от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Т

Такси – на онзи свят се отива със специално такси.

Тамян – онзи вътрешен тамян, означава човешката мисъл, без която не може.

Тацин – велик учител на Бялата Ложа.

Тегло

– Един ден, като свалите всичките си раници и ви претеглят колко тежите, това сте вие, това е животът на душата.

– Всеки ден ученикът се тегли. И вие като ученици ще бъдете теглени на най-точни везни и според теглото ви ще се определи мястото ви.

– Теглен си, претеглен си и трябва да достигнеш на мярката.

Температура

– Всяко понижаване на температурата означава обезсърчаване, а всяко повишаване - насърдчаване.

– Любовта на някои е спаднала до 35 градуса под нулата. Ако повдигнеш температурата до 35-40 градуса или 50 градуса над нулата, животът ви ще се осмисли.

– През колкото по-висока температура човек минава, толкова по-добре и право мисли.

– Астрален свят е 10-11 часа на нивата със сърп в ръка при 30-35 градуса топлина. Някои може да издържат, а някои – не.

Тенджера

– Тенджерата е вашето тяло, което трябва да пазите.

Твърдта Небесна – човешката душа.

Тежест – всяка неразбрана мисъл е една тежест.

Теле – Мойсей изгорил златното теле, на което евреите се кланяли, турил праха му във вода и накарал евреите да я изпият. Искал да каже, че човек може да познае Бога само след като изпие, т.е. след като съвършено изгуби своето богатство и осиромашее.

Телефон

– Като минавате през тъмната зона ще чуете най-обидните думи, тогава ще се научите да затваряте слушалките на телефоните.

– За предпочитане е всеки човек да има свой собствен телефон, телеграф.

– Ако имате прави мисъл, чувства и действия, непременно ще ви отговорят по телефона.

– Когато молитвата на човека се приема, това показва, че телефонът за горния свят е бил отворен, ако не се приема, показва, че е бил затворен.

– Като ви гледам всеки има по една слушалка на телефон, всички сегашни нещастия са все от тия слушалки на миналото, от мисълта "Как ще прекарам живота си?"

– Всеки от вас трябва да има по един телефон, по който да говори.

Тетрадка

– Сто тетрадки имаш. Тетрадките ви може да са нашарени с погрешки, радвайте се, че има някой да ви показва погрешките.

Тиква

– Някой иска да бъде тиква, за 6 месеца да израсне, да завърже, да узрее. Тиквите са много идейни. Който бърза да постигне всичко изведнъж, тиква става. Постиженията на тиквата са малки.

– Живот без страдания е животът на тиквата.

Тиня – най-голямата тиня в живота е грехът.

Ток

– В Божествения свят мажеш да се излекуваш и подмладиш в един момент. Ще седнеш на един стол, ще прекарат през тебе ток и ти ставаш от стола млад и здрав. Това значи да се новородиш.

Тонове – ниските тонове са миналото, високите – бъдещето.

Топ – ние трябва да бъдем като топове, да стане силно избухване, вследствие на което гранатата, т.е. мисълта да отлети далеч и всички да познаят, че е Божествена.

Топка

– Бих желал всички да станете еластични като гумена топка, която като падне, пак възстановява формата си.

– Около всеки човек се търкалят 10-15-20 топки, светли и черни и най-после светлата топка поглъща черната.

– Човек трябва да бъде гумена топка, че като го блъснеш с камък да не му пукнеш главата.

– Ученикът трябва да бъде като гумена топка, всякога да е готов да отскочи и да настъпи пак напред.

Топлината е Любовта.

Торба

– Когато някой страда отвън знай, че това е торбата, оставена за теб. Отвори я, виж какво има в нея и му помогни. Ако му направя добро, аз изваждам нещо от неговата торба.

– Торбата ви трябва да бъде отворена, тя е човешкото сърце. Никой да не дохожда с празна торба. Който носи празна торба, значи умът и сърцето му са празни.

– Торба със злато – сърце, пълно с добродетели.

Точка

– Представлява непроявено същество, което се намира само в зачатие.

– Третата точка е отклоняване от правия път, от пътя между две точки т.е. слизането на духа в материята.

– Ще турят точките и запетаите на място във вашия език. Вече като влезете в Небето, точка и запетая няма да има.

Вие трябва станете точка. Щом не можете да станете точка, не можете да бъдете свободен. –

Тояга – емблема на човешката воля.

Трапеза

– Да се доближиш до Бога, значи да присъстваш на царска трапеза.

– Който е погълнат само от материалните работи е изключен от трапезата.

– Под “трапеза” разбирам училище, новата школа на Христос. Новото учение е една велика трапеза, на която има изящни яденета.

– Трапезата, която Христос е сложил преди 2000 години и досега още не е вдигната. който е присъствал на тази трапеза, нека си спомни на кое място е седял.

– Първи от поканените на трапезата сте вие.

– Когато човек се приготви, ще влезе в стаята еи ще види богато наредена трапеза. Няма да седне на трапезата докато не почувства, че всички присъстващи са съгласни да вземе участие в общия обяд.

Тресавище – да се натъкне човек на някое противоречие, значи да се намери в тресавище, на колеблива почва.

Триъгълник

– И човек представлява триъгълник.

– Представя всички възможности в човека.

– Пътят, по който човек се качва.

– Духът.

– Всяко настроение е част, отсечка от дадено тяло, то може да бъде триъгълник, квадрат, многоъгълник. Фигурите показват положения а съзнанието.

– Триъгълникът е хармонично разпределение на силите в духовния свят.

– Триъгълник, образуван от крива линия, представя затворен, ограничен живот, в който човек черпи опитности.

– Триъгълникът представя всички възможности в човека. Разликата в постиженията е в зависимост от триъгълника - правоъгълен, равнобедрен, равностранен.

(рисунка на равностранен триъгълник с основа CD, трети връх m и височина mo) Линията CD представя физическия свят, Cm - умствения, Dm - духовния.

– Триъгълникът представя дома - отношение между бащата, майката и детето.

– Човек, на когото върхът на триъгълника е обърнат надолу, е лишен от благородство и интелигентност.

– В живата геометрия триъгълникът представя човека в движение.

– Колкото повече ребрата на триъгълника се намаляват, толкова повече човек става по-голям материалист. Колкото повече съзнанието на човека се разширява, толкова по-дълги стават страните на триъгълника.

Толстой

– Състояние, през което човешката душа минава - човек, който иска да познае душата на народа.

Трохи

– Свещеният хляб всякога се дава на много малки трошици.

Тръба

– Щом знанието потече през златни тръби, всички противоречия в живота ви ще изчезнат. Първите тръби бяха от пръст, но вие ги счупихте. Вторите - железни, но тук-там ръждясаха.

– Ако ръбата е тясна, т.е. моралът ти е тесен, ще я смениш с по-широка, ще го разшириш.

– В духовния свят не се менят тръбите, но имат едно свойство да се разширяват.

– Някои хора имат големи тръби, през които любовта им минава, но тя едва тече - материалисти. Други имат много любов, но тръбата им е малка, вследствие на което често стават пропуквания и изтичания на любовта - духовни хора. Те трябва да поправят канализацията си.

– Нови тръби, нови канализации са нужни на хората.

Трън

– Лошият навик е трън в плътта на човека.

– Във всеки човек, който може да отсече един трън или един глог, има една добродетелна черта, че той може да изправи своите погрешки. Греховете и неестествения живот са цигански тръни. Сегашните хора ходят повече боси, постоянно се оплакват от тръните, т.е. греховете които са направили. Тръните са умствения свят у човека зает с разрешаването само на материални въпрос. Съответстват на нисшето ментално поле.

– Всеки недостатък, всяка липса е трън в плътта на човека. Да има човек трън в плътта си, това значи да се пробуди съзнанието му.

– "Трън в плътта" означава някое силно желание, което човек не може да реализира.

Тръни

– Да раждате идеи, без да ги отглеждате, това значи а ги посявате между тръни и камениста почва.

– Лошите мисли и чувства на хората.

Тухла

– Искате ли да опитате силата си, вземете една тухла и я стиснете. Ако пусне отгоре огън, отдолу вода, вие сте силен човек.

– И хората са живи тухли и камъни, които влизат като градивен материал във великото Божествено здание.

Тъкането значи хармония.

Тъмнина

– Ако съзнанието ви не е будно, тъмнина е в духовния свят.

– Ангелският свят се отличава по светлината и тъмнината.

Тъмно – падение е, когато небето в човека потъмнява, няма месец, слънце, звезди.

Тъпан

– Като ставате сутрин, трябва да мязате на добре опънат тъпан. Като си легнете вечер отгоре на тъпана има събран прах от деня. Трябва да повикате барабанчика да тупне с пръчицата си върху тъпана, да го изчисти. Барабанчикът е правата мисъл.

– Тъпанът представя будната човешка мисъл. Като се намери в опасност, човек трябва да бие тъпана си.

– Когато тъпанът престане да бие, прахът се наслоява по него, както когато хората престанат да мислят, прахът се наслоява по мозъците им.

Тъпкане

– Тъпкането подразбира страдане.

Търговци – дребнавостите в живота.

Тяло

– Новото тяло е новото съзнание, с което ще се облече човек.

– Ако употребите и Любовта както трябва, ще мязаш на едно живо тяло; ако не я употребиш, ще мязаш на едно мъртво тяло.

– Който влиза неподготвен в астралния свят, той е в положението на въздухообразно тяло в пространството.

– Главната задача на съвременния човек е като тази на Никодим, да отиде при Пилат и да иска тялото Христово, да освободи Словото Божие, което е заровено в него.

– Човечеството представлява тялото на Бога, Бог представя главата, наместена върху тялото.