от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

А Б_речник В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х_речник Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

В начало

вариант 2

А Ба В Г Да Ду Е Ж З И Й Ка Кр Л М Н О Па Пр Ра Ри Са Сл Т У Ф Ха Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я


Ф

Фарисеи (библ.) – Човешката гордост; външното.

Фабрика – Хората се намират в една фабрика за чорапи, дето приготвят материали за обличането и обуването на разумното бъдещо поколение, т.е. онази материя, от която напредналите души ще приготвят своите тела. Физическият свят може да се уподоби на фабрика, която прави шишета от стъкло, гърнета от порцелан.

Факултет

– Всеки човек, който е дошъл на земята е минал през четири факултета – Египет, Сирия, Вавилон, Палестина, но сега трябва да завърши четирите факултета на бялата раса. След това ще бъде ученик на Шестата раса.

– За да дойдете до възкресението, вие трябва да свършите 48 факултета на бялата раса и още много факултети на Шестата раса.

– Божествената наука обхваща четирите главни факултета на Любовта, Мъдростта, Истината и Правдата. Свърши ли ги успешно, човек се назначава на служба метач на улиците на небето.

Фар – всички трябва да станем фарове, да светим.

Фараон (библ.) – представя личното в човека. Ако той не даде ход на светлите мисли и добри чувства, с него ще стане това, което стана с Фараона. Окултният ученик ще преживее опитностите на Фараона, за да разбере какво представлява човешката личност.

Фирма

– Смъртта наричаме ликвидиране на дадена фирма. Веднага дохожда ликвидационната комисия да прегледа сметките на човека. Всяка година дружеството дава отчет за дейността си. Тялото на човека представя фирмата му, с която той върши своите търговски операции на земята.

– Личността е една стара фирма с капитал, с клонища, със слугите му. Ти, човекът, си една фирма с голям капитал. Ти можеш да живееш в своята личност, значи само си член на своята фирма. Да си председател на фирмата е най-хубаво – значи да си председател на себе си. Когато станеш председател, ще дойде един посланик от небето да те поздрави, че си господар на цял един малък свят.

Форма – Когато обичате някого, вие вземате неговата форма. Възвишените същества представят 2 форми, свързани в едно.

Формула

– Мъчнотиите са формули подобни на тези, с които си служи математиката. Ако знаеш формулите, ще решаваш правилно задачите.

– Целият физически свят е създаден все от формули.

– Любовта към Бога, към ближния и към себе си е една от живите формули, които човек трябва да приложи.

– Всеки човек е формула, която трябва да се изучава.

Фотография – Той, човекът, е една фотография. И всеки ден искаш, не искаш се фотографират плочите. Те са безброй отпечатъци, които се наслояват в мозъка. ; На една плоча не можете да фотографирате много образи, защото няма да бъдат ясни, т.е. известни понятия не са ясни в човешкия ум.

Фронт – ако си свързан с Божията мисъл, ще отидеш на фронта, но здрав и читав ще се върнеш. Светът е бойно поле, фронт, на който стават ред сражения.

Фурна – ученикът не трябва да бъде фурна, защото ще продаде хляба си и ще се изпразни.