от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Е

Ева – Първото същество, което е носило свещеното име на Бога – Йехова; След като дадете имена на всички животни у вас, пак ще дойде вашата Ева да ви предложи от плода на забраненото дърво, но вие ще се откажете.

Евангелие – Има две Евангелия, като прочетете и двете ще знаете каква е Мъдростта.

Евреи (библ.)

– Това са всички сегашни народи .

Египет (библ.)

– Не заслужи ли човек дадените обещания, той много пъти като евреите ще излиза и ще се връща в Египет, много пъти ще дохожда Мойсей да го освобождава, след което ще го забравят ту вавилонци, ту асирийци, ту перси и пак няма да има нужната свобода.

– [Египет] е в материалния свят. Египет представлява и сегашния свят.

– Физическият свят, тялото.

Егоизъм

– Егоизмът прилича на изящен кристален бокал, но с малка вместимост.

Ездач

– Това, че днес се язди на кон показва, че разумното е отгоре, то потисква физическото.

Езеро

– ако се прекъснат връзките на едно езеро с извора му, то ще пресъхне. Това е обезверяването.

– всичките сегашни хора мязат на затворени езера. Нямат никакво изтичане от тях. Затворените езера мязат на онова мъртвото море, в пустинята, образувано от потъването на някои грешни градове. Нищо не може да живее там.

– Ще намерите колко е голямо вашето езеро.

– Когато човек живее в старите си разбирания, ще мяза на пресъхнало езеро.

– Трябва да се направят канали между езерата, да изтичате и да се вливате един в друг. Вие сте се индивидуализирали и искате да сте щастливи.

– Първото езеро – на материалните блага; физическия свят – “Махарзи” Второто езеро “Елбур” - граница между физическия и духовния свят, низшата област на астралния свят; на доброто; Благото на живота. Третото езеро “Балдер-Дару” – висшата област на астралния свят, на красивото. Четвъртото езеро “Близнаците” – умствения свят; духовния свят; на приятелството. Петото езеро “Махабур” – причинният свят; умственият свят; [светът] на чистотата. Шестото езеро “Сърцето” “Нирвана” или Будическия свят; умствения свят; на Любовта. Седмото езеро “Шемхаа” Божествения свят, Божественото. \Рилските езера\

– Радостта и скръбта са две езера

Език

– Докато любовта не дойде между хората, те ще говорят помежду си на чужд език, ще се нуждаят от речници да превеждат.

– Да знаеш един език и да го приложиш навреме, това значи производителна сила.

– Ако човек чуе, че някой говори лошо за някого, нека го жилне по езика, да не говори лоши работи.

– Всеки светия знае 24 езика, а дяволът знае 12 езика.

– Който не знае как да говори, езикът му е строшен.

– По езика се познава как се е проявил човек по отношение на любовта.

– Езикът е израз на разумността в човека.

– Трето правило - ако не знаеш езика на стопаните, не можеш да влезеш в къщата. Това са съвременните мъчнотии, които вие имате.

– Езикът представя Словото Боже.

Екватор

- Екваторът представлява Божия закон на великата Божия Любов. У всеки човек има две пбочи, които се движат към екватора и от това движение стават вътрешни земетресения.

Екскурзия – На екскурзия в планината, когато времето е хубаво, ние сме в причинния свят; когато има вятър, буря, сме в умствения свят, а когато има облаци, мъгла, сме в астралния свят, когато се върнем у дома си, сме във физическия свят.

Експлозия – Въздухообразната материя е свързана с мисълта. Никога мисълта на човека не трябва да се сгъсти дотам, че да предизвика експлозия, да знае законите на газовете.

Ел Шадай – Истинският свидетел

Електричество – Докато плащате за електричество, докато си купувате дърва, все ще вървите по утъпкания път.

Елипса

– Човек е елипса, когато има два центъра.

- Материалистът се движи в елипса, в кръг. Той е човек на завършените процеси.

- Сърцата на мъжа и жената образуват елипса, т.е. двете сърца образуват човека. От време на време двата центъра сменят местата си, проявяват се.

- Докато човек е на земята, елипсата постепенно се затваря. Когато напълно се затвори, човек е узрял и трябва да се откъсне.

- Дето има външна, физическа деятелност, там всякога се образува елипса. Колкото повече човек слиза в материята, толкова повече елипсата се сплесква- Колкото повече излиза от материята, толкова по-кръгла става елипсата.

- Докато се държи човек за Божественото, той представя кръг. Изгуби ли го, той придобива два центъра и се превръща в елипса.

Елтамар – Адепт.

Емблема – Всяка една къща си има своя емблема.

Ерусалим

– Човек трябва да влезе в Ерусалимския храм, т.е. в своя вътрешен храм и да изгони търговците навън, дребнавостите. Ерусалим е в стомаха.

– Ерусалим е материалният свят.

– Ерусалим представя мястото, дето се разнася културата.

Есен – Есента представя зрялата възраст на човека.

Етаж – Докато сте на земята, вие се намирате в долния етаж на горния свят. И под земята има много етажи. Горните етажи се отличават от долните по светлината си. В духовния свят минаването от един етаж в друг подразбира смяна на костюмите.

Етаж – Жената живее на втория етаж, а мъжът на третия. Когато мъжът падне от третия етаж, обрулването му е по-голямо.

Етикет – Когато някой стане съдия или учител, то е само една боя, един етикет. Следователно, когато започнете да разрешавате истинските въпроси, вие ще снемете всички етикети.

Ешавора – Велик Учител от древността.