от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Пр

Празен – Празненето означава правилна обмяна между Бога и човека. Живите хора са всякога празни, а умрелите – пълни.

Превозно средство – И с мисълта си като с превозно средство човек лесно ке мести от едно място на друго, т.е. от неблагоприятни в благоприятни условия на живота.

Преграда – Грехът, на който хората се натъкват, е една голяма преграда, която те са поставили както в себе си, така и помежду си. ; Всяка мъчнотия е преграда, на която има един отвор, през който човек може да излезе навън. ; Едно противоречие е една преграда.

Прегърбен – щом започнем да се крием в нашата мисъл или чувство, започваме да се прегърбваме. Съвременните хора са тежки, с превит гръбнак.

Предене – да мислим, значи да предем, но каква полза от конци? Тия нишки трябва да се изтъкат.

Прежда – Колкото и да разчепквате една прежда, тя съдържа толкова конци, колкото в началото е имала, колкото и да разчепквате даден въпрос, той ще си остане такъв, какъвто в началото е бил.

Престол – Дванадесетте престола представят дванадесетте зодии на Слънцето, 12-те метода, чрез които животът на земята маже да се прояви.

Присъдата има съвсем обратен ефект в духовния свят.

Приток – Като обичаш много души, имаш много притоци, като обичаш едного имаш само един приток.

Продаване – Човек няма право да продава желанията си както прави с кокошите яйца.

Прозорци

– Докато си в този палат ще пазиш прозорците му, прах да не пада върху тях, чисти да са. Представете си, че тези прозорци са живи, ако обичаш този прозорец, той става прозрачен, ясен и всичко можеш да видиш през него, ако му се разгневиш, материята му се сгъстява, затваря се и нищо не можеш да виждаш. / Колкото са по-големи прозорците на една къща, толкова по-съзнателно е отношението на човека към светлината. / Разработването на една способност у човека представя отваряне на един прозорец към обширния свят. Колкото повече прозорци има човек, толкова по-големи са възможностите му за правилно разбиране.

– Под „отваряне на прозорци” разбирам „пробуждане на съзнанието“.

– Темите представят прозорци, през които можете да виждате нещата вън и вътре от себе си. Без тема, вие ще мязате на кула, затворена от всички страни със стени, без прозорци.

Проказа – кривите, изопачени възгледи на хората са проказа, с която не се допуща в невидимия свят. Който се опита с тази проказа да влезе в невидимия свят, още на първата станция ще бъде спрян като на карантина, докато не се пречисти.

Пролетта е Божественият Дух, който лъха към всички цветя и ги кара да цъфнат. / Пролетта представя детинството на човека.

Просо – просото като дребно се взема като символ на смаляването.

Пръстен – Пръстенът се дава на човека само за геройство, да се знае, че е извършил нещо велико в света. ; Всеки човек има един пръстен, с който душата е свързана с Божествения Дух. ; Желая царят да остави по една кутийка с хубав пръстен за вашата дъщеря и да го вземете в знак на връзка с Бога. ; Има смисъл момата да носи пръстен на ръката си, но ако той може да се превръща на хляб. ; Животът е пръстен със скъпоценни камъни на него.

Пръсти – Показването на пръстите е мълчалив разговор между хората. Ако ви покажат един или два пръста, това показва, че сте пропаднали на изпита. Ако ви покажат 3, 4, 5, 6 пръста, това показва, че сте издържали изпита и сте минали в по-горен клас. Докато е жив човек ще вижда 1 или няколко пръста, които ще му показват как е издържал изпитите си. ; палецът, показалецът и средният пръст на дясната ръка – Любов, Мъдрост и Истина.

Птица – ако в ума на някой човек се родят едновременно десет идеи, той е птица. / Умният, добрият човек е подобен на птица. / Гениите са първите прелетни птици в света, които съобщават на хората, че пролетта иде, че още много птици като тях ще дойдат. / Ако човек сънува, че една птичка иска да влезе в дома му, това показва, че скоро ще срещне една страдаща душа.

Пустиня – за да се изчисти човек, той трябва да се превърне в пустиня. След това трябва да прекара в нея няколко рекички, с които да я напоява, за да започнат да се развиват там растения, които той трябва да обработва и култивира. / Докато сте в страдания и изпитания, вие се намирате в пустинята. При изпита ще ви се дадат:

1. Да превърнете камъните в хляб – вашата вътрешна гордост;

2. Ще ви поставят горе на храма и оттам ще ви накарат да се хвърлите, за да покажете на хората, че сте праведен човек;

3. Ще ви поставят на планината, отдето ще ви покажат всички царства и ще ви кажат, че ако се поклоните на сатаната, ще придобиете всички тези царства.

4. Пустинята – това е чистият живот. Ученик, който минава през пустинята, трябва да научи какво нещо е добродетелта.

Пчела

– Който иска да се ползва от благата на живота, той ще остане да живее на земята, но не като търговец, а като пчеличка.

– Пчелата е символ на чистота, на ред и порядък.

– Има мисли, които безпокоят човека като пчелата и всеки момент могат да го ужилят. Те трябва да се турят на огъна и да се изгорят.

Пълзене – Нещастието на земята се дължи [на това], че човек в духовно отношение пъпли още по земята. [За] да се премахне, той трябва да се изправи, да ходи на краката си. А да се изправи, значи доброто да стане сила.

Пъпка – душата трябва да се разтвори като пъпка, за да влезе Божествената светлина и да разцъфти; Това значи роден отново.

Пъпка – за да се освободиш от тягостното положение на живота, стани пъпка, от която ще се развие плодът. Постепенно ще зрееш

Първото място подразбира работа.

Път

– Във физическия свят пътищата са широки, в духовния са чрезмерно широки. За да може човек да мине там трябва да бъде толкова дребен като една слънчева прашинка.

– Изминаването на известен път подразбира едно постижение.

– Широкият път е за мъдреците, за великите адепти в света. За грешните, за слабите е тесният път.

– Истината е път.

– Колкото по-лесно се справя човек с мъчнотиите и страданията, толкова по-обработени са пътищата на неговата държава.

– Пътят на съвременните хора е вече проправен и осветен.

– Ако разбираш Божиите пътища, твоят път ще бъде полят, ако не ги разбираш, ще вървиш по прашния път и ще гълташ праха.

Пътник

– Докато човек живее с илюзиите на живота, мяза на пътник, който се е нагърбил с голяма тежка раница, защото мисли, че дето отиде няма да намери храна.

– Човек е пътник в живота – даден му е известен план, който трябва да реализира в определено време.

– Докато намери своя път, човек е заблуден пътник в тъмна зимна нощ, всред снежни преспи и виелици. Уморен, измръзнал, той пада на земята, отдето от снега го изважда някой приятел и го спасява.

– Който се оплаква, прилича на пътник в гората, който върви шумно, тропа с краката си, да наплаши разбойниците да не го нападат.

– Човекът е пътник с неговия непреривен стремеж към великото начало в света.

– Ако младият не използва младините си както трябва, той мяза на пътник, който е гладувал 3 деня търси хляб да се подкрепи.