от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

И

Иван – Първо ще бъдете Иван от Стария Завет, главата ви ще отрежат, а с нея заедно ще изчистите живота си от всички ония стари разбирания, които са ни спъвали. И най-после като ви дадат ново име ще почувствате вътрешната сила в себе си.

Иван – човек, който люби Истината.

Игла

– Дребнавостите в живота могат да се уподобят на бодванията, които произвежда губерката върху ръката на човека.

– Губерката, с която сте причинили болка на вашия приятел, е вашият език, който не сте употребили правилно.

– Само ризите на болните хора могат да се шият с железни игли, за да им предадат здраве, сила. Обаче ризите на здравите хора трябва да се шият или плетат със златни игли, куки.

– Два ангела ви придружават: отляво и отдясно. Те носят по една губерка. Ако грешката ви се отнася до областта на сърцето, ще ви боднат отляво, ако до ума – отдясно.

Игли – ангелите шият с много малки игли

Игли – нещастията, които днес се срещат в живота са игли, които Природата забива във вашите умове да мислят правилно и сърца да чувстват.

Извор

– Вечният извор, от който ще пиете, означава идването на Духа.

– Да ти даде някой вода от извора и двамата да се усмихнете, това е най-чистата Любов.

– Всички имате в себе си извори, поточета, които са буренясали и тинясали. За да се ползвате от водата им, трябва да ги изчистите, над мочурливите места да построите мостове.

– Изворът представя знанието, към което всички се стремят.

– Едно Божествено чувство мяза на един жив извор, който извира от Земята, а едно човешко чувство мяза на един шадраван, в който водата е изкуствено вкарана.

– Ученикът трябва да бъде извор, който постоянно блика.

– Идете при Божествения извор и чакайте ред – нищо повече.

– Естествените желания представят извор, който постоянно тече. Истинските желания се втичат без да изтичат, или изтичат, без да се връщат отново в човека.

– Човек представя малък извор, който постоянно трябва да се чисти.

– Когато Бог влезе да живее в душата, тя мяза на един велик извор, на едно велико слънце.

– Когато изворът тече, човек не греши, когато пресъхне, той греши.

– Младият извира.

– Който ви обича е извор, от който вие черпите.

– Христос е извор, който постоянно извира.

Изгрев

– Бъдещето е изгрев.

– Когато сърцето ви напълно утихне, всички бури и ветрове, вълнения на морето, ще престанат, ще дойде изгревът на вашето слънце, небето ще стане без облаци и без сенки. Ще чуете гласа на Божия дух и ще влезете във Великия град между възвишени същества.

– Можеш да видиш изгрева само от най-високия връх, дето няма никакво засенчване. Ще видиш слънцето по периферията на един кръг.

– Изгревът на нашето слънце е радостта.

– Изгряването на слънцето е раждане за човека.

– Изгряването на Слънцето е раждане на Божественото в човека.

– Символ на намерената Любов.

Изгаряне – Всяко изгаряне е дисонанс в съзнанието.

Издишване – даването е издишване / Да мислиш, това значи постоянно да издишваш.

Изкачването нагоре представлява младостта.

Изпит – Като се приготвите добре, вие ще се явите спокойно на изпит, тогава професорът няма да бъде зад вас, а пред лицето ви, и няма да ви скъса. Ако един студент се явява на изпит по висш анализ, ще се намери в положението на гумената топка, която се удря в стената. Да ви изпитват, това значи да се интересуват от вас. Ученик е този, който никога не пропада на изпит и минава безпрепятствено от един клас в друг. Изпитите подразбират мъчнотии и трудности в живота.

Изпотяване – В духовния живот на човека страданията представят нещо подобно на изпотяване.

Израил – всички добри мисли в ума и добри чувства в сърцето на човека представят Израилския народ, заради което Мойсей трябваше да дойде, да го освободи от Фараона.

Израил – Новият Израил са хората на шестата раса.

Изток – представя правдата.

Изтрезняване – покаянието е пълно изтрезняване от онова, което си пил и не е трябвало да пиеш.

Изчезване – В духовния свят като се обичат, се виждат, но яви ли се една малка пречка, те изчезват един за друг.

Изчезване – щом се родят хората изново, ще имат тази сила да стават големи и малки, да изчезват и отново да се явяват.

Изяждам – когато изядеш човека, той оживява.

Илия – на планината трябва да бъдете, ще дойде Илия пророкът. Ако постъпите като него, с колесница ще ви вземат на Небето и после ще ви пратят на земята да ви отсекат главата и да я поднесат на тепсия.

Име – да знаеш името на нещо, това подразбира да разполагаш с неговата сила.. Сега и от вас се иска като се върнете в рая, да дадете имена на всички животни, които са у вас. Само на 100 души имената са записани в книгата но Божествения свят. Щом станеш лош, нямаш име, щом си добър, имаш име.

Име – като влезеш в това училище, първият професор, който ще те срещне, ще ти даде името.

Инвалид – Целият свят е пълен с инвалиди, с хора, които не разбират що е любов, истина. / Светът е пълен с инвалиди.

Инструмент – всеки инструмент трябва да е нагласен, за да свири. Това значи Истина. Следователно, при всяко нагласяване човек придобива Истината.

Исав – представя животинското в очвека, човешкото честолюбие, егоизъм.

Исавар – свещената книга

Исак – означава “смях”.

Исус – на еврейски “Исус”, “Ешуа” показват онзи принцип, с който е създаден светът.

Исус Христос – символът на Любовта.

Иш (тур.) – първоначалното същество, което работи.

Ишвара – свещена турска дума, която означава същество, което дава работа на хората; Свещено име на Бога на санскритски език.