени в черен, това означава обезценяване, падане, извършване на някакво престъпление. Добрата дума е боядисана с бяла боя.

Бяло – Даване; Емблема на смъртта; Чистота.

Бяс – човек трябва да се освободи от бесовете в себе си, т.е. от света. Бесът, това е гласът на света.