от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

З

Завеса – да туриш завеся на прозорците си има смисъл, но пред очите – никога.

Задавяне – Всякога човек се задавя, когато има две противоположни мисли.


Задача

– Дълго време човечеството трябва да решава задачата на противоречията, докато я сведе до нула.

– Радостта е една разрешена задача.

– Способният ученик трябва да поправи отговора на задачите по книгите.

– Задачата, която ще решиш, ще покаже в кой клас си.

– Целият живот на човека е едно уравнение, а той самият представлява част от това уравнение.

– Колкото по-мъчни задачи ви дават професорите, толкова по-голяма вяра имат във вас.


Заем – когато човек изпълнява волята Божия без любов, той взема на заем.

Зазоряване

– Новото ще дойде като зазоряване.

– Пътят на ученика е като на зазоряване.

– Разцъфтяването на човешкото съзнание е подобно на зазоряването.


Залез – символ на загубената Любов.

Залез – страданието е залезът на нашето слънце. Залязването на слънцето е заминаване на човека на другия свят.


Замръзване – Твърдата материя определя формите на физическото тяло. Който не знае законите, ще доведе тялото си до пълно вцепеняване, замръзване.

Замък – ще минавате върхове, реки, пустини. Щом минете тези изпитания, ще се намерите в един замък, заобиколен от близки и любими хора, които ще ви угостят.

Запад – материалния живот; точката на приложението.

Запалка – онзи, който ни обича носи запалката, на този, когото обичаме, ние носим запалката.

Запознаване – Запознаването с душите, туй е богатство в духовния свят.

Заровеното тяло в земята показва степента на човешкото развитие, т.е. крайният егоизъм на хората.

Затвор

– Всички сте в затвора между двама войници, отвънка ви пазят стражари. Ако се ожените в затвора, затворничета ще имате.

– Докато не си приел Любовта, ти си в затвор, ръцете и краката ти са оковани.

Затворник

– Аз считам хората за затворници, едни са с железни букаи, други с дървени, някои със златни, други със сребърни вериги. Един ден можете да излезете от затвора и да хвърлите букаите.

– Затворите трябва да се отворят и праведните да излязат на свобода.

– При лошите условия ще влезеш в затвора, при добрите ще излезеш.

– Има някои от вас, които още не са влезли в затвора.

– Човек е в затвор дотогава, докато има известни недъзи в себе си.

– Смъртта може да се представи в два образа: излизането от затвора и влизането в затвора.

– Който краде и лъже, той е в затвор.

Зачеване – у вас има заченат един нов живот , едно дете. Всеки носи по едно дете.

Звезда

– Когато дойдат ангелите на вашето небе, ще се роди една звезда, която означава, че сте се родили от Бога.

– Всяка звезда е един лист от Свещената книга. Свещената книга е небето над нас.

– Всеки човек си има по една звезда, всички добри хора имат звезди. Някой път те седят над главите им, пред челата, а някога са големи като слънца.

– Всяка звезда е символ на някое добро, което човек може да направи в своя живот.

Звезди

– (библ.) Всичките сили вътре в човешкия живот.

– Представят великите хора на земята.

– Представят ближните на човека.

Звънец – Както ученикът трябва да влезе в училището преди удрянето на звънеца, така и всеки човек трябва да бъде на крак преди преди първия лъч на слънцето.

Здраве

– [Здрав] е разумният човек.

Зелен

– Под "зелен" се разбира нещо, което се развива. Зеленото е един добър признак.


Земру – обичан ученик на адепт в древността.


Земя (санскр.)

– Бог е скрил богатствата в земята и вие трябва дълго време да копаете, за да ги извадите.

– Туй, което излезе от земята вътре, то е твое, ако не излезе нищо, ще вземеш ралото и ще ореш, пак ще намериш това богатство.

- Значи същество, което зачева и ражда; разумният човек вътре в неговата душа.

– Човешкият интелект, свързан с неговите чувства.

– Когато е под влиянието на Земята, детето ходи на чешмата да носи вода, услужва.

– Земята означава човека.

– Земята представя човешкия стомах.

– Под “земя” разбираме целия човешки род.

– Нисшето начало в човека.

– това е физическият свят, още неустроен.

Зидари – ние сме зидари.

Злато - чистата, фина материя, която човек трябва да придобие в своя организъм.

Злато – Божественото учение е торба със злато.

Златото е емблема на мъдростта.

Змей – змейовете, това са лемурийците, пръснати по земята.

Змия

– Личните чувства представят змията, която е хванала човека и здраво го държи.

– Ще работите върху себе си да придобиете изкуството на змията, да събличате старите си дрехи и да обличате нови.

– Смъртта, това е змията, която постоянно се храни с пръст. И човешкото тяло е направено от тази пръст.

– Змията е човешкия интелект, свързан с неговите чувства.

– Символ на хитрост и знание.

– Най-големият недостатък, това е главата на змията, а най-малкият – опашката.

– В човешката душа има много пороци. Те са тия животни, тия змии. Когато ходите с Бога и тази змия се обвие около вас, вие ще видите ръката на вашия Учител и змията под силата на Неговата ръка ще отпусне тялото ви и вие ще бъдете свободни.

– Ако в сърцето ви влезе едно желание, което има характера на змията, не се оставяйте то да ви души, но вземете диаманта, който носите в себе си, направете един разрез около врата на това желание и одерете кожата му. То веднага ще се укроти.

– Змията представлява културата на човешките желания.

– Като събереш главата и опашката на змията - то е вечността.

Зреене – възрастният зрее.

Зъбите

– Представят човешките добродетели.

– Свързани са с човешкия свят.