от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Ду

Дупка – много хора като дойдат до причинното тяло са като пред една дупка, дето по-нататък не могат да минат.

Дупка – представете си, че на едно място природата е изкопала една дупка и вие минавате покрай нея и падате вътре Следователно не сте посадили семената на някоя добродетел, втори път като минете, ще я посадите. Много дупки има. Туй показва доколко сте били готови да изпълните волята Божия. / Спасението на човечеството седи в пробиване на дупки в ума, в сърцето, в стомаха.

Духовете от Бялото Братство носят големи звезди или на челото или над главата, петоъгълни или светла аура по цялото тяло, от Черната ложа нямат звезди.

Духът е водата на кръщение. / Духът е Любовта.

Душа/и

– В Божествения свят се групират по 10 души, в ангелския по 1000, а в човешкия по 100.

– Всички души ще тръгнат едновременно, групово от мястото, отдето първоначално са излезли. Ония души, които по-рано са напуснали земята, ще чакат на определено място да се съберат и оттам тържествено ще се отправят към своите жилища.

– Соломон – Състояние, през което човешката душа преминава – цар.

– Сократ – състояние, през което човешката душа минава – философ.


Дъб

– Някой иска да бъде дъб, бук, ще го турят в гората.Най голямо веселие и най-малката радост

– Ако посадиш някой дъб в паничка, ти вече си го излъгал. В тази чашка никаква любов не може да израсне. При вашите условия ако посадите любовта в сърцето си, тя ще го разруши.

– Който работи бавно, с прилежание, дъб става. Постиженията на дъба са големи.

– Живот със страдания е живот на стогодишния дъб.

– Уповавай на идеи, които имат свойствата и устойчивостта на дъба.

Дъвчене – има дъвчене на физическия и в умствения свят. Истински ученият дъвче добре мислите си, смила ги и така ги изпраща в умствения свят.

Дъга – Дъгата, цветовете, това е Божественото благословение, вратата, през която идват всички блага от Невидимия свят.

Дъжд – дъждът е носител на Новото учение.

Дъжд – Всяка мъчнотия трябва да се превърне във вид на дъжд. Той носи своето благословение. / Плачът е дъждът в човека.

Дъжд – многото говорене действа като пролетен дъжд, от който растенията изгниват.

Дълг – дълговете на човека са неговите погрешки.

Дълговете на хората представляват тяхното минало. Трябва да си изплащате кармата, т.е. дълговете.

Дънер – всеки един от вас има по една силна мисъл, в която всички други мисли се обединяват. Тя е като дънер.

Дърва – когато говорим за човешката любов, подразбираме любовта от дърветата и въглищата. Ще има пушек, сажди, кюнците ще се запушват, ще дими и често ще трябва да чистите.

Дървата, въглищата, горивните материали – представят чувствата.

Дърво

– Да се занимаваш с другите хора, това значи да изтриваш ръбовете по кората на дърветата.

– Едно изсъхнало дърво показва миналите противоречия, които са съществували за него, но в плода на това дърво са примирени всички противоречия; всички сили се събират в плода.

– Младостта, началото, това е посаждането на едно дърво. Когато това дърво нараства и става пълновъзрастно, това е възрастният човек, а когато почне да дава плодове, това е старият човек.

– Ние трябва да станем дърво с листа, цветове, да оживее това дърво. / В окултен смисъл под „дърво“ се разбира цяла епоха, цяла култура, която е предшествала културата на земята. / Изпълни ли волята Божия, човек ще бъде дърво, отрупано със зрели, вкусни плодове. / Отправете всичката си любов към цялото дърво, а не към неговите листа и клони. / В духовния свят всеки народ поотделно представя едно плодно дърво от общата Божествена градина. / Цялото човечество представлява великото дърво на живота, а всеки разумен човек е лист, клонче или цвят от това дърво. / Ако посадиш плодни дървета, трябва да ги заградиш докато укрепнат, иначе добитъкът ще ги осакати. / Когато се казва за някого, че е дърво, това подразбира същество, което живее и работи само за себе си. / Ти ще мязаш на плодно дърво, най-напред ще изядеш хляба си и ще станеш на круша или ябълка. И като минават малките деца, те ще ядат от този хляб, от който си ял. / Нашият разумен свят е едно дърво. / И вие трябва да се тачите на едно високо дърво във вашата душа.

– Плодните дървета са добродетелите и дарбите. Човек е дърво с корен, стъбло и клонища.

– Под “дърво на живота” се разбира стремеж на всичко живо в природата към Божественото. Под “дърво за познаване на доброто и злото” се разбира стремеж на съществата да излязат от центъра на живота, да отидат към периферията. “Дървото на живота” това е Христос.

– Трябва да го повикаш под дървото на твоя живот, на твоето сърце и да му кажеш: “Господи, аз съм предназначил този плод от толкова векове за Тебе!” Като го откъсне Господ от дървото ти, ще почувстваш една голяма радост.

– Човек е дърво, съставен от други две дървета – мозъчното и симпатичната нервна система.

Държава – сега светът е една държава.

Дъска – всяко обезсърчаване и отчайване е минаване по дъска, дълга 5 метра, издигната високо във въздуха и здраво подпряна на две греди.

Дъщеря – аз ходя само в домове, дето има по една дъщеря и един син.

Дясна посока – движение към светлината.

Дясно – ако срещнете някой ваш приятел, ще го оставите да върви от дясната ви страна.

Дясно – да си от дясната страна, това подразбира, че човек трябва да учи.