от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

У

Увеличаване

– Ако малкият започва да се увеличава, той е изпълнил Божия закон.

Уволнение

– Уволняването от служба не е друго, освен заминаване за онзи свят, смъртта.

Удар

– Всяка дума е само един удар върху човешкия ум.

Улица

– Ще се натъквате и на чисти, и на кални улици, на светли и на тъмни същества.


Умрял

– Ако отидете на небето, ще ви поставят на три изпита. Първият – пред Райската врата ще има един умрял човек. Ако можете да положите ръката си и да съживите умрелия и той да влезе с вас, ще влезете в Царството Божие. Ако не – ще се върнете назад, ще турят умрелия на гърба ви да го носите.

– Докато греши, човек е мъртъв. Щом изправи грешките си, той оживява, възкръсва.

– Всеки, който иска да учи, трябва да умре.

– Всеки човек, ограничен в своите възгледи, се счита за умрял.

– Сега вие сте умрели хора, които се разговарят в гроба.

– Ако мразиш – умираш.

– Човек, с когото не можете да живеете добре, е умрял.

– Когато човек не може да роди нещо, което е свързано с някаква идея, умира.

– Да умреш, значи да добиеш вечната младост.

– Умрял е онзи, който е придобил свободата.

– Щом умираш, безверник си.

– Старият умира.

– Всяка отрицателна мисъл е мъртвец, за погребението на когото трябва да се погрижите.

Университет

– Земята е нещо подобно на университет. Както през ваканцията университетът е празен.

– Онзи свят е университетът. Този свят са отделенията.

– Добро и зло в света са два велики университета.

– Университетът - това е животът. Университетът не е за инвалиди.

– В невидимия свят започват с университет и завършват с първо отделение.

Усмивка

– Когато срещнеш един приятел и той ти се усмихне, той ти е донесъл един подарък и си поправил една погрешка.

– Усмивката е широко отваряне вратата на един дом.

Уста

– Устата е символ на Любовта, на Разумното.

Утайка

– Отрицателните прояви на човека са утайки, наслоявани от миналото. Достатъчно е да приложи към тях филтъра на своя ум.

– Утайките в живота представят старите мисли, чувства, възгледи, от които човек трябва да се освободи.

Участък

– Ще полежиш 2-3 дена в участъка и като оправиш мисълта си, ще те пуснат.

Ученик

– Като ученици на земята сте отлични, ако отидете като ученици горе – там ще ви пишат единица.

– Комисията ще дойде и ще започне да изпитва учениците един след друг. Привилегия е за ученика да бъде изпитван. Неспособният ученик всякога ще намери причина да се извини пред комисията да не го изпитват.

– Докато не знаеш нещата, ти си ученик.

– Вие сте ученик в І-во отделение на Великата Школа.

– На небето не се позволява на ученика да влиза гладен и с нечисти крака в клас.

– Да не оставя петна по дрехите си.

Училище

– Светът, в който живеете, е велико училище.

– Животът е училище, в което придобиваш знания, прилагаш тия знания и жънеш техните плодове.

– Като си лягате вечер напускате училището, т.е. земята и отивате по домовете си.

– Хората могат да свършат училище по два начина: добрите ученици с получаване на диплом и докторат или излизането от училището без диплом и докторат за слабите ученици.

– За ученика от Великата окултна школа гимназията се състои от 12 курса с 4 кардинални специалности.

Учител

– Великата Божия мъдрост, която внася нови форми, идеи и чувства в живота.

– Учител е всеки, който учи хората не да пъплят по земята, а да се изправят и да гледат Слънцето как изгрява.

Уши

– Щом намерите един човек със запушени уши, той се отдалечава от Бога, не си губете времето с него.

– Ушите – това Божията Мъдрост, знанието.