от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Н

Наводнение – Течната материя представя чувствата в човека. Ако не знае как да се справя с тях, може да залее сушата, да създаде наводнения в човешкия организъм. Грехът прилича на наводнение ,завлича всичко в тинята.

Нагоре – по-рядка материя, по-възвишени сили.

Надолу – под “надолу” всякога разбираме по-гъста материя.

Надпис – всички вие имате един надпис, на някои е на гърбовете. / Всички тия надписи, които са написани от всички прераждания на човека, човек трябва да ги снеме от себе си, тъй както земята снема кожата си.

Надпис – надписът за твоите дела е на гърба ти.

Надясно

– Това е вашият ум, вашата душа.

- Които са готови да простят, те ще отидат надясно, ще минат третото посвещение и ще се определят като овце.

Накити – под “накити” разбирам недъзите в човека. Не купувайте евтини огърлици. Ако някой ви предлага, искайте му документ, откъде я е купил.

Наклон – колкото и идеално да живеете в света, като се движите в гъста материя, винаги ще имате един малък наклон. След туй се спирате, почвате едно кръгообразно движение и тогава пак тръгвате по права линия. В туй движение става видоизменение на вашето съзнание.

Наклон – отрицателното в човека представя наклон, път на слизане. Наклонът наричаме зло.

Наковалня – в живота уподобяваме момата на наковалня.

Наляво

– Това е вашето сърце, вашият дух.

- Които не са готови, ще отидат наляво, ще се отделят като кози от стадото.

Нараняване – вървите ли по птътя на старата култура, вие ще се нараните някъде.

Народ – народът представя твоите мисли и желания, които се събират около тебе.

Натоварен – лошият човек е натоварен.

Небе – Под “небе” разбираме нещо вътрешно, невидимо, отвлечено, недостъпно за обикновен човек. “Третото небе” подразбира пробуждане на космическото съзнание в човека. Възвишеният живот, в който има вечна светлина, радост и веселие. Новото небе и новата земя са нашите души, в които ще се възстанови Царството Божие. При сегашното ви състояние, вашето небе е облачно. Висшето начало в човека. Човек носи Небето и Земята в себе си. Небето подразбира закона на Любовта, а Земята – закона на безлюбието. Каквото става на Небето, става и в човешкото съзнание.

Небесните птици – човешките мисли (библ.)

Небето – първоначално създадено, то е Божествения свят; разумния живот; съвременните хора.

Неизвестни – човек се занимава с 3 от неизвестните в природата: х – Бога, y – самият човек и z - външните условия.

Неравенство – животът е неравенство.

Нечист – всяко лошо чувство е нечистота.

Нива – една нива да имате, то значи едно сърце, в което да насаждате всичко. Разораната нива е животът. Доброто, което правиш, то е посятото на нивата. Когато Божественото слънце изгрява, бъдете на нивите си.

Нива – Най-първо ще впрегнеш воловете си, ще отидеш на нивата си и ще я изореш. Втория път ще отидете, ще носите семето си, ще го хвърлите и ще завлечете това семе. И третия път като отидете, ще жънете нивата.

Нива – първо ще се намериш на Божгествената нива посят, трябва да намериш начин да поникнеш, да претърпиш зимата, студа, вятъра, докато разбереш Божиите пътища.

Никодим – Когато човек не иска да изкаже своето вътрешно убеждение пред хората от страх да не изгуби положението си, доброто мнение на хората., той се отнася към категорията на Никодимовците. Не трябва да се отива при Христа вечер, както Никодим направи.

Нишки – всичките тия нишки, момата, момъкът, художникът, генералът, крадецът с молитвите, мъдрецът с книгите, учителят с възпитанието на децата, слугата, артистът с арфата си, майката с детето са били фиктивни положения, не са били той самият. Трябваше да тури ножиците и да отреже нишките. Мислите могат да бъдат отделни, разхвърляни, т.к. са отделни и разхвърляни нишките, преди да се е изтъкал от тях плата. Може да имате най-хубавите нишки, копринени, ленени, вълнени или памучни, но разхвърляни из материята. Докато са разхвърляни нашите мисли, те не ни ползват нищо, изплетат ли се така, че да образуват едно цяло, те вече са една материя, която може да се използва в живота. Човек има ръководни нишки, които го упътват, това са малките Божествени мисли, които не трябва да пренебрегва . Като речеш да идеш на небето, всичките нишки трябва да скъсаш. Всяка болка е помръдване на една нишка.

Нишки – По някой път тия нишки се удвояват. Но като скъсаш и отрежеш, веднага болестта ще изчезне. Ако не можеш да скъсаш нишката, болестта е там.

Нищ духом – подразбира известно състояние на Духа. Нищият духом представлява долина, в която всичко расте, цъфти и зрее.

Нова Земя – света, който хората са наредили

Ново Небе – света на ангелите.

Нож

– Съмнението е един нож. Ако попадне в ръцете на един хирург, той ще знае какво да направи, но ако попадне в ръцете на един невежа, ще извърши най-големи пакости.

- Ще носим големи ками в джобовете си, но като ги забием, няма да убием противника си. То е Словото Божие, ще му отговорим разумно.

- Умът е свещен нож, с който всеки сам трябва да си служи.

- Ако искаш да сполучиш, не ставай нито нож да те точат, нито точило – да точиш другите.

- Ако трябва да си служите с ножове и вилици, да бъдат златни, а не железни или най-малко сребърни.

- Направете си едно малко чукче и едно малко ножче, с което да режете хляба си и го носете в левия си джоб, да не мушнете с него някой човек.

- Не излизай със своето малко ножче да воюваш.

- Сарказмът е нож, който пробожда човека.

Нож – той е Словото, Духът.

Нож ???0 самокритиката представлява остър нож, с който човек може да се нарани.

Ножът – символизира човешкия език. Острият нож е лошият човек, а тъпият – добрия.

Номер № - Тия, които имат Истината, Господ ги зове по име, а които я нямат, турят ги под номер №1, №2. И вие носите номера само; Стражарят, който носи №1 е мъж, №2 е жена, №3 е дете, №4 е стар дядо, №5 – стара баба, №6 – правнук, №7 – прадядо.

Нос – ако пипаш носа и ухото си – мъдрост ти трябва.

Носорогът – това е грехът.

Носорогът представя недъзите и обидите, които постоянно държите в ума си.

Носът е емблема на човешкия интелект, а той си има понякога своите сополи; врата за Божественото.

Нощ – скръбта, това е нощта. Смъртта е тъмнина, нощ. Песимизмът е нощ. Щом се луташ, си в нощта на своя живот. Влез в дома си, прекарай нощта спокойно и сутрин излез и тръгни на път.

Нулата като оценка означава пълен фалит. Нулата представя колело в движение. Нулата е Любовта. Който знае как да я търкаля, той разрешава всички въпроси. Нулата означава връщане на човека в миналото, да преглежда живота си.