от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Л

Лабиринт – когато изпаднете в едно заблуждение, то е както когато сте в един град, в един лабиринт и не можете да минете отдето искате, трябва да знаеш изходния път.

Лаборатория – за нас тялото трябва да бъде като една лаборатория, а не място за постоянно движени. В тялото си ще намерите тия елементи, с които ще можете да премахнете недъзите си. За онези, които признават Божествените закони, има лаборатории, в които те ще влязат да работят, да видят резултатите на това, което се говори. Каквато и работа да вършите, вие сте в своята лаборатория, пред някакъв научен опит.

Лавина – тия материални богатства са само големи лавини от сняг и горко на ония села, върху които ще слязат.

Лакет – всяко желание да биете с лакътя си показва желанието на коня да рита.

Лалугерът е малка погрешка, която човек съзнателно или несъзнателно прави. Видиш погрешката си, не бързай веднага да я убиваш, но намери начин да я изправиш. Благодари, че си я видял, но и тя като лалугера веднага се скрива.

Лампа – ангелите като дойдат между хората, се превръщат в лампи с голяма светлина.

Лампа – когато човек минава от едно състояние на съзнанието в друго, вътре в него настава помрачение. Като се прекъсне електричеството, нали и вие изваждате всички стари лампи или някоя свещ и ги запалвате.

Лампа – Любовта е лампа, която Бог е запалил в сърцето на човека и така го е изпратил в света. Когато сиромашията ви посети, започнете да мислите върху изработване на самосветеща лампа.

Лампи – ако палиш лампите, си лишен от светлина. Който гаси лампите, той има лошо намерение. Който отваря лампите, той има желание да използва светлината.

Лед – всеки материалист представя ледена топка, която докато н с превърн в течност, а после в пари, не може да отиде на небето. Сегашният човек е направен от лед. Щом пекне слънцето, той се стопява. Всичките му добродетели се превръщат на вода. Той живее на земята най-много 6 месеца. Правете и вие като слънцето – стопявайте леда и стопляйте водата.

Лед – като отиваме към Божествения свят, ледът се стопява. Повърхностното знание е като лед, като сняг, като дъжд, дълго време няма да стои. Като дойде Христос в света, всички ледове ще се стопят, сняг няма да остане, вода в реките. няма да остане, а ще се превърне в пара.

Лед – сега има богати, учени хора, но зданието им е съградено от лед.

Леда е физическият свят; вашите грехове.

Летене – време е вече хората да се подигнат, да литнат с крилата си във въздуха. Сърцето и умът са неговите крилца, с които той дълго време ще се упражнява в гнездото си, докато един ден хвръкне в широкия и просторен свят.

Линия – всички хора и животни, които вършат престъпление, вървят по крива линия, а които извършват благородни дела, избират правата, късата: Колкото движението е по-бързо, толкова линията изглежда по-къса, колкото движенето е по-бавно, толкова линията изглежда по-дълга. / Бог и човек образуват права линия. / За да дойде до истинското положение на живота, човек трябва да следва пътя на дългите линии във всяко отношение. / Бог обича правите линии и гледа каква линия ще направите. / Когато две прави линии вървят успоредно, те са доволни от условията на живота. / Ако човек иска да се прояви индивидуално, трябва да се движи по пътя на правата линия, ако иска да се прояви колективно – по пътя на плоскостта. / Дългите линии показват, че телата се приближават към нас, а късите показват отдалечаване. / Докато с е движил само по права линия, човек е имал само една идея. / Правата линия определя пътя на мъжа, т.е. на ума, а кривата – на жената, т.е. на сърцето. / Правата линия е Божественото начало, което пне се изменя.

Линия – ако нищо не може да ви разколебае, вашата линия е дълга, ако мислите, че вашата вяра се намалява, вашата линия е къса. На хора, които се приближават към Бога, линията им се удължава.; Радостите и скърбите са двете граници в живота. Теса успоредни линии, от които едната се движи отляво надясно, а другата – отдясно налява. Хоризонталната линия показва почвата, върху която трябва да се сеят нещата, а перпендикулярната показва това, което е израснало над почвата; Две успоредни линии означават път, движение; Правата линия се образува, когато човек има само една идея.

Линия – в духовния свят смирението е мярка, която определя разстоянието между успоредните линии. Между мислите на смирения и Божествените мисли има някакъв паралел. Правата линия представлява отношения между две разумни същества. Кривата линия, която има змиевидна форма, представя творческата линия на Битието. Успоредните линии са символ на разумност. Да се движи човек по права линия, това значи да се качва и да слиза съзнателно. Когато човек срещне известно препятствие на пътя си, да поеме посока по перпендикуляра, нагоре. Смъртта представя права линия. Когато от един център излизат няколко прави линии с различна дължина, действието е дисхармонично. Хармоничното действие върви по права линия и в кръг. Ако правата се начупи и кръгът се разтвори някъде, имаме някакво престъпление. Прекъсването на съзнанието може да се представи с права линия, която в началото и в края е надебелена, а в средата – тънка. Страданията представят късите линии в живота.

Линия – успоредните линии са знак на разумност.

Лист – който мисли, че е изоставен от Бога, той е още ненаписан лист. Всеки ден човек трябва да написва по един лист на своето съчинение. Написаното ще се предава в картини и музика. От гледището на Божествения свят времето се уподобява на лист, върху който могат да се пишат различни неща.

Лист – човек, който не е свързан с Бога, прилича на откъснат лист, който вятърът носи където си ще.

Листа – в света съществува само един живот – Божественият, а всички стари религии не са нищо друго, освен листата на този живот. Желание, стремеж, който изчезва, е сух лист, който непременно ще падне от дървото. Личността представя листата на дърветата. Те траят временно. Смъртта представя окапалия лист от дървото. Докато са листа, хората непременно ще изживеят фазата на смъртта.

Листа – падналите листа знаят много повече, отколкото листата, които сега израстват. Те преминават през страдания.

Листа – старото прилича на листа, които трябва да окапят и други да изникнат на мястото им.

Листи – вашите разбъркани работи, мъчнотии, то са разпръснати листи.

Лице – в ангелския свят, които са от една категория, от един дом, са обърнати един към друг с лице.

Лице – в духовния свят, като се обърнеш с лице ъм едно същество, ти си изправил погрешката си.

Лице – съществата от духовния свят имат три лица, надето се обърната, все слънцето гледат. Не го разбирайте буквално, т.е. който има три лица е хармоничен човек. / „И отвърна Бог лицето си от човека“, т.е. каквато мисъл изпрати човек към Бога, тя пак ще се върне към своя източник. / Навъсеното лице подразбира затварянето вратата на един дом. / Ако учиш дообре, ще видиш моето засмяно лице.

Лия – старата култура.

Лодка – изгуби ли човек светлината и чистотата си, той е като една лодка, немилостиво лашкана от вълните на морето.

Лодка – някой влезе в лодка без гребла, без кормило и очаква на условията. Разумният човек не очаква на приливите и отливите. Той върви с тях, но прилага греблата и кормилото. Лодката, с която пътувате, представя сегашните ви разбирания. С тези разбирания не можете да издържите на изпитанията в живота. Човек без положително знание е като лодка без кормило.

Лоза – в новата култура не се позволява рязане на лозите. Лозата символизира закон за пожертване.

Лоза – Духът иде само на ония пръчки, на които има грозде. Лозата, това е Словото.

Лоза – по отношение на целокупния живот човек представлява малка лозена пръчка. Пръчките са физическия свят. И на човека предстои, като на лозата, година след година да расте, да цъфти, да връзва, да дава плод. Пръчката символизира знанието.

Лозар – това е Духът.

Лотос – представлява човешката душа, която цъфти на земята.

Лук – на онези, които не признават Божествените закони, ангелът ще говори за лук, за чесън, т.е. за обикновени работи.

Луна – ако се греете на лунна светлина, т.е. ако приемете едно учение по отражение, няма да се сгреете; символ на двоеумния човек; въображението.

Луна – В Писанието се казва “Когато Луната потъмнее, когато Слънцето изгасне, когато звездите се разрушат”. Това означава: “Когато старият строй се замени с нов, по-разумен, ще дойде Новият Адам”.

Луна – представя известна религиозна система, независимо дали е права или крива. Луната представя самия човек.

Лъв – лъвът представя злото, което зареве, изпоплаши хората.

Лъв – Окултният ученик лъвове не могат да го изядат. Лъвът представя злото, което като зареве, изпоплаши хората и те се скриват в къщи.

Лъжица – Служете си със съмнението като с лъжица, с която бъркате нечистата храна. Не пипайте съмнението направо с пръстите си. То представя проста, груба лъжица, а вярата – чемширова лъжица, добре и фино изработена.

Лъч – всяка мисъл е слънчев лъч.

Любовник – първият любовник на ума е сърцето. Залюбят ли се двамата, това е правилна женитба.

Лют - това грубата сила вътре в света, която човек трябва да подчини; Човешките страсти.

Лява посока – движение към тъмнината.

Ляво – да си отляво значи да ти се разкрива тайната на Божествената Любов.